Kjell G. Kristensen

149

Menneskebud

Publisert: 19. aug 2009

I Jesaja 29.12-13 kan en lese om hvor håpløs skriftene er i det som kalles boken (Bibelen), den tar for seg ordene i den i v11 som ord som er forseglet, og gir en den til en som skjønner skrift og sier: Les dette! - så sier han: Jeg kan ikke fordi den er forseglet. Eller en rekker boken til en som ikke skjønner skrift og sier: Les dette! - så sier han: Jeg skjønner ikke skrift.

Og Herren sier om dette folket: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud de har lært, vil jeg fremdeles gå underlig fram mot dette folket, underlig og forunderlig...

Men hva mener Jesaja egentlig med dette med menneskebud? Under v13 kan en slå opp på henvisninger til andre skriftsteder som omhandler det samme, og det er på en slik måte en får fram sammenhenger, og får vite årsaksammenheng.

Matt.15.9: Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.

Hva betyr engentlig dette, og hva er årsaken? Når jeg slår opp i Mark.7.7ff forstår en mer, v8-13: Dere forlater Guds bud og holder fast på menneskers forskrifter. Og han sa til dem: Vakkert setter dere Guds bud til side for å holde deres egne forskrifter! For Moses har sagt: Du skal hedre din far og din mor! Og: Den som bruker vondord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier: Dersom en mann sier til far eller mor: Det du skulle hatt til hjelp av meg, skal være en korban - det vil si, en gave til tempelet, da lar dere ham ikke lengre få gjøre noe for far eller mor. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskrifter dere har gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere.

Jeg ser dette er mer i forbindelse med min tråd "Plutos scenskifte" under teologi, hvor jeg nevner finanskrisen og hvilken effekt den kan få for religion.

Er det noen som forstår noe av forklaringen til tilsidesettelsen av budet?

Kommentar #1

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

Re: Menneskebud

Publisert over 12 år siden

Vet ikke om jeg forstår helt hva du spør om her. Men jeg tenker følgende ut fra innlegget ditt:

Har vi laget regler som er til for reglenes skyld? Eller følger vi Guds lover som i ett og alt baserer seg på kjærlighet til Gud og nesten?

Mange menneskebud kan være kalde og meningsløse. Når reglene blir viktige i seg selv og fører til urett og umenneskelighet, da bryter de med Guds bud som er barmhjertige og gode i det de setter nesten foran egen egoisme.

 

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: Menneskebud

Publisert over 12 år siden

 

19.08.09 kl. 12:17 skrev Tania Randby Garthus:

Vet ikke om jeg forstår helt hva du spør om her. Men jeg tenker følgende ut fra innlegget ditt:

Har vi laget regler som er til for reglenes skyld? Eller følger vi Guds lover som i ett og alt baserer seg på kjærlighet til Gud og nesten?

Mange menneskebud kan være kalde og meningsløse. Når reglene blir viktige i seg selv og fører til urett og umenneskelighet, da bryter de med Guds bud som er barmhjertige og gode i det de setter nesten foran egen egoisme.

 

 

Hei T. Garthus!

Jeg vet ikke om disse reglene har kommet enda, for skriftene som sådanne er skrevet for endetiden alt sammen: “Det er jeg som fra begynnelsen forkynner enden” (Jes.46.9-10)

Vi har bare ikke forstått dette enda, men alt dreier seg om billedlige fortellinger som skal fremstille noe annet.

Vi kan legge merke til at “dette folket” som det skal gåes forunderlig fram mot er i forkant av Mark.7.7 omtalt som disipler som spiste brød uten å vaske seg på hendene, dette la fariseerne og de skriftlærde merke til og spurte dem da hvorfor de ikke fulgte de gamle forskrifter, for fariseerne og de skriftlærde spiste nemlig ikke før de hadde vasket hendene med en håndfull vann.

Svaret som de kom med lød slik: “Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik står det skrevet: Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.

Dette betyr at den troen fariseerne og de skriftlærde hadde, egentlig var tomme ord fra munnen som de slett ikke mente noe med.

Dette er som  automatisk å be bordbønnen for skikk og bruks skyld, men ikke mener noe med den. Det samme gjaldt forholdet til sin far og mor.

Når dette folket er langt borte fra Herre, står det en forklaring til i Apokryfene, 4.Esra,1.27: “Det kan se ut som om dere har forlatt meg, men det er dere selv dere har forlatt.”

Av dette må en forstå det slik at det er dette folk som også i fremtid blir Gud, det er dem selv de vasker sine hender for, slik det står forklart i Apokryfene, 4.Esra,18.13: “Før hadde de nektet å tro på deg fordi de drev med trolldom (antikrist). Men da deres førstefødes sønner (Er av Juda, 1.M38.7) døde, måtte de erkjenne: “Dette folk er Guds Sønn!”

Med menneskebud betyr at budene ikke betyr noe for oss, fordi vi ikke klarer å holde noen av dem så lenge det jordiske mennesket består. Det forgjengelige er ikke det evigvarende, men det uforgjengelige, det er først da budene blir gjeldende og vi kan hedre mor og far. Imens gjør en så godt en kan.

Kommentar #3

Tania Randby Garthus

69 innlegg  661 kommentarer

RE: RE: Menneskebud

Publisert over 12 år siden

 

20.08.09 kl. 11:09 skrev Kjell Kristensen:

 

19.08.09 kl. 12:17 skrev Tania Randby Garthus:

Vet ikke om jeg forstår helt hva du spør om her. Men jeg tenker følgende ut fra innlegget ditt:

Har vi laget regler som er til for reglenes skyld? Eller følger vi Guds lover som i ett og alt baserer seg på kjærlighet til Gud og nesten?

Mange menneskebud kan være kalde og meningsløse. Når reglene blir viktige i seg selv og fører til urett og umenneskelighet, da bryter de med Guds bud som er barmhjertige og gode i det de setter nesten foran egen egoisme.

 

 

Hei T. Garthus!

Jeg vet ikke om disse reglene har kommet enda, for skriftene som sådanne er skrevet for endetiden alt sammen: “Det er jeg som fra begynnelsen forkynner enden” (Jes.46.9-10)

Vi har bare ikke forstått dette enda, men alt dreier seg om billedlige fortellinger som skal fremstille noe annet.

Vi kan legge merke til at “dette folket” som det skal gåes forunderlig fram mot er i forkant av Mark.7.7 omtalt som disipler som spiste brød uten å vaske seg på hendene, dette la fariseerne og de skriftlærde merke til og spurte dem da hvorfor de ikke fulgte de gamle forskrifter, for fariseerne og de skriftlærde spiste nemlig ikke før de hadde vasket hendene med en håndfull vann.

Svaret som de kom med lød slik: “Rett profeterte Jesaja om dere, hyklere, slik står det skrevet: Dette folk ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg.

Dette betyr at den troen fariseerne og de skriftlærde hadde, egentlig var tomme ord fra munnen som de slett ikke mente noe med.

Dette er som  automatisk å be bordbønnen for skikk og bruks skyld, men ikke mener noe med den. Det samme gjaldt forholdet til sin far og mor.

Når dette folket er langt borte fra Herre, står det en forklaring til i Apokryfene, 4.Esra,1.27: “Det kan se ut som om dere har forlatt meg, men det er dere selv dere har forlatt.”

Av dette må en forstå det slik at det er dette folk som også i fremtid blir Gud, det er dem selv de vasker sine hender for, slik det står forklart i Apokryfene, 4.Esra,18.13: “Før hadde de nektet å tro på deg fordi de drev med trolldom (antikrist). Men da deres førstefødes sønner (Er av Juda, 1.M38.7) døde, måtte de erkjenne: “Dette folk er Guds Sønn!”

Med menneskebud betyr at budene ikke betyr noe for oss, fordi vi ikke klarer å holde noen av dem så lenge det jordiske mennesket består. Det forgjengelige er ikke det evigvarende, men det uforgjengelige, det er først da budene blir gjeldende og vi kan hedre mor og far. Imens gjør en så godt en kan.

Det er spenende det du skriver. Det er ufattelig mange hemmeligheter gjemt i Bibelen. Gud åpenbarer det han vil for den han vil. Men jeg tror at Bibelen har "mange lag" og mye skjult kunnskap som DHÅ kan gi oss kunnskap om. Samtidig må vi være ydmyke i møte med Guds ord og DHÅs veiledning. Fordi vi ser stykkevis og delt nå og fordi den fulle og hele erkjennelsen blir oss til del først i evigheten...

Kommentar #4

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

:RE: Menneskebud

Publisert over 12 år siden

 

20.08.09 kl. 14:53 skrev Tania Randby Garthus:

 Det er spenende det du skriver. Det er ufattelig mange hemmeligheter gjemt i Bibelen. Gud åpenbarer det han vil for den han vil. Men jeg tror at Bibelen har "mange lag" og mye skjult kunnskap som DHÅ kan gi oss kunnskap om. Samtidig må vi være ydmyke i møte med Guds ord og DHÅs veiledning. Fordi vi ser stykkevis og delt nå og fordi den fulle og hele erkjennelsen blir oss til del først i evigheten...

 Takk for det Tania! Dette har du helt rett i, en venn av meg fortalte at Bibelen kan forståes og leses på fire forskjellige måter. At Bibelen er har flere lag av forståelse får en et innblikk i når en leser de to utgitte bøkene av Michael Drosnin "Bibelkoden" og "Bibelkoden II" utgitt på norsk i 1998 og 2003 utgitt av Hilt & Hansteen.

Koden tar for seg dagens situasjon som også står i bibelen matematisk! Fortellingen om gulfkrigen, drapet på Yitzhak Rabin, valget på Nethanyahu, terrorbombingen i Israel, WTC, drapet på Kennedy, ja, det kan virke som alle står i den, men Eliyahu Rips som oppdaget koden fant ut at all verdens datamaskiner ennå er for små til å desiffrere alt som står der, fordi informasjonen kan ligge slik du sier "lagvis" lagret oppå hverandre - det en nå trenger er en fremtidig datamaskin som vitenskapen enn så lenge drømmer om - er kvantedatamaskinen som kan lagre informasjonen i atomer!!!

Ved å lagre informasjon i atomer, betyr at en kan lagre opplysninger i vegger, møbler - ja, hvor som helst. Da er vi samtidig inne på noe skriften sier om dette, at steiner kunne snakke! Luk.19.40: Steinene skal rope, eller Hab.2.11: For steinen i veggen skal skrike, og bjelken i treverket skal svare den.

Det er litt rart hva vi kan avvente av teknologien, den gir oss liksom svar ettersom den skrider frem - basert på bibelens lære om visdom og forstands ånd.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere