Arnfinn Clementsen

45

Bekjennelse eller forpliktelse i KrF

Jeg en en av de som har stilt meg positiv til en endring av bekjennelsesparagrafen i Kristelig Folkepart. Likevel ikke betingelsesløst, og jeg vil forklare hvorfor og hva jeg mener.

Publisert: 19. apr 2011

 

Bekjennelsesparagrafen
Bekjennelsesparagrafen har i dag ikke samme verdi som den var tiltenkt fra begynnelsen. For meg personlig betyr det mye å bekjenne meg som en kristen, og jeg gjør det med takknemlighet og frimodighet. Likevel kan en bekjennelsesparagraf ha slagsider. Å være en bekjennende kristen har ikke samme utvetydige betydning som for år tilbake, og bak ”etiketten kristen” kan det ligge mange ulike syn på viktige og grunnleggende verdier for KrF og for samfunnet. Selvfølgelig er det heller ikke vår oppgave å avgjøre hvem som kvalifiserer til å kalle seg en kristen. Derfor kan en tydelig forpliktelsesparagraf til partiets grunnlag og verdier være en god vei å gå.

Sterk symboleffekt
Samtidig forstår jeg godt den symboleffekten denne saken har fått i en tid hvor vi ser at samfunnet fjerner seg fra kristne verdier, og at så vel kirken som Kristelig Folkeparti i mange saker har måttet gå fra skanse til skanse. Jeg har også merket meg at mange av de unge i KrF har tatt til orde for å beholde bekjennelsesparagrafen, og det er et interessant signal som i hvert fall må tas på alvor, og det forteller i hvert fall at man ikke har nådd fram med behovet for forandring, eller tilstrekkelig tydeliggjøring av hva man vil med det nye forslaget. Jeg tror likevel ikke svaret på dette er å beholde bekjennelses-paragrafen, men å styrke lojaliteten til partiets verdier.

Forpliktelsesparagraf
Derfor tror jeg at en tydelig forpliktelsesparagraf kan være bedre enn en bekjennelsesparagraf. Da må selvsagt partiets verdigrunnlag uttrykkes så tydelig at den enkelte som ønsker tillitsverv i partiet vet hva man forplikter seg til. Slik jeg oppfatter det handler det ikke om å åpne for ikke-kristne eller muslimer inn i  partiledelsen eller som listekandidater, men om å styrke loyaliteten til partiets kristne grunnsyn uten å sette seg til doms over den enkeltes personlige tro. Hvis dette hadde blitt uttrykt tydelig, ville kanskje forandringen blitt mottatt på en annen og mer positiv måte hos f. eks. de verdikonservative og mer radikale unge. Et Kristelig Folkeparti uten et tydelig kristent og Bibelsk forankret verdigrunnlag, har jo ingen hensikt i det politiske landskap, selv om menighet og politikk er ulike arenaer.

Hvor går veien for KrF?
Nå vet vi at denne saken ikke blir avgjort før på landsmøtet om 2 år. I denne omgang kan eventuelt bare den paragrafen endres som åpner for forandring.   Men det nye forslaget ligger klart, og dette vil bli et vanskelig spørsmål ved landsmøtet. Forhåpentligvis vil det føre til god debatt, klargjøring og samling. Hvis ikke kan to år til med debatt og kanskje uklarhet om hva man vil med dette, bli tøffe år som partiet ikke tåler. Kristelig Folkeparti er i den situasjonen at så vel de siste valg som meningsmålingene har pekt feil fei, og partiet trenger bred samling og indre ro, og ikke minst en helt ny giv akkurat nå foran høstens valg. Behovet er stort for å klargjøre en felles vei hvor en tydelig og positiv visjon og gode framtidsløsninger samler partiet og KrF folket.

www.arnfinnclementsen.org

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Ugresset i åkeren

Publisert nesten 10 år siden

Synes Clemetsen har en grei konklusjon på sine refleksjoner. I tillegg kan det være verdt å vurdere hvor bekjennelsen har en naturlig plass, er det i et parti eller i menigheten?

Når det gjelder å "kaste ut" noen som ikke hører hjemme i menigheten, er det interessant å lese lignelsen om ugresset i hveteåkeren i Matt.13. Der er Mesterens anvisning at disiplene ikke skal kaste ut mistenkelige individer, for de kan komme til å ta feil.

Jeg tenker at når man ikke skal gjøre det i menigheten, så skal man vel enda mindre gjøre det i et parti. Men noen i KrF vil altså holde på en praksis som er strengere enn det Skriften anviser for en menighet. Vi har et uttrykk for det; å være mer katolsk enn paven.

Kommentar #2

Arnfinn Clementsen

45 innlegg  22 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden

 

 

 

Kommentar #3

Marie Ljones

5 innlegg  20 kommentarer

Uklarheter

Publisert nesten 10 år siden

"Slik jeg oppfatter det handler det ikke om å åpne for ikke-kristne eller muslimer inn i partiledelsen eller som listekandidater, men om å styrke loyaliteten til partiets kristne grunnsyn uten å sette seg til doms over den enkeltes personlige tro."

 

I diskusjonen rundt dette har det vært uklart hva man egentlig åpner opp for. Hvis man ikke åpner opp for personer med andre livssyn, hva er da poenget med å fjerne bekjennelsesparagafen? Når man har diskutert dette i KrFU har man i det miste vært tydelig på at man åpner opp for personer med andre livssyn når man tar bort bekjennelsesparagrafen. Det er vel kanskje derfor flere unge KrFUere er i mot denne endringen. Jeg mener at KrF blir et helt annet parti dersom ateister, hinduister og muslimer skal sitte i sentrale verv. Jeg mener at de verdiene KrF kjemper for må holdes levende av de som faktisk tror på opphavet til disse verdiene. Det er for meg en stor forskjell på det.

Og en liten kommentar til Otto Strand. Det er ikke opp til KrF og vurdere hvem som kan regne seg kristne. Derfor har denne paragrafen vært "sovende", og fungert etter sin hensikt. Enhver må selv kjenne etter om en vil ta på seg verv i KrF.

Ellers ser jeg fram mot et spennende landsmøte! Jeg har stor tro på at KrF kan gjøre comeback i norsk politikk. Og jeg håper vi gir våre velgere det de forventer og det de fortjener; et tydelig KRISTELIG folkeparti!

Kommentar #4

Otto Strand

14 innlegg  140 kommentarer

Hva med jødene?

Publisert nesten 10 år siden

Et par spørsmål melder seg etter kommentaren fra Marie Ljones:

1   Hvor sannsynlig er det at en ateist vil arbeide for det kristne verdigrunnlaget som KrF har? Og hvis han vil det, hvor sannsynlig er det at han får tillit i partiet til det, enn si tillit til å bli valgt i en "ledende stilling"?

2   Hvorfor skal ikke jøder få anledning til å arbeide for KrF? Mange av de som vil ha kristen bekjennelse som lojalitetskrav i stedet for verdier og program, er jo ivrige forsvarere av Israel.

Kanskje det kan være nyttig å tenke over disse spørsmålene når man skal vurdere de foreslåtte lovendringene.

Kommentar #5

Marie Ljones

5 innlegg  20 kommentarer

Otto

Publisert nesten 10 år siden

1) Det kan fort blir veldig aktuelt. Hva er poenget med å fjerne bekjennelsesparagrafen dersom personer med andre livssyn ikke skal engasjere seg? Er ikke det et av agumentene for å fjerne dette kravet? Nå er vi med å forme framtiden til KrF, både på kort og lang sikt.

2) Dette har ikke vært en reel problemstilling såvidt jeg kjenner til. Ei heller den problemstillingen du nevner med at enkelte blir ekskludert på grunn av manglende tro.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere