Jan Christensen

20

HVORDAN KOMME TIL HIMMELEN?

Publisert: 16. aug 2009  /  679 visninger.

Bibelen sier at det finnes bare en vei til himmelen og veien er Jesus.

Veien til himmelen er ikke i første omgang gode gjerninger, eller ved å ta seg isammen og gjøre så godt en kan. Bibelen sier at det som i første omgang er synd er å ikke ville tro på Jesus.
Synden er at de ikke tror på Meg (Jesus) Johannes 16:9.

"Jesus sa til ham: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg."
Johannes 14:6.

"For av nåde er dere frelst, ved tro, og dette er ikke av dere selv; det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg." Efeserbrevet. 2:8-9.

Nåde betyr ufortjent, gratis, altså er det gratis, er en gave som en bare skal enkelt ta imot.
Men alle som tok imot ham, dem ga Han (Jesus) rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

"For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evigvarende liv." Johannes 3:16.

Er gode nyheter, ingen av oss behøver å gå fortapt for Jesus døde på korset og tok der på seg all vår synd.

Jesus oppstod fra de døde, og beseiret synden og dødens makt og beviste på den måten at Jesus var Guds Sønn.

"For hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud reiste Ham opp fra de døde, da skal du bli frelst." Romerbrevet 10:9

"For med hjertet tror man til rettfedighet, og med munnen bekjenner man til frelse". Romerbrevet 10:10

"For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Romerbrevet 10:13

Slik kan du enkelt be om du vil ha visshet om at du er på vei til himmelen:

Kjære Himmelske Far! Jeg kommer til Deg i Jesu navn, ber at du tilgir meg all min synd.
Inviterer deg Jesus til å komme inn i mitt liv som min Frelser og Herre.
Jeg ønsker å bli ett Guds barn og å komme til himmelen.
Fyll meg Jesus nå med din gode Hellige Ånds, så jeg får kraft til å fortelle andre om deg.
Jeg ber i Jesu navn amen.

Har du bett denne bønnen fra ditt hjerte, er du nå ett Guds barn.
Vil oppmuntre deg til å ta kontakt med noen kristne, begynne å gå i en menighet/kirke som forkynner Biblen som Guds ord og eneste autoritet.

1) Les i Bibelen for å bli bedre kjent med Jesus Kristus
"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" Salme 119:105

2) Tal med Gud i bønn
"Og hva dere ber om i deres bønner, hvis dere tror, skal dere motta det." Matt 21:22
"Vær ikke engstelig for noe, men la i alle ting deres bønner og ydmyke begjæringer komme fram for Gud i bønn og takksigelse;" Fil. 4:6

3) Fortell andre om Jesus Kristus.
"Og han sa til dem: Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle skapninger." Mark. 16:15
"For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så greker." Rom 1:16

Broderlig hilsen
Jan Christensen

http://ordet.info/

Her kan du se en videosnutt om hvordan du blir ett Guds barn:
http://www.youtube.com/watch?v=lE5_YUiuiVo

Kommentar #1

Christina Dahl

25 innlegg  44 kommentarer

RE: HVORDAN KOMME TIL HIMMELEN?

Publisert over 12 år siden

 

Spørsmålet er vel heller "HVORFOR komme til himmelen?"

Der skal du tilbringe en evighet (og det er lenge, det!), med hva da?

Spille på harpe? Og, ikke minst, overvære de stakkarene, bl.a. slekt og venner, som pines i Helvete. Og ikke bare det, du skal til og med fryde deg over det.

Tror jeg foretrekker å IKKE komme til den himmelen din, jeg...

Kommentar #2

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: HVORDAN KOMME TIL HIMMELEN?

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 00:45 skrev Christina Dahl:

 

Spørsmålet er vel heller "HVORFOR komme til himmelen?"

Der skal du tilbringe en evighet (og det er lenge, det!), med hva da?

Spille på harpe? Og, ikke minst, overvære de stakkarene, bl.a. slekt og venner, som pines i Helvete. Og ikke bare det, du skal til og med fryde deg over det.

Tror jeg foretrekker å IKKE komme til den himmelen din, jeg...

 Det var da en underlig konklusjon?

Javisst er evigheten lenge, men hva driver du med i dette livet da? Hvorfor tror du at det ikke skal være annet å gjøre i Himmelen enn å "spille harpe"?

Angående ordet Helvete, er ikke det et begrep du finner i bibelen, ordet stammer fra norrønsk mytologi.

Men Jesus lære oss at det forskjell på "det gode liv" og et forspilt liv.

Jeg antar at du ser at det er mulig å leve et forspilt eller ødelagt liv?

Kommentar #3

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Veikartet

Publisert over 12 år siden

Det var en veldig godt innlegg, Christensen!

Men som du ser så er det ikke alle som synes det,  men Gud ønsker at menneskene skal være slik, enten kalde eller varme, men ikke lunkne.

Til Dahl vil jeg si, at nå kommer vi ikke til å savne noen som ikke befinner seg i himmelen.  Og når det gjelder tiden, så kommer den til å være fraværende.  Jeg kommer snart til å ha en innlegg om nettopp tiden i himmelen, så gled deg til det!

 

Kommentar #4

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jesus er veien!

Publisert over 12 år siden

Ja, dette var jo enkelt og godt forklart, Christensen.

Vil bare føye til noen linjer.

"Alle har syndet og står uten ære for Gud" Romerne 3,23.

"Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere" Romerne 5,8.

Da Jesus døde på korset, tok han på seg skylden for alle våre synder. Derfor kan han også tilgi oss alle våre synder og gjenopprette fellesskapet mellom Gud og oss.

Veien til himmelen er en person, personen Jesus. Hvert enkelt menneske må selv ta imot Jesus som sin Frelser. Ingen er for dårlig eller for ond. Ingen er for langt borte fra Gud. Gud er klar til å tilgi enhver synd og gi deg fred.

Det er Jesu Kristi blod som renser oss fra all synd. Jesu blod var betalinga for vår synd. Han gav sitt liv og døde, forat vi skulle få vårt liv tilbake.

På korset døde Jesus en stedfortrende død. Han var uskyldig men tok på seg andres skyld. Jesus godtok at han skulle bære menneskers synd. Jesus var lammet som ble slaktet. Han ble et offerlam, et syndoffer.

"Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile" Matteus 11,28.

 

Kommentar #5

Knut Haug

15 innlegg  140 kommentarer

Bra innlegg---

Publisert over 12 år siden

Ja, J. CHRISTENSEN jeg synes du underviser sant og godt om "Hvordan komme til himmelen.

-Det er jo ikke egne meninger du kommer med , men du bygger det hele med Guds ord, sannhetens ord.-Om noen ikke tror det, så må det jo bli på eget ansvar, for enhver er jo gitt sin egen vilje.- Men til disse vil jeg likevel komme med et spørsmål:"Har dere virkelig prøvd å etterleve Guds ord?--Tenk om du da finner ut at det er sant-. At du med din innstilling har tatt feil. Hva så? 

Kommentar #6

Monika Butler

1 innlegg  10 kommentarer

Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

Det er veldig bra å stadig nevne veien til himmelen. Hva bibelen forteller og hva en må gjøre for å få "billetten" dit.

Mitt spørsmål til forsamlingen er hvorfor  C. Dahl har så negativ holdning  til evigheten hos Jesus? Er det hennes feil, er hun en av dem som er dømt til å gå fortapt? eller er det at vi kristne og vår oppførsel som Guds referanser på jord, som ikke appellerer til hennes hjerte.

At C Dahl reagerer på denne måten bør vekke opp våre tanker. Hvem preker vi evangeliet for? De unådde eller for hverandre?

Jeg vet heller ikke om C Dahl hater musikk. som musiker selv vet jeg hvor deilig det er å bare svinne henn i tonene. entet til et sabla bra band, eller mine egne gitar klimper. 

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

 

Hvorfor C.Dahl har en negativ holdning til evigheten, må du jo nesten spørre henne selv om, Rudi.

Videre spør du: "Er det hennes feil, er hun en av dem som er dømt til å gå fortapt?", det er vel ingen som er dømt til å gå fortapt. Skriften sier da at: "...han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse" (2.Pet 3,9). Det er nok heller sånn at mennesker sender seg selv til fortapelsen ved å nekte å ta imot frelsen som Jesus tilbyr. Vi har alle en fri vilje. Gud tvinger ingen.

Så spør du hvem vi preker evangeliet for? I dette tilfellet så regner jeg med at innlegget til Christensen var rettet til ufrelste, dem er det jo flere av her inne på forumet.

Du har kalt kommentaren din for: "Jesus er enkel", det stemmer. Og jeg synes Christensen forklarte veien til himmelen på en enkel måte, Jesus er veien. Ingen burde ha noen problemer med å forstå det som er skrevet på denne tråden. At noen andre kristne kan gjøre ting vanskelig og innviklet når de forklarer veien til himmelen og om Jesus, stemmer sikkert, men ikke i denne tråden.

Kommentar #8

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Er Jesus enkel?

Publisert over 12 år siden

Dersom vi studerer evangeliene, hvilken Jesus finner vi da? En litt enkel troskyldig mann, som alle kan like? En enkel vandringsmann?

eller finner vi en mann som virkelig setter folk og lærde inn i situasjoner de ikke har tenkt igjennom før? Som får dem til å reflektere på en ny måte over livet og sine valg?

For noen år siden var jeg i Israel. Der besøkte jeg noe de kalte

"den bibelske hage"

Han som tok i mot oss utfordret oss til å tenke igjennom om vi virkelig forstod fortellingene i evangeliene, og med noen enkle visninger fra antikkens Israel, som jo Jesus levde i, fikk han i alle fall meg til å bli mer undrende til det vi leser.

Jesus var nok ikke "enkel", nei,

Men han kom for at de "enkle" skulle bli frelst.

Kommentar #9

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 11:28 skrev Monika Rudi:

Det er veldig bra å stadig nevne veien til himmelen. Hva bibelen forteller og hva en må gjøre for å få "billetten" dit.

Mitt spørsmål til forsamlingen er hvorfor  C. Dahl har så negativ holdning  til evigheten hos Jesus? Er det hennes feil, er hun en av dem som er dømt til å gå fortapt? eller er det at vi kristne og vår oppførsel som Guds referanser på jord, som ikke appellerer til hennes hjerte.

At C Dahl reagerer på denne måten bør vekke opp våre tanker. Hvem preker vi evangeliet for? De unådde eller for hverandre?

Jeg vet heller ikke om C Dahl hater musikk. som musiker selv vet jeg hvor deilig det er å bare svinne henn i tonene. entet til et sabla bra band, eller mine egne gitar klimper. 

 Hvor C Dahl mener det hun mener er hun vel best til å svare på selv.

Men fint at du reiser noen spørsmål, Det er fort gjort å komme med svarene.

Jesus var veldig god til å spørre, bare les så ser du det.

Kommentar #10

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert over 12 år siden

Jesus var enkel? Sorry men det er noe av det dummeste jeg har hørt. Han er jo visdommen selv.

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: ...

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 16:53 skrev Martin Drange:

Jesus var enkel? Sorry men det er noe av det dummeste jeg har hørt. Han er jo visdommen selv.

Det var jo et intellektuelt svar, og du verden så godt begrunnet.

Kommentar #12

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert over 12 år siden

Hvordan i huleste kan Guds sønn, visdommens opphavsmann være enkel? Jeg synes det er en latterlig påstand

Kommentar #13

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: RE: ...

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 19:05 skrev Gunnar Lund:

 

16.08.09 kl. 16:53 skrev Martin Drange:

Jesus var enkel? Sorry men det er noe av det dummeste jeg har hørt. Han er jo visdommen selv.

Det var jo et intellektuelt svar, og du verden så godt begrunnet.

 Tja,

er du uenig begrunnelsen, Lund?

Martin sier jo at Jesus er visdommen.

 

Kommentar #14

Roger Fjesbok

0 innlegg  14 kommentarer

RE: RE: HVORDAN KOMME TIL HIMMELEN?

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 00:45 skrev Christina Dahl:

 

Spørsmålet er vel heller "HVORFOR komme til himmelen?"

Der skal du tilbringe en evighet (og det er lenge, det!), med hva da?

Spille på harpe? Og, ikke minst, overvære de stakkarene, bl.a. slekt og venner, som pines i Helvete. Og ikke bare det, du skal til og med fryde deg over det.

Tror jeg foretrekker å IKKE komme til den himmelen din, jeg...

Og det står du helt fritt til, men hvorfor tråkke på dem som vil dit? Gir det deg en spesiell form for glede å forsøke å smadre andres håp om et liv med mening etter dette?

Og Helvete er en HELT annen diskusjon som jeg mener kanskje kan være overlatt til noen som faktisk har kunnskap om temaet og ikke en som synser om hva vi som kommer til himmelen skal gjøre der, eller fryde oss over det.

Jeg har i allefall forstått en ting: Du forsøker å ødelegge andres liv ved å tråkke på det som folk holder i sine hjerter; Håp og glede i at det finnes noe som er større enn dem selv, men som allikevel elsker dem. At det ikke passer inn i din logiske verden med mennesket er sin egen Gud får så være, men husk at det faktisk er noen som baserer store deler av livet sitt på det andre som sannhet.

Du skal selvsagt få ha dine meninger, men kanskje lage et eget innlegg om dette temaet også, og ikke "slenge med leppa" når noen faktisk bruker tid og krefter på å skrive en så flott artikken som det Christensen har gjort her.

Kommentar #15

Monika Butler

1 innlegg  10 kommentarer

Jesus ER enkel

Publisert over 12 år siden

La meg få presisere min uttalelse om at Jesus er enkel. Han virket svært komplisert for meg da jeg søkte ham for 15 år siden. De referanserammene jeg dengang hadde til kristendommen var kirka, og noen "mutte" ( som jeg som hedning opptattet dem)  mennesker Jeg hadde stor lengsel etter Gud, men etter å ha "slitt" meg gjennom flere nrk tv- gudstjenester uten å skjønne noen ting av det prestene sa gav jeg opp. Det Jesus kristenlivet var altfor komplisert for rmeg.

Heldigvis, Gud er den som kaller på en, og han gir aldri opp. En oktoberdag i 1993 "så jeg lyset" Jesu Ord er enkelt, evangeliet er enkelt. Det handler om kjærlighet og overgivelse.  Det handler ikke om andre mennesker og deres holdninger, men om Guds ufattelige forståelsesfulle begeistring for meg.

Det sa en evangelist, og jeg forstod, og elsker Jesus tilbake

Mitt spørsmål vedrørende C. Dahl var rettet til dere brødre. Hvorfor vil ikke damen til himmelen? Jeg sa også dette.... er hun blant dem som går fortapt?... Grunnen til det er at Gud allerede vet som går fortapt. Han ønsker frelse for ethvert menneske.

C Dahl er på søken, ellers hadde aldri dama kommet på å gå innpå VL sine sider engang.

Kommentar #16

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Jesus ER enkel

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 20:13 skrev Monika Butler:

La meg få presisere min uttalelse om at Jesus er enkel. Han virket svært komplisert for meg da jeg søkte ham for 15 år siden. De referanserammene jeg dengang hadde til kristendommen var kirka, og noen "mutte" ( som jeg som hedning opptattet dem)  mennesker Jeg hadde stor lengsel etter Gud, men etter å ha "slitt" meg gjennom flere nrk tv- gudstjenester uten å skjønne noen ting av det prestene sa gav jeg opp. Det Jesus kristenlivet var altfor komplisert for rmeg.

Heldigvis, Gud er den som kaller på en, og han gir aldri opp. En oktoberdag i 1993 "så jeg lyset" Jesu Ord er enkelt, evangeliet er enkelt. Det handler om kjærlighet og overgivelse.  Det handler ikke om andre mennesker og deres holdninger, men om Guds ufattelige forståelsesfulle begeistring for meg.

Det sa en evangelist, og jeg forstod, og elsker Jesus tilbake

Mitt spørsmål vedrørende C. Dahl var rettet til dere brødre. Hvorfor vil ikke damen til himmelen? Jeg sa også dette.... er hun blant dem som går fortapt?... Grunnen til det er at Gud allerede vet som går fortapt. Han ønsker frelse for ethvert menneske.

C Dahl er på søken, ellers hadde aldri dama kommet på å gå innpå VL sine sider engang.

 flott, sånn  skal det lyde.

Kommentar #17

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

Jesus er enkel, evangeliet er enkel og frelsen er enkel.

At noen prøver å gjøre dette innviklet og vanskelig å forstå, er ingenting å bry seg om.

Jeg kjenner flere personer lik Butler. De skjønte ingenting av av gudstjenestene, ingenting av kristendomsundervisningen og alt det virvare av merkverdigheter som har skjedd opp gjennom århundrene i kristendomshetens navn, de skjønte ingenting av disse aplegøyene som disse amerkanske predikantene holder på med, minner mer om sirkus.

Inntil de fikk høre det enkel evangeliet. Bare noen få setninger var nok til å gripe det. Det handlet om hvordan Jesus døde på korset og tok på seg all verdens synd. Han sto opp fra de døde og leverr i dag. Og tar vi imot Jesus så får vi tilgivelse for våre synder. Og: "Hver den som påkaller Herens navn skal bli frelst". Så enkelt er det.

"Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige".

 

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:MyriadPro-Regular; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-alt:"MS Gothic"; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face {font-family:"@MyriadPro-Regular"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Kommentar #18

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

...

Publisert over 12 år siden

Jeg er enig i at det er lett å komme til TRO PÅ Jesus. Bibelen sier jo noe om at vi må simpelthen være som barn om vi skal ta i mot Gud.

Men å gå derfra å si at JESUS er enkel - dèn går jeg absolutt ikke med på ;)

Kommentar #19

Monika Butler

1 innlegg  10 kommentarer

RE: Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

 

16.08.09 kl. 23:25 skrev Gunnar Lund:

......de skjønte ingenting av disse aplegøyene som disse amerkanske predikantene holder på med, minner mer om sirkus.

 

 Åh......nå var det en amerikans "aplegøyee" som gjorde evangeliet forståelig for meg.

.

Kommentar #20

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

RE: RE: Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

Dette var en vakker tråd!

Jesus er vel både enkel og komplisert.

Kjærligheten er derimot ikke vanskelig å oppfatte, selv om den kan være komplisert å forklare fullt ut. Gud er kjærlighet.

Gudsopplevelsen - en sterk dyp visshet om at Han er hos meg, er det mest fantastiske jeg har i mitt liv. Han elsker meg og har en mening med mitt liv, ja, til og med med det som kommer etter døden.

At han elsker, betyr at han bryr seg og har gode tanker for meg.

Det er DEN "Jesus'en" jeg vil dele med mennesker.

Himmelen blir fin den - i all evighet.

Det finnes en god "teknisk" begrunnelse for at man aldri kan få slutt på nye gode opplevelser. Desto flere opplevelser, desto flere kombinasjoner, og desto flere kombinasjoner, desto flere opplevelser i det uendelige. Vi får overlate evigheten i Guds hender og nyte det gode liv.

Tro om ikke ateister er en av de gruppene som opplever minst helbredelser...

La oss leve det gode liv med vår himmelske Far, Jesus og kraftkilden og hjelperen, DHÅ.

Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

RE: RE: Jesus er enkel

Publisert over 12 år siden

 

17.08.09 kl. 03:57 skrev Monika Butler:

 

16.08.09 kl. 23:25 skrev Gunnar Lund:

......de skjønte ingenting av disse aplegøyene som disse amerkanske predikantene holder på med, minner mer om sirkus.

 

 

 Åh......nå var det en amerikans "aplegøyee" som gjorde evangeliet forståelig for meg.

.

Det var jo fint at det skjedde med deg, men jeg vil alikevel påstå at dette er mer unntaken enn regelen. Ofte blir det mer vektlagt helt andre ting enn å forkynne det enkel evangeliet.

Kommentar #22

Kaia Nilsen

2 innlegg  20 kommentarer

litt for voldsomt

Publisert over 12 år siden

Om dette er skrevet for å frelse de "unådde" tror jeg dere mister de lenge før dere hiver rundt dere med mer eller mindre relevante bibelsitat.

Tror nok heller dere skriver for hverandre.

Hvis Jesus er enkel-gjør det enkelt!

Kommentar #23

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re:R.Tveit

Publisert over 12 år siden

Rune Tveit skriver følgende:    Angående ordet Helvete, er ikke det et begrep du finner i bibelen, ordet stammer fra norrønsk mytologi.

Dette er rent tøv!

Rune, du må kjøpe deg en bibelsk ordbok. Du påstår at helvete ikke er bibelsk? Her skal jeg gi deg noen stikkord:

Skal være skyldig til helvedes ild. Matt.5,22. .. enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete v.29

Ødelegge både sjel og legem i helvete Matt.10,28    ha to øyne og bli kastet i helvetes ild.18,9

Gjør dere ham til et helvetes barn. 23,15   Hvordan kan dere unnfly helvetes dom?23,33.

Tungen settes selv i brann av helvete. Jak.3,6

Himmelen er motstykke til helvete.  Ildsjøen i åp. er det samme som helvete.

Kommentar #24

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Re:R.Tveit

Publisert over 12 år siden

 

17.08.09 kl. 17:46 skrev Terje Johansen:

Rune Tveit skriver følgende:    Angående ordet Helvete, er ikke det et begrep du finner i bibelen, ordet stammer fra norrønsk mytologi.

Dette er rent tøv!

Rune, du må kjøpe deg en bibelsk ordbok. Du påstår at helvete ikke er bibelsk? Her skal jeg gi deg noen stikkord:

Skal være skyldig til helvedes ild. Matt.5,22. .. enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete v.29

Ødelegge både sjel og legem i helvete Matt.10,28    ha to øyne og bli kastet i helvetes ild.18,9

Gjør dere ham til et helvetes barn. 23,15   Hvordan kan dere unnfly helvetes dom?23,33.

Tungen settes selv i brann av helvete. Jak.3,6

Himmelen er motstykke til helvete.  Ildsjøen i åp. er det samme som helvete.

 Poenget Terje

er at du leser dette i en oversettelse som er skrevet lenger etter at skriftene ble laget mellom år 300 - 900

På den tiden var det jødisk mytologi man kjente til, i denne mytologien hadde man andre termer for dette.

Jesus selv brukte aldri ordet Helvete.

Han brukte andre, men det var ordet Helvete som var mitt poeng.

Jeg har aldri påstått at ikke bibelen lærer om to slag liv (fravær eller samfunn (med Gud)) og to slag utganger på dette livet. (samfunn eller fravær (med Gud))

Det vi vet mindre om er hvordan vi skal forstå de bibelske bildene.

Men jeg står fast på at Jesus aldri brukte ordet

Helvete.

Kommentar #25

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Re: Re Tveit

Publisert over 12 år siden

Poenget Terje

er at du leser dette i en oversettelse som er skrevet lenger etter at skriftene ble laget mellom år 300 - 900

Da Jesus gikk her nede sa han ge Hinnom, som er hebraisk og betyr Hinnoms dal og som de sammenlignet med helvete som senere ble oversatt til gresk og til Gehenna. Hinnom og Gehenna har det samme betydning på hebr og gresk.

ge Hinnom var en dal hvor de ofret til avguden Molok hvor de ofret også barn. Jeg syntes Gehenna er et bedre ord og hvor det belyser mer rundt selveste stedet. Helvete har også fått navnet ildsjøen, sjøen som brenner med svovel. Dette forteller mere hvor alvorlig det er å komme ditt. Helvete ble lagd for djevelen i utgangspunktet, men etter som menneskene falt og la seg under djevelen, vil dette stedet også bli menneskenes sted i all evighet hvis de ikke omvender seg til Jesus.

Når jeg leste ditt svar hørtes det ut som du fornektet avgrunnen da du nevnte at ikke bibelen belyste dette og at dette var liksom oppdiktet. Vår bibeloversettelse bruker ordet  helvete, og det er riktig etter som bibelen er skrevet om til gresk. Derfor er det veldig dumt å vri og vrikke på denne oversettelsen, for begge ordene betyr det samme.

Kommentar #26

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

RE: Re: Re: Re Tveit - Gudnærvær og Gudsfravær

Publisert over 12 år siden

 

18.08.09 kl. 00:11 skrev Terje Johansen:

Poenget Terje

er at du leser dette i en oversettelse som er skrevet lenger etter at skriftene ble laget mellom år 300 - 900

Da Jesus gikk her nede sa han ge Hinnom, som er hebraisk og betyr Hinnoms dal og som de sammenlignet med helvete som senere ble oversatt til gresk og til Gehenna. Hinnom og Gehenna har det samme betydning på hebr og gresk.

ge Hinnom var en dal hvor de ofret til avguden Molok hvor de ofret også barn. Jeg syntes Gehenna er et bedre ord og hvor det belyser mer rundt selveste stedet. Helvete har også fått navnet ildsjøen, sjøen som brenner med svovel. Dette forteller mere hvor alvorlig det er å komme ditt. Helvete ble lagd for djevelen i utgangspunktet, men etter som menneskene falt og la seg under djevelen, vil dette stedet også bli menneskenes sted i all evighet hvis de ikke omvender seg til Jesus.

Når jeg leste ditt svar hørtes det ut som du fornektet avgrunnen da du nevnte at ikke bibelen belyste dette og at dette var liksom oppdiktet. Vår bibeloversettelse bruker ordet  helvete, og det er riktig etter som bibelen er skrevet om til gresk. Derfor er det veldig dumt å vri og vrikke på denne oversettelsen, for begge ordene betyr det samme.

 Poenget mitt var at jeg reponderte et innllegg fra en ikke troende, som etter min mening overfokuserte på ordet "helvete".

Jeg tror at bibelens forkynnelse handler om "liv i Gudsnærværet" og "liv i Gudsfraværet" (som egentlig er døden) Det går ann å leve livet her på en av de to måtene.

Jeg tror at den som går ut av tiden i Gudsnærværet fortsetter det når man er kommet gjennom forhenget som skiller mellom livet nå, og livet deretter.

På samme måte tror jeg at Gudsfraværet fortsetter for dem som har fornektet Jesu forsoningsverk, som er det eneste grunnlaget for Gudsnærvæt.

Det er sånn at jeg tenker om dem som ikke har opplevd Gudsnærværet, - at det kan komme av at de har et vrengebildet av evangeliet. Jeg tror at formidlingen av hva fortapelsen er, har gjort at mange ikke makter å se hvor stort det er å leve i Gudsnærværet

Det dreier seg for meg om livslinjen og dødslinjen, som er de mulighetene bibelen skisserer for livet.

Ordet Helvete, har dermed en "skyggeeffekt", i det dette ordet gjør at man ikke makter å vise hvem Gud er.

Håper dette var mer klargjørende, jeg ser ikke noe poeng i å føre en helvetesdebatt. 

Kommentar #27

Jan Christensen

20 innlegg  114 kommentarer

RE: litt for voldsomt

Publisert over 12 år siden

Når jeg skrev prøvde jeg å skrive det enkelt, enig med deg at evangeliet er enkelt.

Vi mennesker har ofte lett for å gjøre det enkle vanskelig.

Bibelen sier jo at:  Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Matteus 15.

Jesus sa at for å komme inn i Guds rike måtte vi bli som barn, hvordan er barn?

Jo de er enkle, de tror på det foreldrene sier, slik vil at Gud vi og skal være i forhold til Han.

Vi er Guds barn og ikke Guds voksne.

Så enig med deg at vi må gjære evangeliet enkelt, evangeliet er verdens beste budskap.

Men vi kristne har ikke alltid vært like gode til å formidle det, vi fokuserer ofte på mange andre ting.

Broderlig hilsen

Jan Christensen

 

ar på at det er så enkelt at selv en dåre skal ikke fare vill

17.08.09 kl. 14:06 skrev Kaia Draugedalen:

Om dette er skrevet for å frelse de "unådde" tror jeg dere mister de lenge før dere hiver rundt dere med mer eller mindre relevante bibelsitat.

Tror nok heller dere skriver for hverandre.

Hvis Jesus er enkel-gjør det enkelt!

 

Kommentar #28

L. B. Mikalsen

1 innlegg  6 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Jeg må nesten få stille et spørsmål her, for dette er noe jeg ikke har fått helt taket på:

Benytter man begrepene Himmel og Helvete i kristendommen lengre, og i så fall; er det "konsensus" at man kommer enten hit eller dit? Det er i så fall veldig konkret, og krever svært konkrete kriterier som må oppfylles og som man blir dømt etter den dagen avreisen finner sted.

Til tross for dette er det ikke noen jeg har spurt som kan si noe som helst konkret om hvilke konkrete krav Gud stiller og som må oppfylles. Det er en lang rekke bibelvers opp og i mente, men ikke noe konkret. 

Jeg tror nok mange kristne mener de selv har løsningen på hva som må til, men til sjuende og sist er de ikke delaktige  i den avgjørelsen. Kun deres Gud vet og han har ikke akkurat vært krystallklar, dessverre for de som tror. 

Diffuse krav skal oppfylles, med konkrete konsekvenser. Hvis man mener det finnes et helvete da...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere