Knut Sand Bakken

65

Finnes det en kristen politikk?

Foran kommunevalgkampen må vi minne hverandre om at Bibelen ikke gir oss svar på alle politiske spørsmål

Publisert: 20. mar 2011

 


Foran høstens kommunevalg kommer sikkert som vanlig debatten om kristne grunnverdier til å stå sengtralt i enkelte miljø . Der ”kristenfolket” står strekt er man opptatt av kristne hjertesaker! Kristne har ulikt livssyn og ulike politiske holdninger. Og slik må det være! Den tid er for lengst forbi da partiet som bærer kristennavnet har monopol på en kristen politikk! Og det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok med oppskrifter på politiske løsninger. Det finnes i Norge praktiserende kristne i alle partier.


Det er alltid viktig å understreke våre grunnverdier. Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta helse styringen. De aller fleste har det bra, men vi er i ferd med å få en ny underklasse. Og det skal et visst mot til å stemme på partier som gjennom ”sine kristne grunnverdier” overser de svakeste og skaper angst for det ukjente og fremmede! For det er langt fra det jeg vil kalle en kristen politikk! Det er det heller ikke at de gamle med rette(?) frykter sykehjemmet mer enn døden!

De kristne grunnverdier vi har og verner om, må ikke bli ekskluderende. For å være norsk er å være en del av et felleskap, et fellesskap som hviler på noen helt grunnleggende verdier. Norge er et demokrati. Et rettssamfunn. Et velferdssamfunn. Det betyr at samfunnet bygger på en grunnleggende respekt for det enkelte menneske og dets frihet.. Med frihet mener vi blant annet personlig frihet, ytringsfrihet, friheten til å tenke og tro - altså frihet til å være forkjellig. Skal vi lykkes i dette, trenger vi en konstruktiv integreringsdebatt med en åpen kommunikasjon hvor alle stemmer blir hørt og hvor det er et ønske fra alle parter om å finne frem til en gjensidig forståelse.

Det er vårt frihetsbegrep som skaper rom for mangfoldet. Vår kulturarv må bygge på respekt for andres tro. Jeg er redd for er at enkelte politikere kommer til å spille bevisst på fremmedfrykten og islamisering i den kommende valgkampen. Det er i hvert fall bygget på bibelske verdier. De er vanskelig å gjøre det flerkulturelle med all dets mangfold til en god valgkampsak, dessverre! For når gode og viktige saker settes opp mot hverandre, som midler til intergrering, helse og eldreomsorg- da må det gå galt. Og det vil det sikkert også gjøre i kommende valgkamp. Særlig kristelig er det ikke. Men Bibelen er ingen verktøybok for hvordan kompliserte politiske spørsmål skal løses. Likevel – Gud har skapt oss og gitt oss en viss person sunn fornuft! Og den kan brukes!


 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere