Heidi Terese Vangen

66

Har du ombestemt deg?

Publisert: 1. apr 2011

Det hender venner og slektninger himler litt med øynene når jeg fortelle om meg og mitt, for man kan si at jeg til tider har utmerket meg som ganske vinglete. Nå som jeg har rundet et kvart århundre (gisp!), begynner jeg å slå meg bittelitt mer til ro, og det er med blandet fornøyelse jeg ser på alle de forskjellige beslutningene jeg har tatt hittil. Jeg prøver likevel å sette pris på alle omveiene, fordi jeg gjennom dem har lært ufattelig mye. Det er noe med dette om å vandre i en annens sko.  

Da jeg syslet med jødedommen, fikk jeg øynene opp for hvor utfordrende det tidvis er å være en religiøs minoritet i Norge - selv om det jo finnes langt verre land å bo i. Da jeg var veganer og aktiv i Norsk vegansamfunn, fikk jeg se hvor lett idealister avfeies av storsamfunnet, og det gjerne uavhengig av hvor gode argumenter de har. Blant annet.

Hva har du lært av dine omveier?

Kommentar #1

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden

MYE - har jeg faktisk lært av akkurat det som ikke har gått på skinner i mitt liv. Ikke minst gjelder slikt når man blir syk og må se alt i et litt annet perspektiv. Det behøver ikke dreie seg om livstruende sykdom, men likevel. Når helsa svikter, får man veldig perspektiv på hva som er virkelig viktig for en som menneske. En får også vite mer om hvem en selv er viktig for. Selv har jeg vært tvunget til å tenke litt i nye baner til tross for yrke jeg stortrives i. En lærer forresten også å se på andre i større grad som "medvandrere" som også har sitt å stri med (ikke minst i det skjulte) og det gjør en mer ydmyk overfor det å ville dømme andres livsvalg. Det gjør en så absolutt også mer genuint interessert i dem rundt seg. Hvordan har de det egentlig? Når jeg nå har en slik tilnærming til dem jeg møter, har jeg ikke tall på alle de felles skjebner jeg møter på. Mennesker som synes så vellykkede på utsiden.

Et viktig og flott tema, Heidi Terese!

Kommentar #2

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Takk for en fin kommentar, Sissel! Jeg liker det du skriver om å se på andre som "medvandrere".

Kommentar #3

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

"Vinglelina."

Publisert over 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

jeg til tider har utmerket meg som ganske vinglete.

Hei Heidi Terese! Dette måtte jeg bare kommentere. Selv har jeg ofte fått sukk fra mine omgivelser fordi det er umulig å predikere meg. Jeg sier at det at jeg surrer og roter hit og dit og ikke har nitidig kontroll har Herren lagt ned i meg fordi da blir det enklere for han å styre meg! Siden jeg ikke har helt styring selv om du forstår. "Så dere får forankre tryggheten i Herren" sier jeg. "Ikke i lille meg". Så vingle bare videre du Heidi Terese. Veien til målet er sjelden en rett linje. Og hva er nå egentlig galt i å være fleksibel og eksperimentere med tilværelsen? Det har jeg stor tro på. Det gir erfaring. Og erfaring gir dybde. Som Sissel er inne på. Og i dypet er Gud, spør du meg.

Kommentar #4

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Det er godt det er flere av oss, Mons! Jeg må innrømme at jeg liker endelig å kunne hvile litt, men helt stillestående er jeg ikke, og jeg liker godt det du skriver her: "Jeg sier at det at jeg surrer og roter hit og dit og ikke har nitidig kontroll har Herren lagt ned i meg fordi da blir det enklere for han å styre meg!" Akkurat slik har jeg ikke tenkt på det før, så det skal jeg gruble litt over.

Kommentar #5

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

Interessant

Publisert over 10 år siden

Et bra innlegg, Heidi T.

Jeg er vokst opp i Trøndelag, og ikke bare det men jeg tråkket en tid mine sko i kristne forsamlinger.  Jeg vet ikke om det var et eksklusivt trøndersk begrep, eller om det brukes andre steder i landet.  Jeg vet heller ikke om begrepet er utdatert og ikke lenger brukes.  Men det var altså et begrep som ble brukt av enkelte, og det var ordet "stødig".

Hva det betydde?  Jo, det indikerte at en person som var ansett som "stødig", var en solid kristen.  I praksis vil det si at han ikke røyket eller drakk, ikke bannet, hadde en dydig livsførsel og forøvrig i alle henseende en moralsk høyverdig person.  I tillegg indikerte det at man ikke vinglet for mye fram og tilbake hverken i tro/tvilens omskifteligheter, eller rotet rundt i forskjellige menigheter.  Man hadde stø kurs - man var "stødig".  En hedersbetegnelse på en rotfestet, moralsk troverdig og skikkelig kristen.

Ditt innlegg gav meg assosiasjoner til disse erfaringer i mitt liv.  Idag, mange år etter, anser jeg det å være "stødig" som dørgende kjedelig, livløst og mosegrodd lovisk.  Jeg setter langt mer pris på kontakt med mennesker som har vært ute ikke bare en, men en hel rekke vinternetter og har erfart livet i all sin ustødighet.  Mennesker som har prøvd, og kanskje feilet.  Feil betyr ikke så mye i den store sammenheng, det viktigste er at vi går våre egne veier og snubler men reiser oss igjen, gang etter gang.  Og kanskje lærer vi litt etterhvert.

Jeg er slettes ingen "stødig" person selv.  Livet mitt har tatt for mange krumspring, enten jeg har valgt omveiene selv eller blitt ført inn i dem av omstendigheter utenfor min kontroll.

 

Kommentar #6

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Frode Meland. Gå til den siterte teksten.

Idag, mange år etter, anser jeg det å være "stødig" som dørgende kjedelig, livløst og mosegrodd lovisk.

Jeg forstår godt hva du mener. Samtidig synes jeg det er litt godt å vite at det også finnes noen som er "stødige". Når de finnes er det alltid noen hjemme - noen å vende tilbake til - om du skjønner?

Nylig sa en slektning til meg at hun trodde det best å ikke stille så mange spørsmål. Jeg hadde lyst til å protestere, for det er en ganske fremmed tanke for meg ikke å skulle stille spørsmål eller gruble. Jeg tenkte at det hørtes kjedelig og uinspirerende ut, men jeg tror faktisk at hun er lykkelig slik.

Kommentar #8

Kjetil R. Henriksen

2 innlegg  69 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Heidi Terese Vangen. Gå til den siterte teksten.

Jeg prøver likevel å sette pris på alle omveiene, fordi jeg gjennom dem har lært ufattelig mye.

"Omveiene", som du kaller dem, er perler - dersom man lærer av dem.

En kjent dikter skrev:

"Som insektets stikk i muslingen, avler
fornærmelser kun perler i mitt hjerte.
De skulle engang pryde min ånds diadem."

Og min største filosof har sagt:

"Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke perler for svin."

Det er jo erfaringene som skaper disse perlene, men så er det mange som går glipp av perlene når de ikke velger å stoppe opp i livet og kjenne etter.

Kommentar #9

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Andreas, det var et fint dikt!

Kommentar #10

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Re: Har du ombestemt deg?

Publisert over 10 år siden

 

Jeg  vet  ikke  om  Heidi  Terese  Vangen  er  særlig  "vinglete"  i  sitt  teologisk-dogmatiske  standpunkt.  Men  hun  er  svært  uklar  i  sin  språkbruk.   

Jeg  kan  ikke  se  at  Heidi  Vangen  har  uttalt  seg  klarere  om  kirkens  og  kristendommens  Jesus - teologi  i  dag  enn  for  et  par  år  siden.  Så  lenge  Vangen  unnviker  enhver  debatt  om  kirke-kristendommens  postulater  og  dogmer  om  Jesus,  har  hun  et  stående  forklaringsproblem. 

I  juli  2009  hadde  undertegnede  og  Vangen  en  meget  interessant  meningsutveksling.  Vangen  sier  her  følgende: 

"Men  jeg  er  ikke  kommet  til  et  punkt  hvor  jeg  er  komfortabel  med  å  diskutere  Jesus,  verken  som  mann  eller  frelser,  på  et  akademisk  nivå.  Nå  i  dag  skriver  jeg  stort  sett  for  å  få  bedre  innsikt  i  hva  jeg  faktisk  tror,  og  for  å  bedre  min  forståelse  av  min  egen  tro  og  den  virkeligheten  jeg  forholder  meg  til  av  min  egen  tro  og  den  virkeligheten  jeg  forholder  meg  til.."

Bør  vi  ikke  nå,  etter  nær  to  år,  kunne  forvente  at  Heidi  Vangen  har  kommet  til  et  punkt  hvor  hun  omsider  er  komfortabel  med  å  diskutere  Jesus  ("som  mann  eller  frelser,  på  et  akademisk  nivå")?  Kan  vi  ikke  forvente  at  Vangen  i  dag  har  fått bedre  innsikt  i  hva  hun  tror  og  vet? 

Jeg  håper  at  Heidi  Vangen  omsider  klart  og  tydelig  (helst  i  et  eget  innlegg)  kan  gi  en  saklig  og  grei  redegjørelse  for  sitt  syn  på  Jesu  autoritet.  Jeg  forutsetter  at  Vangen  har  god  kjennskap  til  tankeinnholdet  i  vår  kirkes  offisielle  postulater/dogmer.  Det  er  selvsagt  Vangens  Kristus-begrep  som  mer  enn  noe  annet  klistrer  henne  til  kristendommens  teologi  og  dogmatikk.       

-----------------------------     

12.  juli  2009  skrev   Heidi  Vangen  følgende  til  undertegnede: 

"Jeg  tror  at  Kristus  er  den  eneste  veien  til  Frelsen,  men  at  man  ikke  nødvendigvis  må  kalle  det  for  verken  Kristus  eller  Frelse  for  at  det  skal  være  slik.  Tidligere  har  jeg  gått  i  fella,  og  påstått  at  alle religioner  er  like,  men  det  er  de  klart  nok  ikke.  Jeg  ser  likevel  at  det  i  alle  de  store  religionene  i  det  minste  finnes  retninger  med  en  form  for frelsesvei  som  er  påfallende  lik  den  Jesus  presenterte  -  nemlig dette  med  å  finne  ro  nok  i  oss  selv  til  å  kunne  høre  Guds  stemme.  Det  er  min  oppfatning  at  samvittigheten  alltid  er  Guds  stemme,  og  det  vil  da  si  at  også  de  som  ikke  tror  på  Gud  kan  følge  Gud. 

Nå  er det  alltid  noen  ateister  som  reagerer  negativt  når  jeg  sier  det,  at  jeg  prøver  å  tvinge  Gud  på  dem,  men  det  er  ikke  min  hensikt,  men  jeg  tror  som  sagt  at  Kristus  fødes  inn  i  ethvert  menneske,  og  det  vil  da  naturligvis  også  gjelde  de  som  ikke  tror  det  samme  som  meg.  Dermed  vil  også  ethvert  menneske  ha  mulighet  til  å  kjenne  Gud  slik  Jesus  (mannen)  gjorde,  og  det  vil  naturligvis  være  mulighet  for  å  hente visdom  både  fra  andre  enn  Jesus  og  våre  egne  erfaringer.  Jeg  tror  likevel  det  er  lurt  å  ha  et  fast  holdepunkt  innenfor  religionen,  fordi  det  er  så  mange  feller  man  kan  gå  i,  hvor  vi  blir  villedet  av  egoet  vårt,  og  dermed  velger  den  mest "beleilige  læren"  framfor  den  mest  sannferdige  og  utfordrende".

Her  står  spørsmålene  i  kø.  Jeg  håper  virkelig  at  Heidi  Vangen  etter  nær  2  år  har  kommet  noe  lenger  i  sin  personlige  erkjennelses-prosess,  og  at  hun  kan  sette  sine  personlige  behov  til  side,  slik  at  vi  omsider  kan  konsentrere  oss  om  de  mer  prinsipielle  aspekter  ved  vår  kirkes  offisielle  og  objektive  bekjennelsesskrifter.  Heidi  Vangen  er  sikkert  klar  over  at  majoriteten  av  det  norske  folk  er  døpt  til  en  (objektiv)  konfesjonell  bekjennelse,  ikke  til  en  "subjektiv  tro".  Jeg  håper  Vangen  forstår  forskjellen  her,  og  at  hun  i  fortsettelsen  kan  tenke  og  agere  ut  over  sin  egne  personlige  behov  og  subjektive  trosforestillinger.  Hun  sier  i  sitatet  ovenfor  at  "det  er  lurt  å  ha  et  fast  holdepunkt  innenfor  religionen".  Hvilken  snedig  formulering!  Hva  er  det  hun  sikter  til  her? 

Hva  mener  Vangen  med  at  "Kristus  fødes  inn  i  ethvert  menneske",  og  at  "Kristus  er  den  eneste  veien  til  Frelsen"?  Betyr  "Kristus"  det  samme  som  samvittigheten  og  "Guds  stemme"?  Hva  og  hvem  er  "Kristus",  Heidi  Vangen?  Så  vidt  jeg  vet  omtalte  Jesus  aldri  seg  selv  offentlig  som  "messias"  (men  derimot  som  "Menneskesønnen"  mer  enn  50  ganger  i  evangelieskriftene). 

Hvor  i  evangelieskriftene  finner  Heidi  Vangen  dekning  for  sine  "trossannheter",  og  hvor  i  skriftene  omtaler  Jesus   frelsesveien  som   "dette  med  å  finne  ro  nok  i  seg  selv  til  å  kunne  høre  Guds  stemme"?  Kan  Heidi  Vangen  gi  oss  noen  skriftlig  dokumentasjon,  eller  er  det  hennes  subjektive  "synsinger"  vi  her  står  overfor? 

Jeg  synes  å  kjenne  igjen  Helge  Hognestads  språkbruk  hos  Heidi  Vangen.  Kan  jeg  spørre  om  hun  er  inspirert  av  Hognestads  ultra-liberale  og/eller  ny-gnostiske  teologi?  

Uansett  er  det  på  tide  at  Heidi  Vangen  nå  oppgir  sine  bibelreferanser!   

Heidi  Vangen  er  ganske  sikkert  klar  over  at  kirkens  tre  oldtidsbekjennelser  har  bestått  uforandret  siden  300-400-tallet.  Hun  bare  nevner  det  ikke  (tilfeldigvis).  Det  er  rent  uhyggelig  hvordan  kristen-troende  aktører  på  dette  forum  later  som  om  de  ikke  har  det  minste  kjennskap  til  vår  kirkes  teologisk-dogmatiske  grunnlag.

 

 Mvh.  G.  Ullestad 

Kommentar #11

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Hei, Grete! Det er en stund siden sist, og jeg ser at jeg i tråd med denne trådens tema har endret oppfatning om en del saker siden dengang, da jeg nok er blitt mer tradisjonell i troen, om jeg kan si det slik. (Som nevnt i innlegget er det med blandet fornøyelse jeg ser tilbake på fortidens tanker og meninger.) Jeg har derimot ikke endret mening når det gjelder spørsmålet om en debatt om dette mellom oss to, og nå som da opplever jeg det litt ubehagelig å bli "pekt ut" på denne måten. Du er for øvrig mer enn velkommen til å svare på hovedinnleggets spørsmål.

Kommentar #12

Grete Ullestad

52 innlegg  443 kommentarer

Klargjøring, ikke debatt

Publisert over 10 år siden

 

Jeg  forstår  ikke  helt  hva  Vangen  inviterer  til  på  denne  tråden,  heller  ikke  hvor  personlig  det  er  ønskelig  å  være.  Det  er  kanskje  ikke  så  mange  som  ønsker  å  brette  ut  sine  livserfaringer  offentlig. 

Hva  har  du  lært  av  dine  omveier?,  spør  Vangen.  Det  er  et  ganske  direkte  (og  personlig)  spørsmål,  men  også  diffust.  Omvei  fra  hva  -  fra  en  hovedvei?  Finnes  det  her  en  utgangsposisjon,  eller  et  mål?  Man  inviteres  til  å  svare  på  spørsmålet:  Har  du  ombestemt  deg?  Jeg  antar  hun  tenker  seg  erfaringer  og  begivenheter  som  har  hatt  og  gitt  avgjørende  betydning  og  innsikt.  Da  synes  jeg  kanskje  hun  kunne  vært  tydeligere  på  de  områder  hun  selv  har  "ombestemt"  seg.  Har  hun  sluttet  å  ta  "omveier"?  

På  bakgrunn  av  en  tidligere  meningsutveksling  fant  jeg  det  passende  og  aktuelt  å  utfordre  Vangen  til  å  gi  en  klargjøring  av  hennes  syn   på  eller  bilde  av  Jesus.  Jeg  antar  nemlig  at  Vangen  har  et  mer  avklart  syn  i  dag  enn  det  som  kom  til  uttrykk  i  vår  debatt  i  2009  (se  sitater),  hvor  hun  visstnok  var  i  en  mer  utprøvende  fase.   

Jeg  forstår  det  slik  at  Vangen  har  tatt  mange  "omveier"  i  livet  sitt,  og  det  blir  man  gjerne  klokere  av.  I  tillegg  er  hun  reflektert,  velartikulert  og  har  mye  religionskunnskap  (studerer  også  religionshistorie,  såvidt  jeg  forstår).  Hun  synes  å  ha  særlig  god  kjennskap  til  jødedommen  (hun  "syslet  med  jødedommen").  Jeg  skulle  ønske  hun  kunne  benytte  sin  fagkunnskap  og  språklige  formidlingsevne  til  å  gjøre  oss  klokere.  Og  nettopp  på  religionsfeltet,  hvor  hun  synes  å  ha  mye  erfaring  og  kunnskap  om  andre  religioner.  I  mylderet  av  subjektive,  personlige  "trosytringer",  er  den  akademiske  tilnærming  høyst  nødvendig.  Når  både  fag-teologer  og  religionshistorikere  i  stor  grad  glimrer  med  sitt  fravær  på  forumet,  synes  jeg  personlig  det  er  litt  trist  at  Vangen  prioriterer  slik  hun  gjør,  i  valg  av  emner  og  perspektiver  (eks.  den  personlige  vinklingen).  Det  kan  lett  bli  mye  "pludring"  og  gjensidige  bekreftelser.  Når  mange  har  en  felles  referranseramme,  blir  det  fort  litt  vel  "internt".   

Forumet  heter  "Verdidebatt"!  I  enhver  DEBATT  er  det  meninger  som  brytes  (konfrontasjon  hører  med).  Gjennom  mine  bidrag  ønsker  jeg  å  stimulere  leserne  til  bevisstgjøring  og  kritisk  refleksjon  omkring  det  teologisk-dogmatiske  grunnlaget  for  vår  egen  religion:  kristendommen.  Jeg  er  av  den  oppfatning  at  religiøse  ideer  og/eller  "sannhetsåpenbaringer"  ("trossannheter")  kan  og  må  underlegges  kritisk granskning,  både  historisk,  etisk  og  vitenskapelig.   

Min  intensjon  er  IKKE  å  starte  en  debatt  med  Vangen,  men  å  utfordre  henne  til  å  formidle  sin  innsikt  (hva  hun  har  lært)  om  selve  hovedpersonen  i  den  kristne  religion.  Som  kristen  (Jesus  og  Kristus-troende),  intellektuell  og  med  interesse  for  religionshistorie,  vil  Vangens  oppsummering  av  sin  "trosreise",  kombinert  med  historisk  kunnskap  og  språklig  presisjon,  ha  stor  interesse.  Og  for  langt  flere  enn  undertegnede.  Nettopp  på  religionsfeltet  bør  man  etter  min  mening  være  særlig  tydelig  og  omhyggelig  med  hvilke  ord  og  begreper  man  bruker.  Vi  ser  i  dag  en  betenkelig  tendens  til  språklig  tilsløring  av  skillelinjene  mellom  religioner  og  mellom  religiøse  og  ikke-religiøse  livssyn  (mens  bekjennelsesskriftene  har  bestått  uendret  siden  oldtiden).  Det  vanskeliggjør  kommunikasjonen.   En  religionsdebatt  er  det  få  som  er  motstander  av,  men  straks  vi  sier  kristendomsdebatt,  er  motstanden  der!  Muhammed-karikaturer  og Koran-brenning  forsvares  i  ytringsfrihetens  navn,  mens  kristendomskritikere  gjerne  blir  utskjelt  eller  latterliggjort.  Det  er  mange  slike  paradokser.   

Jeg  håper  Vangen  ved  leilighet  kan  ta  utfordringen.  Spørsmålet  om  hvem  Jesus  var  er  brennaktuelt,  ikke  bare  for  den  kristne,  men  for  almenheten  (80%  av  det  norske  folk  er  statskirke-medlemmer).  Det  er  et  historisk,  ikke  et  teologisk  spørsmål. Med  økende  tilspissing  av  konfliktnivået  mellom  kristendommen  og  islam,  øker  også  behovet  for  historisk  kunnskap  om  disse  to  religioners  stiftere  og  oldtidsprofeter. 

I  vårt  statskirkeland  og  på  en  kristen  nettavis  burde  det  være  flere  enn  undertegnede  som  interesserte  seg  for  tankeinnholdet  i  vår  kirkes  autoriserte  og  offisielle  bekjennelses-grunnlag  (altså:  hva  kirken  har  gjort  Jesus  til).  Det  er  jo  her  kristendommen  skiller  seg  markant  fra  alle  andre  religioner.  La  meg  si  det  slik:  Jeg  reagerer  ganske  sterkt  på  den  taushet  bekjennelsesskriftene  omfattes  med  på  dette  forum.  Når  Vangen  sier  at  hun  er  blitt  mer  "tradisjonell  i  troen",  antar  jeg  det  betyr  at  hun  står  nærmere  bekjennelsen.  Og  derfor  nærmere  det  gudsbilde  og  menneskesyn  jeg  med  full  rett  og  god  grunn  kritiserer. 

Jeg  håper  mitt  noe  provokative  utspill  på  denne  tråden  kan  få  lesere  og  deltakere  til  å  rette  større  oppmerksomhet  mot  vår  kirkes  bekjennelser  og  teologi.  Det  er  synd  at  Vangen  ikke  har  tatt  tak  i  noen  av  de  mange  viktige  og  alvorlige  emner  jeg  har  tatt  opp  på  min  blogg,  som  hovedsaklig  handler  om  hennes  religion,  og  særlig  det  jeg  har  kalt "grunnmuren" (det  er  fullt  mulig  å  gjøre  dette  uten  å  innlate  seg  i  debatt  med  meg).  La  meg  til  slutt  si  at  jeg  personlig  har  hatt  stor  nytte  av  de  debatter  jeg  har  vært  involvert  i,  også  med  Vangen.  I  blant  må  man  banke  hardt  på  muren  av  motstand,  taushet  og  avledninger.     

Mvh.  G.  Ullestad 

 

Kommentar #13

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

oss vinglepettere imellom

Publisert over 10 år siden

Hei Heidi!

Jeg har vinglet og vinglet og håper ikke jeg er helt ferdig med det ennå selv i godt voksen alder. Reisen så langt har tidevis vært spennende, og feil har jeg selvsagt gjort. Men jeg liker å tenke at jeg har blitt klokere av det. Reisen er for min del målet, og jeg håper på å få reise i evigheten også

Kommentar #14

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Tor Fagerhaug. Gå til den siterte teksten.

Hei Heidi!

Jeg har vinglet og vinglet og håper ikke jeg er helt ferdig med det ennå selv i godt voksen alder. Reisen så langt har tidevis vært spennende, og feil har jeg selvsagt gjort. Men jeg liker å tenke at jeg har blitt klokere av det. Reisen er for min del

Det var fint sagt, Tor!

Kommentar #15

Heidi Terese Vangen

66 innlegg  1462 kommentarer

Grete

Publisert over 10 år siden

Jeg vet ikke om det er alle som setter pris på at jeg blogger så personlig som jeg gjør, men jeg gjør det fordi jeg opplever at min største styrke ligger i å rette søkelyset mot det mellommenneskelige eller det nære og personlige. Jeg gjør det godt i studiene, men når jeg hele dagen skriver i takt med religionsvitenskapelige fagidealer, ønsker jeg som regel en pause fra disse på fritiden. (Kanskje blir det annerledes når jeg endelig begynner med teologiske emner?)

Når det gjelder denne tråden, forstår jeg at ikke alle har lyst til å brette ut om personlige opplevelser, og nettopp derfor stiller jeg litt diffuse spørsmål som kan tolkes i flere retninger og besvares på forskjellige måter. Jeg har lyst til å bidra til å få folk til å tenke noen nye tanker, og der er vi kanskje litt like? Jeg kan også forstå ditt ønske om en klarere språkbruk, for språk er noe som interesserer meg.

Jeg har gått fra å ha en enkel og ureflektert "barnetro" på Jesus Kristus som Frelser, til en avvisning av kristentroen, gjennom en tro på Jesus som læremester i takt med nyreligiøse ideer (det var vel der du traff meg sist), og nå igjen til en tro på Jesus Kristus. Jeg ligger rimelig nært opp til bekjennelsesskriftene, men mener at jeg fortsatt har mer å lese meg opp på før jeg kan uttale meg så mye på den fronten. Det siste steget overrasket meg ganske mye og jeg syntes til og med det var litt ubehagelig, for jeg hadde slått meg til ro med å gå i Kristian Schjelderups fotspor - i hvert fall når det gjelder synet på Jesus.

Ironisk nok er jeg blant dem som har fått troen styrket av å lese religionsvitenskap, og det skyldes nok at jeg i stor grad mistet troen på Jesus som Kristus av å lese spekulative forsøk på historieskrivning av typen The Hiram Key. (Ja, jeg synes det er litt pinlig.)

I lys av alt dette kan godt forstå din kristendomskritikk, selv om jeg ikke helt forstår hvorfor du ønsker å bruke så mye tid på denne kritikken (særlig i et stadig mer sekularisert samfunn). Jeg har lett for å synes at det rent faglige blir litt kjedelig om det ikke også knyttes opp mot det personlige og menneskelige, og jeg blir derfor sittende og lure på hvilke livserfaringer du har som gjør at du har omfavnet kritiske kristendomsteorier fremfor alternativene. (Jeg forventer ikke at du skal svare på det.)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere