Kristian Kahrs

109

Kristne må stå sammen for ekteskapet

Publisert: 21. aug 2009

Per Anders Hoel skriver den gode kommentaren Kveld med kløfter, og det er en mye bedre kommentar enn lederen Kristenfolket er mye mer skrevet av Helge Simonnes. 19. august var Simonnes på Velg 09 på NRK, og kommentaren hans er tilgjengelig etter 19 minutter i programmet.

Klassekampen intervjuet meg forrige tirsdag, og da sa jeg at jeg tviler på om den rødgrønne regjeringen har tatt inn over seg hvor mye de har provosert store deler av Kristen-Norge med sin politikk som går mot klassisk kristen tro og teologi på mange områder. I intervjuet med NRK prøver Simonnes å marginalisere denne viktige gruppen på samme måte. Her er noen sitater fra programmet i NRK:

"Politikk skal bidra til helhetstenking, og når hjertesaker fremmes på denne måten, bidrar dette ikke til helheten fremmes. Jeg ønsker heller ikke at kristne skal fremstå som at de er på Guds side og de andre er på den andre siden, på den onde siden. Det er så feil teologisk som det kan være. Åndskampen pågår inni hver enkelt menneske."

Jeg finner det underlig at Simonnes begrenser åndskampen kun til å dreie seg om hvert enkelt menneske. Det skulle vært interessant å se han begrunne dette teologisk. Jeg vil hevde at kampen for ekteskapet mellom mann og kvinne og barns rett til sine foreldre er en meget viktig åndskamp kristne må stå sammen om.

I sin retorikk sier Simonnes at politikken til FrP ikke er i samsvar med kristen teologi, men jeg tror han skal være veldig forsiktig med å knytte sin personlige mening om bistand og innvandring til et bestemt bibelsyn. Selvfølgelig er det legitimt å være uenig med FrP på mange områder, men Simonnes skal være meget forsiktig med å bruke teologiske argumenter.

Personlig synes jeg det ville vært bedre om FrP var mer på linje med KrF når det gjelder bistand. Likevel, i Bibelen står det ikke noe om at det er staten som skal gi bistand til korrupte diktatorer, og det står heller ikke noe om at vi skal åpne våre grenser for en ukontrollert asyl-innvandring.

Det Bibelen derimot er krystallklar på er at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er en ordning gitt av Gud. Her er det skuffende at Simonnes på nasjonalt fjernsyn prøver å marginalisere FrP på dette området med å si at de ikke er klare. Jeg vil oppfordre Simonnes å se på svarene Siv Jensen har gitt i denne saken.

Med sin agitasjon mot FrP svekker Simonnes mulighetene for at staten skal snu i den radikale reformen "Felles ekteskapslov" som er en brutal forandring av familien slik vi kjenner den i dag.

Kommentar #1

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Kristne må stå sammen for ekteskapet

Publisert nesten 12 år siden

 

21.08.09 kl. 10:34 skrev Kristian Kahrs:

Med sin agitasjon mot FrP svekker Simonnes mulighetene for at staten skal snu i den radikale reformen "Felles ekteskapslov" som er en brutal forandring av familien slik vi kjenner den i dag.

 

Her var det mye, men jeg skal holde meg til dette:

Hva mener du med at den nye ekteskapsloven er "en brutal forandring av familien"?  Hvilke negative konsekvenser mener du dette får, som det er mulig å måle?

 

Kommentar #2

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Myter på mental autopilot!

Publisert nesten 12 år siden

 

21.08.09 kl. 11:46 skrev Frode Meland:

 

21.08.09 kl. 10:34 skrev Kristian Kahrs:

Med sin agitasjon mot FrP svekker Simonnes mulighetene for at staten skal snu i den radikale reformen "Felles ekteskapslov" som er en brutal forandring av familien slik vi kjenner den i dag.

 

Her var det mye, men jeg skal holde meg til dette:

Hva mener du med at den nye ekteskapsloven er "en brutal forandring av familien"?  Hvilke negative konsekvenser mener du dette får, som det er mulig å måle?

 

 Jeg lurer på det samme! Jeg er gift i Hemsedal kirke sommeren 2002 av presten der. Det finnes INGEN endringer i mitt ekteskap etter 01.01.09. Jeg er så dørgende inderlig lei av dette tøvet fra folk på mental autopilot!

Forklar hvilke endringer du snakker om. Skal du publisere en bloggartikkel i Vårt Land må man kunne forvente såpass.

Kommentar #3

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Statsløse nordmenn!

Publisert nesten 12 år siden

Hjelp; jeg er blitt statsløs! Innvandrere bosatt mer enn 7 år i Norge kan søke om norsk statsborgerskap! Dette gjør mitt norske statsborgerskap ugyldig og ødelegger norsk statsborgerskap som institutt. Hvor er "Sammen for statsborgerskapet" når man trenger dem som mest?  

Kommentar #4

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: Statsløse nordmenn!

Publisert nesten 12 år siden

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.

Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap.
SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: Statsløse nordmenn!

Publisert nesten 12 år siden

 

21.08.09 kl. 12:49 skrev Kristian Kahrs:

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

 

Du har ikke svart på det jeg spør om.  Jeg spurte etter negative konvekvenser det er mulig å måle.  Å si at "innholdet i et begrep er endret" blir for vagt og iallefall umulig å tallfeste.  Du må konkretisere dette ved å peke f.eks på psykiske vanskeligheter som vil pålegges barn under gitte forhold, som ikke ville være der om ekteskapsloven var uendret.  Ja ikke bare må du peke på forhold som lar seg måle, du bør jo også forklare hvilke årsaksmekanismer som gjør seg gjeldende, og i hvilket omfang dette slår inn, samt med hvilken sikkerhet man kan knytte konsekvensene til endring av loven.

Bevisbyrden faller på den som kommer med en påstand.  Du påstår den nye ekteskapsloven er "brutal" og da har du en oppgave med å bevise holdbarheten i din påstand.  Jeg venter på at du skal gjøre det.

 

Kommentar #6

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

RE: RE: RE: Statsløse nordmenn!

Publisert nesten 12 år siden

Vi vet mange i dag også sliter med å ikke vite sin identitet, og det er hele retten til forplantning uten at far er en del av bildet som er så radikalt i denne nye reformen som endrer mange lover. Poenget er at disse konsekvensene ikke er utredet i det hele tatt.

Den er også i strid med FNs barnekonvensjon som har flere bestemmelser som bør være relevante for vurdering i relasjon til den vedtatte reformen. Her kan jeg nevne:

* Artikkel 7.1 som fastsetter at barnet så langt det er gjørlig skal ha rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem
* Artikkel 18.1 som fastsetter at nasjoner som aksepterer barnekonvensjonen skal følge prinsippet om at begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling

Jeg kunne ikke tenke meg å gifte meg i henhold til den nye norske ekteskapsloven. Til daglig bor jeg i Beograd, og hvis jeg gifter meg med ei serbisk jente, betyr det at jeg gifter meg i henhold til serbisk lov som ikke åpner for kjønnsnøytrale ekteskap. Hvis jeg skulle giftet meg i henhold til gjeldende norsk lov, er ikke dette et ekteskap slik jeg forstår det. Derfor mener jeg Den norske kirke og andre trossamfunn bør fortsette å vie men selv utstede vigselsattester. Deretter bør vi forvente av staten anerkjenner våre ekteskap selv om vi ikke anerkjenner statens ekteskapslov.

21.08.09 kl. 13:18 skrev Frode Meland: 

Du har ikke svart på det jeg spør om.  Jeg spurte etter negative konvekvenser det er mulig å måle.  Å si at "innholdet i et begrep er endret" blir for vagt og iallefall umulig å tallfeste.  Du må konkretisere dette ved å peke f.eks på psykiske vanskeligheter som vil pålegges barn under gitte forhold, som ikke ville være der om ekteskapsloven var uendret.  Ja ikke bare må du peke på forhold som lar seg måle, du bør jo også forklare hvilke årsaksmekanismer som gjør seg gjeldende, og i hvilket omfang dette slår inn, samt med hvilken sikkerhet man kan knytte konsekvensene til endring av loven.

Bevisbyrden faller på den som kommer med en påstand.  Du påstår den nye ekteskapsloven er "brutal" og da har du en oppgave med å bevise holdbarheten i din påstand.  Jeg venter på at du skal gjøre det.

 

Kommentar #7

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Statsløse nordmenn!

Publisert nesten 12 år siden

 

Kristian, du argumenterer med at ekteskap som inngås i Norge etter lovendringen ikke er "ordentlige" ekteskap.  For det første forstår jeg ikke hva dette har med ditt eventuelle ekteskap å gjøre.  Er ikke et ekteskap for en kristen en hellig handling foran Gud, med et gjensidig løfte mellom deg og din ektefelle?  Hvordan den nye loven kan degradere denne hellig handling for deg personlig er for meg en gåte av dimensjoner.  Men i alle fall så er dette ikke et argument som har noe som helst med påviselige konsekvenser å gjøre; slik jeg etterspør.  De eneste konsekvenser man eventuelt kan spore her handler om at du inne i deg har en følelse av at ekteskapet er degradert.  Og det er irrelevant i denne sammenhengen.

Så til det om barn: Jeg antar du er konsekvent og er imot adopsjon også?  Hva med kunstig befruktning fra donorsæd til enslige kvinner eller til par der han er steril?  Er du imot det også?

 

Kommentar #8

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Svar på spørsmålet da!

Publisert nesten 12 år siden

 Storeide spør Kahrs:

"Jeg lurer på det samme! Jeg er gift i Hemsedal kirke sommeren 2002 av presten der. Det finnes INGEN endringer i mitt ekteskap etter 01.01.09. Jeg er så dørgende inderlig lei av dette tøvet fra folk på mental autopilot!

Forklar hvilke endringer du snakker om. Skal du publisere en bloggartikkel i Vårt Land må man kunne forvente såpass."

21.08.09 kl. 12:49 svarte Kristian Kahrs:

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

 Du greide ikke å svare på hvilke endringer mitt ekteskap fra 2002 er utsatt for etter den nye ekteskapsloven.

Barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav er sikkert reelt nok, men dere driter jo loddrett i dette i forhold til heterofile. FrP stemte til og med mot muligheten for å kunne få oppgitt donorfar ved fylte 18 år. De ville den gangen, under Bondevikregjeringen at donorbarn aldri skulle få denne muligheten.

Behovet for å kjenne sitt biologiske opphav har jo heller ingenting med retten til formelle ekteskap mellom homofile å gjøre. De får jo ikke barn av å gifte seg.

Dere går virkelig på mental autopilot. Dere har jo ikke argumenter, bare feilslutninger!

 

Kommentar #9

Martin Pajchel

0 innlegg  4 kommentarer

RE: Svar på spørsmålet da!

Publisert nesten 12 år siden

 

21.08.09 kl. 15:56 skrev Jon Storeide:

 Storeide spør Kahrs:

"Jeg lurer på det samme! Jeg er gift i Hemsedal kirke sommeren 2002 av presten der. Det finnes INGEN endringer i mitt ekteskap etter 01.01.09. Jeg er så dørgende inderlig lei av dette tøvet fra folk på mental autopilot!

Forklar hvilke endringer du snakker om. Skal du publisere en bloggartikkel i Vårt Land må man kunne forvente såpass."

21.08.09 kl. 12:49 svarte Kristian Kahrs:

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

 Du greide ikke å svare på hvilke endringer mitt ekteskap fra 2002 er utsatt for etter den nye ekteskapsloven.

Barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav er sikkert reelt nok, men dere driter jo loddrett i dette i forhold til heterofile. FrP stemte til og med mot muligheten for å kunne få oppgitt donorfar ved fylte 18 år. De ville den gangen, under Bondevikregjeringen at donorbarn aldri skulle få denne muligheten.

Behovet for å kjenne sitt biologiske opphav har jo heller ingenting med retten til formelle ekteskap mellom homofile å gjøre. De får jo ikke barn av å gifte seg.

Dere går virkelig på mental autopilot. Dere har jo ikke argumenter, bare feilslutninger!

 

Nina Karin Monsen har lagt en liste med de fleste foelgene av den nye ekteskapsloven. Saa kan man jo stille seg spoersmaalet ved maalbarheten ved hvert enkelt av disse foelger.

http://www.ninakarinmonsen.no/

Det er jo ikke til aa stikke under en stol at dette er en historisk lov som endrer samfunnsnormer, helt enig der. Det illustreres i Monsen sin argumentasjon.

Rettslige foelger for et sivilt 2002 ekteskap er jo at man faller under den nye loven automatisk mens partnerskap faar valget om de vil omgjoeres til ekteskap, saa uansett om man er enig eller ikke fikk man aldri valget partnere fikk.

Vi beveger oss inn i et samfunn som sier at det er en rettighet aa faa barn fordi vi man kan faa barn og at det ikke er en rettighet aa skjenne sitt biologiske opphav.

Vil veare enig med at proeveroersbarn burde likestilles med de barn som vil foedes inn i lesbiske forhold med bruk av donor. Dette er et stort spoersmaal som det burde veart like stort oppstuss for som med den nye ekteskapsloven.

Kommentar #10

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

RE: RE: Svar på spørsmålet da!

Publisert nesten 12 år siden

 

21.08.09 kl. 19:41 skrev Martin Pajchel:

 

21.08.09 kl. 15:56 skrev Jon Storeide:

 Storeide spør Kahrs:

"Jeg lurer på det samme! Jeg er gift i Hemsedal kirke sommeren 2002 av presten der. Det finnes INGEN endringer i mitt ekteskap etter 01.01.09. Jeg er så dørgende inderlig lei av dette tøvet fra folk på mental autopilot!

Forklar hvilke endringer du snakker om. Skal du publisere en bloggartikkel i Vårt Land må man kunne forvente såpass."

21.08.09 kl. 12:49 svarte Kristian Kahrs:

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

 Du greide ikke å svare på hvilke endringer mitt ekteskap fra 2002 er utsatt for etter den nye ekteskapsloven.

Barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav er sikkert reelt nok, men dere driter jo loddrett i dette i forhold til heterofile. FrP stemte til og med mot muligheten for å kunne få oppgitt donorfar ved fylte 18 år. De ville den gangen, under Bondevikregjeringen at donorbarn aldri skulle få denne muligheten.

Behovet for å kjenne sitt biologiske opphav har jo heller ingenting med retten til formelle ekteskap mellom homofile å gjøre. De får jo ikke barn av å gifte seg.

Dere går virkelig på mental autopilot. Dere har jo ikke argumenter, bare feilslutninger!

 

Nina Karin Monsen har lagt en liste med de fleste foelgene av den nye ekteskapsloven. Saa kan man jo stille seg spoersmaalet ved maalbarheten ved hvert enkelt av disse foelger.

http://www.ninakarinmonsen.no/

Det er jo ikke til aa stikke under en stol at dette er en historisk lov som endrer samfunnsnormer, helt enig der. Det illustreres i Monsen sin argumentasjon.

Rettslige foelger for et sivilt 2002 ekteskap er jo at man faller under den nye loven automatisk mens partnerskap faar valget om de vil omgjoeres til ekteskap, saa uansett om man er enig eller ikke fikk man aldri valget partnere fikk.

Vi beveger oss inn i et samfunn som sier at det er en rettighet aa faa barn fordi vi man kan faa barn og at det ikke er en rettighet aa skjenne sitt biologiske opphav.

Vil veare enig med at proeveroersbarn burde likestilles med de barn som vil foedes inn i lesbiske forhold med bruk av donor. Dette er et stort spoersmaal som det burde veart like stort oppstuss for som med den nye ekteskapsloven.

 Jeg ba om at du svarte på spørsmålet. Klarer du å tenke en selvstendig tanke og forme ditt eget svar? Og nok en gang; klarer du å argumentere mot ekteskap uten å komme trekkende med en annen sak. Som sagt blir ikke homofile gravide av å inngå forpliktende ekteskap. Klarer du virkelig ikke å argumentere mot likestillte ekteskap uten å ty til argumenter mot kunstig befruktning?.

Det er påfallende hvordan motstanderne av ny ekteskapslov ikke er i stand til å tenke selv. Spør om hva det skal være- svaret er alltid det samme og det gjelder stort sett en annen problemstilling. Og ikke minst; svaret er alltid et sitat fra noen andre. Man må da kunne være bokstavtro og samtidig inneha et selvstendig tankesett? 

Kommentar #11

Martin Pajchel

0 innlegg  4 kommentarer

RE: RE: RE: Svar på spørsmålet da!

Publisert nesten 12 år siden

 

21.08.09 kl. 23:13 skrev Jon Storeide:

 

21.08.09 kl. 19:41 skrev Martin Pajchel:

 

21.08.09 kl. 15:56 skrev Jon Storeide:

 Storeide spør Kahrs:

"Jeg lurer på det samme! Jeg er gift i Hemsedal kirke sommeren 2002 av presten der. Det finnes INGEN endringer i mitt ekteskap etter 01.01.09. Jeg er så dørgende inderlig lei av dette tøvet fra folk på mental autopilot!

Forklar hvilke endringer du snakker om. Skal du publisere en bloggartikkel i Vårt Land må man kunne forvente såpass."

21.08.09 kl. 12:49 svarte Kristian Kahrs:

Storeide og Meland har selvfølgelig all mulig rett til å stille spørsmål om viktigheten av å beholde ekteskapet mellom mann og kvinne, men det er synd Storeide har satt seg så lite inn i saken at han beskylder sine meningsmotstandere for å gå på mental autopilot.

Regjeringens politikk bidrar til en oppløsning av familiebegrepet slik vi kjenner det i dag, og dette er også et standpunkt Simonnes og Vårt Land deler.

Stortinget vedtok i juni 2008 reformen felles ekteskapslov med endringer i ekteskapsloven, adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, samt opphør av partnerskapsloven. Denne reformen endrer innholdet i begreper som familie, ekteskap, kjønn, forplantning og foreldreskap. Barnelovens nye §4a sier nå at - eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor. Stortinget har med dette for første gang åpnet for å frata barnet dets biologiske foreldre ved lovvedtak.Sterke krefter søker nå å implementere denne politiske reformen og ideologien i Den norske kirke. Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) uttalte tidligere i år at det haster med å få endret kirkens ekteskapsforståelse, og å innføre liturgiske ordninger for enkjønnede ekteskap. SV har programfestet å pålegge Den norske kirke å innføre kjønnsnøytral ekteskapsinngåelse. LO mener vielsesritualet i Den norske kirke må endres og vil pålegge statskirken å vie homofile par. Dersom kirken gir etter for dette massive politiske presset betyr det at kirken aksepterer hele reformen – herunder også angrepet på barnets rett til mor og far.

 Du greide ikke å svare på hvilke endringer mitt ekteskap fra 2002 er utsatt for etter den nye ekteskapsloven.

Barns behov for å kjenne sitt biologiske opphav er sikkert reelt nok, men dere driter jo loddrett i dette i forhold til heterofile. FrP stemte til og med mot muligheten for å kunne få oppgitt donorfar ved fylte 18 år. De ville den gangen, under Bondevikregjeringen at donorbarn aldri skulle få denne muligheten.

Behovet for å kjenne sitt biologiske opphav har jo heller ingenting med retten til formelle ekteskap mellom homofile å gjøre. De får jo ikke barn av å gifte seg.

Dere går virkelig på mental autopilot. Dere har jo ikke argumenter, bare feilslutninger!

 

Nina Karin Monsen har lagt en liste med de fleste foelgene av den nye ekteskapsloven. Saa kan man jo stille seg spoersmaalet ved maalbarheten ved hvert enkelt av disse foelger.

http://www.ninakarinmonsen.no/

Det er jo ikke til aa stikke under en stol at dette er en historisk lov som endrer samfunnsnormer, helt enig der. Det illustreres i Monsen sin argumentasjon.

Rettslige foelger for et sivilt 2002 ekteskap er jo at man faller under den nye loven automatisk mens partnerskap faar valget om de vil omgjoeres til ekteskap, saa uansett om man er enig eller ikke fikk man aldri valget partnere fikk.

Vi beveger oss inn i et samfunn som sier at det er en rettighet aa faa barn fordi vi man kan faa barn og at det ikke er en rettighet aa skjenne sitt biologiske opphav.

Vil veare enig med at proeveroersbarn burde likestilles med de barn som vil foedes inn i lesbiske forhold med bruk av donor. Dette er et stort spoersmaal som det burde veart like stort oppstuss for som med den nye ekteskapsloven.

 Jeg ba om at du svarte på spørsmålet. Klarer du å tenke en selvstendig tanke og forme ditt eget svar? Og nok en gang; klarer du å argumentere mot ekteskap uten å komme trekkende med en annen sak. Som sagt blir ikke homofile gravide av å inngå forpliktende ekteskap. Klarer du virkelig ikke å argumentere mot likestillte ekteskap uten å ty til argumenter mot kunstig befruktning?.

Det er påfallende hvordan motstanderne av ny ekteskapslov ikke er i stand til å tenke selv. Spør om hva det skal være- svaret er alltid det samme og det gjelder stort sett en annen problemstilling. Og ikke minst; svaret er alltid et sitat fra noen andre. Man må da kunne være bokstavtro og samtidig inneha et selvstendig tankesett? 

Usakelig. Du saa ikke at komentator forandret seg en gang.

Saa du mener fortsatt at barn ikke staar sentralt i spoersmaalet i den nye ekteskapsloven?

Kommentar #12

Jon Storeide

11 innlegg  556 kommentarer

Helt like argument

Publisert nesten 12 år siden

M.Pajchel svarer:

"Usakelig. Du saa ikke at komentator forandret seg en gang.

Saa du mener fortsatt at barn ikke staar sentralt i spoersmaalet i den nye ekteskapsloven?"

Nei, jeg så ikke at kommentator endret seg. Det kommer nettopp av at dere ikke har personlige tilnærminger, men lirer av dere de samme ferdigproduserte "argumentene" som dere klipper på anti-homo-nettstedene, om de er relevante eller ei.

Det er det jeg var inne på, at man må kunne være bokstavtro og fremdeles klare å forme sine egne bokstaver, tanker og ord.

Ja, jeg kan ikke se at barn står mer sentralt i den nye ekteskapsloven enn i den gamle. Hva er forskjellen? Om dere brått er blitt negative til sædbanken så jobb for å avskaffe den- for ALLE. Men at homofile kan få gifte seg, hva konkret skader det barn. (Hold sædbanken utenfor den saken, den problemstillingen er lik for heterofile og homofile)

Og hvordan påvirker det konkret mitt ekteskap om det homofile samboerparet nede i dalen også får inngå forpliktende ekteskap? KONKRET takk, hva mener DU? (Ikke Monsen, Benestad, Torp, Sæle...)

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere