Test Bruker

6

Er Norge i krig?

Statsministeren er i ordkrig med opposisjonen om begrepet "krig" kan benyttes om dagens situasjon i Libya. Mange tenker nok at det bare er snakk om hva som høres best ut, men å være i krig har mer å si enn det.

Publisert: 29. mar 2011

Etter hvordan jeg forstår situasjonen, er Norge i krig. Norges militære kapasiteter brukes mot militære og statlige mål i Libya, og målet er etter hva jeg forstår å styrte det sittende regimet. Staten Norge angriper (sammen med mange andre stater med myndighet gjennom et FN-mandat legitimert av humanitære årsaker) staten Libya. Det gjør dette til en internasjonal væpnet konflikt, som er uttrykket Genéve-konvensjonen bruker om "krig".

Sånn jeg ser situasjonen kan det ikke sammenlignes med Norges engasjement i Afghanistan. Der har myndighetene bedt om hjelp til å bekjempe en opprørsgruppe, Taliban. Norge angriper med andre ord ikke staten Afghanistan, men hjelper myndighetene med militær makt og mentoring i en intern konflikt. Her kan nok uttrykket "borgerkrig" bedre nyttes, eller en "ikke-internasjonal væpnet konflikt".

Hva er forskjellen, sier du kanskje? Det er mange. I en krig tar man fiendens soldater som krigsfanger, som utleveres til sitt hjemland når krigen er over, og som ikke straffes for å ha deltatt i krigen med mindre personen har begått krigsforbrytelser.

I en intern konflikt, som den i Afghanistan, er motstanderne sivile (såkalte ulovlig stridende), og begår dermed lovbrudd ved å stride. De pågripes, overlates til politiet og får sin dom av en vanlig, sivil domstol ut fra det.

Dersom noen her sitter på mer kompetanse enn meg og vil rette på meg, er dere hjertelig velkomne til det. Det jeg baserer dette innlegget på er mine fem studiepoeng i faget "Jus og militærmakt" samt mye lesing i Genéve-konvensjonen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Selvsagt er Norge deltagende i .. 2 kriger pr. definisjon.

Publisert nesten 10 år siden

I Afghanistan kjemper norske soldater mot Taliban og Al-Qaida.  Og - i likhet med Libya er landet splittet i klan- og stammekultur.  I Afghanistan er regimeskiftet foretatt og de vestlig sponsede marionettene på plass.  Dette er krig i stadie 2.

I Norge kjemper våre flygere sammen med Al-Qaida, Muslim Brotherhood, Herabi-stammen og noen intellektuelle for om mulig å vinne over Gaddafi som får støtte fra Hasoony og Mughara stammene - i tillegg til den lille Gadhafaklanen.

Det er et paradoks - og sikkert en stor undring for de soldater med familie som kjemper og dør for Norge i Afghanistan - at vi kjemper sammen med og støtter aktivt opp under den ene Al-Qaida tilknyttede part i den pågående borgerkrig i Libya.  Dette er krig i stadie 1.

Og - når den medkjempende part i borgerkrigen er på vikende front - så hisser særlig England og USA opp med mulige scenarier for å få Norge og de andre krigsmedvirkende land til å bli med på det som må til for å vinne, 

Allerede nå er det trolig vestlig etterretning på bakken - det er trolig vestlig opplæring av de våpenkyndige frontsoldatene.  Nå vil Obama ha mer avansert våpen i hendene på ...Al-Quida, Muslim Brotherhood o.s.v. for å hindre tilbaketrekning, men noe sier meg at våpen alene i hendene på utrent personell ikke fører fram - så her må det mer infiltrering til.  Det neste blir bakkemannskaper - for det er tydelig at denne innsatsen har kun et mål - krigen for å fjerne Gaddafi.

Støre/Stoltenberg er ikke helt enige med de mest krigshissige om denne opptrappingen som direkte/indirekte er et brudd på våpenembargoen.  Støre er i NTB referert på at han forsøkte å advare våre våpenbrødre om å gi våpen til Al-Qaida, Muslim Brotherhood o.s.v.  Stoltenberg understreker at dette ikke er noen jakt på Gaddafi - han om det.

Nå skal også det i vår tid nøytrale Sverige kaste seg inn i krigen, men så langt er vel det nærmest å betrakte som at "søta bror" skal på flymesse i Middelhavet for om mulig å få noen bestillinger på JAS Gripen?

Og - trolig er ikke Middelhavsområdet det store feriemålet for den kommende sommer.....

 

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Posisjoner inntas

Publisert nesten 10 år siden

Det er ganske interessant å betrakte hvordan stormaktene nå posisjonerer seg for å sikre adgang til Libyas oljereserver når tiden er inne.

Stormaktene China, India og Russland antar at Ghadaffi vil overleve og gå seirende ut av krigen, og fordømmer bombingen til de allierte.

Frankrike, Storbritannia og USA satser istedet på at opprørerne vil bestemme over oljen når kampene er over.

Alle stormaktene er bevisst på at når det hele er over, er hukommelsen intakt hos den seirende part.

Litt interessant er det at president Barack Obama nå snakker om våpenforsyninger til opprørerne - langt utover hva FN-mandatet åpner for. I USA kan heller ikke en president involvere USA i krigshandlinger utenfor landet uten Kongressens godkjennelse, noe som ikke foreligger idag.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har imidlertid gitt omgående og klar beskjed - i noen slike aksjoner vil Norge ikke delta.

 

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere