Torstein Langesæter

177

ÅRHUNDRETS BEDRAG II

Obama la fram eit falskt fødselssertifikat. Saka vil føra til Obamas fall.

Publisert: 26. mai 2011

 Donald Trump har no gått gjennom dette orginale fødselsdokumentet som president Obama la fram.

Konklusjon: DET ER FALSKT.

25.mai -Trump seier at fødselssertifikatet er falskt (bedrag)

 http://www.wnd.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=303181

Tidlegare venta me alle på å få sjå dette dokumentet . Det gjekk 3 år før Obama vart tvinga til å legga fram eit dokument.

Ekspertar har gått i gjennom det og  veldig mange  konkluderer med at det er skipla eller forfalska.

Nr 1: 

http://www.youtube.com/watch?v=7s9StxsFllY&feature=channel_video_title 

Sjå alle fire.

-----------------------------------

Eg viser til profetiene om kva som er i vente. 

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3796

Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn. 8 Dyret (Antikrist)du såg, det var, men er ikkje, og det skal koma opp frå avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret (Antikrist) som var, men ikkje er, og endå skal koma. 9 Her trengst det vit og visdom.." Op 17

"..Dei sju hovuda er sju fjell, og på dei sit kvinna. Dei er òg sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen, og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund. 11 Dyret (Antikrist) som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte. 12 Dei ti horna du såg, er ti kongar som enno ikkje har fått kongerike, men saman med dyret (Antikrist) skal dei få kongsmakt i éin time. 13 Alle vil dei eitt og det same og gjev si makt og sin råderett til dyret. (Antikrist)” Op 17

George Walker oppfyller dette.

I 2001 då 911 skjedde levde det 5 avgåtte presidentar i USA.

Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton.

George Walker Bush sat som president i 2001.

Legg merke til teksten.

”Dei er òg sju kongar: (presidentar) Fem av dei er falne, Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George H.W. Bush, and Bill Clinton éin er no, (George Walker Bush jr)

og éin er enno ikkje komen, (Barak Obama)

og når han kjem, skal han bli verande berre ei lita stund.

Dyret (George Walker Bush) som var, men ikkje er, det er sjølv den åttande, men like fullt ein av dei sju og går sin undergang i møte.” Op 17

Antikrist er den åttande i rekkja , men og ein av dei 7.

George Bush styrte i to periodar før Obama kom til makta i 2008.

Det Skrifta seier er at George Walker Bush igjen kjem tilbake til makta og heile jorda skal undra seg når dei ser George Bush igjen verta sjef for USA. 

http://dreamingofmoshiach.blogspot.com/2008/01/president-bushpresident-gog.html

Ein gamal jødisk profeti fortel at valet i USA skal verta kansellert og at Bush skal halda fram som president.(Obama vil verta gjennomskua)

"Kva vil skje mellom president Bush sitt andre og tredje besøk til Israel som gjer at USA-valet vert kansellert? Det står skrive i Zohar HaKadosh at Iran vil bomba USA og som svar vil USA gå til krig mot alle dei arabiske landa som er imot USA."

"Totalt vil president GOG Bush besøkja Israel 3 gonger ,men mellom hans andre og tredje besøk no noko skje som gjer at USA-valet vert kansellert og Bush vil halda fram som president”  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Hvem's makt og ære?

Publisert nesten 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tipper at begrepet "makten og æren i evighet" sier det meste.

Det sier meg lite fordi det som du sikter til handler om Guds makt og ære i evighet, ikke maktpersoners makt og ære.

Kommentar #152

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Hvilken makt føler en kaptein som vet at han må følge med skipet til bunns? Hvis kapteien på Titanic visste at skuta skulle gå ned på jomfruturen, hadde han kanskje ikke

"............... og seilte jeg min skute på grunn, så var det dog deilig at fare."

Kommentar #153

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

2 mars

Publisert rundt 9 år siden

Berre for å minna om tråden.

http://video.foxnews.com/v/1484348175001/arpaio-still-doubts-president-obamas-birth-certificate/

FOX NEWS

Washington Times:

Sheriff Arpaio: Obama birth certificate a ‘forgery’

http://www.washingtontimes.com/news/2012/mar/1/sheriff-arpaio-obama-birth-certificate-forgery/

http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=7400631n

CBS NEWS

Arizona sheriff Joe Arpaio said Thursday he believes President Barack Obama’s birth certificate is a forgery.

http://conservativebyte.com/2012/03/az-sheriff-joe-arpaio-releases-results-of-obama-birth-certificate-probe-forgery/

Birtherism Is Back: Probable Cause Obama Birth Certificate Is Fraud

Posted on March 2, 2012 by Jason Bradley http://thewesternexperience.com/2012/03/02/birtherism-is-back-probable-cause-obama-birth-certificate-is-fraud/ Siterer frå

Øystein Bjaanes Lemvik

"Seriøse folk har sjekket påstander av denne typen flere ganger.

De holder ikke vann. De er fantasifostre. Ønskedrømmer.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread62372/

Logikken her er også fullstendig fraværende. To år etter at Obama viser fødselsattesten, står det frem en fyr som har jobbet frivillig under valget og forteller at ALLE INVOLVERTE, REPUBLIKANERE OG DEMOKRATER, HAR GÅTT SAMMEN FOR Å BRYTE AMERIKANSK LOV - OG AT ALLE VET DET, MEN IKKE VIL SI NOE - la oss bare si at det er mer fornuftig å tro på julenissen.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread62372/?next=100

Jeg blir bekymret når jeg leser gjennom den artikkelen og finner ut at artikkelforfatteren ikke har dokumentasjon - men allikevel spekulerer vilt. Og når alle som ønsker (og alle viktige) VET at Obama har et fødelssertifikat OG at han er amerikansk statsborger, blir det bare trist."

 

 

   

Kommentar #154

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

8.desember 2012

Publisert over 8 år siden

Saka går sin gang.

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no/2012/12/sheriff-joe-arpaio-obama-identity.html

BREAKING! Sheriff Arpaio - FULL STEAM AHEAD with BHO Investigation; Surprises Coming - VIDEO HERE

http://www.youtube.com/watch?v=OWuEd81YMa4&feature=player_embedded

 

Kommentar #155

kurt gaare

0 innlegg  14 kommentarer

Begrepsforvirring?

Publisert over 8 år siden
Roger Aak. Gå til den siterte teksten.

Men Israel som Guds øyestein har aldri vært landet, men folket. Folket Israel befinner seg ikke i landet Israel. Knapt en tolvtedel av det kjødelige Israel befinner seg i landet Israel.

Fullstendig rett, Roger Aak.

Kommentar #156

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

10 desember 2012

Publisert over 8 år siden

Soetoro’s (aka BHO) Eligibility Case Going to Kennedy of the U.S. Supreme Court

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no/2012/12/california-eligibility-case-going-to-scotus.html

 -------------------------------------------

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10063916

”IMF-sjef advarer USA mot «skattestupet»

USA må øke skattene og kutte i budsjettet for å avverge det truende «skattestupet», sier sjefen for Det internasjonale pengefondet IMF, Christine Lagarde. …..

Hun sier at kuttene og skatteøkningene sammen er den største trusselen mot USAs og verdens økonomi.”

http://www.hegnar.no/kvinner/article713661.ece

Det er ei skjebnetid for verdsøkonomien.

USA er fanga i eit uløyselig problem.

Dei har eit enormt overforbruk og må låna til alt.

For kvar dollar dei brukar må dei låna 46 cent.

http://babylontoday.com/

Gjeldstaket er no nådd innan februar.

Forløparen til Antikrist vert kalla TAXRAISER.

Kommentar #157

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

23 januar 2013

Publisert over 8 år siden

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no/2013/01/foia-response-confirms-obama-stole-social-security-number.html

BREAKING NEWS – OBAMA CAUGHT

USING STOLEN SOCIAL SECURITY NUMBER

The following Image is the 1940 Census document discovered by Leslie Bishop a genealogy expert with over 25 years of experience showing the individual, Harry Bounel residing in Bronx, NY. At the time of this Census he was 50 yrs old making his birth year 1890 (get it?) Refer to evidentiary finding #1 for the 1890 DOB anomaly.

Kommentar #158

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

24 januar 2013

Publisert over 8 år siden

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no/2013/01/sheriff-joe-team-invite-to-powell-obama-evidence.html

 

New Interview: Sheriff Joe Arpaio's Lead Obama Investigator Invites General Colon PowellTo View Unreleased Obama Identity Fraud Evidence; Says Colin Powell Must Be Concerned About Something; This Is About Document Fraud

Kommentar #159

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Langvarig...

Publisert over 8 år siden

Torstein Langesæter: New Interview: Sheriff Joe Arpaio's Lead Obama Investigator Invites General Colon PowellTo View Unreleased Obama Identity Fraud Evidence..
_____________________________________________________________

Ja, da blir det 4 nye år med etterforskning og bevisførsel da ? ;-))

Kommentar #160

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Iransaka er den store saka.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4336838,00.html

WASHINGTON –Sen. John Kerry, President Barack Obama's nominee for secretary of state, said Thursday that the United States will "do what we must" to prevent Iran from developing a nuclear weapon even as he signaled that diplomacy remains a viable option with Tehran.

Iran er kome til dette punktet no.

Eg trur som sagt at Obama vil verta avslørt.

http://obamareleaseyourrecords.blogspot.no/2013/01/video-major-general-vallely-talks-obama-fraud.html

http://www.youtube.com/watch?v=ghpkN_kzU3s&feature=player_embedded

og at GOG-en kjem tilbake til alle si overrasking.

http://www.youtube.com/user/richardperry2?feature=watch

Mange ser på Obama som denne personen som er omtala i Habakkuk.

Eg trur det er BUSH.

"Nå vil jeg stå på vakt,
stille meg på muren og speide
for å se hva han vil si til meg,
hvilket svar jeg får på min anklage.

2 Herren svarte meg:
Skriv synet tydelig på tavler
så det blir lett å lese!

3 For synet venter på sin fastsatte tid,
det vitner om enden, og det lyver ikke.
Om det drøyer, så bare vent!
For komme skal det, det kommer ikke for sent!

4 Se, i ham (ANTIKRIST) er det en oppblåst og uærlig sjel.
Men den rettferdige skal leve ved sin troskap.

5 Sannelig, vinen er troløs.(TRANSGRESSOR OF WINE)
Den stolte (ANTIKRIST) skal ikke nå sitt mål.
Som dødsriket sperrer han opp gapet,
han er umettelig som døden.
Han samler alle folkeslag hos seg,
sanker sammen alle folk." Hab 2

Uttrykket "sperrer han opp gapet,
han er umettelig som døden" er eit av kjenneteikna på denne grusomme personen på slutten.

I Jeremias 51,34 er dette forklara:

"Kong Nebukadnesar (ANTIKRIST) av Babel
har fortært meg, gjort ende på meg
og satt meg bort som et tomt kar.
Som et sjøuhyre slukte han meg,
fylte magen med mitt beste kjøtt
og spyttet meg ut.

35 Volden jeg har kjent på kroppen,
skal ramme Babel,
(ENDETIDAS USA) sier hun som bor i Sion.
La mitt blod komme over
dem som bor i Kaldea,
sier Jerusalem."

Kommentar #161

Kjell G. Kristensen

146 innlegg  13843 kommentarer

Verdensrikene og det hellige folket

Publisert over 8 år siden

Torstein: 3 For synet venter på sin fastsatte tid
________________________________________
Ja, det er klart at det gjør det!

Dan.11.29: Til fastsatt tid skal han igjen dra mot sør, men denne gangen går det ikke som forrige gang.30 Kitteiske skip kommer mot ham, og han mister motet. Han snur om og lar harmen gå ut over den hellige pakten. Så vender han tilbake og lytter til dem som har sviktet den hellige pakten.31 Noen av hans hærstyrker kommer og vanhelliger tempelborgen, avskaffer det daglige offeret og stiller opp det motbydelige som ødelegger.32 Dem som synder mot pakten, lokker han til frafall med glatte ord. Men det folket som kjenner sin Gud, skal stå fast, også i handling.33 De kloke i folket hjelper de mange til innsikt. Men en kort tid faller de som offer for sverd og ild, fangenskap og plyndring.34 Når de faller, får de bare litt hjelp. Mange slutter seg til dem, men med baktanker.35 Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet.

Kommentar #162

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 8 år siden

Torstein: 3 For synet venter på sin fastsatte tid

----------------

Som sagt tusen gonger er irankrisa det som vil utløysa det heile.

25 januar står dette:

"Iran Warns of Strait of Hormuz Closure If US Chooses 'War'

Iran asserted that it would have no qualms about closing strategic Strait of Hormuz in response to any aggression, military or otherwise."

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/164555#.UQJp9vKrIr4

Synet i Daniel 8

handlar om vestmaktene (USA/EU)som angrip Iran i raseri.

http://www.revelation-today.com/HeGoat.jpg

Det er på denne tida at Antikrist står fram og viser ingen nåde mot desse landa i MidtAusten spesielt.

http://ilovethewordofgod.com/daniel8.htm

8. The angel Gabriel Interpreted

a. King of fierce countenance will stand up

b. He will understand dark sentences – Reveal Secrets

c. He will have mighty power

d. He won’t be under his own power

e. He will destroy wonderfully

f. He will practice and prosper

g. He will destroy the mighty and holy people - the Jews

h. He will prosper in business

i. In his heart he will magnify himself

j. He will by peace destroy many

k. He will stand against the Prince of Princes

l. He will be broken without hand

C. In Chapter 11 – The Wilfull King

1. He will do according to his will

2. He will exalt himself above every god

3. He will speak things against God

4. He will prosper until the end of the Tribulation

5. He will not regard the God of his fathers

6. He will not have regard for women

7. He will honor the god of forces – god his fathers did not know

----------------

Uttrykket "King of fierce countenance " er teke direkte frå 5 Mosebok 28

"The LORD shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as the eagle flieth; a nation whose tongue thou shalt not understand;

50A nation of FIERCE COUNTENANCE, which shall not regard the person of the old, nor shew favour to the young:

51And he shall eat the fruit of thy cattle, and the fruit of thy land, until thou be destroyed: which also shall not leave thee either corn, wine, or oil, or the increase of thy kine, or flocks of thy sheep, until ..."

Dette beskriv USA.

Det er det same du kan lesa om i Habakkuk 1.

Dei tek seg til rette kor dei vil og ler av dei som styrer land og folk.

Det fekk me tydeleg sjå då dei inntok td Irak.

Kommentar #163

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

16 februar 2013

Publisert rundt 8 år siden
Kommentar #164

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere