Arne B. Varmedal

Kantor
7

Sørgelig avskjed med Wenche Foss

Aller først: Stor takk til domkantorene i Oslo domkirke for at dere, som musikalsk ansvarlige, gjorde alt dere kunne for å hindre den musikalske medvirkningen av Wenche Foss i form av lydopptak, i hennes egen begravelse, for det gjorde dere vel?

Publisert: 5. apr 2011

Som kirkemusiker/organist er ønsker om bruk av musikk "på boks" en problemstilling som stadig oftere dukker opp.  Særlig vanskelig kan dette bli i møte med de pårørende/begravelsesbyrået sine ønsker i forbindelse med en begravelse.  Etter påtrykk fra byrået var dette nylig tema på møte i soknerådet: altså bruk av musikk "på boks".  Argumentene for å tillate dette er forutsigbare og det finnes heller ingen grenser i dag for hva som er teknisk mulig, noe gårsdagelsens bisettelse fra Oslo domkirke for meg var et skrekkens eksempel på.

Arbeidsgiver konstaterte nylig at ifølge Alterboken var det kantor som var musikalsk ansvarlig og altså måtte godkjenne all bruk av musikk.  På en måte hadde det vært lettere om kantor ikke hadde noe han/hun skulle ha sagt?  Da hadde jeg i alle fall sluppet å havne i en situasjon hvor jeg kan oppfattes som "vanskelig prinsipprytter", men heller det enn opportunist.

For meg handler dette ikke om personlige preferanser hva gjelder musikkstil eller form, slik noen synes å være raskt ute med å konkludere.  Min private platesamling spenner fra heavy metal til gregoriansk munkesang.  Mitt hovedargument er at i en levende kirke, med et levende budskap og levende mennesker som forsøker, etter beste evne, å jobbe der, er det en falitterklæring å tillate bruke av musikk/tale "på boks" eller plastikkblomster på alteret, for den del.

Etter gårsdagen kommer min hverdag som kirkemusikalsk ansvarlig i alle fall ikke til å bli lettere, for dette vil garantert øke trykket og presset om at alt som teknisk sett er mulig bør tillates, for "vi i kirken" skal jo være de siste til å gjøre forskjell på "høy og lav".

Hvor skal dette ende?  Biskop Gunnar Stålsett som "fra kisten" holder minnetalen over seg selv?

Hvorfor ikke? 

Kommentar #1

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Sørgelig forhistorisk

Publisert over 10 år siden

For å bruke uttrykket fra din egen overskrift:  Ditt innlegg er for meg et sørgelig eksempel på en forhistorisk, finkulturell og faktisk ganske så egoistisk innstilling til hva som skal ”tillates” innenfor de hellige kirkevegger.  Din holdning oser av innsnevret, herskesykt prinsipprytteri av dinosauriansk kaliber, som jeg inderlig håper og tror at du er i sterkt mindretall om hva gjelder kirkens tjenere.  Selv er jeg utøvende musiker utenfor DNK, men har de siste 30 årene hatt mange engasjementer i begravelser og bryllup i kirkelig regi.  Heldigvis er det lenge mellom hver gang jeg støter på noen med så angstbitersk og innesnødd syn som deg.

Du tar deg den frihet å sammenligne Wenche Foss sin egen plateinnspilling med ”plastikkblomster” ved alteret, og våger å kalle dette en ”fallitterklæring”.  Med dette viser du ikke akkurat respekt for bisettelsens hovedperson og hennes eget ønske.  Nei, kirkens menn og ditto stolte tradisjoner kommer selvsagt i første rekke.  Som ditt ”hovedargument” snakker du i vei om en ”levende kirke” med ”levende mennesker” som ”etter beste evne forsøker å jobbe der”.  Jeg blir svært lite imponert av ditt forsøk på å be om sympati for din finkulturelle yrkesstolthet så vel som din angivelig vanskelige arbeidshverdag, når du selv ikke engang ser ut til å ense verken levende eller dødes ønsker om en liten lydavspilling i sin egen begravelse!

Når DNK påtar seg begravelser for sine medlemmer, forventes det da naturligvis at kirken også tar hensyn til hvilke spesielle ønsker avdøde og h-ns pårørende har til innhold og fremførelse.  Wenche Foss var hele Norges diva nr 1, og hadde som kjent også planlagt sin egen begravelse i detalj.  Hennes ønske var at hennes nærmeste, samt resten av nasjonens bivånere skulle bli velsignet gjennom hennes egen innspilling fra 1946 med Robert Levin som akkompagnatør.  Et høyst legitimt og prisverdig ønske, som også satte en meget personlig og verdig ramme rundt en for øvrig flott begravelse.  Det skulle da også bare mangle.

Her synger man salmer, man ber bønner, domkoret synger og man forretter begravelse etter alle kunstens regler og kirkens ritualer.  I tillegg fremfører vår fremste fiolinist en vakker solo.  Og så skal man ifølge deg altså ikke få lov til å fremføre et lydopptak, da dette angivelig kommer i konflikt med kirkekulturelle preferanser hos kirkens kantor??  Heldigvis gjorde det åpenbart ikke det i dette tilfellet, og det er vel bare å prise seg lykkelige over at ikke trådstarter innehar dette vervet i Oslo Domkirke.  Derimot var det muligens et og annet lyst hode der inne, som kom til den fornuftige konklusjon at avdødes og halve Norges ønske burde prioriteres og vektlegges, framfor å tviholde på en gammel Alterbok?

Det kan jo kanskje være et sunnhetstegn. Fortsatt god bedring.

Kommentar #2

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Avsporing, Søetorp

Publisert over 10 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Jeg blir svært lite imponert av ditt forsøk på å be om sympati for din finkulturelle yrkesstolthet så vel som din angivelig vanskelige arbeidshverdag, når du selv ikke engang ser ut til å ense verken levende eller dødes ønsker om en liten lydavspilling i sin egen begravelse!

da tema for denne tråden ikke er hva du og "hele Norge" mener/ikke mener om Foss.

Egen mening om dette har jeg allerede gitt uttrykk for her:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat28/subcat29/thread137340/

og her:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread137869/

Hva gjelder min "finkulturelle yrkesstolthet": Man må gjerne spille "heavy metal" i begravelser jeg er musikalsk ansvarlig for, men da skal det være "live".

Har heller ikke sagt et vondt ord om verken kvaliteten på aktørene eller lydkvaliteten på avspillingen i Foss`begravelse, slik du insinuerer. 

Med den yrkesstoltheten jeg faktisk fremdeles er i besittelse av ville jeg imidlertid argumentert sterkt for at all verdens lydavspillinger kunne man gjøre på minnesamværet.  Det burde også være den enkleste sak i verden å finne mange, glitrende og, ikke minst, levende sangsolister i hovedstaden som mer enn gjerne stillte opp.  Kanskje kunne det også være en gyllen anledning til å løfte fram et "uoppdaget" kjempetalent, som byen sikkert har mange av?  En slik løsning ville også ha vært i Wenche Foss sin "ånd", slik jeg har oppfattet.

Takker ellers for rørende omsorg for min helse. 

Kommentar #3

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Du må gjerne utdype

Publisert over 10 år siden
Per Søetorp. Gå til den siterte teksten.

Ditt innlegg er for meg et sørgelig eksempel på en forhistorisk, finkulturell og faktisk ganske så egoistisk innstilling til hva som skal ”tillates” innenfor de hellige kirkevegger.

gjerne på en saklig måte, om du har egenskapen, dine morsomme karakteristikker (særlig første avsnitt) av meg. 

Jeg har også mine erfaringer med "kirkens menn" (og kvinner), som du kaller dem/meg.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread138226/ 

Kommentar #4

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Ærlig talt!

Publisert over 10 år siden

Hvor er dere, alle store kirkemusikalske autoriteter, teologer, kollegaer, vigslede, ikke-vigslede, "Per og Pål", organisasjoner?  "Alle" er vel ikke på Kirkemøte i Tønsberg?

Må innrømme at jeg har tenkt tankene før ("hvor er dere?"), men i helt annen sammenheng.

Vil dere bedras?

http://www.hca.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=63&lang=no

 

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Er muligens ikke så mange kirkegjengere igjen

Publisert over 10 år siden

Så vi som ikke ser for oss bisatt i en kirke har ikke noe å bidra med. Vi foretrekker å selv velge om det skal være musikk eller ikke om den skal komme fra boks eller ei. Personlig vil jeg foretrekke at de fremmøtte slapp å synge så mye som en strofe ved min avgang, jeg har sittet nok ganger på en benk og enten sett ned eller latt som om jeg sang. Det er jeg neppe alene om for jeg tror ikke jeg er den eneste som ikke høres helt ren ut når det kommer til synging.

Det er alltid greit med yrkesstolthet men for min del er begravelse noe jeg vil tilpasse publikum og ikke proffesjonelle aktørers meninger og stolthet. Den får de spare til egen avgang.

 

Kommentar #6

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Takk

Publisert over 10 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.

Det er alltid greit med yrkesstolthet men for min del er begravelse noe jeg vil tilpasse publikum og ikke proffesjonelle aktørers meninger og stolthet. Den får de spare til egen avgang.

Takk for mange skarpe og underfundige betraktninger her på Verdidebatt, Randby.  Takk også for den presise "lissepasningen" du her serverer meg i form av følgende scenarier:

Oppslutningen og interessen for fotball har så godt som mistet sitt "publikum" og nådd katastrofalt bunn-nivå.  Så foreslår et "lyst hode" i NFF: La oss innføre "nakenfotball"!  Kanskje det kan øke interessen?

Det fantastiske Oslo Domkor ville selvfølgelig finne det krenkende om de skulle pålegges å stille uten klær, selv om det skulle komme opp som et "publikumskrav".

Takk igjen, Randby.

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Utfordringen

Publisert over 10 år siden

Ligger vel Arne B. V. i at den kristne begravelsen har ulike roller å bekle og har ulik betydning for de som gravlegger en av sine, kirken som bærer av troen og ikke minst den avdødes forestilling om hva som skjer etter døden.

Rokker for mange av oss ved forestillingen om at vår avgang er av betydning for et etterliv kan det medføre at kirken som institusjon vil føle seg truet. Den enkelte torende blir ikke like berørt med unntak av de som ser på de sosiale med andre troende som like viktig som sitt forhold til sin gud.

Begravelse er derav like viktig for DNK som ritual og trosbevaring hos befolkningen som det dåp, konfirmasjon og ekteskap er.

Jeg forstå godt at man da ikke ser med like blide øyne på at begravelser blir ressisert av de verdslige som ikke skjeler like mye til tro og tradisjon og måloppnåelse.

Selvfølgelig møter jeg deg langt på vei som yrkesutøvende, levende musikk har vel rot i mennesket så lenge det har eksistert. Helt til vår tid har det også langt på vei vært eneste alternativ. I da har teknologi gitt oss dette også på boks. Hvor man kan få prestasjon fra de ypperste av de ypperste utøverne over lydannleggene.

I det minste for meg gjør det noe med opplevelsen. Har man hørt de beste lyder det ikke alltid like gjevt å høre på de som ikke er like dyktige. Målet er jo uannsett å målbinde, skape den rette stemningen. I dag har vi teknologi som langt på vei kan trollbinde oss langt ut over det man ville ha klart om man kun skulle holde seg til tidligere tiders muligheter og løsninger.

Som eksempel brukte man blyglassvinduer for å skape en effekt i kirkerommet, i dag kan vi ved hjelp av teknologi langt på vei skape en slik effekt også når solen er fraværende.

Men du misforstår meg om du tror jeg ikke synes det er noen god ide om man holder på det gamle. Det jeg påpeker er at det nok er mange som ikke deler denne oppfattningen og da vil velge alternativt. Det er noe DNK må vurdre og trekke sine kunklusjoner ut fra, for egen del er jeg ikke en del av DNK og behøver derav ikke ta stilling til det spørsmålet.

Kommentar #8

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Og her sitter jeg og "debatterer"

Publisert over 10 år siden
Arne B. Varmedal. Gå til den siterte teksten.

Kanskje kunne det også være en gyllen anledning til

med meg selv. 

Ikke bare sunt, dette her! 

Spørsmålende og den velkjente tvilen dukker opp.  Er det virkelig bare jeg som "banner i kjerka" her, igjen?

Hva med en sanger/gruppe fra http://www.dissimilis.no/index.php/nb/omdissimilis/stott-disimilis--onsker-du-a-stotte-dissimilis, riktignok på bekostning av legendene Foss og Levin i opptak, evt. i samarbeid med fremdeles levende medlemmer av Domkoret? 

Ville dette være en totalt uspiselig tanke/løsning for de pårørende og biskopene Stålsett og Kvarme?

(Hvem av de to fysisk tilstedeværende biskopene som var mest "sjef" i denne sammenhengen overlater jeg til andre å spekulere i.)

Jadda, jadda!

Jeg vet at her har i alle fall ikke jeg mye jeg skulle ha sagt.

Jeg er bare en dum kantor.

  

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Du blir i det minste lest

Publisert over 10 år siden

Så det er nok ikke helt ensomt du debattere med deg selv. Men slik er livet, vi møter alle på tanker og utfordringer som det ser ut som om vi er helt alene med.

Kommentar #10

Guttorm Ihlebæk

10 innlegg  37 kommentarer

Viktige innvendinger

Publisert over 10 år siden

Hei Arne B!

Fint at du tar opp dette her på Verdidebatt! (Lenge siden sist..). Et byrå i Stavanger var på NRK radio nylig og klaget på at kirken var for streng med musikk i begravelser. Terje Kvam var da innkalt til studio som kirkemusikalsk fagperson. Der var han meget skeptisk til hermetiske musikkinnsalg. Men nå kan alle byråer i hele landet vise til hva man tillot i fru Foss' begravelser nettopp i Oslo domkirke. Det blir vanskeligere når problemet blir nært og kasus er rikskjendis.

Nå er vel veien åpen for at vennen Kåre N. i sin tid kan få avspilt noe fra en av sine orgelplater fra Oslo domkirke når han ligger på båre nettopp i denne kirken. Og Kvam'en kan få avspilt musikk med seg selv som dirigent for Oslo domkor.

Det ser mørkere ut for dem som ikke har spilt inn noe på plate. De må nøye seg med levende musikk utført av sine etterkommere. Takke meg til det!

 

Kommentar #11

Arne B. Varmedal

7 innlegg  107 kommentarer

Litt galgenhumor

Publisert over 10 år siden
Guttorm Ihlebæk. Gå til den siterte teksten.

Det ser mørkere ut for dem som ikke har spilt inn noe på plate. De må nøye seg med levende musikk utført av sine etterkommere. Takke meg til det!

kan kanskje være på sin plass?

For, med mindre det kommer et makabert krav om at "liket" skal være medvirkende på opptaket: hvorfor da nøye seg med Nordstoga eller Kvam/Oslo Domkor?  Tenk på mulighetene da, Ihlebæk!  Hva med f.eks. litt  Mahler ved www.berliner-philharmoniker.de eller Bach ved http://www.monteverdi.co.uk/ ?

Nei, hva gjelder våre "etterkommere" tror jeg disse like gjerne kan være datakyndige lydteknikere som fra sitt kontor kanskje kan være i stand til å "betjene" to gravferder med det ypperste av musikk/lyd, samtidig!

Tenk bare på hvilket lydanlegg man kan få for brøkdelen av hva et "ekte" orgel koster i innkjøp og vedlikehold!

Så kan Nordstoga eller noen annen, vigslet selvfølgelig, gjenlevende organist, spille inn ledsagelse til samtlige salmer som, etter at en vigslet biskop har "velsignet" arbeidet, kan distribueres over det ganske land med noen tastetrykk.

Dette kan jo bli adskillig mer innbringende for den ene, utkårede salmespiller, enn å være konsulent og forkjemper for ekte varer/orgler/kirkemusikere.

Ryde Orgelbyggeri i Gressvik o.a. kan derimot gå en meget usikker framtid i møte.

God Påske, Guttorm I. og Lars R., - riktignok litt på forskudd...!

;-) 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere