Erik Lunde

139

Går toget for offshore vindkraft?

Offshore vindkraft kan gi oss ren energi og viktige arbeidsplasser – hvis politikerne våger å satse.

Publisert: 3. mai 2011

Norge har et betydelig vindkraftpotensial, og ressursene på land og til havs er blant de beste i Europa. Vi trenger den fornybare energien som vindkraften kan gi oss, slik at vi kan bytte ut fossil kilder. Fortsatt er over halvparten av Norges energibruk fossil og dette gir store klimautslipp.

Likevel har utbyggingen av vindkraft i Norge vært forholdsvis beskjeden. Svake rammevilkår må ta hovedskylden for dette. Fra neste år vil imidlertid produsenter av fornybar energi  få inntekter fra grønne elsertifikater. Da blir det lønnsomt å bygge ut vindkraft på land. Det er ventet en markant vekst i vindkraftproduksjonen fram mot 2020.

Grønne elsertifikater vil imidlertid ikke være tilstrekkelig for å sikre lønnsomhet for vindkraftprosjekter til havs. Offshore vindkraft faller heller ikke inn under Enovas støtteordning til demonstrasjonsprosjekter – og faller dermed mellom to stoler. Skal Norge ta i bruk vindressursen som finnes i havområdene rundt oss, trengs det derfor et eget støtteregime for offshore vindkraft.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har så langt helt kaldt vann i blodet på dem som ønsker seg statsbudsjett-penger til havvind. Statsråden har pekt på at det ubenyttede potensialet for vindkraft på land fortsatt er svært stort og at det er fornuftig å først bygge ut der det er mest lønnsomt. Begge deler er i og for seg riktig – men dersom Norge ikke samtidig evner å utvike vindkraft til havs, risikerer vi å bli akterutseilt som industri- og energinasjon

La meg ta et eksempel: De neste årene skal europeiske selskaper kjempe om kontrakter innen fornybarteknologi på nærmere 1000 milliarder kroner. Norsk leverandørindustri, med sin unike kompetanse på offshoreteknologi, burde være kapable til å dra i land flere av disse kontraktene. Erfaringene viser erfaringene imidlertid at dette er vanskelig uten et hjemmemarked. Vi gir dermed utenlandske selskaper et konkurransefortrinn dersom vi ikke bygger offshore vindkraft i Norge.

Når norske selskaper er verdensledende å utvikling av flytende vindmøller, slik som Hywind og Sway, bør det eksistere en mulighet for å kunne ta i bruk denne teknologien i Norge. Det er et paradoks at Statoil må til Storbritannia for å kunne bygge ut offshore vind.

De landene som har vært tidlig ute med å satse på fornybar energi, har opplevd store, positive ringvirkninger av dette. Over 150.000 personer er i dag sysselsatt i den europeiske vindkraftindustrien. 80 prosent av de direkte arbeidsplassene finner vi i Spania, Tyskland og Danmark, som lenge har satset på vindkraft. Den danske vindmølleindustrien eksporterte i 2009 for nesten 42 milliarder danske kroner og sysselsatte 24.700 personer.

Olje- og energidepartementet bør derfor etablere et eget støtteregime for offshore vindkraft. Denne ordningen kan administreres av Enova. Skal Norge oppleve et lignende industrieventyr knyttet til offshore vindkraft – kan vi ikke vente med å bygge opp et hjemmemarked til 2030. Da har toget gått.

Kommentar #1

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

El-produksjonen er ikke fra fossile kilder!

Publisert over 10 år siden
Erik Lunde. Gå til den siterte teksten.

Vi trenger den fornybare energien som vindkraften kan gi oss, slik at vi kan bytte ut fossil kilder. Fortsatt er over halvparten av Norges energibruk fossil og dette gir store klimautslipp.

Jeg er ikke uenig i innlegget ditt, men "for the sake of good order" er vel den refererte halvparten av Norges energibruk som er fossil inklusiv utslipp fra privatbiler, transport, sjøfart osv. For Norges el-produksjon er hovedsaklig basert på fornybar vannkraft, og det er der vindkraft er ment å gi et tilskudd. Det tilskuddet trenger vi fordi vi ikke har bygget ut nok vannkraft for å møte det økte behovet for energi i dag. Men det må bemerkes at ny vindkraft ikke gir merkbart redusert bruk at fossilt brensel i privatbiler, transport, sjøfart osv. Hvis vi bygger ut mye ny vindkraft betyr det i praksis at vi bare selger ut mer energi via kabler til utlandet....

Kommentar #2

Erik Lunde

139 innlegg  88 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Dersom vi skal redusere klimagassutslippene våre, trenger vi å bytte ut biler som går på bensin med elbiler og elektrifisere olje- og gassinstallasjonene våre. Da trenger vi mer elektrisitet. Derfor tror jeg det er riktig å legge til rette for økt vindkraftutbygging.

Norsk vindkraft kan samtidig spille en viktig rolle i andre europeiske lands energisystemer. Norge kan fungere som Europas "batteri" når det ikke blåser i Tyskland, Danmark, Nederland og Storbritannia. Slik slipper de ha å kull- og gasskraft som reserveløsning.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere