Knut Sand Bakken

65

En usynlig kirke kirke med en kanal?

Folks tillit til kirken sentalt kunne ifølge en nylig undersøkelse vært bedre. Det er nylig avholdte kirkemøte som bl.a. har vedtatt en ny gudstjeneste- og dåpsliturgi. Dette er positivt, men det er ikke sikkert folk kommer i kirken av den grunn.

Publisert: 12. apr 2011

 

Det gjentas, nesten til det kjedsommelige fra kirkens side at søndag er kirkedag. Høymessen er alfa og omega. Den er selve bærebjelken i kirkens liv. Men den gudstjenestefeirende menighet har fått konkurranse. Søndag er også TV-sportens dag, turdagen, familiens dag, dagen for kino og restaurantbesøk. Og snart blir det sikkert også den store handledagen med åpne supermarkeder. Nei, søndagen er ikke hva den har vært. For i gamle dager måtte nordmenn ha en god grunn for ikke å gå i kirken søndag.

 

Det er fullt mulig å tenke seg en kristen tro uten tilhørighet og fellesskap. Tiden overmoden for å tenke nytt og utradisjonelt om det å være kirke. Da må den sentrale kirke være synligere. Vi merker ikke lenger mye til kirkens nærvær som premissleverandør i samfunnsdebatten. Den har selv mye av skylden for sitt fravær i media og er på mange måter marginalisert og lever sitt eget liv, opptatt av seg og sitt. Det blir ikke endret over natten- ikke en gang med en ny kirkeordning.

NRK har måtte omstille seg fra å være en statskanal med monopol til å bli en mediebedrift på markedets betingelser, selv om den har store økonomiske fordeler gjennom lisensen.

Folkekirken må som NRK møte mennesker på flere kanaler. I en tid hvor mennesker er underveis og søker identitet og tro, er det viktig at kirken kan hjelpe mennesker til å finne svar på de spørsmål de stiller. Da må den ha kanaler i tillegg til søndag formiddag.

Det er nødvendig å åpne opp for en større mangfoldig og ha mot til å tenke annerledes, så folkekirken ikke bare søndagen, men alle ukens dager skal være en synlig kirke som kommer nordmenn i møte og tar deres bekymringer, søken, tvil og tro på alvor.

 

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere