Olaf Engestøl

8

Dagfinns siste tale

Den første i rekken av spendende hendelser på landsmøtet var talen til Dagfinn, og som vanlig leverer Dagfinn kvalitet, denne gangen var han forstålig nok, da det var hans siste partiledertale mer personlig enn han pleier å være

Publisert: 29. apr 2011

Dagfinns siste tale den første i rekken av spendende hendelser på landsmøtet var talen til Dagfinn, og som vanlig leverer Dagfinn kvalitet, denne gangen var han forstålig nok, da det var hans siste partiledertale  mer personlig enn han pleier å være.

Dagfinn holdt en imponerende tale for oss, om den gode KrF politikken og om seg selv som en del av prosjektet. Dagfinn går som kjent av som partileder og tar over jobben som styreleder i vaksinealliansen GAVI, han understrekte imidlertid at han kom til å jobbe i samme ånd. Å ta vare på livet. Og å forsvare den mest fundamentale menneskerett, retten til liv vil bli stående  som Dagfinns ettermæle.

Men Dagfinn sa at det var ikke ettermælet en politiker burde være opptatt av, selv om det alt for ofte blir lagt opp til nettop det. Men kampen for livet er ikke bare et ettermæle for Dagfinns politiske karriære. Nå nylig har vi sett det flere ganger, både i kampen mot tidlig ultralyd med det formål å sortere bort fostere med Down syndrom. Dagfinn er en politiker med integritet som faktisk gjør en innsats for retten til liv, både født og ufødt.

For retten til liv, og et verdig liv handler om mye. Det handler blandt annet om å vise medmenneskelighet også når det koster. Dagfinn sa at han er stolt over å bli betegnet som røykelovens far, for røykeloven har gitt mange mennesker et bedre liv, selv om det betyr at man må røyke ute. Dette perspektivet er også i aller høyeste grad relevant for alkoholpolitikken, det kan nok være kjipt å ikke kunne kjøpe vin på butikk og å måtte jobben en helt time for en flaske alkohol. Men det handler om å vise medmenneskelighet.

Dagfinn var i dag også tydeligere på viktigheten av den kristne kulturen, og sa at han var stolt over at KrF hadde klart å forhindre regeringens forsøk på å forby bordbønn i skolen, opprettholdt grunnlag for å drive privatskoler og forhindret boikott av Israel. Men mest alvorlig, angrepet på ekteskapet og frarøveriet av et barns rett til en mor og en far.

Dagfinn avsluttet sin tale med å sittere fra dikterens Nordal Griegs dikt Til Ungdommen:

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Menneskets verd er det sentrale både for Dagfinn og for KrF.

 

Selv om jeg har stor sans for Knut Arild Hareide, og har troen på at han skal bære fanen for vår bevegelse videre med samme tyngde og verdighet som Dagfinn. Jeg er imidlertid usikker på om hvilken linje Knut Arild vil legge seg på i det veivalget KrF står ovenfor de nermeste årene. Dagfinn var en solid poltiker som vi viste hvor vi hadde, Knut Arild bør vise at han vil fortsette å bære fanen for vår bevegelse videre.

Vi vil stå bak Knut Arild som vår nye leder, jeg har tro på at vi går inn i en ny tid. Men den nye tiden vil kreve, og en krevende utfordring fremover vil være å profilere Knut Arild som en like tydlig talsmann for den kristne kulturen som det Dagfinn var og er. Jeg tror klart at det er noe Knut Arild ønsker og det er noe vi vil stå sammen om.

Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Manglende kontakt

Publisert over 10 år siden

Sett fra mitt ståsted så manglet Dagfinn Høybråten kontakt med folk flest, slik at han ikke fikk med seg utviklingen i samfunnet, fra folks nivå.

Dette gjelder politikere flest. De lever ikke så nært innpå vanlige dødlige at de får med seg deres gråt og lidelse. For dette vil ettertiden fordømme dem.

(Det gjelder for så vidt også redaktører...)

For å bøte på den krisen dette har skapt, så er arbeidet i gang med et nytt reelt familieparti, foreløpig kalt Partiet  for Familiekjærlighetens Frihet (PFF). Arbeidet har startet på Facebook, som er en enkel plass å samle mennesker. Der er det sentrale barnevernsproblematikken, som KrF har ignorert eller vert med på å skape.

Her startet vi å samle støtte for en god måned siden.

Partiet for Familiekjærlighetens Frihet er ikke et vanlig politisk parti. Det er en politisk, kritisk nødvendig redningsaksjon.

Det er planlagt mye verre knusing og undertrykkelse enn det vi nå ser. Tross systematisk og dramatisk forverring.

Spesielt vil jeg peke på KrF og deres ledelses svik overfor folk, som årsak til dette. Som kristne skulle dette være deres ansvar. Men de lever i en annen verden sammen med mengder av journalister, akademikere, byråkrater med makt, og andre som "er noe", og som tror på De Rette Meninger.

På Facebook har tradisjonelle parti en støtte på fra litt over 1000 til FrPs 25000. Kristelig Folkeparti er vel minst av Stortingspartiene. Hvilket vitner om den begredelige tilstand i partiet. Gruppene mot barnevernsovergrep har flere medlemmer og "venner" enn de politiske parti. Det, og mye annet, tyder på grunnlag for nye politiske bevegelser, forankret hos den enkle kvinne og mann.

Det vitner også om hvordan politikere og media mistet kontakten med folks lidelse. Det tror jeg vil komme i historiebøkene.

Jeg tror også at framtidens kristne vil være svært kritiske til dette. Fordi: Vekkelseskristne har sitt hjerte hos enkeltmennesket og de lidende. Og det er de vekkelseskristne som vokser kraftig internasjonalt. Vekkelse krever blant annet det Dagfinn Høybråten og Kristelig Folkeparti har mistet: Innlevelse overfor det lidende individ. Når empatien blir teoretiske forestillinger om det praktiske, som "vi" tror på, så er den vel egentlig lite ekte. Det er forskjell på å bry seg om mennesker, og det å bry seg om å bry seg.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere