Kristian Kahrs

109

Prosjekt Kirkesprengning

Publisert: 24. aug 2009

Kandidat til Hamar bispedømmeråd, Jenny Skumsnes Moe, skriver i VL 17. august at Den norske kirke (Dnk) aldri kan bli et politisk parti. Det er vi enig i, men vi i Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE) er meget bekymret over den økende politiseringen av Dnk. Blant kandidatene til de 11 bispedømmerådene er det mange som presenterer seg som representanter for politiske partier. De stiller til valg for å fremme sin politiske agenda, noe som kan innebære at de vil tvinge Dnk til å følge en stat som seiler fullstendig uten kompass i sin radikale, nye forståelse av familie, foreldreskap og barnemarked.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen Felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt nedleggelse av partnerskapsloven. Norge har fått verdens mest radikale ekteskapslover. NNFE oppfatter reformen som udemokratisk, idet reformens samlede omfang var ukjent for velgerne ved stortingsvalget i 2005. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning, foreldreskap og barns rettigheter. Barnelovens nye §4a sier nå: "Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor." Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barn deres biologiske foreldre ved lovvedtak.

Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par.

Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset, betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far. En innføring av kjønnsnøytral ekteskapsforståelse og liturgi vil uten tvil sprenge kirken. Titusener av aktive kristne vil oppleve en slik teologi som et utålelig svik mot Gud, mot Bibelen, mot familien, mot barna og mot kirkens ansvar som lys og salt i samfunnet. Hele skapelsesteologien vil være radikalt omdefinert. For svært mange kristne vil utfallet av denne kampen avgjøre vårt kirkemedlemsskap. Så viktig er spørsmålet.

I sin selvpresentasjon som kandidat til Bispedømmerådet beskriver Skumsnes Moe hva som er hennes satsningsområder. I likhet med mange andre kandidater sier hun imidlertid ingenting om hva slags teologi hun vil stå for hvis hun blir valgt. Hun er dessuten helt taus om hva hun mener om statens brutale omdefinering av familien slik vi kjenner den i dag. Derfor anbefaler vi ikke velgerne i Hamar å stemme på henne.

Hun er dessuten helt taus om hva hun mener om statens brutale omdefinering av familien slik vi kjenner den i dag. Derfor blir det vanskelig å stemme på henne.

Kristian Kahrs
Koordinator for Kirkevalget 2009
Nordisk Nettverk for ekteskapet

Se en god oversikt over våre anbefalte kandidater som har forpliktet seg til å forsvare ekteskapet mellom én kvinne og én mann - herunder barns rett til deres foreldre på www.bevarekteskapet.no/kirkevalget

(Dette innlegget ble publisert i papiravisen til Vårt Land 24. august)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere