Karin Riska

10

Shabbat shalom!

Publisert: 21. aug 2009

Jeg er fortsatt i Jerusalem, og det nærmer seg solnedgang fredag kveld, og dermed nærmer det seg også sabbaten. Den starter ved solnedgang fredag kveld, og er over ved solnedgang lørdag kveld. I løpet av årene jeg bodde i Jerusalem satte jeg mer og mer pris på sabbaten. I en by full av konflikt, mange spenninger og mye støy, er det utrolig deilig når vi kommer til fredag ettermiddag, og byens larm stilner av. I timene før sabbaten inntrer, er hilsenen; shabbat shalom (fred over sabbaten). Det blir mer og mer stille, og utover kvelden er det eneste jeg hører mine jødiske naboer som feirer sabbatsmåltid i sine familier. Jeg hører sang, livlig prat, barns lek og latter. Slike lyder er ikke støy, men gode lyder, som skaper stemning. Sabbaten er virkelig en god time-out fra hverdagens stress, mas og jag. 

Selv om livet i Norge ikke er så konfliktfylt som her i Midtøsten, skulle jeg ønske at søndagen i Norge også fremsto mer som en annerledes, stille dag, med tid for familie og venner. Vi har helt klart nok av stress i vårt land også. Men søndagen begynner å likne mer og mer på en vanlig hverdag. Det er ikke det at jeg lengter etter og ønsker alle forbud og påbud som de religiøse jødene må holde på sabbaten. Men det kjennes rett og slett godt å ha en dag i uka hvor jeg kan ha mer tid både til stille ettertanke, samles til fellesskap i kirken, slappe av, og ha tid med familie og venner, ikke minst rundt et godt måltid. Hviledagen var ment som en gave fra Gud til oss, for at vi skal nyte den. La oss ikke glemme det, og la oss slå et slag for søndagen som en Guds gave til oss, også i innspurten av valgkampen. Kanskje er det lenge siden du satt rundt et bord med gode venner eller familie og bare nøt fellesskapet og god mat sammen, uten å tenke på at du skulle rekke noe annet. Kanskje du skal benytte sjansen på søndag? Jeg merker det hos meg selv, det er så mye som skjer, og stadig noe jeg skal rekke, så jeg glemmer ofte å være til stede i nuet, og tenker mer på det jeg skal i morgen. Dermed går jeg glipp av det gode som skjer her og nå. Jeg ønsker dere en velsignet helg: Shabbat shalom! 

Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

sabbaten

Publisert over 12 år siden

 

Det var interessant å lesa innlegget ditt.

Kanskje ein ide å halda sabbaten?

Jesus seier at sabbaten vart til for menneska si skuld og ikkje omvendt.

Tenkte han då på sundagen?

"Kom kviledagen i hug, så du held han heilag!  9 Seks dagar skal du arbeida og gjera di gjerning. 10 Men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine. 11 For på seks dagar skapte Herren himmelen og jorda og havet og alt som i dei er; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag." 2 Mosebok 20

 "La oss ikke glemme det, og la oss slå et slag for søndagen som en Guds gave til oss"...

eller sabbaten??

Kommentar #2

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Den gamle pakt

Publisert over 12 år siden

Jeg trodde sabbaten døde ut med den gamle pakt?   Apg. 20:7:  "Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag."

Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

RE: Den gamle pakt

Publisert over 12 år siden

 

22.08.09 kl. 12:42 skrev Rolf Egil Pedersen:

Jeg trodde sabbaten døde ut med den gamle pakt?   Apg. 20:7:  "Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brødet. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag."

 Er dei 10 boda oppheva i den nye pakt?

Sjølvsagt ikkje.


" Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, eg seier dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Den som opphevar eit einaste av desse minste boda og lærer menneska såleis, skal reknast som den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre å gjera det, skal reknast som stor i himmelriket. 20 Ja, det seier eg dykk: Er ikkje dykkar rettferd mykje større enn rettferda til dei skriftlærde og farisearane, kjem de aldri inn i himmelriket.
21 De har høyrt det er sagt til forfedrane: ' Du skal ikkje slå i hel. Den som slår i hel, skal vera skuldig for domstolen.' 22 Men eg seier dykk: Den som blir sint ...." Matteus 5

Ein kan sjølvsagt diskutera kva som dei viktigaste boda, men alle gjeld seier Jesus.

Boda står i 2 Mosebok 20. Gud skreiv dei med sin eigen finger.

I lova og profetane står det og kven som er Guds Folk og kven som har rett til landet.

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #4

Karin Riska

10 innlegg  44 kommentarer

Sabbat eller søndag?

Publisert over 12 år siden

Takk for responser! De kristne gikk over til å bruke søndagen, den første dagen i uka, istedet for sabbaten, fordi søndagen er Jesu oppstandselsesdag. Jeg tror ikke det viktigste er hvilken dag vi velger, men at vi faktisk holder en dag hellig.

Kommentar #5

Frithjof Nikolai Wilborn

1 innlegg  1 kommentarer

Sabbaten for oss, ikke for sin egen del

Publisert over 12 år siden

Jeg må si meg enig i det Riska. Gud ga mennesket hviledagen for vår skyld, ikke for hviledagens skyld. Sabbaten må gjerne holdes på lørdag som på søndag for alt jeg bryr meg, det viktige er at den blir holdt. Og der er nok dessverre både jeg og de fleste andre ganske dårlige...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere