Olaf Engestøl

8

Bekjennelsesparagraf debatten.

Da startet bekjennelsesparagraf diskusjonen som vi hadde ventet på, her er mitt innlegg i debatten.

Publisert: 29. apr 2011

Kjære Landsmøte.

Debatten om bekjennelsesparagraf har vært preget av sterke føleleser på begge sider, men heldigvis også av argumenter for og imot. Jeg vil ta tak i to av argumenter i våre sakspapirer, det dårligste og det farligste. Det dårligste først.

Det hevdes i våre sakspapirer at bekjennelsesparagrafen svekker vår troverdighet i kampen for trosfrihet, når vi mener at det er så viktig at våre tillitsvalgte deler den kristne tro at vi mener det bør være et krav at våre tillitsvalgte er kristne.

For noe tull, det er faktisk frivillig å være medlem og aktiv i KrF på samme måte som man frivillig velger sitt livsyn. Staten og en politisk organisasjon er noe ganske forskjellig og det er derfor helt uproblematisk å kjempe for trosfrihet fra statens side og samtidig holde på at det er viktig at våre tillitsvalgte er kristne. Man velger sitt parti, man velger i mye mindre grad sin stat, et parti er i sitt vesen alltid ekskluderende, da det er meningen at mennesker som ikke deler partiets syn ikke skal være med.

Men dårlige argument er ikke noe stort problem, det som er et problem er farlige argument. Og jeg fant et veldig veldig farlig tankegang i kortversjonen av strategiutvalgets raport , jeg er rett og slett skremt. Tankegangen er at bekjennelsesparagrafen virker frastøtende, og det er kanskje riktig at bekjennelsesparagrafen kan frastøte noen. Jeg stilte meg imidler tid spørsmålet hva som er det mest frastøtende med KrF for de fleste av vårt lands innbyggere.

Jeg tror ikke det er paragrafen, jeg tror det faktisk er de politiske sakene vi mener er viktige og kjemper for som folk finner frastøtende. Vår kamp for ekteskapet og mot den nye loven er for mange frastøtende, skal vi gi opp den kampen for ikke å frastøte potensielle velgere ?. Vår restrektive alkoholpolitikk er for mange frastøtende og smaker av moralisme, skal vi gi opp den for å ikke frastøte potensielle velgere ? Men mer frastøtende enn noen annnen er vårt syn på selvbestemt abort, den saken alene er mer avsøtende enn både bekjennelsesparagraf, kamp for ekteskapet og restrektiv alkoholpolitikk. Skal vi gi opp den, den er faktisk årsaken til at en god del av oss ikke har andre alternativer av partier enn KrF.

Nei, vi skal ikke det. Vi skal kjempe for det vi mener er rett, selv om det er frastøtende, ja kanskje spessielt da. La den store andel av det norske folk forsette å avsky oss, som parti trenger vi dem ikke, så lenge de som ikke avskyr oss ser at vi er radikalt anderledes og mener at kampen for livet og de kristne verdiene er så viktig at de stemmer på oss.

Vi er villige til å bli avskydd i kampen for disse sakene,derfor er dette er svært farlig argument. Vi bør beholde paragrafen, og stå fast på at det er verd å bli avskydd for å kjempe for det vi tror på.

Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Tja...

Publisert over 10 år siden

Er det ikke en selvfølge at et kristent parti består av kristne?

Men jeg skulle gjerne fått vite hvor KrF henter sin tro på makt fra! Nevnt over er f.eks alkoholpolitikken. De kan få store problemer med å begrunne makt/tvang med kristne verdier. Det er dette med å overføre individenes selvvalgte moral, til lover som er stående ordrer for politimakten. Den øvelsen krever nok noen spesielle tolkninger av vår Bibel. For det handler om å påtvinge kristen moral på mennesker. All tvang (i motsetning til forsvar) er manglende respekt for eiendomsrett og menneskets rett til SITT liv.

På Stortinget trenger vi virkelig nye liberale krefter, som tror på individenes og familienes rett til sine liv. Vi trenger FRED fra makten og kontrollen. Sann liberalitet er FREDSideologi. Frihet er å kunne leve sitt liv i FRED fra stat og kommune, som fra overgripere og hvem som helst.

KrFere skjønner normalt ikke at innblanding og styring gir mindre FRED. Det er alt det andre som liksom er ufred, ikke makten, når den er enig med KrF. Dette er en dobbelmoral.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere