Vegar Monsen

30

Er Gud en ateist?

Vel?

Publisert: 29. mai 2011

I de 10 bud står det: 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Hvis Gud ikke har noen skaper / tror på en religion (man kan vel ikke si at hans egen eksistens skal være hans egen religion, det ville vel vært litt pretensiøst) er Gud da egentlig en ateist?

Han er jo en "Gud" selv, men samtidig så tror han ikke noen krefter større enn seg selv, så han har derfor ingen Guder over seg og dermed ingen religion eller "Gud" å tro på. For navnet Gud er jo på en måte stjålet fra betegnelsen Guder (sikkert et markedsføringstriks) som er "overnaturlige mektige vesner" i forhold til den som ser, og ikke bare Yahweh. Vi har jo mange Guder per definisjon, selv om noen sverger til bare en "ekte".

Hvis Gud er en ateist, er det ikke litt mye å kreve av oss å tro på en Gud når han ikke klarer det selv? :D

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

I de 10 bud står det: 1. Du skal ikke ha andre guder enn meg

Gud er (I’am) Gud er alfa og omega, Han er allmektig. Og sameligne Ham med noe menneskelig, vi som er det skrøpelige blir ikke riktig. En Gud som skaper med ordet. Ordet ble menneske, Jesus. Formet en hver planet og universet. Vi blir små når vi prøver å sammenligne Ham med noe.

Hvorfor ble de ti bud gitt oss, når ingen kan følge dem. Det står i DGT, har du brutt et av mine bud, da her du brutt alle. Jas 2:10 For enhver som holder hele loven, men snubler i én ting, han er blitt skyldig i alle.

Så hvorfor ga Han oss budene når vi ikke klarer å følge dem, det var for å synliggjøre hva/hvem synden er.

Verken jeg eller du klarer å holde loven, det er helt umulig. Det er fordi vi er født inn i et rike som syndere. Du blir ikke en synder – det er noe du er. Det er ikke slik at du først ikke var en synder så ble du en synder. Nei du er født som en synder.

Så hvordan kan Gud pålegge noe som vi ikke kan følge, det er da helt ubergripelig, jeg er helt enig. Fordi Gud skjønte at den eneste måten Han kunne vinne tilbake menneske var å synliggjøre hva som er synd. Slik at menneske kunne gjenkjenne synden.

Så hvem kommer da til himmelen når vi ikke kan holde loven – jeg synder jo, og kan ikke komme til Himmelen.

I DGT så måtte folk ofre dyr en gang i året for å gjøre opp sin synd. Det var øverstepresten som hadde ansvaret for å ofre dyr. Øverste presten gikk inni i tabernaklet som Herren gitt Mosess beskjed om å lage i detalj. (når du setter deg inni den så er du at alle detaljene handler om Jesus, det er helt rått)

Så kommer det geniale, istedenfor at alle sammen var avhengig at den ene øverste presten gjorde ting riktig, så sendte Gud sin egen sønn ned som det perfekte offeret for alle.

Når Jesus hadde gjort sitt verk ferdig, da trengte ikke folk å gå til øverstepresten mer, de trengte ikke å ofre dyr for å få sine synder tilgitt.

Det eneste folk nå trenger å gjøre for å bli rettferdiggjort var å tro på Jesus som Guds sønn. Ingen mennesker klarer å bli frelst ved hva de gjør, folk blir frelst (berget) bare ved å tro på Jesus som Guds sønn. BARE VED TRO. Da har Han tilgitt dine synder og du er rettferdiggjort.

Det er det enste Gud forlanger av oss, tro på Jesus som Guds sønn. Da blir du sett på som rettferdig – fordi du har trodd på Jesus. Den største synden et menneske kan begå er å ikke tro på Jesus.

Du kan prøve av all din kraft å følge alle bud og forskrifter så mye du orker, du blir ikke frelst av det. Det er kun ved troen på Jesus du blir frelst. Så hvordan skal vi kunne leve opp til den standarden Gud har satt som krav. Vi har jo de ti bud, Jesus kom ikke for å fjerne loven, Han kom for å oppfylle den.

Jesus sier noe interessant, han sier jeg skal sende dere en ny talsmann som aldri skal forlate dere, Den Hellige Ånd. Når du blir frelst da skjer det noe i deg, du blir født på nytt og mottar DHÅ da får du noe i deg. Dette som du får i deg har kraft til å kunne følge de ti bud. Eller for å si det på en annen måte du har fått kraft til å kunne overvinne synden. Gjøre det du ikke kunne gjøre før, følge de ti bud, de kan du nå følge fordi du har en medhjelper i deg som hjelper deg. Altså ikke av egen kraft, men med Hans kraft.

Du har ikke bare fått en medhjelper, du har nå også fått direkte tilgang til Herren. Du trenger ikke å gå gjennom pastoren, presten, biskopen eller paven eller noe kirkesamfunn for å kunne møte Herren – du har Ham i deg.

Du er blitt din egen kirke, den nye pakten har ført deg som menneske tilbake til Gud – det som Gud ønsker at du skulle gjøre fra begynnelsen. Forbindelsen mellom deg og Herren har blitt gjenopprettet. Du har nå samfunn med Ham igjen.

Du er fri til å gjøre det du vil, men ikke alt det du vil gagner deg – men er du kompis og lydig til DHÅ – da vil du merke det fantastiske Han kommer til å gjøre i ditt liv.

Religiøse folk prøver å nå til ham med gjerninger, eller gjennom en pave eller pastor – de prøver fortvil – ved bønner, ved ritualer, men de når Ham ikke. De har ikke et intimt relasjons forhold til Ham, de kjenner ikke Herren.

Vi klarer ikke å få fatt på dette før vi tror på Jesus – da vil Han veilede deg til den fulle sannhet.

 

 

 

 

Kommentar #2

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Det er jo

Publisert nesten 10 år siden

en mulighet, en annen er at Rudi Wara svarer deg godt nok:).

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

det dreier seg vel ikke lenger om å tro

Publisert nesten 10 år siden

når man vet at man selv eksisterer - slik Gud nok unektelig gjør.

Det er vi andre som må streve med problematikken tro/tvil.

Synes forøvrig det var en kreativ tanke fra din side :)

Kommentar #4

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Hva tror du?

Publisert nesten 10 år siden

Ser du har kommet med en "nytenkende" innfallsvinkel :-)  Jeg kan ikke svare på dette spørsmålet, da Guds vesen er uutgrunnelig for et menneske. Vi kan bare skaffe oss kunnskap gjennom Hans skaperverk. Men det blir vel ikke riktig å si at "skaperen" er i skapelsen? Da ville du funnet maleren i maleriet? Og det gjør vel ikke du heller?

Men jeg har tidvis vært innom www.riksavisen.no. Der har J.Johansen som ble utestengt fra dette forumet tidligere, skrevet en artikkel som kanskje belyser spørsmålet ditt noe? -

med vennlig hilsen mette

Kommentar #5

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Godt svart Rudi Wara!

Publisert nesten 10 år siden

Rudi Wara svarte så godt at jeg sier meg bare enig med han.

Kommentar #6

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.

Vi klarer ikke å få fatt på dette før vi tror på Jesus – da vil Han veilede deg til den fulle sannhet

He he, denne liker jeg...

Du må altså TRO før VITEN kommer... Den påstanden er nesten verdt en egen tråd det, ekte konfirmation bias som dette er.... (Der denne mye omtalte "sannheten" kommer for en dag...)

 

Klart Gud er ateist, han tror jo ikke på andre guder da det i følge ham selv ikke finnes noen andre guder enn han....

eller.....?

... Står det ikke i skapelses beretningen at han skapte menneskene i vårt bilde?

(Sakset frabibelen.no)

Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!

 

Hvem er det han mener med oss?? Hvor ble det av de andre? Er det noen som har sett eller hørt noe fra de andre gudene (for de må jo være guder de også...?) senere eller er rett og slett gud så full av seg selv at han tiltaler seg i flertall? Er det kanskje  en familie av guder der oppe og Gud er over-kinkadoren til disse gudene? Kanskje det er en hel by av guder, men vi bare har hørt om en av dem?? Kanskje det eer en klode full av guder og universet slik vi ser det er bare en hobby gud har fordi han kjeder seg eller noe?

 

Ikke lett å følge det som står i bibelen bestandig, men Wara kan sikkert svare, for han tror på Jesus – og da skal han jo etter eget utsagn sitte på den fulle sannhet... Så hvordan ligger dette an Wara? Snakker vi om en hel flokk med guder eller er det bare en gud det er snakk om? Hva er sannheten her og hvorfor er ikkede andre gudene gud nevner i skapelses betretningen nevnt ved senere anledninger? Hvor ble de av? Kan du svare på dette du som har den hele og fulle sannheten?

Kommentar #7

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!

Jesus var med Faderen før menneske ble skapt. Så når Gud skapte menneske så var hans engler og Jesus tilstende, altså Hans Sønn.

Kommentar #8

Geir Wigdel

39 innlegg  2088 kommentarer

Tåpelig

Publisert nesten 10 år siden

Spørsmålet Moseng reiser, er filosofisk sett interessant, men i hans versjon blir det først og fremst tåpelig. Gud behøver ikke tro, han vet. Det er ikke merkeligere enn at heller ikke du behøver tro at du eksisterer. Det er noe du vet. Om du da ikke er så relativistisk at du trekker i tvil egen eksistens. I så fall trenger du neppe noen gud heller.

Kommentar #9

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

Gud behøver ikke tro, han vet.

Godt sagt!

Kommentar #10

Peder H. Ommundsen

1 innlegg  128 kommentarer

I realskoletiden

Publisert nesten 10 år siden

var slike "fiktive" innfallsvinkler populære som tidsfordriv. Selvsagt helt uinteressante, sett i ettertid, men likevel....

Kommentar #11

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Hvis Gud ikke har noen skaper / tror på en religion (man kan vel ikke si at hans egen eksistens skal være hans egen religion, det ville vel vært litt pretensiøst) er Gud da egentlig en ateist?

Jævl...eh...jeg mener veldig godt poeng! Dessuten vet jo også alle religiøse, i det minste alle monoteister, veldig godt hva det vil si å være ateist; de avfeier jo selvsikkert alle andre guder enn denne ene Helten, så den lille forskjellen på oss ekte ateister og monoteister er at vi går én gud lenger. Som Stephen Roberts sier det i boken “Like Rolling Uphill”: 

“Vi er egentlig begge ateister. Jeg tror bare på én færre gud en deg. I det øyeblikket du forstår hvorfor du selv avviser eksistensen av alle andre mulige guder, vil du også forstå hvorfor jeg avviser din.” 

Men til gjengjeld kaster denne ene gjenværende metafysiske konstruksjonen så lange skygger at den tydeligvis formørker de fleste muligheter for rasjonell tenkning.    

Kommentar #12

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Publisert over 9 år siden
Vegar Monsen. Gå til den siterte teksten.

Du skal ikke ha andre guder enn meg.

Kanskje vi har en forklaring på Guds mange merkelige prioriteringer her? :o)

http://www.theonion.com/articles/god-diagnosed-with-bipolar-disorder,348/

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

I flg de som har undersøkt saken

Publisert over 9 år siden

finnes ingen skaper før hans eksistens er skapt, dvs bevisstheten om en slik kraft.

En ateist vil ikke kunne skape denne forståelsen siden slike har nok med seg selv og sin mistro til skaperen.
En teist vil heller ikke bli bevisst dette siden han har nok med seg selv og sin sin oppfatning av en religions gud.

Skaperen eksisterer fordi muligheten for en slik eksistens finnes, livskraften er alt og ingenting og kan ikke skilles fra det skapte, da forgår begge i den formen de ved adskillelsen uttrykker, men fordi ingen ting er i veien for (alt er jo forsvunnet) oppstandelsen, da gjenstår det for den som lever å se.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere