Svein Olav Nyberg

6

Religionene og vitenskapen

Publisert: 20. aug 2009

Jeg undrer meg egentlig over hvordan religionene klarer å overleve i noe i nærheten av deres tradisjonelle form i vitenskapens tidsalder. Jeg tenker da først og fremst på Abrahamsreligionene, som allerede med sine skapelseshistorier beviser at de bokstavelig talt – er feil!

Bibelens skapelseshistorie tar feil av hvordan ting ble til, tidsrammen for det, og til og med rekkefølgen. Joda, det kan tolkes metaforisk når man plukker bort alle de spesifikke feilene, og da står man til slutt igjen med utsagnet: En ble det til ting som ikke fantes før de ble til. Denne tautologien er ikke mye å skryte av.

Tilsvarende finner vi i Islam, som beskriver det vanlige bronsealdersynet på kosmos, hvor Jorden og Himmelen blir "revet fra hverandre" og skilt ad, den ene over den andre. Dette har like lite med Jordens tilblivelse å gjøre som det den bibelske historien hadde.

...

Men likevel, tross disse innlysende vitenskapelige feilene allerede i begynnelsen –for ikke å snakke om de som kommer i fortsettelsen– så lever fortsatt abrahamsreligionene videre – i sine bokstavtro varianter. Hvordan er dette mulig? Har vårt skolesystem sviktet?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Svein Olav Nyberg

6 innlegg  139 kommentarer

Sviktende skolesystem ...

Publisert over 11 år siden

 

En ble det til ting som ikke fantes før de ble til.

 Uffda ... Det skulle nok stått Det ble til ting som ikke fantes før de ble til. Vårt skolesystem sviktet nok litt der, ja ... Sånn blir det lett når man skal omformulere en setning og ikke følger helt med.

Kommentar #2

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: Religionene og vitenskapen

Publisert over 11 år siden

 

20.08.09 kl. 13:19 skrev Svein Olav Nyberg:Men likevel, tross disse innlysende vitenskapelige feilene allerede i begynnelsen –for ikke å snakke om de som kommer i fortsettelsen– så lever fortsatt abrahamsreligionene videre – i sine bokstavtro varianter. Hvordan er dette mulig? Har vårt skolesystem sviktet?

 

Interessant vinkling, Svein Olav.

Jeg føler spørsmålet på mange måter handler om fornuft eller det kanskje mer egnede engelske ordet reason (blant annet ekstensivt brukt av Richard Dawkins), i en tid der vi har, eller burde ha, stor grad av opplysthet.

Men faktum er at det på denne planeten er en statistisk overvekt av mennesker som tror på Gud.  Ja ikke bare tror man på Gud, mange legger sågar sterke følelser og vitale deler av sin personlighet knyttet opp mot den Gud de tror på.  Et eksempel på dette er blasfemi.  Folk blir såret og støtt og føler seg personlig krenket når noen sier noe stygt, eller lager en tegning, av guddommen de tror på.  Ja ikke bare det, folk går til krig og dreper hverandre i Guds navn.  Under slike omstendigheter er det ikke så rart at reason har trange kår.

I tillegg står det ikke overvettiges bra til med kunnskap rundt (natur)vitenskap.  Det er f.eks kun et lite mindretall av mennesker som har kompetanse til å forstå evolusjonsmekanismene i den grad at man kan bedrive forskning.  I USA benekter nær halvparten av befolkningen evolusjon - regelrett fornekting av vitenskap.  I det samme landet tror 15% av innbyggerne at månelandingen var jukset til i ørkenen.

Som om ikke alt dette er nok, er kunnskap på dypere nivå veldig spesialisert idag.  Man kan si at det moderne menneske vet alt om nesten ingen ting.  Dette fører til fragmentering og oppstykking av virkeligheten og man mister det overordnede bilde som er så viktig for å forstå verden rundt oss.

Mennesket har nok mye reason, i alle fall har vi potensialet til det.  Men vi har mye irrasjonelt i oss, og det skal vi kanskje være glade for.  For hva hadde kunst, musikk og underholdning vært uten det vi ikke kan forstå?  Derfor tror jeg religion alltid vil eksistere.  Jeg vil dog slå et slag for reason, skepsis og søken etter objektiv og etterprøvbar kunnskap.  Står man med en fot solid plantet i dette, kan man med den andre foten føle seg fram på områder der vitenskapen ikke har noe svar.  Da står man på to bein og det er det beste vi kan håpe på.

 

Kommentar #3

Svein Olav Nyberg

6 innlegg  139 kommentarer

Var det fornuften som talte?

Publisert over 11 år siden

Jo, bokstavtroen kan nok forklares ved manglende kunnskap naturvitenskapen. Men er det skolesystemet som har sviktet, eller har vi nærmest sviktet oss selv ved å forkaste det du navngir som reason?

Selve troen på en guddom som sådan kan være mangt. Deisme, modernistiske fortolkninger av kristendommen og islam, baha'i kanskje, taoisme ... så troen på en guddom er ikke limt fast i overtroen på primitive skapelseshistorier og andre myter om eksistensen. For all del!

Men likevel er det så mange som heller til de bokstavtro forståelsene. Presumptivt oppegående mennesker som bestod folkeskolen, til og med.

I en nabodebatt her forklarer en av debattantene saken med at "Gud skapte Adam og Eva" uten at det vekket noen reaksjoner. Er eller burde vi kanskje være våre brødres voktere når det gjelder bruk av fornuften likevel, og spørre våre venner om det nettopp var fornuften som talte, eller om det var overtroen?

Kommentar #4

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

---------------

Publisert over 11 år siden

Hei Svein Olav og Frode,

Et veldig spennende tema dere diskuterer her, men et tema som fort kan utvikle seg til å bli litt ”touchy”. Jeg tror ikke at bokstavtroen kan forklares med hverken manglende naturvitenskapelige kunnskaper eller svikt i skolesystemet.

Jeg tror det ofte koker ned til hva man har evnen til å forstå og hva man ikke har evnen til å forstå. Man kan putte to mennesker i samme klasserom, samme lærere og samme antall år, men allikevel oppnå to forskjellige resultater. Det er nok flere komplekse psykologiske årsaker til hvorfor noen er bokstavtro og noen ikke er det. Alle ”kristne” er ikke nødvendigvis mindre begavede heller, da mange har evnen til å bruke intelligensen på områder som f. eks matematikk og andre ting (Newton var jo en smart fyr, men forholdvis bokstavtro).

Hvorfor kan man da ikke bruke intelligensen på det religøse området? Mange bokstavtro ”kristne” argumenterer (med en merkelig logikk) at Gud er allmektig og kan gjøre som han vil og derfor trosse naturlovene. I tillegg kommer argumenter som at; vi ikke har forutsetning for å kunne kjenne Guds veier etc. Dette er argumenter med et snev av logikk, men som jeg vil karakterisere som haltende. Hvorfor? Fordi man med slike argumenter i kraft av sin ”nestenlogikk” kan få folk til å tro på hva som helst. På den ene siden avviser de enhver virkelig logisk motargumentasjon og på den andre siden benytter de seg selv av en slags logikk fordi den passer best inn i deres virkelighetsoppfatning. Sagt på en annen måte; ”logikk er bra så lenge det støtter min oppfatning”. Det satiriske ”flyvende spaghettimonsteret” illustrerer dette på en ypperlig måte.

Et annet aspekt ved den bokstavtro tolkningen, når man ser bort fra den sviktende analytiske evnen, er hvordan man rent etisk sett kan finne inspirasjon i et verdensbilde hvor mennesker risikerer å bli dømt til evig pine i helvete om man ikke har den rette troen. Hvordan kan man tiltrekkes et slikt verdensbilde, og hva forteller det meg om slike mennesker? Den gamle kirkefaderen Tertullian gledet seg til at han skulle komme til himmelen og å skulle være vitne til at folk brant i helvete. Han skulle godte seg skikkelig over de som led. For meg er dette et frastøtende og barbarisk verdensbilde. Jeg kan ikke diktere hva folk skal tro, men jeg klarer ikke å la være å bli provosert over disse tingene. Jeg burde holde meg for god til det, men jeg klarer ikke.

Jeg mener det er gjort en undersøkelse, hvor religiøse kom dårligere ut på IQ-tester enn andre. Jeg tror en liknende undersøkelse også ble gjennomført på et underholdningsprogram på NRK. Og det overrasker meg ikke. Det er ikke dermed sagt at alle religiøse er mindre intelligente,noen trekker statistikken opp og noen ned, men jeg tror nok at mange av de heller ikke er den skarpeste kniven i skuffen. Mange av kvantefysikkens fedre var jo teistisk innstilt. De var rimelig ”smarte” kan man vel trygt si, men bokstavtro var de jo ikke.

På lang sikt er jeg optimist, jeg tror dagene er talte for de gamle religionene, det er bare et spørsmål om tid.

Mvh Anders,

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

RE: ---------------

Publisert over 11 år siden

 

Hei Anders, ja du har nok rett i at logikken ofte er mangelfull i religiøs "retorikk".  Det kan jo også være at logikken er grei nok gitt at man kjøper aksiomene.  Således er det helt logisk at dersom

 

A. Bibelen er Guds ufeilbarlige ord

B. Det står i  Bibelen at homofili er en vederstyggelighet for Gud

A+B. Homofili er en vederstyggelighet for Gud

A+B (kortform). Homofili er en vederstyggelighet

 

Men alt dette betinger at aksiomet A er riktig.  (Rent teknisk kan det tenkes at  A+B likevel ikke gjelder fordi det kommer et annet bibelvers C inn i bildet som slår ihjel B, men la nå dette ligge for enkelthets skyld...)

Det finnes intet emiprisk bevis for A i vitenskapelig forstand.  Det er et trosspørsmål hvorvidt A er riktig.  Jeg tror ikke på A.

Forøvrig er jeg helt enig med deg i det absurde å tro på en god Gud som sender sine barn lukt til helvetes evige ild.  Hvordan moderne mennesker kan tro på dette i 2009 er for meg en gåte.

 

Kommentar #6

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

RE: RE: ---------------

Publisert over 11 år siden

 

21.08.09 kl. 21:45 skrev Frode Meland:

 

Hei Anders, ja du har nok rett i at logikken ofte er mangelfull i religiøs "retorikk".  Det kan jo også være at logikken er grei nok gitt at man kjøper aksiomene.  Således er det helt logisk at dersom

 

A. Bibelen er Guds ufeilbarlige ord

 Hei Frode,

Joda, om aksiom A er riktig så er det muligens logisk nok. Problemet er at aksiomet er ulogisk i seg selv. Det er ingenting som tyder på at bibelen er ufeilbarlig. Det å gå ut fra at den representerer sannheten 100% er å lure seg selv. Bibelen var skrevet av mennesker, redigert av mennesker og satt sammen av mennesker. At noen av dem hadde religiøse åpenbaringer kan godt være, men bibelen er og blir et produkt av sin tid. Det at man ikke innser det er å stikke hodet inn under sanden. Men jeg tror ikke jeg trenger å argumentere for dette overfor deg :-)

Jeg går litt mot min egen filosofi når jeg er her på dette forumet og diskuterer med troende og ikke-troende. Folk tror det de gjør og det er egentlig fint lite man kan gjøre ved det. Men det har vært lærerikt. Det er mange aspekter ved den "ortodokse" kristendommen jeg ikke egentlig har forstått før nå. Det har bidratt til å få perspektiver på ting.

mvh Anders,

Kommentar #7

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Blanding

Publisert over 10 år siden

Mye tyder på at du har en religiøs oppfatning av Abrahams skapelsesberetning??

Abraham og kompani omtaler ikke fysisk skapning i det hele tatt i sine skrifter, det overlater de til de som putler med slikt, nei tekstene handler kun om den usynlige virkeligheten som ikke kan oppfattes med våre 5 sanser. Den som retter fokus ut av materialismen vil forstå at Bibelen også beskriver jordens tilblivelse for va 14milliarder år siden og at de første mennesker oppsto for ca 40 000år siden, de som er religiøst orientert tror fortsatt at bevisstheten vår er flat.

Den som sjekker under skallet på "eventyrene" vil oppdage at Adam var det første mennesket som oppdaget at det er mer mellom himmel og jord enn det man først antar.

Kommentar #8

Svein Olav Nyberg

6 innlegg  139 kommentarer

Tolkning

Publisert over 10 år siden

Heisann, nesten-navnebror. Interessant tolkning du har der. Hvor kommer den fra, og hvorfor mener du den er den riktige?

Kommentar #9

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Tolkning?

Publisert over 10 år siden

Det er ingen tolkning, man kan ikke tolke virkeligheten derfra, bare herfra. Sjekk opp hva det var Abraham forlot og hva han fant. Undersøk hvorfor både religiøse og profane myndigheter anbefalte korsfestelse av læreren fra Nasareth (de var ikke ute etter mannen).

Den såkalte skapelsesberetningen i Bibelen handler ikke om skapelsen av mineral- , plante- og dyreriket eller oss naturlige mennesker, men om utviklingstrinnet som vi er på vei inn i. Hittil har kun enkeltindivider og isolerte grupper utviklet evne til å registrere mer enn det våre 5sanser er i stand til å oppfatte. Bibelen forklarer at det er lite vi kan registrere av det som er på utsiden av oss pga at alle signal begrenses av membraner i vårt sanseapparat (tromhinne, hornhinne, hud osv.), signalene omdannes til elektriske impulser og tolkes av vår (begrensede) kunnskap og erfaring, med det resultat at vi stort sett reagerer etter innstinkt, vi gjør det vi tror er rett og overraskes stadig vekk av resultatet av våre handlinger. Bibelen kaller oss snakkende dyr, intelligente og empatiske de fleste av oss, men i ubalanse fordi vi er omsluttet av mørke, vi er ikke i stand til å sense usynligheten. Så tar Bibelen for seg denne usynlige dimmensjon; den er årsak til vår synlige verden, den kommuniserer med alt annet enn ord, men nødvendigvis må Abraham og kompani bruke ord for å formidle det de oppdaget.
Årsaken, el. Kausallegemet eksploderte for ca 6000år siden og Adam HaRishon var det første menneske som senset sin sjel, han og mange med han oppdaget sin innerste pulserende drivkraft, hva det var som resulterte i at han eksisterte. Adamene gikk fra underbevissthet (som vanlige menneskedyr) og til bevissthet om at de var levende vesener på toppen av næringskjeden og i sentrum av skapelsen. De oppdaget også til sin skrekk at de var "nakne", de visste for lite, de visste ikke hvordan de skulle skape liv som varte lenger enn de fysiske begrensninger tillot, de var i stand til å formere seg og nøt prosessen, men hvodan stige til neste nivå? Hvordan forvalte og korrigere skaperverket slik at det ble greit for alle?

Han oppdaget at kunnskap var bra, men meget begrenset siden kunnskap om fysisk verden omhandler kun den verden som hele tiden fødes og dør i en endeløs "flat" sirkel, mennesket begynte å søke årsaken til alt. De var lei av at intelligente ønsker resulterte i fantastiske nyvinninger men alltid på bekostning av noe, opp og nedturer.

Moses hadde full kontroll på anatomi, genetikk, DNAtråder, årsak og stryrt fysisk utvikling, kvantefysikk, astronomi og mye mer, det hadde jo "alle" på den tiden så det nevnes bare som bisetninger. Tiden før det som kristendommen kaller skapelsen nevnes så vidt jeg har sett bare i ett vers (litt mer utførlig i de skrifter som kom ca 1500år etter Abraham), men skapelsen av The missing link; bindeleddet mellom oss som mennesker og oss som Skapere er beskrevet ned til minste detalj.

Denne undervisningen, vitenskapen om den usynlige "verden" har vært offentlig i flere hundre år, men ikke akseptert av de rådende religioner. Jesus forbannet kristendommen pga forvrengt virkelighetsoppfatning og som vi ser i dag så visner den på rot, den klarer ikke å overleve opplyste mennesker som deler sin kunnskap med lynets hastighet over hele verden. Abrahams misforståtte lære avsløres pga den er avhengig av å holde folk uopplyst i frykt for det ukjente, Abrahams opplysninger har med hjelp av internett siden 1995 gitt fortåelse av det ukjente og frihet til stadig fler.

Kommentar #10

Svein Olav Nyberg

6 innlegg  139 kommentarer

Utdypning

Publisert over 10 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Det er ingen tolkning, man kan ikke tolke virkeligheten derfra, bare herfra. Sjekk opp hva det var Abraham forlot og hva han fant. Undersøk hvorfor både religiøse og profane myndigheter anbefalte korsfestelse av læreren fra Nasareth (de var ikke ute etter mannen).

Hei igjen, og takk for utdypning. Jeg lurer dog fremdeles på hvor denne læren kommer fra. Du sier den har vært offentlig i flere hundre år, men jeg får bare innrømme at jeg ikke engang har sett denne læren før.

Kommentar #11

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Mangel på kunnskap

Publisert over 10 år siden
Svein Olav Nyberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg undrer meg egentlig over hvordan religionene klarer å overleve i noe i nærheten av deres tradisjonelle form i vitenskapens tidsalder. Jeg tenker da først og fremst på Abrahamsreligionene, som allerede med sine skapelseshistorier beviser at de bokstavelig talt – er feil!

Ja, de beviser at de tar feil men det er ikke ved hjelp av vitenskapen ord i forhold til skapelsesberetningen. Det finnes imidlertid en sannhet i Abraham som ikke man ser om man er verdslig.

Om man tror Guds ord er Guds ord så stoler man på det. Man har tillitt til Guds ord og det så sterkt at en antagelse/spådom (predictions) om livets tilblivelse ikke vinner denne tillittskamp.

Å tro at livet ble til tidligere enn for 6000 år siden er tro og ikke noe annet selv om man har bevist at en teori bygd på antagelser/ spådommer (predictions) står sterkere enn hva man ser og fatter.

Det er det det hele handler om, hva er mest troverdig. Jeg har sjekket ut begge deler og bibelen vinner hele tiden.  Jeg var på den andre siden og iherdig forsøker å bryte ned min egen tro. Biologisk går det ikke om man skal ta alle hensyn og gjør man det kan man måle de to alternativene som eksisterer i biologiens muligheter opp imot hverandre. Biologene nekter å forske på den muligheten som er der fordi den i seg selv utelukker vitenskapens premisser. Enten så er det en plan bak alt liv eller så er det en tilfeldighet ved all tilblivelse av liv. Er man seriøs uten forutinntatte meninger og måler disse to alternativene opp imot hverandre (selv om det strider imot vitenskapen) får man klart svar. Livet ble ikke til ved en tilfeldighet.

Når det gjelder tidsfastsettelsen av hvor gammel jorden er så kan den være svært gammel men livet ble ikke til her på denne jord før for 6000 år siden. Intet arkeologisk funn er konkret gamlere enn rundt 6000 år gammelt. Om man har høyere tall på målinger er det steiner rundt gjenstander som er målt, ikke gjenstandene selv.

Vitenskapens populærvitenskap antar en paradigme som understøttes av andre på forhånd utlagte teorier for å bevise Paradigmen. Man bygger altså paradigmer for å støtte opp om en altoverskyggende bestemmende Paradigme som sier at alt ble tilfeldigvis til. Om en teori ikke støtter det, vil den ikke bli akseptert i utgangspunktet.

Siden vitenskapen ikke er interresert i å granske muligheten for en plan bak alt det skapte vil frontene være der og alle som ikke vil være med på denne teori vil bli ansett som ekstreme fundamentale "syke" mennesker. Den eneste akseptale tilnærming for å bli tillatt å tro en Gud vil være at man som troende gir seg og heller vender seg til eventyrlige spiritistiske medier, iblandet hedenske trosretninger eller andre varianter uten grunnleggende logisk troverdighet. For meg da likt med den populærvitenskapelige verden.

For meg er den tro jeg har logikk da den er bygd opp logisk og realistisk, 1+1 er 2. Har heller ingen problemer med andregradsligninger eller en med 6 ukjente. Har nå klart det og, uten at det er noe å skryte av men poenget er at sann tro er troverdig og den overgår all vitenskap.. Den har bare ett annet paradigme og for å forstå må man forstå begge paradigmene. Velg deretter. :)

Jeg vil understreke at vitenskapen er bra den og er metodisk riktig, problemet er at den fornekter en annen mulighet permanent.

Kommentar #12

Svein Olav Nyberg

6 innlegg  139 kommentarer

Forsøk

Publisert over 10 år siden

Leif Gunnar, jeg bare lurte på om du ville si deg enig i følgende:

Dersom A medfører B, så vil benektelsen av B medføre benektelsen av A

Sagt mer bibelsk så kan vi si at "dersom treet kjennes på sine frukter, så vil dårlige frukter vise at også treet er dårlig".

Er du enig?

Står og faller da din tro på det du hevder er dens logiske frukter, altså da i ditt tilfelle at livet på Jorden ble skapt for 6000 år siden? Altså at om man fikk ledet deg gjennom resonnementet og fikk overbevist deg om at liv eksisterte på Jorden også tidligere enn for 6000 år siden, så ville dette også sette et skudd for baugen for din tro?

Eller vil din tro fortsette, også om du hadde blitt overbevist om eksistensen av liv på Jorden tidligere enn for 6000 år siden?

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Til den som undrer

Publisert over 10 år siden

Læren har egentlig vært tilgjengelig for all verden siden Abraham oppdaget naturens lov, hvordan verden styres og av hva, men det hjelper lite at noe er synlig dersom vi fokuserer mer på det fornuften forteller oss enn det budskapet som formidles sier. Fornuften vår er begrenset i den verden som kommer til syne for oss via våre 5sanser, det som ligger utenfor disse sansenes arbeidsområde enten fnyser vi av eller tyr til fantasi og blind tro for å "forklare" det vi ikke forstår, i begge tilfeller går vi glipp av undervisningen. Den er fullt offentlig, men forstås ikke av oss trangsynte som hardnakket påstår at virkelighet er det vi kan ta og føle på, vi er jo så opplyst og har så flotte framtidsutsiker, noen av oss danner oss et bilde av en gud der ute, koker i hop noen teorier ut i fra gamle tolkninger og samtidens oppfatning av hellige skrifter og en etikk i stadig endring (!), kaller det kristendom og påstår at det er den rette lære, dess mindre vi forstår dess tøffere behandler vi de som ikke er enig med oss. Frykt og uvitenhet har i Jesu navn drept flere mennesker enn doktrinens tilhengere påstår den vil være i stand til å frelse -millioner.

 

Abraham forlot sin samtids forvirring og brukte 25år på å forstå hvordan ting fungerte og bli i stand til å kontrollere usynlige krefter, husk at han forlot ikke sitt fysiske bosted, men sin begrensede og forvirrende bevissthet. Han gikk ut av sitt gode skinn ;-) for å lære seg hvordan skaperkreftene -naturen og naturlovene- fungerer, forsto helheten og gav den navnet Skaperen, (denne betegnelsen har ingen ting med begrepet Gud og hans Sønn som vi kjenner fra fx kristendommen). Her kan en merke seg at mannen hette egentlig Abram men endrer navn til Abraham etterhvert som han får dette klart for seg, det har ingen ting med mannens fysiske tilstand eller bosted, men forteller veldig mye om en høyere kunnskap han tilegnet seg, han gikk fra å være en normalt forvirret i egne øyne glup skapning som trodde/ ikke trodde på spøkelser, skjebnen, bønn og faste, spådomskunst med forbønn og påfølgende placeboeffekt til å være en opplyst person som kunne styre sine tanker, følelser og gjerninger til å gi en kjekk og grei tilværelse for seg og de som var interessert. Etter noe tid flyttet de til Gosen, midt i en veldig stresset (Egypt) hverdag ble de i stand til å styre sitt liv og leve i balanse mellom intelligens og empati, på nivå med Skaperen, Gosen er ikke en fysisk plass men en årvåken bevissthetstilstand der "innbyggeren" "ser" alt han ønsker å se -fra alle sider- selv om han lever i Egypt (dobbelt stress).

 

At dette gode livet, etter hvert som mørket la seg over kunnskapen Abraham hadde, ble en stresset tilværelse på nivå med vår tids tvangstanker om karriere, lykke og globale kriser beskrives av Moses. Han brukte 40år på å lære seg alt det datidens vitenskapsmenn kunne, nye 40år på å nøste opp i floken (det var ikke lov å tenke selv, egypterne likte ikke fårehyrder som grunnet på livets mysterier på egenhånd) og forstå hva det gikk i, enda nye 40 på å skrive med ord og beskrive med telt, altere og symboler hvordan mennesker kan komme seg ut av religioners fangenskap og begrenset kunnskap, bli opplyst og forstå hvordan man løser personlige katastrofer og globale uregelmessigheter. Denne gangen var det langt fler som fulgte med i timen og fikk tak i poenget, men når resten av menneskeheten er mer opptatt av seg selv enn oss alle så kveles livet, det er som slyngplanter som snylter på andre i en urskog.

 

Omkring år null var en ny opplyst tid, Budda fikk innsyn i årsak og virkning, dette toppet seg da Jesus tok et oppgjør med all verdens religion som strupte livet som pulserer på innsiden av et menneske. Han tok mennesker i lære, knuste og brølte mot egenoppnevnte skriftlærde som fortolket og gjorde livet vanskelig for menigmann, slik som kreft kan gjøre det i en stakkars kropp og forklarte at himmelens krefter og styring over disse er opp til den enkelte. Fram til på Muhammeds tid var det millioner som fikk et bedre liv ved å få forståelsen av at det fantes ingen Gud som krever offer. Men verden vil bedras og læren ble tvunget under jorden, korsfestet og gravlagt kan man si (ikke tenk i fysiske baner nå), læren ble hemmeligholdt av praktiske årsaker.

Mennesker som ønsker å finne ut av den åndelige verden, som søker høyere kunnskap, blir på orginalspråket hebraisk kalt Jøder (har ingenting med den etniske gruppen med samme navn), noen er kalt kvekere, søkere,  kjettere, hekser og trollmenn, våget de å hevde at jorden ikke var flat ble de drept av den offentlig godkjente Kristendommen. Ikke rart kunnskapen om hvordan løse alle kriser gikk under jorda, å øke menneskers bevissthet var farlig, kunnskap blant folket ville rive grunnlaget vekk fra kirken og ta levebrødet fra presten og makta fra keiseren.

 

Læren har alltid vært der og vil alltid være tilgjengelig for den som er lei av offentlig (allment godkjent!?) religiøs begrensning og styring, kvantemekanikk kalles en grensevitenskap og Moses satte i system en vitenskap som bryter grenser, når skal vi blinde dårer åpne ørene, slippe taket i vår "trygge" materialisme og berge vår neste og derved oss selv?

Kommentar #14

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Vitenskap

Publisert over 10 år siden

"Å tro at livet ble til tidligere enn for 6000 år siden er tro og ikke noe annet selv om man har bevist at en teori bygd på antagelser/ spådommer (predictions) står sterkere enn hva man ser og fatter."

Dette er det som gjør at tro kan overleve vitenskap, nemlig fornektelse. Vi har flere tonn med beviser og flere ti talls måter å datere ting på med en nøyaktighet på et par prosent og enda sitter det slike som Opheim her og fornekter fakta. Det er det fritt opp til ham å gjøre, men vitenskap har snart  bevist alle verdens bibeler så feil at de religiøse snart kommer til den korsveien Opheim tydeligvis har kommet til: de kan droppe troen eller de kan fornekte fakta og viten. Det er opp til dem. Det blir derfor så herlig selvmotsigende når han skriver:

"Jeg vil understreke at vitenskapen er bra den og er metodisk riktig, problemet er at den fornekter en annen mulighet permanent."

He he, her måtte jeg le litt, for det er jo akkurat derfor man i vitenskap utvikler teorier og ikke 100% dogmer, nettopp for å HOLDE MULIGHETEN ÅPEN FOR ANDRE MULIGHETER! Religiøs tro derimot holder ikke den muligheten for åpen, der er det gud som har sagt det og da er det slik! Basta! Så det er artig at han skulle dra frem akkurat det...

 

"Vitenskapens populærvitenskap antar en paradigme som understøttes av andre på forhånd utlagte teorier for å bevise Paradigmen. Man bygger altså paradigmer for å støtte opp om en altoverskyggende bestemmende Paradigme som sier at alt ble tilfeldigvis til. Om en teori ikke støtter det, vil den ikke bli akseptert i utgangspunktet."

Men kjære deg, det står deg FRITT å komme med en "paradigme" som understøtter dette bedre? Men fordi den modellen de bruker er den modellen som har vist seg best så er det vel ikke så rart at de bruker den, er det vel`? Det virker som at du EGENTLIG sier at siden de ikke vil bruke gud som en hypotese så bruker de feil hypotese, problemet er bare det at HVIS det hadde vært noen forklaring å puttet gud inn som en forklaring hadde vitenskapen brukt gud i de forklaringene, men gud forklarer ingenting. Ved å bruke gud ville de vitenskapelige tilnærmelsene sett slik ut: 2365198 * 45923 / mirakel = 2,34692 og det tjener vel ingen, det kan du vel være enig i?

Tenk om de fornektende religiøse hadde bruket like mye krefter på å faktisk lese og forstå vitenskap som de bruker til å fornekte den, innbille seg at det ikke kan være sant for gud har gjort det....

Men det er også den direkte årsaken til at tro fremdeles eksisterer her til lands, den blir aktivt motarbeidet og aktivt fornektet...

Kommentar #15

Lars Auskog

1 innlegg  92 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Enten så er det en plan bak alt liv eller så er det en tilfeldighet ved all tilblivelse av liv. Er man seriøs uten forutinntatte meninger og måler disse to alternativene opp imot hverandre (selv om det strider imot vitenskapen) får man klart svar. Livet ble ikke til ved en tilfeldighet.

Når det gjelder tidsfastsettelsen av hvor gammel jorden er så kan den være svært gammel men livet ble ikke til her på denne jord før for 6000 år siden. Intet arkeologisk funn er konkret gamlere enn rundt 6000 år gammelt. Om man har høyere tall på målinger er det steiner rundt gjenstander som er målt, ikke gjenstandene selv.

I første avsnitt foreslår du at man skal være seriøs og ikke forutinntatt. I neste avsnitt viser du at du ikke var seriøs ved å være forutinntatt når det kommer til dateringen av arkeologiske funn. Artig.

Kommentar #16

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Seriøst?

Publisert over 10 år siden

Mener du at dette:

"Når det gjelder tidsfastsettelsen av hvor gammel jorden er så kan den være svært gammel men livet ble ikke til her på denne jord før for 6000 år siden. Intet arkeologisk funn er konkret gamlere enn rundt 6000 år gammelt. Om man har høyere tall på målinger er det steiner rundt gjenstander som er målt, ikke gjenstandene selv."

skal tas seriøst? Her avslører du jo kun at din kunnskap om disse målingene er veldig liten, for hadde du kunnet noe om dette så hadde du aldri sagt det! For det første så fornekter du her evolusjon, verdens desidert best beviste teori. For å begynne med noe så er vi HELT lik en fisk i tidlig embrio stadiet, du har til og med unger som blir født med en hale! Senere, noen mådeder før fødsel, får alle barn hår over hele kroppen, det dekker hele kroppen, men dette laget faller av igjen før vi fødes.... Blindtarmen, hva skal vi med den? Halebenet. Enten er vi i ferd med å utvikleen hale ellers så er vi i ferd med å miste en hale. Har veldig liten tro på "designer teorien" til guder, med mindre designeren er klomsete med designet... Noen har til og med muskler slik at de kan bevege ørene... Evolusjon kan KUN virke mellom tid, så hvis det stemte hadde vi rett og slett ikke hat DNA som er 98% lik sjimpanser. Sorry mac, men dette må du virkelig lenger ut på viddene med... For det stemmeer ikke!

 

"Moses hadde full kontroll på anatomi, genetikk, DNAtråder, årsak og stryrt fysisk utvikling, kvantefysikk, astronomi og mye mer, det hadde jo "alle" på den tiden så det nevnes bare som bisetninger. ".

Har jeg aldri hørt om før, så jeg ville satt pris på å få vite hvor du har dette fra. En link kanskje...?

 

"Årsaken, el. Kausallegemet eksploderte for ca 6000år siden og Adam HaRishon var det første menneske som senset sin sjel, han og mange med han oppdaget sin innerste pulserende drivkraft, hva det var som resulterte i at han eksisterte. Adamene gikk fra underbevissthet (som vanlige menneskedyr) og til bevissthet om at de var levende vesener på toppen av næringskjeden og i sentrum av skapelsen. De oppdaget også til sin skrekk at de var "nakne", de visste for lite, de visste ikke hvordan de skulle skape liv som varte lenger enn de fysiske begrensninger tillot, de var i stand til å formere seg og nøt prosessen, men hvodan stige til neste nivå? Hvordan forvalte og korrigere skaperverket slik at det ble greit for alle?"

Dette strider også mot all fornuft, for det er ikke noe galt i å være naken for det første, det er noe vi er tillært til å tro. Vet om mange som ikke har noen naturlige sperrer for å være naken. Og hva er neste nivå? Vi vet at evolusjon er, eller ihvertfall var frem til i dag når vi har kunnskap til å "forbedre" oss kunstig, den eneste metoden vi kan utvikle oss med og hvor kommer da disse nivåene inn? Er det å tro på påstander å gå opp et nivå? Ikke for meg ihvertfall, det er å gå ned et nivå å fjerne seg fra naturen og sette ord fra påståtte guder foran... Så du må gjerne forklare hva du mener..

 

"Denne undervisningen, vitenskapen om den usynlige "verden" har vært offentlig i flere hundre år, men ikke akseptert av de rådende religioner. Jesus forbannet kristendommen pga forvrengt virkelighetsoppfatning og som vi ser i dag så visner den på rot, den klarer ikke å overleve opplyste mennesker som deler sin kunnskap med lynets hastighet over hele verden. Abrahams misforståtte lære avsløres pga den er avhengig av å holde folk uopplyst i frykt for det ukjente, Abrahams opplysninger har med hjelp av internett siden 1995 gitt fortåelse av det ukjente og frihet til stadig fler." Hva slags lære er det her snakk om? Og hvorfor skulle folk holdes uvitende om dette? Ser bare mer og mer ut som religiøst dommedags ranting dette jo, der tilhengerne av troen er holdt i uvutenhet for at de ikke skal lære seg noe og heller tro på jesus.... At kunnskap og viten driver flere og flere vekk fra religion har du nok rett i, da kunnskap og religion ikke har vært særlig venner, men det er et langt steg derfra til å påstå at moses hadde kunnskap om DNA, bakterier og alt dette som moderne vitenskap har vist oss og det tviler jeg sterkt på. Jeg tror det ihvertfall ikke før jeg har sett noen bevis og da helst fra flere kilder, ikke bare på en super kristen side som viser til psudo vitenskap...

 

Evolusjon er et faktum, det hersker ikke lenger noen tvil på det området. Det stemmer like bra som at havet er salt. Så kan de religiøse skyve guden sin enda lenger inn i mørket, i områder som vitenskap enda ikke har belyst, ved å akseptere teorien eller fornekte den... Eller gjøre som jeg tror Svein Nyborg har gjort, finne "viten" som ikke henger på greip uten en agenda... Problemet til kreasjonister er ganske store i forhold til evolusjon og mangel på bevis for egne hypoteser/ideer er bare et av problemene de møter. Å spre psudo vitenskap i religiøse kretser ser ut til å være skremmende lett, bare se hvordan psudo vitenskapen som kaller seg intelligent design sprer seg i de religiøse kretser, der de fritt kan hevde både det ene og det andre fordi folk i disse kretsene ikke er vant til å forholde seg til bevis. Men så fort de går på utsiden av disse kretsene får de problemer, for da faller den "vitenskapen" de kommer trekkende med, og som ikke er annet enn et desperat forsøk på å putte gud inn i evolusjon, bort som dugg for solen, for ikke har de bevis og ikke er dette de sier støttet av noen andre enn dem selv. (Og da har jeg ikke engang begynt med flausene, hullene og de meget mangeel fulle "teoriene" de skal ha oss til å tro.) Dessverre vinner de terreng i religiøse kretser nettopp fordi disse løgnene støtter hva den jevne religiøse tror på OG fordi disse menneskene setter logikk, rasjonalitet og sin sunne kritiske sans på vent når noe inneholder gud....

Hvorfor er det så utrolig skremmende at ting har en naturlig forklaring spør jeg da...?

Kommentar #17

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Uhørt?

Publisert over 10 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.

"Moses hadde full kontroll på anatomi, genetikk, DNAtråder, årsak og stryrt fysisk utvikling, kvantefysikk, astronomi og mye mer, det hadde jo "alle" på den tiden så det nevnes bare som bisetninger. ".

Har jeg aldri hørt om før, så jeg ville satt pris på å få vite hvor du har dette fra. En link kanskje...?

 

"Årsaken, el. Kausallegemet eksploderte for ca 6000år siden og Adam HaRishon var det første menneske som senset sin sjel, han og mange med han oppdaget sin innerste pulserende drivkraft, hva det var som resulterte i at han eksisterte. Adamene gikk fra underbevissthet (som vanlige menneskedyr) og til bevissthet om at de var levende vesener på toppen av næringskjeden og i sentrum av skapelsen. De oppdaget også til sin skrekk at de var "nakne", de visste for lite, de visste ikke hvordan de skulle skape liv som varte lenger enn de fysiske begrensninger tillot, de var i stand til å formere seg og nøt prosessen, men hvodan stige til neste nivå? Hvordan forvalte og korrigere skaperverket slik at det ble greit for alle?"

Dette strider også mot all fornuft, for det er ikke noe galt i å være naken for det første, det er noe vi er tillært til å tro. Vet om mange som ikke har noen naturlige sperrer for å være naken. Og hva er neste nivå? Vi vet at evolusjon er, eller ihvertfall var frem til i dag når vi har kunnskap til å "forbedre" oss kunstig, den eneste metoden vi kan utvikle oss med og hvor kommer da disse nivåene inn? Er det å tro på påstander å gå opp et nivå? Ikke for meg ihvertfall, det er å gå ned et nivå å fjerne seg fra naturen og sette ord fra påståtte guder foran... Så du må gjerne forklare hva du mener..

 

"Denne undervisningen, vitenskapen om den usynlige "verden" har vært offentlig i flere hundre år, men ikke akseptert av de rådende religioner. Jesus forbannet kristendommen pga forvrengt virkelighetsoppfatning og som vi ser i dag så visner den på rot, den klarer ikke å overleve opplyste mennesker som deler sin kunnskap med lynets hastighet over hele verden. Abrahams misforståtte lære avsløres pga den er avhengig av å holde folk uopplyst i frykt for det ukjente, Abrahams opplysninger har med hjelp av internett siden 1995 gitt fortåelse av det ukjente og frihet til stadig fler." Hva slags lære er det her snakk om? Og hvorfor skulle folk holdes uvitende om dette? Ser bare mer og mer ut som religiøst dommedags ranting dette jo, der tilhengerne av troen er holdt i uvutenhet for at de ikke skal lære seg noe og heller tro på jesus.... At kunnskap og viten driver flere og flere vekk fra religion har du nok rett i, da kunnskap og religion ikke har vært særlig venner, men det er et langt steg derfra til å påstå at moses hadde kunnskap om DNA, bakterier og alt dette som moderne vitenskap har vist oss og det tviler jeg sterkt på. Jeg tror det ihvertfall ikke før jeg har sett noen bevis og da helst fra flere kilder, ikke bare på en super kristen side som viser til psudo vitenskap...

 

Evolusjon er et faktum, det hersker ikke lenger noen tvil på det området. Det stemmer like bra som at havet er salt. Så kan de religiøse skyve guden sin enda lenger inn i mørket, i områder som vitenskap enda ikke har belyst, ved å akseptere teorien eller fornekte den... Eller gjøre som jeg tror Svein Nyborg har gjort, finne "viten" som ikke henger på greip uten en agenda... Problemet til kreasjonister er ganske store i forhold til evolusjon og mangel på bevis for egne hypoteser/ideer er bare et av problemene de møter. Å spre psudo vitenskap i religiøse kretser ser ut til å være skremmende lett, bare se hvordan psudo vitenskapen som kaller seg intelligent design sprer seg i de religiøse kretser, der de fritt kan hevde både det ene og det andre fordi folk i disse kretsene ikke er vant til å forholde seg til bevis. Men så fort de går på utsiden av disse kretsene får de problemer, for da faller den "vitenskapen" de kommer trekkende med, og som ikke er annet enn et desperat forsøk på å putte gud inn i evolusjon, bort som dugg for solen, for ikke har de bevis og ikke er dette de sier støttet av noen andre enn dem selv. (Og da har jeg ikke engang begynt med flausene, hullene og de meget mangeel fulle "teoriene" de skal ha oss til å tro.) Dessverre vinner de terreng i religiøse kretser nettopp fordi disse løgnene støtter hva den jevne religiøse tror på OG fordi disse menneskene setter logikk, rasjonalitet og sin sunne kritiske sans på vent når noe inneholder gud....

Hvorfor er det så utrolig skremmende at ting har en naturlig forklaring spør jeg da...?

Hans Petter: "Har jeg aldri hørt om før, så jeg ville satt pris på å få vite hvor du har dette fra. En link kanskje...?"

Linken er det hebraiske språket som er bygd opp av mange lag. Språkets ytre utseende (skallet) er det som er oversatt og spredt over verden som hellige skrifter, resultatet er at innpakningen er blitt gjort til innhold, dvs beskrivelser av det forfatteren forstår blir oppfattet som endelig, men er kun en beskrivelse som inneholder mye mer enn det som et flyktig blikk kan absorbere og innholdet går hus forbi i generasjoner. Tar man fx hebalf sitt første tegn -som består det av lyd, verdi, nummerisk verdi, integrert verdi, redusert integrert verdi, navn, betydning, bilde og note- kan en observant leser se at det formidles en undervisning om oppbygningen av informasjon som formidles som energikvanter (fotonlys) fra en kilde gjennom en membran til en mottaker. dette re viten som vi i dag er i ferd med å avsløre, så en kan si at vi er hakk i helene på gamle Moses. 

Hans Petter: " Dette strider også mot all fornuft, for det er ikke noe galt i å være naken "

 

Her sitter du i samme fella som alle andre materialistisk orientert religiøse. Nakenheten det er snakk om er ikke fysisk, men uttrykk for en manglende evne til å forstå evolusjon fra usynlig kvitt lys, ned gjennom fargespekteret (regnbuen) og til synlig skapning, fra kvitt via fargene til svart, svart er alle fargene fortettet og synlig som vår kropp. Bibelen underviser om at vi lever i mørket intil vi forstår energibølgene som formidler informasjon som våre fysiske sanser ikke kan motta direkte. Uten denne infoen er du naken, med er du ikledd en aura/ du ser hvordan skaperverket er bygd opp gjennom en periode på ca 14milliarder år. Å tro på en påstand er blind tro, å forstå hvordan naturen utvikles er bevissthet, den som bruker sin bevissthet kan nyttiggjøre seg naturens intelligens og utvikle neste nivå –et spirituelt menneske. Snur du ryggen til den undervisningen som ditt hjerte formidler snur du ryggen til årsaken til at du eksisterer og går glipp av fortsettelsen

 

Hans Petter: " Hva slags lære er det her snakk om?"

Det er den læren Abraham delte med de som ønsket å høre -må ikke forveksles med jødedom, kristendom, islam, filosofi, synsing eller tro på usynlige vesen el andre guder- en lære som viser/ avslører naturens overordnede plan og utvikling fra mineral –planter –dyr –oss homo sapiens og etterhvert kommuniserende mennesker. Denne læren ble ikke mottatt av den gang (ca 2000år siden) fornuftige mennesker, de konstruerte en religion som har holdt verden i uvitenhet og undervisningen har vært holdt skjult fram til den ble lagt ut på nett for 15-20år siden. Årsaken til at verden (mennesker) ble holdt uvitende er at verden ikke ønsker kunnskap om den spirituelle virkelighet, vi har vært tilfreds med fysisk målbar fornøyelse og har ikke hatt noe ønske om å bli som Skaperen eller forstå hva som skaper målbart liv, vi har vært blindet av det materielle som har tatt all oppmerksomhet, men etterhvert som vi bruker opp våre resurser vil vi begynne å ønske å forstå hvordan vi skal overleve. Jeustro/ -vantro vil aldri hjelpe deg en centimeter, kun forståelse av den informasjonen som pulseres som lysende morsesignaler fra cellekjernene dine/ våre, den kunnskapet fanget Abram opp og forklarte den ned til minste detalj, alt skjult lagvis innover i de hebraiske tegn og ord.

Alef er det første tegnet og inneholder info om det uendelige potensialet et mnsk har dersom det følger veiledningen, sammenlign det gjerne med summen av alt det dine 5sanser forteller deg, der summen kan kalles den 6sans som lar deg se saker fra flere sider før du tenker en tanke og tar en avgjørelse.

Igjen; dette har ingen ting med religion å gjøre, kun med det livet som pulserer inne i og ut fra vårt hjerte; uavbrutt pulserende informasjon via lyd-/ trykk-/ lys-/ magnetiske- og elektriske bølger. Den som tar i bruk hjernen og tolker signalene blir bevisst (deler av) intelligent informasjon og kan ta funksjonelle valg, dette er mildt sagt et par hakk over all verdens kunnskap tilsammen.

 

Nettet er fullt av info, den som er tørst graver seg ned til rennende sannheter, men vær forberedt på at din egen og andres fornuft vil korsfeste alt nytt, vi er som regel for late til frivillig å sprenge grenser. Et råd er å studere det hebraiske alfabetet/ undersøk alt nytt som oppdages eller vent til du ser at du er naken. Er du skremt av at forklaringen kan være litt mer oplagt enn du har trodd?

 

Ps: Sjekker du hva de kristne synes om det jeg avslører så vil du forstå at de ønker IKKE noe nytt innhold i sine tørre doktriner, enn du, er du åpen for løsninger fra andre siden, den siden som driver oss fram og opp, fra mineraler til encellet skapning og videre til apekatt på to som snart tenker selv?

 

Kommentar #18

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.

Når det gjelder tidsfastsettelsen av hvor gammel jorden er så kan den være svært gammel men livet ble ikke til her på denne jord før for 6000 år siden. Intet arkeologisk funn er konkret gamlere enn rundt 6000 år gammelt. Om man har høyere tall på målinger er det steiner rundt gjenstander som er målt, ikke gjenstandene selv.

Når det gjelder arkeologiske dateringer så er c14-metoden en utbredt og svært nøyaktig metode. Kort fortalt så inneholder alle levende vesener et radioaktivt isotop kalt c14. Så lenge organismen er i live og tar til seg næring vil c14-nivået være konstant. Når organismen dør vil derimot mengden c14 reduseres. Karbonisotopet har en halveringstid på 5730 år og man kan derfor bruke disse målingene til å datere gjenstander inntil ca. 60 000 år. Metoden har imidlertid begrenset gyldighet for gjenstander eldre enn 25-30 000 år. C-14 metoden kan brukes til å datere gjenstander som tre, bein, skinn eller tekstiler. Der er med bakgrunn i denne metoden man kan fastslå at Jeriko (en by jeg regner med du kjenner til fra før) ble grunnlagt allerede for 14 000 år siden.

Lignende metoder (så som kalium-argondatering) brukes til å datere geologisk materiale fra eldre perioder. Det benyttes gjerne flere metoder som testes mot hverandre. Disse metodene (selv om det kalles absolutt datering) er heftet ved en viss grad av usikkerhet, de gir en pålitelig, men omtrentlig datering. Disse metodene vil være supplerende i forhold til det som kalles relativ datering. Denne dateringsmetoden bygger på en antagelse at sedimentære bergarter bygges opp lag for lag over lang tid. Med bakgrunn i dette kan man slutte seg til at sedimenter som befinner seg langt nede i berggrunnen er eldre enn de som befinner seg lengre oppe. Slik kan man slutte seg til at trilobittene er eldre enn dinosaurene, men for å fastslå når de levde må man altså anvende de overnevnte metodene.

Beklager å si det, men å påstå at livet på jorden ble til for 6000 år siden, er like absurd som å hevde at jorden er flat. Å påstå at intet arkeologisk funn er eldre enn 6000 år siden er ganske enkelt feil.

 

Kommentar #19

Jon Ivar Tønnesen

6 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Olav Nyberg. Gå til den siterte teksten.

Heisann, nesten-navnebror. Interessant tolkning du har der. Hvor kommer den fra, og hvorfor mener du den er den riktige?

Hei SON!

Du er ikke den eneste som lurer på hva SN står for (jeg lurer også). Det står ingen ting på SNs profil angående dette, men jeg har skjønt såpass at det er langt fra det "vanlige kristne" mener.

SN: Du har mange og lange innlegg, men jeg kan i liten grad se at de har noe svar på spørsmålene til trådstarter.

Kommentar #20

Jon Ivar Tønnesen

6 innlegg  70 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Svein Olav Nyberg. Gå til den siterte teksten.

Men likevel, tross disse innlysende vitenskapelige feilene allerede i begynnelsen –for ikke å snakke om de som kommer i fortsettelsen– så lever fortsatt abrahamsreligionene videre – i sine bokstavtro varianter. Hvordan er dette mulig? Har vårt skolesystem sviktet?

Det er litt uklart for meg hva du egentlig mener er underlig. Det er forskjell på å undre seg over at religionene "overlever" vitenskapen og det å undre seg over at det du kaller en bokstavtro form av religionene overlever vitenskapen.

Det at et menneskes tro overlever vitenskapen kan grovt sett skje på to måter: Enten ved at man ikke ser noen konflikt mellom sin tro og vitenskapen eller at man avviser vitenskapelige resultater som ikke passer inn.

Hvis man venter at vitenskap kommer til å utrydde religion så antar man at så snart et menneske har skjønt nok vitenskap så vil det forkaste sin religion. En nærliggende slutning er at de som bekjenner seg til en religion er mindre intelligente (eller irrasjonelle: de bruker ikke intelligensen sin) enn de som har "skjønt det" og blitt ateister.

Det er sjelden at religiøse mennesker blir ateister av å lese vitenskap, fordi en del som sagt ikke ser en konflikt mellom tro og viten (og en del av de som ser en konflikt reagerer med avvisning av vitenskapen).

Denne avvisningen av vitenskapen er så vidt jeg har skjønt tydelig i den amerikanske debatten. Kanskje kan vi unngå å havne i de samme grøftene som i den amerikanske debatten, men jeg ser at vi er på god vei dit. Nemlig at vitenskapen angriper Gudstroen (i hvert fall i følge de religiøse) og at de religiøse prøver å drive vitenskap ut i fra Bibelen. Pleier det ikke å finnes en vei midt mellom to grøfter?

Kommentar #21

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Enda et forsøk :-)

Publisert rundt 10 år siden
Jon Ivar Tønnesen. Gå til den siterte teksten.

SN: Du har mange og lange innlegg, men jeg kan i liten grad se at de har noe svar på spørsmålene til trådstarter.

Trådstarter: "Jeg undrer meg egentlig over hvordan religionene klarer å overleve i noe i nærheten av deres tradisjonelle form i vitenskapens tidsalder. Jeg tenker da først og fremst på Abrahamsreligionene, som allerede med sine skapelseshistorier beviser at de bokstavelig talt – er feil!"

Abraham startet ingen religion (det er det fanklubber som har gjort), men undersøkte og avslørte hvordan skaperverket er bygd opp og fungerer, han underviste om hvordan få kontakt med Deg Selv og leve godt og evig.

Religioner overlever pga late mnsk som ikke selv undersøker saken og derfor betaler for en erstatning vs kunnskap om Naturen. (naturen kaller Abraham også for Skaperen/ Moder Natur/ Lyset/ Kilden mfl) 

Håper det ble kort nok?

Den som ikke er fornøyd med de svar religion, filosofi, vitenskap osv gir, kan selv sette seg inn i hvordan oppnå evig nytelse ved å bli identisk med Skaperen, via den undervisningen Bibelen gir, men jeg vet ingen religiøs retning som praktiserer dette, -selvsagt ikke fordi religion baserer seg på materialistisk oppfattelse og ikke spirituell forståelse. (Spirituell betyr usynlig for menneskets 5 sanser)

Kommentar #22

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Svein Olav Nyberg. Gå til den siterte teksten.

Jeg undrer meg egentlig over hvordan religionene klarer å overleve i noe i nærheten av deres tradisjonelle form i vitenskapens tidsalder. Jeg tenker da først og fremst på Abrahamsreligionene, som allerede med sine skapelseshistorier beviser at de bokstavelig talt – er feil!

Bibelens skapelseshistorie tar feil av hvordan ting ble til, tidsrammen for det, og til og med rekkefølgen. Joda, det kan tolkes metaforisk når man plukker bort alle de spesifikke feilene, og da står man til slutt igjen med utsagnet: En ble det til ting som ikke fantes før de ble til. Denne tautologien er ikke mye å skryte av.

Det er forsåvidt ikke vanskelig å forstå hvordan en biblisistisk tilnærming til religiøse skrifter kan overleve når man ser den ekstreme motstand nye vitenskapelige funn kan få spesielt blant vitenskapsmenn som har basert liv og navn på det som nye funn nå har gjort utdatert og mye muligens påvist som tull og tøv. Paradigmefornektelse kan fort inntreffe der så hvorfor ikke i religioner? Og dersom man med religion taler om det som betyr alt for et menneske så er det heller ikke rart at slikt forekommer. Jo mer man er investert i et tros eller tankesystem jo vanskeligere er det å forandre på, eller forkaste dette systemet. Enten det gjelder vitenskap eller religion. Og som ikke har vært påpekt tidligere, vitenskapsmenn som går høyt ut i media med et korstog mot "religiøs overtro" gjør ikke akkurat mye for å gi religiøse mennesker tillit til vitenskapen.

Hva bibelens skapelseshistorie angår, så ville det nok være verdifullt å sette seg inn i spørsmålet for man var SÅ bastant, du ville sikkert smilt litt lattermildt dersom jeg skulle begynne å forklare multivariat regresjon for deg, da jeg egentlig ikke aner noe særlig om det. Det er lite sannsynlig at skapelsesberettningen er ment å leses som en naturvitenskapelig forklaring, det er f.eks åpenbare konflikter mellom 1 og 2 skapelsesberretning, som er blitt stilt ved siden av hverandre av mennesker som definitivt var smarte nok til å se dem. Det vil også være verdifullt å sette seg inn i hva slags skrift det er snakk om. Bokstavtrohet er ikke alltid nødvendigvis bibeltrohet. Det eksegetiske arbeidet handler om å ta teksten på alvor så langt som det er mulig på tekstens egne premisser, da med den kunnskap vi har om dens tilblivelse, redaksjonshistorie, form osv. Og du blir forsåvidt stående med mye mer enn: "Det ble til noe som ikke før var til" med en allegorisk lesning av teksten som tar hensyn til hvem og hvorfor i teksten, i større grad enn hvordan, fordi det er meget sannsynlig at det er de to første Hv'ene tekstens forfattere, og tidlige lesere har vært mest opptatt av.

Uansett, skriver ikke dette for å være krass..

Kaare

Kommentar #23

Morten Johannesen

0 innlegg  114 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Svein Olav Nyberg. Gå til den siterte teksten.

Men likevel, tross disse innlysende vitenskapelige feilene allerede i begynnelsen –for ikke å snakke om de som kommer i fortsettelsen– så lever fortsatt abrahamsreligionene videre – i sine bokstavtro varianter. Hvordan er dette mulig? Har vårt skolesystem sviktet?

Det er kanskje i seneste laget å komme med et tilsvar to år etter at du skrev innlegget.

Okke som: Skolesystemet vårt har ikke sviktet Den norske og svenske enhetsskolen tenderer til å gjøre ateister og agnostikere av folk, og det er hovedgrunnen til at mange religiøse vil ha egne skoler. Utifra dette må en gi kristenfolket rett i at den verdinøytrale skolen ikke er verdinøytral, selv om den prøver å være det. Barnetroen ser ut til å forvitre i møte med en sekulær skole.

For oss skandinavere kan det virke som om religionene er på vikende front, og at det bare er et spørsmål om tid før "fornuft" og vitenskap blir enerådende. Da har man ikke tatt i betraktning at ateister utgjør ca. 6% av verdens befolkning, 500 år etter vitenskapens spede begynnelse og 150 år etter Darwin.  

Årsaken til dette ligger i flere forhold. Den kanskje viktigste er styrken i det jeg vil kalle overleverte sannheter. Med dette mener jeg den kunnskap og de verdier som ens familie og nærmiljø innprenter en i barndommen. Disse synes å være svært livskraftige, og kan ha sin forklaring i at lydighet rett og slett er en god overlevelsesstrategi. I en farefull verden vil individer som tilegner seg og internaliserer foreldres kunnskap og normer, rett og slett ha større sjanse for å overleve ("Ikke spis de røde bærene!"). Dette er selvsagt ikke et resultat av barnets refleksjon, men springer ut av barnets medfødte tillit og tiltro til sine foreldre.

Det springer også ut av barns iboende og nesten grenseløse trang til å bli elsket og anerkjent. Barn er villige til å strekke seg svært langt, og tilpasse seg nær sagt hva det skal være for å oppnå omgivelsenes gunst. Derfor ville jeg nok vært katolikk om jeg vokste opp i Sao Paolo og shia-muslim om jeg vokste opp i Teheran. Om jeg hadde hatt min barndom i 30-tallets Tyskland ville jeg nok hatt et sosial-darwinistisk syn på tilværelsen, med all dens iboende rasisme og voldsforherligelse.

I tillegg til disse aspektene må man også ta i betraktning at religionene gir tilværelsen mål og mening på en måte som ateismen mangler. Det ateistiske univers er like så meningsløst som det er gigantisk. I likhet med det mylderet av livsformer denne planeten har fostret, så har er også våre liv bare små blaff i en uendelighet av tid.

Det er ikke særlig overraskende at tanken om et allmektig vesen som elsker deg, og som har en plan og en mening med ditt lille liv, synes mer forlokkende. En evighet i lykke i bytte mot litt forsakelse i det dennesidige er også en tiltalende tanke. (Her ville jeg ha gått for islam, som i tillegg varter opp med barmhøye unge kvinner, med blyge blikk)

Det kan også være verdt å ta med i bildet at relativisme er en relativt ny og vestlig oppfinnelse. I store deler av verden er det overhodet ikke tvil om hva som er sant og riktig. Man læres ikke opp til å stille spørsmål og være kritisk til etablerte sannheter, slik den norske skolen intenderer.

Som en illustrerende anekdote kan jeg nevne et essay jeg leste for en tid tilbake. Forfatteren drev norskundervisning for voksne innvandrere, og trolig var dette på 90-tallet, for fatwaen mot Rushdie ble diskutert. Læreren ble noe overrasket over at flere av elevene ga uttrykk for at dødsdommen var riktig. Det burde ikke være lov å si at Muhammed ikke var Guds sendebud, eller at han var en sjarlatan. "Men om vi ikke kan si dét, da kan jo ikke dere ha lov til å si at Jesus ikke var Guds sønn" innvendte læreren, hvorpå en av elevene utbrøt "Jamen det blir jo noe helt annet, for det er jo ikke sant!"

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere