Ketil Reinhardts1

17

Hvordan ødelegge Vesten og innføre sosialisme.

Publisert: 17. apr 2011

 

I dagene etter den Bolsjevikiske revolusjon i Russland var det oppfattelsen at revolusjonen ville feie inn over Europa, og til sist ende i USA. Det gjorde den heldigvis ikke. Mot slutten av 1922 begyndte Den kommunistiske internasjonale, Komintern, og analysere hvorfor revolusjonen ikke spredte seg. På Lenins initiativ ble det arrangert et møte på Marx-Engels Instituttet i Moskva.

Formålet med møtet var å avklare begrepet, og konkretisere, en marxistisk kulturrevolusjon. Blandt de tilstedeværende var Georg Lukacs (en ungarsk aristokrat, sønn av en bankmann, som var I dagene etter den Bolsjevikiske revolusjon i Russland var det oppfattelsen at revolusjonen ville feie inn over Europa, og til sist ende i USA. Det gjorde den heldigvis ikke. Mot slutten av 1922 begyndte Den kommunistiske internasjonale, Komintern, og analysere hvorfor revolusjonen ikke spredte seg. På Lenins initiativ bled det arrangert et møte på Marx-Engels Instituttet i Moskva.

Blandt de tilstedeværende var Georg Lukacs (en ungarsk aristokrat, sønn av en bankmann, som var blitt kommunist under 1. verdenskrig. Han utviklet ideen om «revolusjon og eros» -kjønnsdrift brukt som instrument for destruksjon) og Willi Munzenberg. Munzenbergs foreslåtte løsning var å organisere intelektuelle og bruke dem til å bekjempe den vestlige sivilisasjon. Først etter at de har ødelagt alle sine verdier og gjort livet umulig, kan vi pålegge dem proletariatets diktatur. Det var, sa Ralph de Toledano (1916-2007), konservative forfatter og medstifter av National Review, et møte kanskje mer skadelig for den vestlige sivilisasjon enn den bolsjevikiske revolusjon i seg selv.

Lenin døde i 1924, på dette tidspunktet bgynner Stalin å se på Munzenber, Lukacs og liknende tenkere som revisjonister. (I juni 1940 flyktet Munzenberg til Frankrike, hvor en NKVD tropp på Stalins ordre fant ham, og hang ham fra et tre.) Sommeren 1924 flyttet Lukacs til Tyskland, etter å blitt angrepet for sine skrifter av den 5. Komintern kongress. I Tyskland ble han formann for det første møtet i en gruppe av kommunistisk orienterrte sosiologer, et samlingsted som skulle føre til grunnleggelsen av Frankfurterskolen.

Denne «skolen», designet for å sette kjøtt på deres revolusjonære program, ble startet på universitetet i Frankfurt, Intitut für Sozialforschung. I 1923 ble instituttet offisielt etabler, finansiert av Felix Weil (1898-1975). Weil ble født i Argentina, og i en alder av 9 sendt på skole i Tyskland. Han deltok på universitetene i Tübingen og Frankfurt, hvor han avsluttet med doktorgrad i statsvitenskap. Mens han var på disse universitetene ble han intresert i sosialisme og marxisme. I følge historiker Martin Jay var emnet for han avhandling «de praktiske problemer med gjennomføringen av sosialisme»

Carl Grünberg, Instituttets direktør fra 1923-1929, var en svoren marxist, selv om instituttet ikke hadde noen offisiell tilhøring. I 1930 overtok Max Horkheimer kontrollen, og han mente at marx`s teori burde være grunnlaget for instituttets forskning. Da Hitler kom til makten var Institiuttet stengt, og dets medlemmer flyktet via forskjellige ruter til USA og utvandret til de store amerikanske universiteter, som Columbia, Princeton, Brandeis og Berkeley i California.

Blandt skolens medlemmer på 60-tallet var New Left guruen Herbert Marcuse, Max Horkheimer. Theodor Adorno, den populære forfatter Erich Fromm, Leo Lownthal og Jurgen Habermas, kanskje skolens mest innflytelsesrike representanter.

Dypest sett mente Frankfurterskolen at så lenge individet hadde tro på – eller enda et håp om en tro på – at individer kan løse de problemer samfunnet står ovenfor, så lenge vil samfunnet aldri nå det kritiske stadiet av håpløshet og fremmedgjørelse som er nødvendig for å gjennomføre den sosialistiske revolusjon. Deres oppgave var derfor så hurtig som mulig å underminere den jødisk-kristne kulturarv. For å gjennomføre dette skulle man utbrede den mest negative destruktive kritikk på alle mulige områder av livet, med formål å destabilisere samfundet og nedbryte hva de så på som den undertrykkende orden. Denne politikk som de håpte ville spre seg som et virus «ville gi de vestlige marxister nye midler» som et av deres medelemmer uttrykte. For å fremme denne stille kulturelle revolusjon anbefaler denne skolen bland annet:

 1. Opprettelse av rasisme lovovertredelser.
 2. Vedvarende forandringer for å skape forvirring.
 3. Undervisning i sex og homoseksualitet til barn
 4. Underminering av skolens og lærerenes autoritet.
 5. Kjempe for innvandring for å nedbryte den kulturelle identitet.
 6. Fremme overdreven rusbruk.
 7. Tømme av kirkene.
 8. Upålitelig rettsystem med bias mot ofrene for kriminalitet.
 9. Avhengighet av staten eller offentlige ytelser.
 10. Kontroll og undertrykkelse av meninger via media.
 11. Tilskynde oppløsning av familien.

En av hoved tankene i Frankfurterskolen var å bruke Freuds idè om panseksualisme – dvs, søken etter nytelse uavhengig av kjønn og identitet, nedbryte forskjellen mellom kjønnene, og nedbryte de tradisjonelle relasjonene mellom kvinner og menn. For å fremme sine mål ville de:

 • angripe fedrenes myndighet, samt benekte spesifikke far mor roller, og nedbryte familiens rettigheter som primær pedagoger for deres barn.
 • Avskaffe forskjellen i utdannelsen for gutter og jenter.
 • Avskaffe alle former for mannlig dominans – kvinner i forsvaret
 • erklære kvinner for å være en undertrykt klasse og menn som undertrykkere.

Munzberg oppsumerte Frankfurterskolen langtidsmål slik: «Vi vil gjøre Vesten så korrupt at det stinker» De så det som et langsiktig prosjekt, holdt deres mål klart, og fokus på familie, utdannelse, kjønn og kultur.

Det er intet mindre enn imponerende å se i hvor stor grad marxistene har lykkes å endre samfunnet. Imponerende å se hvor mange de har fått med seg til å jobbe for middlene – delmålene – på veien mot ødeleggelse, mot det kritiske stadiet av håpløshet og fremmedgjørelse, uten at de nyttige idioter ser det overordnede mål. Imponerende hvordan deres uttalte mål om å overta institusjonene og hjelpe hverandre frem i posisjoner har ført frem.

 

Til sist et nikk i retning  Hans L, Danmark.

Kommentar #1

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Grøss, men likevel håp...?

Publisert over 10 år siden
Ketil Reinhardts1. Gå til den siterte teksten.

Det er intet mindre enn imponerende å se i hvor stor grad marxistene har lykkes å endre samfunnet. Imponerende å se hvor mange de har fått med seg til å jobbe for middlene – delmålene – på veien mot ødeleggelse, mot det kritiske stadiet av håpløshet og fremmedgjørelse, uten at de nyttige idioter ser det overordnede mål.

Frankfurterskolen er en ideologisk tenketank med en suksess av historiske dimensjoner.

En avgjørende suksessfaktor, for å oppnå samfunnsendringer, er å få med seg intelligentsiaen – på flere områder og nivåer. Det er dette som er Frankfurterskolens snedige grep og som har gitt disse imponerende resultatene.

Ideologien strider i utgangspunktet mot menneskets natur. Det gjør ikke resultatene mindre imponerende. Alle "idiotene" har vært nyttige og avgjørende redskaper. De har gjort en svært viktig og ikke minst entusiastisk jobb - muligens uten å vite hva de selv her vært med. La oss håpe det. Det er i så fall en formildende omstendighet.

Endringene, som er oppnådd, og utviklingen, som er et resultat av dette, er rene påskegrøsseren. Men nå er det sannelig tegn som kan tyde på at vi er ved pendelens ytterpunkt. Folk har våknet og har begynt å tenke sjæl.

Det gir håp – som jo også er synonymt med påsken.

 

Kommentar #2

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Jødisk konspirasjon - eller skal vi kanskje være litt mer nyanserte?

Publisert over 10 år siden

Hvorfor ikke like godt ta skrittet helt ut, Reinhardtsen, og påpeke det enda mer åpenbare faktum at mer eller mindre samtlige av Frankfurterskolens mest fremtredende representanter var jøder eller hadde jødisk bakgrunn? Den fremste og mest toneangivende av dem, Max Horkheimer, var sågar praktiserende jøde, og ytret som sitt siste ønske å bli begravd etter jødisk ritus.

Formelen vi da får, er denne: Frankfurterskolen var en jødisk konspirasjon med sikte på å ødelegge kristendommen og Vestens kultur.

Men dette bir det vanskelig å hevde, for da ville man løpt til fra alle kanter og hevdet at du er antisemitt, Reinhardtsen. Og det ville du sikkert ikke likt så godt.

Hvorfor jeg nevner dette? Fordi det illustrerer faren ved generaliseringer og konstruksjon av enkle årsak-virkningskjeder. Av historiske grunner - og bare av historiske, ikke av faktiske grunner - ser vi dette tydeligst når vi putter jøde inn i Reinhardtsens formel. M.a.o.: Dette blir i overkant enkelt.

Frankfurterskolens fremste bidrag er dens ambisjon om å forene sosialvitenskap og filosofi samt dens angrep på den borgerlige fornuft, som den mente legitimerte et samfunnssystem der fri kritisk tenkning ikke var mulig, og hvor muligheten for sosiale endringer følgelig også var umulig. Kirke og kristendom ble definert inn i dette borgerlige paradgime, som bare hadde sin egen selvbevarelse som mål.

En av Frankfurterskolens sentrale teser er at sann rasjonalitet bare er mulig i et miljø av fri, kritisk tenkning. De mente, som Horkheiemer, at i et slikt fritt, tenkende miljø ville nødvendige sosiale endringer nesten naturlovmessig inntre, fordi de etablerte institusjoner i samfunnet da automatisk ville miste sitt skinn av fornuftsmessig legitimitet. Denne tankemodellen bygget helt klart på Marx' (også jøde!) forståelse av maktens organisering i det borgerlige samfunn.

Frankfurterskolens første representanter (som Lucacs) var klart revolusjonære, men ikke mer enn at han var en av de sentrale aktører under 1956-oppstanden i Budapest og en av dissidenten Imre Nagys nærmeste medarbeidere. Nagy, som ble henrettet under 1956-opprøret, feires i dag som en av Ungarns store frihetshelter, og et helt nytt monument av ham er i dag det sentrale blikkfang på Martyrplassen utenfor parlamentet i Budapest. Nagy hørte selv med i Frankfurterskolens intellektuelle krets (som med større rett egentlig burde vært kalt Budapestskolen). Humanisten Vaclav Havel, det frie Tsjekkias første president samt mange, mange andre utmerkede mennesker som endte opp som svorne antimarxister, kan også løst regnes inn i denne kretsen. Lucacs slapp selv ved ren flaks unna Stalins terror. Hans kritikk av stalinismen og det post-1956-kommunistiske regime i Ungarn følger samme formel som hans og hele Frankfurterskolens kritikk av det borgerlig-autoritære samfunn.

Mye kan sies om Frankfurterskolens betydning, men særlig marxistisk er den ikke lenger. Tvert imot vil de som trykker dens ideer nærmest til sitt bryst være tilbøyelig til å være de varmeste forsvarere av det moderne kapitalistiske, pluralistiske samfunn, fordi det er her de ser sitt ideal om et samfunn som fostrer fri kritisk tenkning mest virkeliggjort. Selv har jeg mottat viktige impulser herfra, men jeg er svoren antimarxist, mest på grunn av dens instrumentelle menneskesyn og historieforståelse, som etter min mening er selve nøkkelen til å fortstå hvorfor marxisme alltid ender opp i inhumanitet. Her representerer den kristne humanisme et korrektiv, men da en ganske annen variant av kristendommen enn den borgerliggjorte og institusjonaliserte kristendom som Frankfurterskolen opponerte mot, som i slagskyggene av to verdenskriger i deres øyne hadde mistet enhver legitimitet.

Som analyse av maktforholdenes organisering i det moderne samfunn har imidlertid Frankfurterskolen mye å bidra med, og det ironisk nok på en måte som er godt egnet til å rettes mot dens egne tilhengeres maktambisjoner. Jürgen Habermas regnes for øvrig også til Frankfurterskolen, og ses vel ikke i dag på som plagsomt marxistisk. Selv Hanne Habintu Herland har jo trykket ham til sitt bryst og siterer ham snart i annenhver setning.

Frankfurterskolen må ses i lys av sin historiske bakgrunn og det 20. århundres polarisering i absoluttistiske ideologier rettet mot det borgerlige samfunns totale tap av troverdighet og legitimitet. Jeg vil likevel mene at den har etterlatt noen viktige nøkler til å forstå forholdet mellom makt og rasjonalitet/irrasjonalitet som gjør det mulig å oppnå nødvendige endringer i et samfunn gjennom politisk pragmatisme uten å måtte gå irrasjonalitetens, revolusjonenes og konfrontasjonenes vei. Dette er etter min mening Frankfurterskolens viktigste bidrag.

Å tro at noen i dag sitter på Youngstorget med Frankfurterskolens teser fra 1920-tallet som kokebok for å pønske ut hvordan de kan knuse kristendom og kirke, det blir for meg i overkant angstbitersk og uhistorisk så det holder.

Kommentar #3

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Takk for kommentarer, og presisering.

Publisert over 10 år siden

Takk for kommentarer begge to.

Ad jødekonspirasjoner, Ekeland Bastrup, jeg håper andre som leser mitt innlegg ikke tolker det slik at jeg skulle ha sympatier i retning av antijødiske konspirasjonsteorier. Slik du har formulert deg ligger det nærmest en insunasjon i den retning, men du er sikkert ening at det er mulig å kritisere marxisme/sosialisme uten at det trenger å hefte ved en folkegruppe. Med min sedvanlige godvilje velger jeg for denne gang å tolke det i retning av at du advarer mot at noen kan kan se det som en jødisk konspirasjon, siden du ikke har noen personlige sympatier som ville fordre et ønske om hindre et lite tilbakeblikk på viktige samfunnsformende begivenheter.

Å konstatere at venstresiden har hatt et uttalt mål om, og vært dyktige til å manøvrere seg i posisjon er hverken angstbitersk eller uhistorisk, resten var bra. Skriv gjerne mer her, eller egen tråd, da det ser ut som du har inngående kunnskaper om emnet.

 

Beklager typo i hovedinnlegg, liten feil i overførsel fra neooffice til blogg, håper ikke meningsinnholdet går tapt.

 

Kommentar #4

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det var vel tydelig i innlegget mitt at når jeg puttet jøde inn i formelen din, så var det kun for å illustrere hvor farlig det kan være å generalsiere over en lav sko. Slikt har nemlig bestandig en tendens til å bli veldig tydelig med en gang man putter jøde inn i ligningen. For øvrig mistenker jeg deg ikke for å ha antijødiske sympatier, like så lite som jeg har det selv.

Og jeg ville nok heller formulert meg slik når det gjelder venstresidens antikirkelige program i dens mest radikale fase i første halvpart av 1900-tallet: "Venstresiden har hatt et uttalt mål om, og vært dyktige til å manøvrere seg i posisjon for å ødelegge borgerskapets isntitusjoner, de etablerte kirker innbefattet, som bygger sin makt og sin legitimitet på en irrasjonell autoritet og som ikke gjenspeiler folkets behov, deres følelser og grunnleggende interesser, men som kun har sin egen selvbevaring som mål." Dét ville i hvert fall vært i pakt med det som var Frankfurterskolens program i dens mest radikale fase på 1930-tallet.

Så bør man absolutt beklage at disse intellektuelle hel- og halvmarxistene ikke innså at religion faktisk er en viktig del av folkets grunnleggende interesser og behov, og omfatter noe mer enn borgerskapets behov for å ha kontroll med de sultne mager, så de ikke skal klage for mye og lage revolusjon (opium for folket-maksimet).

Jeg har selv et svært dobbelt forhold til den tradisjonen Frankfurterskolen representerer. Som barn av 1968 er det naturlig å ha det. Jeg ser alle dens feil og mangler. Samtidig er det nødvendig å ha den historiske kontekst present. Når vi snakket foraktelig om borgerskapet, da var det det samfunnssystem som hadde muliggjort to verdenskriger vi snakket om. Den gang var det dette som fikk unngjelde, forståelig nok. I dag er det 68-generasjonen og venstresidens program som får unngjelde. Så da må man bare spørre: Hva vil mine barnebarn la sin foreldregenrasjon unngjelde for? Det er alltid noen som får unngjelde for fortidens eksesser og feil.

Kommentar #5

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Saul Alinsky

Publisert over 10 år siden

Saul Alinsky (1909-1972) venstreradikal, rettet en mild kritkk mot Frankfurterskolen. Men kritikken rettet seg mot kanskje deres mest forsonende trekk; de var åpne om hvem de var og hva som var deres mål. Selv ville han aldri knytte seg opp mot noen, selv om hans sympatier er godt synlige. Salinsky har påvirket de siste tiårs radikale, hans taktikk var å ikke fronte kommunisme, sosialisme men å gå inn i allerede eksisterende partier og organisasjoner som moderate og endre ting innenfra. Han forstod at å seile med rent flagg aldri ville føre frem, dessuten er løgn og bedrag helt legitime midler for de radikale av hans skole.

Når de konservative, mer forsiktige samfunnsbevarende snakker om motstandere er det med forståelsen av politisk mostander. Det er en del av det samfunnsbevarende å respektere uenighet og meningsbrytning, mens de radikale ser på sine motstandere som fiender. Fiender av den nye himmel som skal vokse frem på jorden. For når Vesten, vår kultur, skal veies og måles er det ikke opp mot andre kulturer eller samfunnsformer, tidligere eller nåværende, nei det er mot denne nye himmel. Da faller selv det beste vi har klart til nå igjennom, og målet så forlokkende at alle midler blir legitime.

I sin bok Rules for radicals gir han oppskriften på å ta makten fra tradisjonsbærerene. Som han selv sier der Machiavellis Fyrsten er formelen for de som har til å bevare makten, er Rules for radicals formelen for de som ikke har til å ta makt. Hillary Clinton og Barrack Obama er noen av dem som er influert av Saul Alinsky, (Hillary møtte og skrev om ham i studietiden, Obama jobbet i 10 år i en organisasjon under Alinskys paraply, dog etter Saul hadde vandret heden.)Om ikke de har kommet seg til Youngstorget, må det likevel kunne sies at de har kommet seg opp og frem. Det er sagt at Jesus var en radikal, Alinsky vil gjerne trekke frem en annen i sin bok. I starten av boken kan man lese:

“Lest we forget at least an over-the-shoulder acknowledgment to the very first radical: from all our legends, mythology, and history... the first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least won his own kingdom — Lucifer.”

Noen av reglene for radikale:

"Power is not only what you have, but what the enemy thinks you have."

"Never go outside the expertise of your people." (dette skaper usikkerhet, tvil og angst i din leir)

"Whenever possible, go outside the expertise of the enemy." -Altså søk å påfør dine motstandere angst, usikkerhet og forvirring. Ikke mye "gjør for din neste" osv. her.

"Make the enemy live up to its own book of rules. You can kill them with this, for they can no more obey their own rules than the Christian church can live up to Christianity."

"Ridicule is man's most potent weapon. It is almost impossible to counteract ridicule. Also it infuriates the opposition, which then reacts to your advantage."

"Keep the pressure on, with different tactics and actions, and utilize all events of the period for your purpose."

"The major premise for tactics is the development of operations that will maintain a constant pressure upon the opposition. It is this unceasing pressure that results in the reactions from the opposition that are essential for the success of the campaign."

Pick the target, freeze it, personalize it, and polarize it.

Alinsky hovedverktøy var å organisere "folke organisasjoner", organsisasjoner som skulle jobbe for kvinners, svartes eller andre undertryktes sak. Alle gode saker i seg, men som de sa -The issue is never the issue. The issue is always the revolution.

Alinskys lære var at for å fremstille seg som de beste forsvarere for moralske prinsipper og menneskeverd, skulle de så fort de fikk sjangsen angripe sine fiender med “shock, horror, and moral outrage” videre sa Alinsky "burde man så ofte som mulig rakke ned på sine fiender, avise dem som noen som var moralsk forkastelige, eller mindre intelligent."

Neste gang du ser noe ligne på dette, her på verdidebatt f.eks, fra presumtivt velutdannede debattanter, er det ikke sikkert det bare skyldes brist på karakteren, det kan også være taktikk.

Saul Alinsky ble også lest i Norge av de unge fremmadstormende.

I min bok er Lucifers rike Helvete.

 

 

 

(Det var en som skrev et intressant blogginnlegg om Tyrkias historie for noen uker siden, jeg vil gjerne ha et tips om hvor jeg kan finne det igjen)

 

 

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

...

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Så da må man bare spørre: Hva vil mine barnebarn la sin foreldregenrasjon unngjelde for? Det er alltid noen som får unngjelde for fortidens eksesser og feil.

F.eks:

1. Statens økonomiske propaganda- og annen makt

2. som er med å gi en forvrengt feminisme

3. og som er med å gi et forvrengt bilde av det mest naturlige: familien.

4. To og tre er med å gi et enda mer fordreid barnevern.

 

Man finner nøkler til galskapen i sosiologien og nærliggende (alá "hjernevask" på NRK).

 

Det er grove systematiske menneskerettighetsbrudd i Norge - moralfilososfisk kollapps i praksis, mens man diskuterer virklighetsfjernt teori om frihet og fred. Verre blir det.

 

Dette er en del av ødeleggelsen av Vesten.

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Publisert over 8 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.
Frankfurterskolen var en jødisk konspirasjon med sikte på å ødelegge kristendommen og Vestens kultur.

Der det er intelligentsia er det også jøder. Bl.a av den enkle grunn at man finner så mange europeiske (nå også amerikanske) som har svært høy intelligens.

Intelligente mennesker følger også tidens trender.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere