Olav Andreas Sæther

52

Det nærmer seg Pinse, men hva er Pinse?

Johannes 5. 39 Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg. Matteus 5. 17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Publisert: 24. mai 2011

Jødene feiret sin pinse, som de kalte "ukefestens dag" 50 dager etter de feiret påsken. Påsken feiret de for å minnes utvandringen fra Egypt. Når moseloven skriver om hvordan de skal feire påsken med påskelammet og alt så sier den også at de skal bare spise usyret brød i 7 dager. Men når de 7 dagene er over skal de telle 7 uker, og så feire "ukefesten". Den skal feires for å feire førstegrøden (den første innhøstingen) 2 Mos 34,22 , 4 Mos 28,26 5 Mos 16,10Men i etterhvert utvikles det også en tradisjon, (som ikke er nevnt i Bibelen, men som er kjent i andre jødiske skrifter), om at Ukefesten også er til minne om at Moses fikk lovtavlene ved Sinai.Den jødiske "pinsen" (dvs. ukefestens dag), har altså to betydninger, feiring av førstegrøden, og feiring av at Guds lov ble gitt på de to tavlene.

Den kristne pinsen har også to betydninger. Som oppsumeres i 1. Oppsumeringen kalles "kirkens bursdag". Det skjedde når disiplene etter Jesu himmelfart var samlet for å feire den jødiske ukefesten (pinsen, pinse på engelsk er pentakost, penta betyr 5, så navnet pinse betyr 50-dager, og det er likt med de 7 ukene etter påsken som den jødiske ukefesten skulle holdes) Den kristne pinsen står det om i Apg. 2.
Der omhandles åndens utgytelse slik den er profetert blandt annet i Joel 3, men også av Jesus selv i Johannes 14 og 15.
Men i tillegg til at det skjer som det er profetert, så er dette også en ny "pinse" som på mange måter viderefører den jødiske, bare på ett annet vis.
De 3000 som blir kristne denne første dagen ses som "førstegrøden", den første store innhøstingen av frelste. Med sterk billedlig tilknytting til jødenes "Ukefesten" og feiringen av førstegrøden/første innhøstningen. Mens at ånden utytes ses i forbindelse med at Gud skal gi de kristne "ett nytt hjerte" Esekiel 36. 26 "Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte isteden"
Når dette nye hjertet er gitt trengs ikke lengre lovtavlene, da loven er skrevet "i hjertet". Dermed er den kristne pinsen også feiring av at loven gis, men ikke på lovtavler av stein, men i form av at Den Hellige Ånd gis til alle kristne, og at de får loven i hjertet.
Dermed ser vi at Jesus talte rett når han sa at "skriftene - vitner om meg" og at han ikke skulle oppheve, men tvert i mot oppfylle loven og profetene. Den kristne pinsen viser hvordan den Jødiske Ukefesten er med å vitner om Jesus og den talsmann han skal sende, og hvordan dette samtidig oppfyller alle de sermonielle lover knyttet til ukefesten, og de gammeltestamentlige profetier om Den Hellige Ånds utgytelse. Ergo er pinsen en viktig hendelse for de kristne, da den er med å viser hvordan loven og profetene ikke oppheves, men oppfylles.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere