Espen Utaker

298

Bør kirken beklage heksebrenning?

Ekspert på trolldomsprosesser mener Den norske kirke må gjøre som katolikkene.

Publisert: 2. jul 2011

Førsteamanuensis Rune Blix Hagen ved Universitetet i Tromsø oppfordrer kirken til å komme med en offisiell beklagelse for hekseprosessene, skriver vl.no.

– Den katolske kirken har gjort det for flere år siden, så det hadde vært på sin plass at den norske kirken også så på hvilke historisk rolle de geistlige har hatt i denne forbindelsen, sier han til NRK.

Minnesmerke. Steilneset minnested i Vardø ble forrige uke åpnet til minne om de trolldomsdømte i vårt nordligste fylke. Det er plassert der 90 kvinner ble brent under hekseprosessene.

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland mener kirken spilte en mindre rolle i trolldomsprosessene i Finnmark. Til NRK sier han at han ikke har mandat til å komme med en slik beklagelse som Rune Blix Hansen etterlyser.

Bør kirken unnskylde hekseprosessen? Hvem skal de i tillfelle be om unnskyldning?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Organisasjonens dilemma

Publisert nesten 10 år siden

Kirken er jo en organisasjon som langt på vei har to ulike funksjoner. Den ene er det guddommelige den andre det verdslige. Det kan være vanskelig å skille mellom disse og langt på vei er det vel gudsbudskapet som taper på dette. For kirken som organisasjon med all sin mennesklige aktivitet vil og har begått overgrep slik stort sett alt mennesklig gjennom historien har gjort.

Men ved å innrømme sin mennesklige svakhet er den samtidig med på å svekke sin autoritet i trosspørsmål. Det er vel ikke mange organisasjoner som ønsker å svekke sin makt og særlig ikke når de som forvalter den mener deres virke er av overordnet betydning for verden og menneskene i den.

Jeg tror ikke det vil svekke om man beklager tidligere tiders hendelser utført av tidligere tiders mennesker. Men hvis en slik beklagelse medfører en diskusjon rundt kirkens legitimitet og dualitet mellom makt og religionsforvalter kan den være ute å kjøre.

Gud trenger ikke kirken samme hvor hardnakket den verdslige kirke hevder dette.

Kommentar #2

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Alt for sent å komme med det nå

Publisert nesten 10 år siden

En beklagelse eller unnskyldning bør alltid være oppriktig, og bør komme så snart som mulig etter det gale ble gjort, dersom den skal ha særlig hensikt. 

Og dersom en beklagelse ikke kommer fordi den som har gjort noe galt selv angrer, men av andre årsaker, som feks press utenfra, så kommer jo egentlig ikke beklagelsen fra hjertet.

Da handler det jo ofte om at man angrer på at man ble "avslørt" og ikke fordi man angrer på det gale man faktisk gjorde.

Denne beklagelsen burde kommet for mangfoldige år siden dersom kirken skulle fått noen kredit for en slik beklagelse. Å komme med den nå, mener jeg er alt for sent.

Kanskje heller på tide å beklage hvordan homofile har blitt behandlet av kirken gjennom tidene, og hvordan de fortsatt blir behandlet i enkelte kirker. Det ville virkelig ha løftet kirken opp som en rettferdig og åpenlyst angrende synder :)

Kommentar #3

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

Spørsmålet blir vel helst hvem en slik unnskyldning skal rettes mot? Kirken spilte en rolle i hekseprosessene, men ikke en forholdsmessig stor rolle. I dag har mange en tendens til å fremstille prosessene som noe kirken drev frem hvor resten av samfunnet stod maktesløse tilbake, men det er uriktig. Disse forestillingene gjennomsyret samfunnet, og slekt, venner og familie angav hverandre. Noen av dem som ble brendt var også selv overbevist om at de var hekser. Er det så etterkommerne av angiverne kirken i dag skal be om unnskyldning til?

Kommentar #4

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet blir vel helst hvem en slik unnskyldning skal rettes mot?

Kirken skal ikke ha hele skylden, de var en modererende kraft. Det var som regel de sekulære domsstoler som dømte i hekseprossene. Og det viser seg at de var de ivrigste til å dømme i slike saker. Det kan jo ha seg slik at årsaken var at det dempet folkelig opprør ved å ofre en person

Kommentar #5

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Det er nok for sent som du sier Sølvi

Publisert nesten 10 år siden

Den Norske kirke burde heller konsentrere seg om å "kaste ut Luther" som den fortsatt forfekter.

Det er iallefall ikke for sent...

Men mine forhåpninger er stein døde...

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tannløs tiger

Publisert nesten 10 år siden

Er vel egentlig det man kan kalle den organiserte kristendommen i Norge. For som artikkelen linket til av trådstarter sier:

– Hvis det er noen som skal beklage noe på kirkens vegne, så må det behandles på kirkemøte. Det er ingen som har noen fullmakt til å gå ut å beklage kirkens rolle i en slik historisk hendelse, sier biskopen til NRK.

Kan man vel ikke egentlig trekke noen annen konklusjon at her er det faktisk ikke noen kaptein på skuten som kan si hverken det ene eller det andre. Langt på vei er det et gode ved kirken at de ikke har noen kaptein som styrer. For religiøse kapteiner har vist seg å være veldig uberegnlige opp gjennom historien.

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Klart det, men

Publisert nesten 10 år siden
Espen Utaker. Gå til den siterte teksten.

Bør kirken unnskylde hekseprosessen? Hvem skal de i tillfelle be om unnskyldning?

hva vil det innebære?

Vil den samtidig innrømme at kristendommen er det Jesus sier den er -trolldomskunst.
Vil dens tilhengere se at det er en selv som må tilgis for sin uforstand?

Konsekvensene ville bli formidable, en positiv effekt vi ikke har mulighet til å se konsekvensene av -før etter at det er gjort :-)

Tilgivelse er først og fremst medisin for egen mangelsykdom.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere