Olaf Engestøl

8

Det brede partiets tanker.

Nå er altså den generelle politiske debatten fullført, den bolken der delegatene kan dele det de har på hjertet.Den har vært preget av mange gode innlegg.

Publisert: 29. apr 2011

Etter talen til partileder Dagfinn Høybråten følger en debatt der delegatene kan tale for det de har på hjertet og fremme god KrF politikk. Saker som mange av delegatene tok opp var satsing på private og ideeele velferdstilbud som regeringen driver en heksejakt på, for KrF er det en tjenestes kvalitet som er det relevante ikke hvem som utfører den.  Utviklingspolitikk ble også tatt opp av delegater fra hele landet, og viktigheten av å huske på at kampen for menneskeverdet også må gjelde mennesker i utviklingsland. Dette er en av de sakene som gjør det svært vanskelig for KrF å samarbeide med FrP som er fremst i rekken for å kutte hjelper til mennesker i nød i den tredje verden.

Men det temaet som oftest kom opp var at KrF må være mer tydelig på at vi bærer den kristne kulturarven.At vi må bli flinkere til å aktualisere disse verdiene og denne moralen i praktisk politikk i kommunestyret, fylkesting og storting. Selv syntes jeg Dagrun Eriksen hadde et svært viktig poeng at vi har tenkt for smalt om de kristne verdiene. Om dette er allmenngyldige verdier som vi i KrF sier så må vi også vise at de kan aktualliseres på alle politikkområder i samferdselspolitikk , skolepolitikk og finanspolitikk. Det er ingen motsettning mellom å tenke bredt og samtidig holde fast på at det er viktig for KrF å kjempe for ekteskapet og Israles rett til å eksistere.

Av høydepunker i debatten tok Hordalands-høvdingen Kristian Helleland opp viktige perspektiver rundt fornøyelse og forankring i partiet. Om vi driver fornyelse uten forankring vil KrF diskvalifisere seg selv som verdiparti. Om partiet driver forankring uten fornyelse vil vi bli en musseumsgjenstand uten relevans og løsninger for samfunnet.

Nyvalgt parlamentarisk nestleder og leder for Israels Venner på stortinget satt fokuset på nettop Israel. Han påpekte av selv om en forbedring av konflikten innebærer forhandliger med begge parter, så er det uaktuellt for KrF å forhandle på Israels rett til å eksistere.Det kan aldrig forhandles på.

Fylkesleder i Oslo KrF tok opp situasjonen for konvertitter i Pakistan. Deretter satt han fokus på de integreringsutfordringene Oslo møter og oppfordret KrF til å ta en ærlig og løsningsorientert debatt om saken. Neste taler var gruppeleder for KrF i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Ingen var tydeligere enn han i å påpeke at den viktigste saken for KrF fremover vil være å snakke med tydelighet påvegne av vår kristne kulturarv. Han minnet oss også på valgspråket for Kristiansand: ” Regna firma pietas” - Gudsfrykt styrker rikene. Viktig å huske for KrF og for Norge.

Jeg er begunstiget med en glimrende fylkesordførerkandidat i Aust Agder, Jon Olav Strand. Både han og fylkesordføreren i Vest Agder Thore Westermoen satt fokus på viktigheten av å satse på vei og jernbane. Vi må være mer aktive i bruk av samarbeid med private i veiutbygging og vurdere å bruke mer av oljefondet for innvestering i vei og jernbane.

Til slutt slo fylkesleder i Akershus KrFU Ida Lindtveit til mot bruken av retusjering av modellbilder i reklame, og de kroppsidealer norsk ungdom presenteres for. KrF må være mye tøffere i  å gå denne styggedommen i møte og føre en knallhard linje mot pornoindustrien.

Jeg er stolt over over å tillhøre KrF med alle de verdibeviste og dyktige politikere, jeg føler meg sikker på at partiet vil gjennoppstå som en sterk politisk makt i norsk politikk.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere