Kristian Kahrs

109

En NATO offiser beklager

I dag gikk jeg ut offentlig på RTS, tilsvarende NRK i Serbia og gav min personlige beklagelse til det serbiske folk fordi vi i KFOR ikke var i stand til å beskytte Kosovos minoriteter. Se Youtube video under innlegget.

Publisert: 24. mar 2011

 

Av Kristian Kahrs
Tidligere KFOR offiser


24. mars, 1999 gikk Norge og  NATO til krig mot Jugoslavia fordi de nektet å signere Rambouillet-avtalen, og i januar 2000 sendte den norske regjeringen meg til Kosovo som major og presseoffiser for å representere KFOR, NATOs fredsbevarende styrke.

Selvfølgelig fantes det grunner til bombingen av Jugoslavia, men jeg kan ikke nevne ett eneste land som ville ha akseptert Rambouillet-avtalen. I følge denne ville NATOs styrker har fritt leide over luft, sjø og vann på hele Jugoslavias territorium. Ikke desto mindre, jeg var ikke en del av NATO på denne tiden, og derfor kan jeg ikke beklage bombingen av Jugoslavia.

Utenfor det bombede forsvarsdepartementet i Beograd. Foto: Boško Karanović, Press.

Vår jobb i KFOR, i henhold til FNs sikkerhetsrådresolusjon 1244 og den militærtekniske avtalen, var å beskytte serbere og ikke-albanere mot hevn fra den albanske majoriteten, men vi sviktet, vi sviktet totalt.

Mens vi hadde ansvaret for sikkerheten, ble 250000 serbere og ikke-albanere etnisk renset fra Kosovo. Selvfølgelig forsvarer jeg ikke den etniske rensingen av 800000 albanere under NATO bombingen, men dette var det den jugoslaviske regjeringen, ikke NATO, som var ansvarlige for.

I KFOR gjorde vi etter min mening to hovedfeil:

  1. Vi skulle ha innført unntakstilstand fra dag en etter at vi hadde ansvaret i Kosovo 12. juni, 1999. Da ville det ikke være noe spørsmål om hvem som bestemte. Enhver som bevegde seg utendørs etter mørkets frembrudd ville bli arrestert og satt i en leir en uke eller to, uansett om det dreide seg om en serber, albaner eller en annen minoritet. Vi var for opptatte av å spille rollen som frigjørere for albanerne
  2. Vi var for feige da vi tillot Kosovos frigjøringshær (UCK) til å omgjøres til Kosovos Beskyttelseskorps i september 1999 og senere Kosovo Police Service. På denne måten fikk kriminelle elementer en legitim status inn i Kosovos institusjoner. Den serbiske regjeringen har redegjort meget grundig for dette i en rapport fra 2003. Blant offiserene i KFOR var det mange som var ikke likte dette, men dette var et valg som ble tatt for å sikre oss at vi ikke ble angrepet av albanske ekstremister.

Før jeg reiste til Kosovo, sluttet jeg i jobben for å studere forholdene i Kosovo, og jeg tilbragte mye tid på NUPI. Derfor var jeg forberedt på å komme til et område hvor organisert kriminalitet var overalt. Likevel var jeg ikke forberedt på realitetene på bakken, og mens jeg jobbet i KFOR, var jeg ikke klar over at vi ikke gjorde vår jobb. Ikke desto mindre har jeg i lang tid følt en kollektiv skyld for å ikke være i stand til å beskytte Kosovos minoriteter.

I september 2010 sendte norske myndigheter tilbake 70 kosovoserbere som hadde søkt om asyl. Norge anerkjente Kosovo som en selvstendig stat i 2008, og samme år endret regjeringen praksis slik at kosovoserbere ikke lenger hadde krav på beskyttelse. Det er en skam at Norge behandler kosovoserberne på denne måten. Vi skapte et flyktningeproblem, og dette er måten vi håndterer det på.

I februar i år hadde jeg planlagt å gjøre en profesjonell jobb som journalist med returnerte kosovoserbere i Beograd, men jeg fikk jeg en sterk personlig reaksjon. Det er ikke snakk om en posttraumatisk reaksjon, men jeg følte et sterkt personlig ansvar, og jeg gråt. Men min personlige reaksjon kan også brukes til noe godt, og jeg håper å starte en debatt i Norge og andre NATO-land om det tunge moralske ansvaret med å gå til krig. Kan jeg endre på noe? Jeg vet ikke, men jeg skal prøve.

Som tidligere NATO offiser vil jeg beklage at vi ikke var i stand til å beskytte Kosovos minoriteter.


Kristian Kahrs bor og arbeider som journalist og forretningsrådgiver i Beograd, og han tjenestegjorde i KFOR fra januar til juli 2000. Mer om Kahrs på serbtrade.no og facebook.com/kahrs.

http://www.youtube.com/watch?v=jSk11_9RomY

 

Kommentar #51

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Operasjon hestesko var planlagt

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Bade kan selvfølgelig ha sine hjemmesnekrede teorier, men det er synd han ikke tar til argumentasjon og dokumentasjon som er fremlagt tidligere i tråden. Det ville ikke vært mulig for den jugoslaviske regjeringen å gjennomføre fordriving av så mange albanere uten påskuddet de fikk av NATOs bombing. Som jeg skriver tidligere, ville et styrket Kosovo Verification Mission hindret dette.

Jeg benytter bl.a. rapporten jeg henviste til for UK Parliament KOSOVO: THE MILITARY CAMPAIGN som kilde.  Her følger et lite utdrag av rapporten:

Once the bombing had started, "expulsions took place in practically every municipality."[223] As Dr Woodward told us, "I think also that once the bombing began then it was a different objective, it was no longer a campaign against the KLA but a campaign with strong historical roots."[224] It is also the case that "over 90 per cent of the Kosovo Albanian population was displaced in 1999."[225] Almost half of the Kosovo Albanian population were refugees—as opposed to internally displaced—by 9 June 1999. According to the OSCE "the majority of refugee statements indicate that documents...were routinely taken from Kosovo Albanians by police. This indicates that it was intended that the refugees should not return. Expulsions on this scale do not appear to be part of a "cantonisation" plan, but a more ambitious effort to rid Kosovo of the majority of its Kosovo Albanian population. Of course, once Kosovo had been cleared of most of its Albanians, it may have been Milosevic's intention to implement a cantonisation plan, but we do not know this.

95.  On the other hand, the OSCE report also casts light on the question—distinct from that raised by Operation Horseshoe—of whether the campaign against the Kosovo Albanians was planned, or the result of a spontaneous outburst of anger following the launching of air strikes. The first large scale movement of refugees—69,500—left Kosovo on 23 March, one day before air strikes were actually launched, and three days after the departure of OSCE monitors (although of course there were large number of internally displaced people and refugees before then—the point here is that there was a rapid acceleration at this time, particularly in refugees). In the first eight days of the campaign, 307,500 refugees left Kosovo. As the OSCE report argues, "the arrival of such large numbers so soon after the departure of the OSCE-KVM would appear to indicate pre-planning of the operations."[226]

96.  Another indicator that the campaign was organised and planned before the launch of air strikes is the use of trains, and buses, with two policemen per bus.[227] The OSCE records an incident on 27 March when police made villagers of Randubrava of Prizren municipality board buses which took them to Zur, from where they had to walk to Albania.[228] The UNHCR record that on 31 March, two trains carrying 3,000 people reached the Macedonian border. On the next day, two trains carrying 5,000 people arrived.[229] To organise this number of people on to buses and trains requires considerable planning. The Foreign Secretary was clear that "what we have witnessed in Kosovo has not been spontaneous emotional anger by random servicemen; what we are witnessing has been a deliberate co-ordinated programme of deportation."[230] Of course, not all the refugees created by Serb action in Kosovo were actually herded onto buses or trains, or sent across the border at gun-point: many fled of their own volition, aware of the consequences of staying behind.

Jeg tror det kan være grunn til å illustrere det enorme omfanget av og brutaliteten i denne operasjonen:  den motsvarer f. eks. at hele Oslo samt minst en omegnskommune ble tømt for folk og fordrevet til for eksempel Sverige uten penger, uten identitetspapirer og med brente hus bak seg.  Forholdene mange steder var værmessig slik vi ser i dag: temperatur nær nullpunktet og med smeltende snø på bakken.  De fordrevne hadde ingen spesielle steder å gå til, visste ikke hvor de kunne sove neste natt, hadde ikke engang telt. Jeg synes rapporten argumenterer på en overbevisende måte at en så omfattende operasjon krevde uker med forberedelser.

Kommentar #52

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Disse stridbare serberne

Publisert over 10 år siden

På begynnelsen av nittitallet huset jeg tre flyktninger fra Serbia. De flyktet fra sitt hjemland for ikke å bli innrullert i hæren og risikere å bli sendt til en krig de fant meningsløs. På den samme tiden mistet vi plutselig venner som følte de ikke lenger kunne være venner med oss fordi det ble snakket serbisk i hjemet. Det spilte ikke noen rolle hva man mente om krigen det holdt at man var definert som fienden.

En rekke unge menn i serbia flyttet rundt på den tiden. For hærens innrullerinsmannskap kunne ikke få tak i en om man ikke var hjemme. Løsningen var derav å flytte til hverandre så ingen var hjemme nå innkallingen kom.

Det hevdes at serbere er verdens beste venner men de er også et folkeslag man ikke ønsker som sine fiender. NATO var nok klar over at bakkestyrke satt inn i Serbia ville medført massive tap, de ville da krysse en grense som ville mobilisert et helt folk til motstand. Dette har vi sett nok eksempler på gjennom historien. Det litt finurlige er at vi ikke finner dette i eget land, vi ble hærtatt i 1940 og motstanden var minimal selv om historiebøkene liker å fremstille det som annerledes.

Hva hadde skjedd uten bombingen NATO utførte i Serbia, vel det vil vi aldri få svar på. Man kan spekulere til man blir gammel og støvete uten at noe svar vil foreligge.

Som jeg har nevnt flere ganger alt, seierherrene skriver historien. Eivind B. målbærer den og har derav sitt på det tørre. Like fullt er det slik at historien har sin egen sannhet og den er full av nyanser og i motsetning til en skrevet historie så er den virkelige historien levende og utøvende på menneskers liv og oppfattninger.

Det virker lett for mange å avfeie mennesker som har stått midt i det og gjennomlevet sin historie om de kommer til skade å ytre seg på en måte som ikke samsvarer med den historien som er skrevet av seierherrene. Det første som går fløyten når man skriver histore er nyansene for de passer sjeldent inn i det budskap man ønsker å formidle.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere