Magnar Tanem

24

Stem kristent!

Kristent Samlingsparti bygger sin politikk på Bibelen, og er det sanne kristne partiet i Norge.

Publisert: 12. mai 2011

Er du kristen eller har sans for kristne verdier? Her er 9 gode grunner til at DU bør stemme på Kristent Samlingsparti: 

1. Kristent Samlingsparti vil at alle barn skal ha en ubetinget rett til å bli født. Derfor vil KSP avskaffe loven om fri abort som ble innført av det norske Storting i 1978. Denne loven har muliggjort massedrap på over 400 000 norske barn siden loven ble innført i 1978. 

2. Kristent Samlingsparti mener at menneskelivet er hellig ukrenkelig og skapt av Gud. Derfor er vi imot legeassistert selvmord på sykeleiet (eutanasi ). 

3. KSP vil sikre barn en ubetinget rett til foreldre av forskjellig kjønn. Derfor vil KSP avskaffe den nåværende ekteskapsloven som muliggjør at homofile kan eksperimentere med barns unnfangelse og oppvekst, samt å nekte barn kjennskap til sin biologiske far i lesbiske ekteskap. Slik ekteskapsloven fungerer nå, blir med-mor registrert som far til barnet med fulle juridiske rettigheter, rettigheter som barnets biologiske far selvsakt skulle hatt. Altså, barnet blir faktisk nektet kjennskap til sin biologiske far for all fremtid. Dette er et grovt overgrep mot barn, og ett angrep på menneskeverdet. 

4. Personer som lever i ett homofilt forhold og hevder at dette er rett, kan ikke være medlemmer eller velges til verv i Kristent Samlingsparti, fordi homofili er en grov synd som strider mot bibelens lære. 

5. En sterk harmonisk og velfungerende familie er samfunnet og landets grunnsten. KSP vill sette store resurser inn på å styrke familien,og spesielt barnefamilier både økonomisk og juridisk. 

6. KSP er for en restriktiv innvandringspolitikk, men vi er for å hjelpe reelle flyktninger som trenger beskyttelse. Men den innvandringspolitikken som Norge har praktisert siden 1980 har vert katastrofal for vårt land, staten har brukt enorme summer ( er hemmelig ) på integrere titusener av falske flyktninger fra den tredje verden som kommer kun for oppnå økonomiske goder. Dette vil Kristent Samlingsparti ha en slutt på. 

7. Kristent Samlingsparti er for at vi skall hjelpe fattige og vanskeligstilte personer og grupper i Norge og utlandet. Bistanden bør kanaliseres gjennom misjonsorganisasjoner. 

8. Vi støtter jødene i deres rettmessige kamp for å beholde sitt eget land Israel, landet som Gud har gitt dem,lenge før Palestina araberne fantes. Vi støtter også sikkerhetsmuren som jødene har bygget for å beskytte den jødiske befolkningen mot palestinskarabisk terror. 

9. KSP er for at norske borgere skal ha full trykke og ytringsfrihet. Derfor ønsker vi ikke at Norge skal bli islamisert. Islam utgjør nå den størst trusselen mot våre demokratiske grunnverdier både i Norge og Europa 


Vil du vite mer er vi på Facebook og her: www.ksnettavis.no Kommentar #1

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Dette er debattside, ikke en reklameside.

Likevel, takk for opplysningene, så vi vet om et parti vi ikke skal stemme på.

 

Kommentar #2

Gaute Granlund

6 innlegg  108 kommentarer

Kast bort stemmen din, stem KSP!

Publisert over 10 år siden

Stiller meg bak Leif Sund sin kommentar.

Kommentar #3

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Dobbeltliv?

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Kristent Samlingsparti bygger sin politikk på Bibelen, og er det sanne kristne partiet i Norge.

Ifølge profilen din er du medlem av FrP. Det spørs vel om FrP setter pris på at du samtidig reklamerer for et annet parti?

Uansett, så tror jeg innledningen din kunne vært formulert litt bedre, for det gis inntrykk av at KsP er det eneste sanne kristne partiet i Norge. Det minner til forveksling om Vakttårnets månedsblad som ofte snakker om de sanne kristne, som etter deres mening finnes kun innenfor egne kretser.

Men uansett hvor bra partiet måtte være, er det liten hjelp i å stemme på partiet hvis målinger viser at partiet ikke har de ringeste muligheter til å komme i hverken posisjon eller opposisjon, det være seg kommunestyre eller Storting.

 

Kommentar #4

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Småvilt

Publisert over 10 år siden

Ser at du er igang igjen, Tanem. Det er vel et par år siden sist nå, at Norge trengte et sant kristent parti? Du verden, tida går fort.

KSP er og blir blir en parantes. Det blir for smått - på alle måter faktisk. Men småvilt derimot. Det er noe annet. Ser at du er småviltjeger. Der har vi en felles interesse. Det skal visstnok være mer enn 100.000 av oss. Det må fortone seg som rene horden for KSP.

Kommentar #5

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Guds 1. kandidat

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Ifølge profilen din er du medlem av FrP. Det spørs vel om FrP setter pris på at du samtidig reklamerer for et annet parti?

Uansett, så tror jeg innledningen din kunne vært formulert litt bedre, for det gis inntrykk av at KsP er det eneste sanne kristne partiet i Norge. Det minner til forveksling om Vakttårnets månedsblad som ofte snakker om de sanne kristne, som etter deres mening finnes kun innenfor egne kretser.

Men uansett hvor bra partiet måtte være, er det liten hjelp i å stemme på partiet hvis målinger viser at partiet ikke har de ringeste muligheter til å komme i hverken posisjon eller opposisjon, det være seg kommunestyre eller Storting.

Hei Leif. Jeg er ikke medlem av FrP lenger, for like før påsken bke jeg kallet av Gud til å fronte KSP i Oslo. Jeg er altså 1.kandidat for Oslo KSP. Jeg skal naturligvis oppdatere profilen min, slik at det ikke blir noen misforståelser.

Ordet "sanne" er svært generelt, og ingen har vel monopol på det. Ikke for det, jeg leser gjerne Vakttårnet, men det er fordi Jehovas Vitner har gode og presise bibeloversettelser.

Når Gud har kallet meg til denne posisjonen, er det fordi han har en plan med det. KrF har forlengst forlatt de viktigste verdiene i Bibelen, og det første deres nye partileder gjorde var å angripe Israels rett til selvforsvar og bekjempelse av terror. FrP er bare delvis kristent, og er ikke et fullverdig valg for sanne kristne. Høyre nevner jeg knapt i denne sammenhengen, særlig pga. de støttet sosialistene i å innføre den ukristne nye ekteskapsloven. Dette tidligere kristenkonservative partiet har blitt hyperliberalt og framstår nå som en fagforening for lesbiske og homofile. Derfor trenger Norge sårt et parti som Kristent Samlingsparti. Vi legger Bibelens grunnverdier for all vår politikk, og er konsekvente på dette.

Med ordene "det eneste SANNE KRISTNE partiet" mener jeg altså at vi er det eneste politiske partiet som faktisk følger opp grunnverdiene i Bibelen helt konsekvent. Når jeg kommer inn i Oslo bystyre, vil jeg gjøre det helt ned til minste detalj. Jeg vil også sitere fra Bibelen i taler og innlegg.

 

Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det langsiktige målet til KsP er kanskje å innføre et "kristent" diktatur her i landet?

Kommentar #7

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Når blir det liv...

Publisert over 10 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Ser at du er igang igjen, Tanem. Det er vel et par år siden sist nå, at Norge trengte et sant kristent parti? Du verden, tida går fort.

KSP er og blir blir en parantes. Det blir for smått - på alle måter

Hei Arne! Det er hyggelig å prate med deg igjen.

Ja, det to år siden sist. KSP fikk dobbelt så mange stemmer som Demokratene, og det viser at vi er i betydelig vekst. Jeg innrømer gjerne at vi fortsatt er små, men det spiller mindre rolle når Gud er på vår side. Hvis du leser profeten Jesaja vil du se at de som støtter Israel og Jesus, også får Guds frelse og støtte. Gud har kallet meg til innsats for KSP igjen, fordi han har en plan med det.

Du har en fin jaktbod. Jeg jakter også fugl, men uten hund. Det er vel måfåjakt på en måte. Men, nå er det å komme ut i Guds frie natur det viktigste, og jeg møter ofte Den Hellige Ånd i naturen. Det er bra at det er så mange som 100 000 småviltjegere. Hvis vi hadde stått sammen, kunne vi fått 4-5 stortingsmandater, he-he.

Ja-ja, vi snakkes vel mer under valgkampen!

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Rett innstilling!

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Når jeg kommer inn i Oslo bystyre, vil jeg gjøre det helt ned til minste detalj. Jeg vil også sitere fra Bibelen i taler og innlegg.

Du har den rette innstillingen Magnar. Ikke HVIS, men NÅR du kommer inn i Oslo bystyre!

Jeg prøver å leve etter en regel hvor jeg ikke overprøver noen som hevder å ha hørt Guds tiltale i en spesiell sak, selv om teologen i meg skulle protestere. Så det er bare å ønske Guds velsignelse på reisen inn i politikerland, hvor det til tider kan være svært så stormfullt.

 

Kommentar #9

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Parti eller sekt?

Publisert over 10 år siden

Her har vi åpenbart å gjøre med en sekt, ikke et politisk parti. Og dess 1.kandidat i Oslo lider tydeligvis av hovmod på grensen til stormannsgalskap, noe han beviser hinsides enhver tvil gjennom å betegne seg selv "Guds 1. kandidat"....

Kommentar #10

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Politiker "av Guds nåde"?

Publisert over 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Her har vi åpenbart å gjøre med en sekt, ikke et politisk parti. Og dess 1.kandidat i Oslo lider tydeligvis av hovmod på grensen til stormannsgalskap, noe han beviser hinsides enhver tvil gjennom å betegne seg selv "Guds 1. kandidat"....

Nettopp!  Og språkbruken viser jo et mistenkelig slektskap med enevoldstidas "konger av Guds nåde" (rex dei gratia), der basisen for styreformen var såkalt "guddommelig rett".

Og jeg spør igjen:  Er det ultimate politiske målet til KsP et "kristent" diktatur?  I så fall:  Hva blir skjebnen til alle de "gudløse" i landet?  Kan vi se for oss en "kristen" variant av den islamske sharia-justisen?

Kommentar #11

Geir Wigdel

42 innlegg  2088 kommentarer

Tragisk

Publisert over 10 år siden

Det er bare nedslående å lese slike politiske innspill. Å stemme på et slikt parti er som å stemme på Taliban. Programmet viser med all tydelighet at partiet ikke har noe å gjøre i politikken, siden det ikke har noen mening om de viktigste sidene av samfunnet. Heldigvis vil partiet kun få promiller i oppslutning så ingen behøver kaste bort mer tid på å argumentere mot denne politiske kuriositeten.

Kommentar #12

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Styrk Grunnloven

Publisert over 10 år siden

Oddbjørn, påstanden din om at KSP vil innføre diktatur faller på sin egen urimelighet, men jeg kommenterer det likevel. Det er alltids noen ukritiske sjeler som tror på våre motstanderes myter.

KSP vil styrke Grunnloven og dens betydning, herunder ytrings- og religionsfriheten. Vi vil også styrke kristendommens stilling i landet og vår 1000-årige kristne kulturarv.

Når det gjelder sharia, så er vi sterkt i mot det. Vi vil slå hardt ned på sharia i Norge og vil også begrense innvandringen fra islamske land. Her tror jeg heller skytset må rettes mot sosialistene, som ikke har gjort stort for å begrense sharia. Antallet tvangsekteskap f.eks. har økt sterkt siden Stoltenberg overtok i 2005.

Kongene under enevoldstiden var ikke sanne kristne, men forvaklete drukkenbolter og horebukker. Skrekkeksemplet er vel Ckristian IV, som hadde flere elskerinner og drakk jevnt når han reiste rundt på skatteinnkrevninger. De misbrukte kristendommen, fordi det gav dem makt.

Jeg har imidløertid et ekte kall fra Herren, og har en puritansk livsstil i sannhet og gydfryktighet.

Men, takk for oppmerksomheten.

Kommentar #13

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Kongene under enevoldstiden var ikke sanne kristne

Du derimot... ;-)

Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 10 år siden

KSP vil avskaffe den nåværende ekteskapsloven. Men hva mener dere skal skje med de ekteskap som allerede er inngått av to av samme kjønn under den nåværende ekteskapsloven?

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

To tunger?

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

KSP vil styrke Grunnloven og dens betydning, herunder ytrings- og religionsfriheten. Vi vil også styrke kristendommens stilling i landet og vår 1000-årige kristne kulturarv.

Dette kan leses som en form for "dobbelt" budskap - og minner mye om retorikken til Det muslimske brorskap, som jo også hevder et demokratisk sinnelag...

Kommentar #16

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

vi er det eneste politiske partiet som faktisk følger opp grunnverdiene i Bibelen helt konsekvent. Når jeg kommer inn i Oslo bystyre, vil jeg gjøre det helt ned til minste detalj

Betyr det at du vil innføre et kristent teokrati? I så fall må du vel til GT for å finne dekning og grunnlag for en samfunnsform av dette slaget. Men hvordan stiller du deg da til Jesu og apostlenes lære som markerer et skille fra Den gamle pakt? Hva betyr skillet mellom Den gamle og Den nye pakt for KSP? Skal teokratiet - som var en av bærebjelkene i Den gamle pakt - videreføres i Den nye pakt? Hvordan belegges dette bibelsk?

Kommentar #17

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Ikke ekteskap

Publisert over 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

SP vil avskaffe den nåværende ekteskapsloven. Men hva mener dere skal skje med de ekteskap som allerede er inngått av to av samme kjønn under den nåværende ekteskapsloven?

Grunnloven forbyr å gi lover negativ tilbakevirkende kraft. Men, en annulering av disse "ektetskapene" er ikke dramatisk, fordi de aldri har vært ekteskap i ordets rette betydning. Bibelen og grunnloven skal beskytte det tradisjonelle ekteskapet mellom en mann og en kvinne, og den nye ekteskapsloven gjør det motsatte. Ekteskap er ifølge Bibelens definisjon et livslangt og forpliktende forhold mellom en mann og en kvinne, og homofile og lesbiske kan slik sett aldri bli ordentlig gift.

Det verste er imidlertid at ekteskapsloven med tilhørende endringer i barne- og arveloven er et grovt brudd på FN´s barnekonvensjon, som bl.a. sier at alle barn i prinsippet har rett til en mor og en far. Den samme konvensjonen beskytter også familien mot statlige inngrep som truer familiens autonomi.

Den nye ekteskapsloven er illegitim, udemokratisk og i strid med inngåtte konvensjoner Norge har forpliktet seg til å følge. Den er også Grunnlovsstridig fordi den endrer innholdet i  tradisjonelle ekteskap på en negativ måte. De økonomiske, juridiske forholdene mellom homofile og lesbiske par kan ivaretas gjennom den gamle loven om husstandsfelleskap.

Kommentar #19

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

All makt i denne sal!

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Bibelen og grunnloven skal beskytte det tradisjonelle ekteskapet mellom en mann og en kvinne

Tullprat! Norges grunnlov definerer hverken ekteskapet som det ene eller det andre.

Det er ekteskapsloven som definerer hva som annerkjennes som ekteskap av norske myndigheter.

Hva Bibelen sier eller ikke sier er totalt irrelevant i denne sammenheng. Bibelen (GT) tillater flerkoneri, ekteskapsloven gjør det ikke. Det nye testamente forbyr gjengifte etter skillsmisse, ekteskapsloven gjør det ikke.

Den nåværende ekteskaploven ble vedtatt av et klart flertall i Stortinget, et Storting som ble valg i overrenstemmelse med Gunnloven og valgloven. (Stortingets vedtak hadde forøvrig støtte blant et flertall av de spurte i meningsmålingene, uten at det er avgjørende i denne sammenheng.)

Å hevde at ekteskaploven er grunnlovsstridig og udemokratisk faller på sin egen urimelighet.

 

Kommentar #20

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Som katolikk, vil du også være tilhenger av å fjerne muligheten til gjengifte etter skillsmisse?

Kommentar #21

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Bibelen og Grunnloven

Publisert over 10 år siden

Jeg er selvfølgelig klar over denne problemstillingen, Sebastian. Jeg er derfor nøye med å understreke at vi skal føre vår politikk i samsvar med både Bibelens grunnverdier og Grunnloven. Det betyr at vi ikke vil ha en stat som legger seg borti folks privatliv.

Ekeskapet med medfølgende juridiske rettigheter er en kontrakt mellom et par og det offentlige, og derfor har vi som et politisk parti ha en mening om det.

Vi mener som parti at homofil praksis er synd, men vil selvfølgelig ikke at staten skal krenke folks privatliv. Det er altså i det offentlige rom og i offentlige institusjoner vi kan gjøre noe med dette. Vi er også i mot diskriminering i skole- eller arbeidsliv bl.a. på grunnlag av seksuell legning.

Jeg er forøvrig enig i alt du sier. Takk for støtten!

Kommentar #22

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Gjengifte

Publisert over 10 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.

Som katolikk, vil du også være tilhenger av å fjerne muligheten til gjengifte etter skillsmisse?

Partiet har ikke noe om det i programmet. Men, ifølge Bibelen er gjengifte synd, det er ingen hemmelighet.

Personlig mener jeg at vi må inngå et kompromiss, ved at separasjonstiden må økes. Gjengifte kan neppe forbys, men ved at separasjonstiden økes vil folk tenke seg grundig om før de gifter seg på nytt. Et forbud mot gjengifte ville vært vanskelig å praktisere, da staten uansett ikke kan kontrollere hvem som bor sammen.

KSP sentralt har ikke vedtatt noe om dette ennå, men det kommer nok neste år. Da skal hele programmet revideres av landsmøtet. Da vil nok mange standpunkter konkretiseres mer.

Jeg anbefaler at du blir medlem av partiet, slik at du kan være med og påvirke både dette og andre spørsmål som er viktige for katolikker. Vi er uten tvil det politiske partiet som står nærmest katolsk tro og moral, og det er katolikker i partiet.

Kommentar #23

Selma Pålsdotter

0 innlegg  87 kommentarer

Paulus

Publisert over 10 år siden

Jeg håper ikke GT er en del av bibelgrunnlaget dere skal ta bokstavlig. Men hvor står dere i forhold til Paulus? Vil kvinner ha lov til å tale i forsamlinger, og må vi dekke til hodet?

Kommentar #24

Magnar Tanem

24 innlegg  314 kommentarer

Ikke frigjøringsteologi

Publisert over 10 år siden
Selma Pålsdotter. Gå til den siterte teksten.

Jeg håper ikke GT er en del av bibelgrunnlaget dere skal ta bokstavlig. Men hvor står dere i forhold til Paulus? Vil kvinner ha lov til å tale i forsamlinger, og må vi dekke til hodet?

KSP understreker at vi legger Bibelens grunnverdier til grunn for vår politikk. Vi ser på Bibelen som en helhet, og tar avstand fra frigjøringsteologiske fortolkninger av Bibelen. Jesus selv formanet da også om å følge de ti bud.

Når det gjelder kvinner, så har de like rettigheter som menn i partiet. Det mener vi skal gjelde samfunnet også, men vi er mer opptatte av likeverd enn reell likestilling. Det er ingen statlig oppgave å regulere folks påkledning, i prinsippet. De første kristne (nevnt i GT) praktiserte også like rettigheter for menn og kvinner.

Kommentar #25

Bent Magnus Berg

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 10 år siden

"Personer som lever i ett homofilt forhold og hevder at dette er rett, kan ikke være medlemmer eller velges til verv i Kristent Samlingsparti, fordi homofili er en grov synd som strider mot bibelens lære. "

Hva med de homofile og lesbiske her i Norge som IKKE tror på gud og alt bibelen har og si?

hvorfor i all verden skal dine lover gå utover de?? det blir for dumt! ikke alle er kristne!

ingen provoserer meg mer enn sånne som deg! Hadde det vært et helvete hadde du vært der for lengst...

Kommentar #26

Vegar Ottesen

3 innlegg  209 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden

Ser her jeg skrev et par småfeil i innlegget mitt. Jeg må innrømme det var skrevet i sinne over det du sa, som også ble tatt opp som sak på forsiden i Vårt Land.

Jeg mente imidlertid det jeg skrev. Uttalelsen du kom med som ble tatt opp på forsiden er usmakelig. Det sømmer seg ikke for en kristen å komme med slike uttalelser som legger skylden på ofre hvis synd ikke var annet enn å ville delta på en demokratifremmende ungdomsleir. 
Det er mer enn bare bekymringsverdig at du påstår at det vi opplevde kommer av manglende tro. Se på alle våre trosfrender i Afrika, Sør-Amerika, Asia og andre steder i verden som tross sterk og genuin tro opplever sult, sykdom, terror, vold, krig og naturkatastrofer. Du er veldig kjapp med å peke på bibelen og rope 'bibelsk!', men jeg er redd du her løper en ekstremt stor risiko å sette deg selv og din posisjon i det setet Gud skal ha nettopp på grunn av din manglende ydmykhet. Ikke et menneske er det gitt å være feilfri. Vår feilbarlighet vil også si at vi kan tolke bibelen feil. Hvilket kommer klart frem av vår historie. Du som jeg vet mange er drept, ja kriger er kjempet hvor begge sider påberoper seg å ha Gud på sin side, med bibelen i hånd. Du er også klar over mange retninger innen troen - slik som geosentrismen - som påberopte seg å ha Guds sannhet klart for seg på grunn av sin bibellesning. Problemet er at de tok feil. De var skråsikre, og hadde bibelvers som bevis. Men tok likevel feil. Så mine spørsmål til deg er da: Hvordan kan du være så arrogant at du påberoper deg en så stor sikkerhet runt at din egen bibeltolkning er ufeilbarlig? Og: Hvordan kan du si noe så avskyelig - med bibelen i hånd - som at alle disse unge menneskene er drept av en galning som så på seg selv som kristenkonservativ på grunn av at vi ikke følger Gud nære nok? Som jeg sa på Facebook: Du gjør meg kvalm med slike utsagn. Fullstendig uspiselig og totalt upassende.

Kommentar #27

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Forunderlig historieforståelse

Publisert rundt 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Kongene under enevoldstiden var ikke sanne kristne, men forvaklete drukkenbolter og horebukker. Skrekkeksemplet er vel Ckristian IV, som hadde flere elskerinner og drakk jevnt når han reiste rundt på skatteinnkrevninger. De misbrukte kristendommen, fordi det gav dem makt.

Du kan jo lese litt om dansk skolehistorie Det du kommer med er jo det reneste sludder og ser man litt på skolehistorien i norden preges den langt mer av andre krefter en kirken. Kirken og dens geistlige var sogar ofte bremseklosser for en del av dem mente at å utdanne allmuen ville kunne gjøre dem obsternasige og mindre gudfryktige.

Sakset fra linken: Trods reformforsøg fra centralt hold især under Christian 4. var disse latinskolers virksomhed i de følgende to århundreder ofte præget af fattigdom, vold og uvidenhed. Undervisningssproget var uændret latin, og normalt måtte peblinge skaffe sig det daglige brød ved kirkelig sangtjeneste og tiggeri.

Sentrale hold her refererer neppe til kirken og de geistlige, som du ser syntes jo tydeligvis kirken at tigging og sangtjeneste var en god måte å forsørge seg på under studiene som ble tilbudt allmuen. Du vil videre fra linken kunne lese at de som hadde penger sendte sine barn utenlands for å gå på skole.

Kommentar #28

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Et spørsmål til KSP/Magnar Tanem

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har et spørsmål (foreløpig) siden du er førstekandidat for KSP.

Kan du fortelle meg hva som er så "hellig" med ekteskapet?

Kommentar #29

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Personer som lever i ett homofilt forhold og hevder at dette er rett, kan ikke være medlemmer eller velges til verv i Kristent Samlingsparti, fordi homofili er en grov synd som strider mot bibelens lære.

Sjekker dere også opp at ingen i partiet er grådige? Det er jo også en grov synd.

Eller hva med dem som ikke holder hviledagen hellig...og som feks tar seg en tur på kino på en søndag. Det er jo faktisk brudd på et av budene.

Jeg regner med at dere er svært konsekvente dersom dere ikke ønsker folk som bevisst synder som medlemmer.

Og hvordan skal dere evt sjekke opp at alle og enhver lever etter bibelen og ikke begår grove synder?

Kommentar #30

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Les litt historie først

Publisert rundt 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Kongene under enevoldstiden var ikke sanne kristne, men forvaklete drukkenbolter og horebukker. Skrekkeksemplet er vel Ckristian IV, som hadde flere elskerinner og drakk jevnt når han reiste rundt på skatteinnkrevninger.

Enevoldstida starta i 1660, etter at drukkenbolten (det var han sikkert) Christian IV hadde regjert ferdig og kommet i grava (1648).

Kommentar #31

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Islam utgjør nå den størst trusselen mot våre demokratiske grunnverdier både i Norge og Europa

Jeg ville jo mene at å forskjellsbehandle homofile, og kalle dem for syndere, er en stor trussel mot våre demokratiske grunnverdier.

Så slik sett så vil alle religiøse partier som ønsker å forskjellsbehandle folk på grunnlag av enten rase, religion, kjønn eller legning, være trussel mot demokratiske grunnverdier.

Ingen religion skal ha noen fortrinn fremfor andre, og ingen legning skal ha noen fortrinn fremfor andre.

Da trenger du heller ikke å bekymre deg for at Islam skal få noen rettigheter som er noe større enn det kristendommen har. Likestilt betyr likestilt. For dersom man selv ønsker at sin religion skal ha noen fortrinn, så åpner man døren for at andre religioner kan komme og gjøre det samme. Med de samme argumentene.

Så slik sett tror jeg du skal være veldig glad for at mange ateister ikke ønsker å tillate at kristendommen skal ha noen fortrinn fremfor andre religioner. Det betyr også at alle andre religioner ikke får noen fortrinn fremfor kristendommen, for det ønsker heller ikke ateister. Det mest rettferdige må vel tross alt være at folk blir likt behandlet? Eller er det greit å få fortrinn når de kommer en selv til gode? Men ikke greit dersom de kommer andre til gode og ikke en selv? Er ikke det i så fall en svært egoistisk tankegang?

Kommentar #32

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Magnar Tanem. Gå til den siterte teksten.

Jeg har imidløertid et ekte kall fra Herren, og har en puritansk livsstil i sannhet og gydfryktighet.

Da er vi to :)

Min Herre er imidlertid meg selv :)

Men sannheten min er like reell som din ;)

Jeg ønsker imidlertid ikke å forskjellsbehandle deg på noe vis fordi du har en annen sannhet enn meg. For det kan fort slå tilbake på meg selv dersom man først fremmer lover som forskjellsbehandler folk på grunnlag av ens egen sannhet.

Lovverk bør bygges på felles sannheter, ikke bare på en gruppe eller en person sin sannhet.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere