Kjell G. Kristensen

149

Åndsbudskapet og Jesu komme

Publisert: 23. mar 2011

Alle forsøk på og forklare at Jesus kommer snart har strandet, og kristne forstå seg på’ere klarer ikke å forklare hvorfor  Matt.1.20 -23 gjør fortellingen så pass uklar at de vegrer seg for en videre undersøkelse av saken i frykt for at de da skal tape troen på Jesus?

Er det noen vits i å ha en tro som bygger på løgn og direkte manipulering med Guds Ord?

I Matt.1.20 kommer en engel og forteller Josef i en drøm at han ikke skal engste seg for å ta Maria til seg, og at det som er avlet i henne er av den hellige ånd.*

 Det som alle leser i en Bibel må forstå, er at Bibelen ikke er en vanlig bok en kan lese fra perm til perm , men at dette er profetier fortalt stykkevis, og på en underlig måte som gjør at man må studere tekstene i stedet for å lese dem.

Jeg skal ta for meg alt som står i de 3 versene nevnt ovenfor, bit for bit, så kan eventuelle motargumenter diskuteres ut fra dette. Vers 20 forteller at det kom en engel til Josef, - nå er ikke engler forklart i dette kapitlet til Matteus i det hele tatt. Det finnes visst en engleskole som skal prøve og forklare hva en engel er for noe, men ellers er Bibelen en ypperlig kandidat til dette formålet. Matt.13.39 forklarer at englene egentlig er høstfolket, og at de tilhører høsten som er enden på denne verdensalder – noe vi ennå ikke er kommet til heldigvis. Så hvordan enden kunne ha kommet for 2000 år siden er en uløst gåte? Og det hele var vel bare en drøm for fremtiden som Josef hadde?

 Hvis Josef fikk en drøm om noe som skulle skje i endens aller siste tid, hvordan forstår vi da dette med hva som er avlet i Maria og som er av den hellige ånd? Hellig ånd står heller ikke forklart her, men i Apg.2.17 ff, som forteller at det skal skje i de siste dager med tegn i jorden og på himmelen. Åp.1.10 bekjentgjør så hvilken dag den hellige ånd kommer – På Herrens dag.

*2.Tess.2.2 advarer oss mot å tro på at Herrens dag alt har kommet sammen med åndsbudskapet – for Herrens dag kommer som en tyv, og himmelen skal forgå med veldige drønn , og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyst. (2.Pet.3.10) Og før Herrens dag kommer skulle sol og måne sortne – en grei beskjed til kristne som mener den hellige ånd alt har kommet, for den skulle vel utgytes over alle på samme tid (over alt kjød /alle mennesker – Apg.2.17) som i Åp.1.10 er Herrens dag.

 Da blir det noe alvorlig feil å hevde Jesu fødsel for 2000 år siden, for det sier skriften ingenting om, men det står i v21 at hun (Maria) skulle føde en sønn som hun skulle kalle Jesus, for han skulle frelse sitt folk fra sine synder. Ingen er i dag frelst fra sine synder, nettopp fordi de fortsatt lever i sine synder – det var nettopp dette Jesus talte om da han sa til han som var blind (fordi han ikke kunne se eller forstå noen ting) – hva er lettest å si (for å forstå hva han mener) : Dine synder er deg forlatt, eller stå opp og gå? – Han mente selvfølgelig oppstandelsen fra de døde etter den siste basun, den 7. hadde lydt.

Forklaringen til at Jesus skulle frelse sitt folk fra sine synder ligger altså i v21 som en dobbel forklaring – han skulle frelse sitt folk fra deres synder (ved at han skulle reise dem opp fra døden) og i at navnet Jesus rett og slett betyr: Gud frelser.

 Matt.1.22  prøver og forklare for leserne at fødselen av Jesus skjedde for at profetiene, det som er talt ved profeten som forteller i v 23 at en jomfru skulle føde en sønn og at han skulle kalles Immanuel – utlagt betyr navnet at Gud  er med oss. (ikke med ham, som en bekreftelse på Gal.3.16 at dette er snakk om en ætt.) Immanuel er heller ikke videre forklart under dette kapitlet, men henviser til Jes. 7.14-16 som forteller at Immanuel ikke sluttet med sine onde gjerninger før de to kongene man fryktet for og hvis land skulle ligge øde på den tiden. Hendelsene skulle være så store fortelles det om i v 17, - at historiebøkene ikke kunne ha latt en slik hendelse være ufortalt i historiebøkene, - at dager som kommer over ham (Immanuel) og hans fars hus, - Jakob (Israel)  - dager som det ikke har vært maken til siden da Eifraim skilte seg fra Juda som var Assurs konge? Du og du! Og dette skjedde for 2000 år siden, eller før - noen som vet?

 Når folk som kaller seg kristne begynner å vente på Jesu gjenkomst på grunn av dette som vi har fått vite her, så er det jeg etterspør, hvor ligger logikken? Kan Jesus komme snart igjen, da det beviselig ut fra skriftene ikke vises noe tegn på at han er født enda? Hvordan kan Jesus bli født før den hellige ånds tilstedeværelse på Herrens dag? Og hvorfor skulle kvinnen i Åp.12.4-5 føde Jesus nok engang (han som skulle styre hedningene med jernstav) midt foran dragen? Eller skjedde dette også for 2000 år siden?

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere