Rolf Reikvam

15

Henrettelsen av Bin Laden

Publisert: 3. mai 2011

Kun en liten oppklaring. Jeg er ikke stortingsrepresentant og har ikke vært det siden 2009.

Kommentar #1

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Det er fremdeles forskjell på

Publisert over 10 år siden

Jørgen Hattemaker og Kong Salomo.

Moderators sletting og sensur av min satiriske kommentar til tidligere stortingsrep. Reikvams "innlegg" gikk på at det bør forventes et visst samsvar mellom tittel på innlegg og innleggets faktiske innhold.

Hva har "henrettelsen av Bin Laden" med Reikvams yrkesstatus å gjøre?

Fint å registrere at det finnes en moderator, men om jeg i dette tilfellet skulle modereres/sensureres bort, burde det samme gjelde for Reikvams "innlegg".

Kommentar #2

Bjørn Steve Halvorsen

0 innlegg  44 kommentarer

Henrettelsen av Bin Laden

Publisert over 10 år siden

Jeg er heller ikke stortingsrepresentant og har aldri vært det.

Jeg registrerte meg på forumet fordi det er støttet av Fritt ord. Jeg skjønte først senere at forumet var kristent, men så ingen betenkeligheter med det.

Nå er de religiøse kjent for å frykte det frie ord like mye som sosialistene, og slettingen overfor sier vel sitt - spesielt i et fora som selv kineserne har problemer med å sensurere.

Jeg synes moderator burde gi en forklaring på sensuren, og også at Arne B. Varmedal burde sende en bekymringsmelding til Fritt ord.

Kommentar #3

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Er det noen moderator hjemme?

Publisert over 10 år siden
Bjørn Steve Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes moderator burde gi en forklaring på sensuren, og også at Arne B. Varmedal burde sende en bekymringsmelding til Fritt ord.

Vedrørende slettingen av min kommentar #1, sendte jeg 3. mai ganske umiddelbart følgende henvendelse til debattleder Utaker:

"Moderert/sensurert

for forhåpentligvis siste gang!

1) At min kommentar til Reikvam har blitt slettet: betyr det i videste forstand eller finnes det kopi? Det bør det selvfølgelig gjøre, for ellers blir det svært vanskelig å etterprøve eller stille spørsmålstegn ved moderators inngripen/sensur.

2) Jeg hører gjerne en begrunnelse, da jeg selv syntes min kommentar var morsom, uten noe direkte personangrep av noe slag og langt innenfor det jeg ellers ser av personangrep og usakligheter her på VD.

Mvh."

Denne henvendelsen har ikke Utaker brydd seg om å besvare, noe jeg finner meget betenkelig.  Ville Utaker opptrådt like ignorant om tilsvarende henvendelse hadde kommet fra en tidligere stortingsrepresentant?

Det tviler jeg på, men vil likevel drøye litt til med å sende min bekymringsmelding til Fritt Ord.

(Som svar på sensuren publiserte jeg i stedet min kommentar som et "skyggeinnlegg", inspirert av Reikvams "Obama tok Osama" i forhold til Rimehaugs "Obama tok Osama".  Dette passerte til min store overraskelse sensuren, men var det en bedre løsning?)

Kommentar #4

Bjørn Steve Halvorsen

0 innlegg  44 kommentarer

Slettet av moderator

Publisert over 10 år siden

Hvis det er dette:

"Kun en liten oppklaring.

Jeg har ikke blitt avskjediget siden 2004, og hadde stor sans for Wenche Foss.

(Dette var et enkelt forsøk på humoristisk satire, men likevel langt unna nivået på glimrende "Et redaksjonsmøte i Vårt Land".  Det har selvfølgelig ingen ting å gjøre med verken Bin Laden, Reikvam, Rimehaug eller Moderator....)"

som er slettet av moderator, må han ha vært på fest med Reikvam, for det er ikke mulig. Har man ingen over-moderator?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere