Anders Helge Myhren

275

Blir du ikke helbredet?

Publisert: 15. mar 2011

Da er du i godt selskap!

Jernvask er ingen god ide i de kristne karismatiske miljøene.  Tvert imot, alle som blir bedt for burde i det minste få vite, at det er en meget liten del av de syke i menigheten som blir helbredet.  Slik er det bare.

Vi må huske at det er Guds eget valg om han vil helbrede, og i tilfelle hvem han vil helbrede. (1. Kor. 12) Charles Capps, trosbevegelseslærer i USA, selve opphavsmannen til "Skapende Ord" - han inspirerte også Kenneth Copeland til å ta inn denne læren. Det du taler ut i tro, det vil Gud ved sin kraft skape til virkelighet. Det er også fra disse to både Jan Hanvold i TV-Visjon Norge, og flere andre evangelister, kjent og ukjent baserer mye av sin lære på. Førstnevnte har faktisk en fast spalte i sitt rapportmagasin hver måned, som har overskrift "Skapende Ord". Emnene under denne overskriften varierer hver måned. Men fra tid til annen, kommer det til overflaten at Hanvolds tro er i samme magiske okkulte gata som Capps og Copeland. Han er i "godt selskap", for også Åge Åleskjær har en del ting som er lært i samme tro og lære. Capps lærte bl.a. (hans bok "Tungen", side 43) "Jeg fornekter ikke eksistensen av sykdom. Jeg nekter den sykdommen retten til å eksistere i denne kroppen, fordi jeg er Kristi kropp." Han og kona lever ikke som det prekes: Kona har kreft og har blitt medisinsk behandlet. Har ikke hun da talt de riktige "magiske" skapende ordene for å kunne holde kreften borte fra sin kropp? Det samme gjelder de norske predikantene: Hvorfor holder de på med dette tøyset, når det aldri fungerer i virkeligheten? De bruker jo leger og tannleger! Hvorfor ikke heller BLI ÆRLIGE KRISTNE som innrømmer at det er ved Guds nåde at vi eventuelt får oppleve guddommelig helbredelse, og ikke ved okkulte bekjennelsesteknikker? Hvorfor er det så vanskelig å forlate løgnen?

Vi kristne må akseptere at vi bor i en kropp som er underlagt forgjengelighet. Når vi blir friske vedrørende bønn så er det bare Guds nåde, ingenting vi har gjort oss fortjent til! Men en dame i menigheten ville ikke innse dette. Hun holdt hele tiden fast på at Herren ville gi henne av alle ting nye tenner! Dette opplevde hun naturlig nok ikke, og helt til sin dødsdag måtte hun tygge og smile med sine gamle velbrukte. Som oss andre dødelige!

Når karismatiske menigheter i dag prøver å bruke noen høyt profilerte predikanters lære om tro, så kommer de på kollisjonskurs med Paulus. I nådetiden er krav om å "ha tro" for mirakler og bønnesvar tilsidesatt: Det er ved nåde at Gud gir oss sine velsignelser og bønnesvar på en del områder. Men i lovens avslutningstid da Riket ble forkynt av Jesus først, deretter hans apostler, så var det et stående krav om at de måtte vise tro gjennom gjerninger. Da skulle de få se Guds mirakler. Og det fikk de. Det er bare å lese de åtte første kapitlene av Apostlenes Gjerninger. Men ved Paulus, som innførte nådelæren etter en særskilt åpenbaring av Jesus i himmelen, kom en ny husholdning: Nåden, der lovens krav om å vise tro var falt bort. Heretter gjelder kun nåden, og vi trenger ikke som troende prøve å vise vår tro ovenfor Gud for å få bønnesvar. Gud virker bare gjennom nåden i dag.

Sammenlign 1. Kor. 12, 7 og 11:"Men Åndens åpenbarelse blir gittenhver til det som er gagnlig."Alt dette (nådegavene) virker denene og samme Ånd, som delerut til hver enkelt etter som HAN vil."

Husk også, da Paulus ba om å slippe "tornet i kjødet," da svarte Herren: " Min Nåde er nok for deg." Altså var sykdommen noe som Paulus IKKE uten videre kunne be seg ut av i tro. Nei, han måtte gå til Herren med plagene, men fikk da dette svaret den gangen. En annen gang hadde en venn av han problemer med magen, og Paulus gav han da det rådet, at han burde drikke noe vin for sin mage skyld.

Gud helbreder framdeles i Jesus navn, og det er Guds nåde når vi blir helbredet. Men det er ikke noe vi kan forlange med vår teknikk, tro eller egen fullkommenhet. Gud helbreder i dag, men han helbreder sjeldent. Vi går til tannlegen og til legen, fordi det er liten sjanse for at Gud vil helbrede en ødelagt tann, likesom han sjeldent helbreder kreft. Derfor må vi gå til tannlegen og legen, fordi vi ikke kan ta sjansen på om Gud vil helbrede. Det er ingen automatikk i å få bønnesvar, det kan vi også se på fruktene av trospredikantenes tjeneste når de ber.

Det finnes ikke en nubbesjanse for at et menneske, hvor prektig det enn mener seg å være, kan imponere på Gud ved å vise opp tro. Ikke tale om at Gud hopper over en million mennesker, bare for først å få "den ære" å betjene deg og dine verdslige nytelsesbehov! Du kan bare tro så det knaker i hjernen, men den uvitende alminnelige kristne husmoren, som i sitt hjerte ber til Gud om han kunne hjelpe henne og barna med mat også denne uken, uten å ha noen fremstormende erobrende tro, får antagelig sitt bønnesvar. Men den frekke og misforståtte maktkristne blir sittende med en pinlig stillhet.

Og nå har Emanuel Minos fått kreft, og da hadde det vært selvsagt at diverse trospredikanter tok seg en tur opp til han for å be for han, og da skulle han absolutt ha blitt helbredet. Hvorfor gjør nesten ingen det tro? Er det på grunn av vantro og erfaringer at det ikke skjer noe? I det siste har vi hørt at Jan Hanvold fra TV Visjon Norge hadde kreft i den ene nyren. Han har talt i mange, mange år om helbredelse, men jammen lot han seg operere på Rikshospitalet. I friskt minne har vi også Aril Edvardsen som i årevis har har hatt dårlig hjerte, og til slutt døde han av det i en alder av 70 år. Ludvig Karlsen er en annen trospredikant, men også han døde av hjertesvikt 68 år gammel. Hvorfor er det slik, er det noe galt med trospredikantenes tolking av bibelen? Disse kjente Guds menn har hvertfall blitt bedt for mange, mange ganger, så det er ikke det som er saken!

Dersom vi skal være ærlige, og det skal vi, så er det kanskje bare 1 promille, en av tusen, som blir friske under bønn, hvorfor er det slik? Jo, fordi det er Gud som har all makt og det er han som bestemmer, og ikke våre krampaktige forsøk på å overtale Gud. La oss prate om dette, og kalle en spade en spade. I mine 28 år som kristen, har jeg enda ikke opplevd at noen tar opp emnet:

"Hvorfor helbreder Gud bare noen få?" Jeg tror det ikke finnes noe svar på dette. Det er skjult for oss mennesker, Da får vi bare godta det som vi ser Gud gjør og ikke gjør.

DR. HOBART FREEMAN: EN HISTORIE OM DØD OG ELENDIGHET PÅ GRUNN AV WORD-FAITH LÆREN! Les denne historien, om en skikkelig troshelt som ingen av lederne i trosbevegelsen vil nevne høyt, feige og unnfalne som de er (!): Freeman er kanskje en av de mest groteske eksempler på trosbevegelsens galmannslære i den forstand at han, og over 90 andre mennesker i hans menighet "Faith Assembly", måtte bøte med livet fordi de stod fanatisk på trosbevegelsens skakkjørte lære om "positiv bekjennelse" og å "Ta ut i tro". (Jeg vil anmerke at bevegelsens harde kjerne i USA kan skille seg fra de forskjellige skandinaviske og mer moderate variantene av denne læren. OBS.) Dette resulterte i en ren katastrofe, døden! Freeman var nok mer fanatisk enn han var modig, men han står som et grelt eksempel på hva som skjer når trosbevegelsens lære blir praktisert helt konsekvent! Sammenlignet med Freemans konsekvente holdning, må vi nok si at selv ledere som Hagin, Copeland og Hinn bleikner, og ser ut som gamle skremte frøkner i sammenligning! De sistnevnte har det bare i kjeften, ...som så mange storskrytere også her i Skandinavia, - men Freeman satte læren ut i praksis, og satset livet. Fakta i denne artikkelen er hentet bl.a. fra boken til Robert Lüchow, "Sick Healers", og fra en kassettserie av John McArthur. Freemans mot og dristighet i å satse hundre prosent på at det han lærte fra talerstolen var rett, avslører samtidig så tragisk at trosbevegelsens lære er helt konkurs. For hvis læren var sann og fra Gud, da hadde den sannelig virket i Freemans liv og hans stakkars fortapte menighet av intetanende mennesker. De stod på "løftene" alene, og gikk ofte en smertefull død i møte, heller enn å gi etter! NB: Dr. Hobart Freeman er et navn som du nok aldri får høre noen trosbevegelsespredikant eller tilhenger nevne! Han var alt for seriøs med sin undervisning, sammenlignet med de overflatiske lapsepredikantene som bare vil vise seg frem og bli beundret for siste slips og luksusdress. Faktisk håper jeg at jeg får treffe Hobart i himmelen. Dette er den eneste trospredikant som er interressant som sådan. Han var i så måte ærlig. En mann som satser livet på at læren er sann, MÅ HA VÆRT GUDFRYKTIG OG ÆRLIG! Kanskje finnes det noen slike anonyme "Hobarter" rundt om. De mente alvor, og trodde for alvor på sin fortvilte misforståtte lære. Bare Gud alene har denne oversikten. Hobart Freeman selv, led av en sykdom som kunne ha vært overvunnet, men takket være at han stod på trosbevegelsens falsklære om positiv bekjennelse, og at helbredelse er garantert i Jesu forsoningsverk, så tok sykdommen tilslutt livet av ham. Hans "religion" og teologi tillot ham ikke å innse at ett av hans ben var lammet og forvridd av polio. Hver gang noen tok fatt i ham etter predikener og påpekte hans handikap, og spurte ham hvordan han kunne lære det han lærte uten at han selv ble helbredet - så svarte han slike mennesker, sitat: "Jeg har min helbredelse". Poliosykdommen kunne ha vært stagget og holdt under kontroll av legevitenskapen - men han ville ikke. Tilslutt måtte han gi etter og døde. Et spesielt tilfelle i hans forsamling, takket være Freemans vranglære, var en 15 år gammel jente hvis foreldre tilhørte menigheten. Jenta døde som følge av foreldrenes fanatisme - og de ble dømt for drap ved forsømmelse og sendt i fengsel med 10 års soning. Dette skjedde ikke lenge før Freeman selv døde, som fortalt ovenfor. Han ble gjort delaktig i dødsfallet da han fikk skyld for å ha forledet jentas foreldre til å unnlate å gi henne legehjelp. Det var i 1984 at Freeman døde - da av hjertesvikt som følge av det hardt angrepne benet sitt. La meg også få nevne at fanatisme og læregalskap ikke døde da Freeman døde, dessverre. Trosbevegelsens vranglære lever i beste velgående. Siste nytt på området, er at halvgale hvis ikke helgale trospredikanter i USA, regelrett dreper barn i forbønnssituasjoner: I en trosmenighet i Milwaukee, Michigan - nord for Chicago, ble en 7 år gammel gutt som led av autisme, ført frem av sine foreldre til forbønn. Evangelisten som talte i det møtet, la gutten i gulvet i den tro at han hadde demonbesettelse, men intet hjalp. Da satte den fullvoksne evangelisten seg på tvers av guttens lille brystkasse med full vekt. Resultatet? Gutten ble ille ødelagt med indre blødninger, og døde! Politiet har satt ham under tiltale for drap. Nå nøyer ikke trosbevegelsens predikanter seg med å drive falsklære - nei de dreper uskyldige barn i sin uforsiktige og fanatiske praksis som "exorsister"!

ANDRE TROSPREDIKANTER OG DERES SYKDOM OG DØD Følgende opplysninger er hentet fra Sandy Simpsons nettside (www.rainbows.net) og viser i hvilken grad nesten samtlige kjente "troshelbredere" ble slått av sykdom. Noen døde også av sykdom. Og ennå vil ikke trosbevegelsens ledere ta til vett og forstand, men fortsetter like ufortrødent med sine falske løfter om helbredelse.

A.A. Allen Mannen døde som følge av alkoholforgiftning og ødelagt lever. Jamie Buckingham Leder av "Dissippelbevegelsen" i USA. Døde av kreft, og hans kone var også syk. Charles Capps Hører til den indre klikk av "positiv bekjennelse" Word-faith ledere i Tulsa. Hans kone har blitt behandlet medisinsk for kreft. Har hun unnlatt å bruke de rette "magiske" ordene?

Jack Coe Han døde, som Hobart Freeman, av polio. Han truet tilhørerne sine med at de en dag ville måtte ta Dyrets merke når de gikk til legen for behandling!

Keith Grayton Fra den Profetiske Bevegelsen - døde av AIDS. Han drev "positiv bekjennelse" og gikk rundt og sa at han var helbredet. Døden inntraff etter et år.

Kenneth Hagin Sr. Døde av hjertesvikt og alderdom i 2003. Hans søster døde av kreft. hans "store tro" og spesielle "salvelse" kunne ikke holde henne i live.

Buddy Harrison Svigersønn til Hagin Sr., og direktør for trosbevegelsens store trykkeri og forlag "Harrison House". Han døde i desember 1999 av kreft. Heller ikke sin svigersønn kunne Hagin Sr. hjelpe med sin "spesielle salvelse".

Ruth Ward Heflin En selvproklamert kraft-forkynner og helbrederske. Hun døde 60 år gammel av kreft. hun stod i sentrum for endel år siden og hadde såkalt "gullstøv" i sine møter. Hun kunne ha vært reddet, men nektet å ta imot kjemoterapi, og fortalte dem at Herren hadde bedt henne om dette. Dette iflg. hennes assistent Connie Wilson. Hun var omtrent like konsekvent som Hobart Freeman og satset livet!

Essek W. Kenyon Regnes som opphavet til trosbevegelsens lære, da han ble plagiert av Kenneth Hagin Sr. Han lærte at det alltid var Guds vilje å gi guddommelig helbredelse til troende. Men han døde i koma, på grunn av en svulst.

Kathryn Kuhlman Kjent over hele verden for sin helbredelsestjeneste. Hun døde i 1976 av en hjertesykdom, som hadde plaget henne i omtrent tjue år.

Aimee Semple McPherson Berømte helbreder og evangelist. Hun døde ved selvmord i 1944, en overdose av beroligende narkoholdige piller.

Suzanne Hinn Benny Hinns kone. Har gått under medisinsk behandling i årevis på grunn av mentale lidelser. Hun er antagelig kleptoman. Ble arrestert for butikktyveri i Syd Afrika, enda hun har millioner! Forretningen var Edgars Store, i Adderley Street, på den 4. desember, iflg. The Cape Times avisen. Hun prøvde å stjele med seg to pysjamaser.

Joyce Meyers Healing-millionær i multiklassen. Egen executive-Jet og et rikmannsliv. Hun lider av brystkreft. men hun var ærlig nok til å innrømme at hennes tro på "positiv bekjennelse" og å "ta ut i tro" ikke virket.

Daisy Osborn T.L. Osborns kone. Hun døde av kreft flere år tilbake.

Oral Roberts Selve "pappa" til helbredelsesevangelistene. Han har ikke bare "tro" i sitt bryst. Der tikker og går en livreddende moderne "Pacemaker" og sikrer at hjerteslagene er punktlige!

Et helt takras av andre kunne nevnes - men dette skulle holde. Men sykdom rammet også R.W. Shambach, Ruth Carter Stapleton (Jimmy Carters søster), biskop Earl Paulk, Fredrick K. Price, Mack Timberlake, David Watson, John Wimber.

Alt dette viser at læren om at Gud vil helbrede alle troende, er riv ruskende gal. Det er løgn, det er drømmerier, det er innbilning og menneskelig oppspinn, - det er falsk lære. Og hvor mange hundre tusener av mennesker på verdensbasis har ikke blitt lurt inn i kvaler og unødige lidelser av trosbevegelsens vidløftige lære om helbredelse? Hva skal til for at lesere som hører denne bevegelsen til, skal se bløffen - og frasi seg hele læren?

Er du predikant i Norge/ Sverige/ Danmark: Kom deg ut av dette hvis du finnes blant slik løgnaktig virksomhet. Hold deg i stedet til Guds nåde, slik vi har fått åpenbart ved apostelen Paulus. Det er Gud som bestemmer det hele.

Paulus betalte prisen også i form av forfølgelse fra fariseeerenes parti, som han tidligere tilhørte. Om han står det i apostlgj. 19 at. Gud gjorde helt usedvanlige kraftgjerninger med Paulus hender... altså HELT USEDVANLIGE... helt utenom de vanlige under og helbredelser. Så sykdommer og urene ånder for ut av mennesker fordi folk la på dem svetteduker eller arbeidsklær Paulus hadde hatt på seg... da er det sterke saker. Paulus skriver i 1.kor 30 om nattverden og Herrens legeme og gir oss en pekepinne om noen mulige årsaker til sykdommer ...1.kor 11.30. "Derfor er det mange svake og syke i blant dere, og mange sovner inn" Men til og med han som hadde opplevd slike ufattelige under skriver i 2.tim.4.20 " Trofimus etterlot jeg syk i Milet" til sin unge venn Timoteus skriver han..."nyt litt vin for dine jevnlige sykdommer" Dette er en mann som absolutt vissste hva han hadde i kristus og hvem han var i kristus. Jeg har opp gjennom årene hørt forskjellige årsaker til hvorfor ting og tang ikke skjer. Jeg vet ikke det hele svar, men jeg vet at når vi opphøyer Jesus, bringer han ære og berømmelse, forkynner hans navn så stadfester Gud sitt ord med tegn og under. (:

Som aldri før er det om å gjøre at vi kristne følger Paulus, og tror og lærer ut nåde evangeliet i all dets renhet og kraft. Da kan menigheten holde borte all åndelig snusk, spiritisme, new-age, gnostisisme, Word of Faith falsklære og alt annet som har ridd kristenheten som en mare nesten siden århundreskiftet. Men ifølge Paulus, så finnes det ekte vare: Den Hellige Ånd vil hjelpe alle troende. Han har gaver til å gi helbredelse der leger ikke kan hjelpe, han kan hjelpe oss i hverdagen, der ting er vanskelig. Men Paulus fremstiller aldri verken Gud eller Den Hellige Ånd som en automat der du trykknapp-bestiller alt du ønsker deg. Jesus drev ikke med tryllekunster eller magi. Han har gjennom Paulus uttrykt hvordan han vil vi skal forholde oss til Gud, og ved tro på hans forsoning bli frelst. Det er nok de manges håp at bl.a. menn som Ulf Ekman og hans kollegaer her i Skandinavia skal ha forstand nok til å komme seg inn i paulinsk kristentro, og forlate all Word-Faith magi en gang for alle!

( I dette innlegget har jeg også tatt med en del av det som Jan Lilleby har på sin nettside.)

Kommentar #51

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Svein Berntsen

Publisert rundt 11 år siden

Den stedfortredende rettferdighet i Jesu kristi offer, er grei, men du sier ikke hvordan denne rettferdigheten overføres til oss. Jesus gir oss sin rettferdighets kappe som er vasket hvit i Jesu blod. Men hva hjelper det om Jesus så gjerne vil gi oss denne kappen hvis vi ikke vil ta av oss de skitne klærne før vi kan ta på oss de rene? Vi må avlegge synd før vi kan kles med rettferdighet. Gud overlater til vår frie vilje til å gjøre vår del før Han gjør sin del. Når vi har sagt JA til å ta imot Jesu rettferdighet, gjør Han noe i oss som vi ikke kan gjøre av oss selv, som er å legge Guds lov i våre hjerter.

Jes 51,7 Hør på mig, I som kjenner rettferdighet, du folk som har min lov i ditt hjerte! Frykt ikke menneskers hån, og reddes ikke for deres spottende ord.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Da Jesus skulle helbrede den verkbrudne, sa Han: "Sønn! Dine synder er deg forlatt" (Mark 2,5). Hvorfor sa Han ikke bare at skulle ta sengen sin å gå, som Han gjorde etterpå fordi fariseerne klaget? Jesus stilte derfor spørsmålet:

Mark 2,9 Hvad er lettest, enten å si til den verkbrudne: Dine synder er dig forlatt, eller å si: Stå op og ta din seng og gå?

Det som den verkbrudne trengte for å bli frisk, var å få sine synder forlatt, å bli rettferdiggjort, ikke å bli fortalt at han kunne ta sengen sin å gå.

Gud har lovt å være vår lege, men ikke betingelsesløst. Vi må ta den åndelige medisinen som Han foreskriver.

2 Mos 15,26 og han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine (rett ferd / rettferdighet), og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge.

Kommentar #52

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Litt mer om tilregnelse.

Publisert rundt 11 år siden

Dette er jo litt på siden av trådens tema, men siden temaet "rettferdiggjørelse ved tro" er blitt tatt opp her fant jeg det høvelig å legge inn en post om dette. Og siden det stilles spørsmål til meg om hvordan den stedfortredende rettferdigheten i Kristus blir vår, poster jeg gjerne et par tidligere innlegg om nettopp dette. Det skjer ved tilregnelse og må ikke blandes sammen med tildelelse. Mer om dette her:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread68121

Og her blir det også forklart inngående:

http://www.youtube.com/watch?v=IapqqQ45Q4w&feature=related

Kommentar #53

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Veldig interessant det,

Publisert rundt 11 år siden

om tro, enten du har gjerninger å vise til eller ikke.  Personlig så ser jeg det slik, at en bibelsk tro er en synlig tro, det vil si at familien vår SER og HØRER at vi er kristne.  Det er først og fremst DE gjerningene Gud ønsker vi skal gjøre.  Med andre ord, og være og bli så lik Jesus som mulig. (Helliggjørelse) Så kommer det an på våre nådegaver, tallenter og pengene våre (givertjeneste) hva vi skal gjøre deretter.

Men jeg vil gjerne sitere noe fra Martin Luther, som en mann her på verdidebatt skrev om, husker dessverre ikke navnet.  Dette er jeg hjertens enig i:

Selvgodhetsdriftene

Når det gjelder "driftene vi er skapt med", så vil jeg bare påpeke at etter syndefallet var alt det som var såre godt, ikke så godt lenger, men underlagt syndens og dødens lov. Det var f.eks. ikke for ingen ting Luther måtte be, og vel vi også: Tilgi meg mine gode gjerninger." Og det var jo fordi selv, og ikke minst, nettopp det gode lett kunne bli til "selvgodhet", som holdt Gud og hans nåde på avstand. Det betyr ikke, at vi ikke skal få glede oss over alt som er godt og takke Gud for det, men naturen, både den i oss og den rundt oss, lengter etter den endelige forløsningen.

Det står også i Ef. 2.8-10 "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

Galaterbrevet 2:16: Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli erklært rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger.   Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. 21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.

Kommentar #54

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Rettferdiggjørelse av tro

Publisert rundt 11 år siden

Det som Paulus sier om rettferdiggjørelse er rett HVIS man forstår hva sier. Det er rett at man ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger og bare lovgjerninger. Lovgjerninger uten tro er som et fly uten vinger. Det er ikke gjort ferdig til å fly. Vingene (troen) må være på plass for å kunne løfte flyet (den troende) til stadig nye høyder. Troen må ligge i bunnen for å bli rettferdiggjort. Det er hva Paulus sier. Dette blir av kristne flest oppfattet som om Paulus sier at vi ikke må ha lovgjerninger i det hele tatt hvis de skal bli rettferdiggjort. Det er å kjøre i den andre grøfta. Paulus er lett å misforstå om dette, slik Peter advarte mot. Paulus er nemlig klar over hva lovgjerninger har å si for rettferdiggjørelsen.

Rom 2,11-16 For Gud gjør ikke forskjell på folk: 12 alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven; 13 for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort. 14 For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov; 15 de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem - 16 på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus.

Rom 6,16 vet I ikke at når I byr eder frem for nogen som tjenere til lydighet, da er I også tjenere under den som I så lyder, enten det er under synden til død eller under lydigheten til rettferdighet?

Rom 6,20 For dengang da I var syndens tjenere, var I fri fra rettferdigheten.

Rom 7,12 Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt.

Selv om Paulus har rett, så sier han det vanskelig. Mange vil gå fortapt fordi de feiltolker ham. Det er så unødvendig, for Jakob har sagt det desto tydeligere. Hvorfor ikke la Jakob forklare det som Paulus sier, men sier vanskelig?

Jak 2,18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger!
Jak 2,20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?
Jak 2,22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene,
Jak 2,24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene.
Jak 2,26 For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.

 

Kommentar #55

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Hvor lett vi her kan komme til å gjøre det gode til det bestes fiende.

Publisert rundt 11 år siden

Konkordieboken er klar på dette med rettferdiggjørelse og helliggjørelse hvor vi finner denne formuleringen:

"Det er falskt å lære at troen ikke henholder seg bare til Kristi lydighet, men derimot til hans guddommelige natur slik den bor og virker i oss, og at det er ved denne iboen i oss vår synd blir tildekket for Gud".

"Vi frelses ved Kristi rettferdighet utenfor oss selv - ikke ved en rettferdighet som er iboende vår person"

Kristi rettferdighet, Guds rettferdighet eller rettferdighetsgaven som er vår eneste frelsesvisshet er altså noe som er skaffet til veie utenfor mennesket selv. Den ble fullbyrdet i Jesus alene for 2000 år siden. Men når mennesket av Gud ledes til syndserkjennelse så det ser sitt eneste håp i denne ufortjente gave slik at det tar imot den, virker den glede og fred i samvittigheten på en måte som påvirker livet og skaper vekst og helliggjørelse i større eller mindre grad. Men det er ikke denne vekst eller åndens frukt som gjør oss antagelige hos Gud. Men det frembringer en positiv virkning som er til det gode for vår neste. Det er bare i Kristi rettferdighets fullkomne lydighet vi er frelst både i gode og onde dager.

Men det Gud gjør virker. Derfor lærer også Skriften at "uten helliggjørelse skal ingen se Gud". Og derfor vitner Jakob at troen virker på våre gjerninger under vandringen i en sammenheng av årsak og virkning.

Men den troendes rette ferd og helliggjørelse må ikke blandes sammen med Kristi fullkomne rettferdighet som av Gud blir tilregnet oss, satt på vår konto, i det vi tar imot det glade budskap. Frelsen er uten noen som helst bidrag fra vår side, men vi responderer på den med takknemlighet som skaper rettferdigetens og troens frukter, kjærlighet, glede, fred o.s.v. 

Jeg tror vi ofte legger forskjellige betydninger i ord og yttrykk vi bruker som skaper misforståelser. Men som reformasjonens strid og oppvåkning viser oss er det mulig å bli forført på dette området slik vi ikke gir Gud æren for hele frelsen som en nådegave gitt oss i Jesus alene.

Kommentar #56

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Svein Berntsen

Publisert rundt 11 år siden

Hvis jeg var en tyv og morder før jeg ble kristen, og fortsatte å være en tyv om morder etter jeg ble kristen, er jeg da rettferdiggjort i kraft av Jesu soning på korset? Selvfølgelig ikke! Rettferdiggjørelse er ikke bare at Jesus har dødd i vårt sted, men hva Han gjør i oss hvis Han får lov av oss. Hvis ikke Jesu rettferdighet gjør annet enn å gi oss en teoretisk rettferdiggjørelse, så har Jesus dødd forgjeves. Vi kan ikke gjøre noe som helst av oss selv for å gjøre Jesus rettferdighet til vår egen rettferdighet. Hvis jeg krampaktig sluttet å stjele og drepe, så ville jeg fortsatt ikke være rettferdig selv om jeg tror meg blå i ansiktet. Det er kun i kraft av at Jesus overfører sin rettferdighet til vårt sinn og hjerte at vi blir forandret. Da er det ikke vi som har forandret oss selv, men Jesus. Både den ytre og den indre rettferdiggjørelsen er utenfor oss selv. For å si det på en annen måte; Jesu død gjorde vår rettferdiggjørelse mulig, men blir ikke vår før vi betingelsesløst tar imot. Hvis vi ikke slutter å synde, har det ikke skjedd noen rettferdiggjørelse i oss. Vi kan selvfølgelig slutte å synde hvis vi bestemmer oss for det, men vi har ikke sluttet før det har blitt en hjertesak.

Rom 2,13 for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort.

Kommentar #57

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Kontraster.

Publisert rundt 11 år siden

Her er vi ute å går på forskjellige stier. Det er den klassiske striden om de to måter å forstå rettferdiggjørelsen på som kommer fram i disse kontraster. Kristi rettferdighet er da slett ikke en teoretisk rettferdighet. Den ble vunnet en gang for alle av Menneskesønnen og gjelder i all evighet.

I Daniels profeti om Kristus står det skrevet: "Da blir skylden strøket ut, det kommer en evig rettferdighet" (Dan 9,24). Ethvert syndig menneske kan si: Ved sin fullkomne rettferdighet har Kristus oppfylt lovens krav, og mitt eneste håp består i å ha blikket rettet mot ham som er min stedfortreder og som til fullkommenhet holdt loven for meg.

Opphever vi loven ved evangeliet spør Paulus. Slett ikke, vi stadfester den er svaret. Ved tro på hans fortjeneste er vi fri fra lovens fordømmelse. Han kler oss i sin rettferdighet som tilfredstiller alle lovens krav. Vi er fullkommen i ham som kom med en evig rettferdighet. Han framstiller oss for Gud i en plettfri kledning som ikke er vevet av falne menneskehender.

Det som gikk tapt i den første Adams fall, ble vunnet tilbake ved Kristus den andre Adams lydighet. Se Romerbrevet 5,18-19!

Vi var ikke der personlig da Adam falt, ei heller da Kristus seiret. Men i Guds øyne var vi delaktig i begge begivenheter. Ved troen på Jesus blir vi tilregnet alt det Jesus er og har gjort som menneske. Uten Jesus er vi fordømt under loven. Med det nye liv i Jesus er vi frelst og fri under nåden.

Dersom vi reduserer synden til bare å være gale handlinger får dette ingen mening for oss. Men dersom vi erfarer synden også som en tilstand får vi sannelig bruk for rettferdighetsgaven i Jesus alene uten noe av vårt eget som Paulus et sted kaller for søppel i forhold til det som er skaffet til veie utenfor oss selv i Kristus.

Om alt dette stemmer må vi undersøke i Ordet. For de som finner det der er det ingen dårskap, men en herlig urokkelig sannhet som er bevitnet av både profeter og apostler.

Jeg legger til slutt ved et par tidligere innlegg omkring dette tema og har ikke mer å tilføye i denne tråden fordi jeg ser det blir gjentagelser fra begge sider.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread62917

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread58199

 

Kommentar #58

Paul Thomassen

2 innlegg  18 kommentarer

Det er akkurat dét det er, en hjertesak

Publisert rundt 11 år siden

Blir i så godt humør av Roger sine innlegg. Der fikk du sagt det, å slutte å synde må bli eller skal være en hjertesak for oss kristne. Og da tenker jeg på oss som følger Bibelen, eller i det minste har som hjertesak å følge Bibelen slik det står skrevet.

Og det er helt riktig, det er svært kontrastfyllt og to helt forskjellig stier vi går på, Svein Berntsen. Jeg finner det merkelig at ingen kan kommentere direkte på versene Roger tar fra Bibelen. Selv syns jeg de taler for seg selv, for det står jo det det står. Ikke så vankelig:-) Men det er jo fremdeles noen som mener at barnedåp er ok, mens det i realiteten kun er en vannseremoni som grenser mot det okkulte. Bare for å vise noen kontraster.

Kommentar #59

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Direkte kommentar.

Publisert rundt 11 år siden

Det er ikke første gang jeg ombestemmer meg, og det blir vel neppe den siste. Slik er vi mennesker.

Her er det hele i sin sammenheng slik det står i Romerne 2,12-16:

Alle som syndet uten å ha loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. For ikke de som hører loven er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort. For når hedninger, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven krever, er skrevet i deres hjerter. Om det vitner også deres samvittighet og deres tanker, som innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem - på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.

"Noe av dette kan synes underlig. Men først ser vi Paulus uttaler det han også nylig har sagt, at hos Gud gjøres det ingen forskjell på mennesker. Med samme guddommelige rettferdighet skal alle syndere, enten de er jøder eller hedninger, dømmes etter hvordan de har forholdt seg til det lys de har over Guds vilje. Han sier: Alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven - på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene, etter sitt evangelium, ved Jesus Kristus.

Med dette vil apostelen gjøre en ting helt klart for alle mennesker: Uansett om de er kjendt med loven slik den ble gitt gjennom Moses, når de likevel kjenner til og har forstått hva Guds vilje og krav er, så er de fordømt hvis de ikke fullkomment oppfyller loven.

Menneskehjertets unnskyldninger går i alle retninger. De som kjenner loven, og dermed har en mer inngående kjennskap til Gud, de lever på dette forholdet, selv om de ikke oppfyller loven. Og de som ikke har dette nære forhold til Gud, og ikke er kjendt med lovens formelle ordlyd, de trøster og unnskylder seg nettopp med hva de dermed mangler. Det samme hører vi ubotferdige sjeler unnskylder seg med idag: "Når jeg ikke forstår så mye av dette, så kan det vel heller ikke kreves så mye av meg".

Men da er det apostelen sier her: Nei, du har ingen unnskyldning, uansett! For selv de som ikke kjenner lovens formelle ordlyd, har likevel fått åpenbart så mye av Guds vilje i sitt hjerte, at når de synder så må de bevisst gå imot Gud. Alle som gjør det skal dø. Og de som har hele loven, de har jo ingen som helst unnskyldning når de synder mot så klart et lys. Dette er i hovedtanken i teksten

Det sistnevnte, at de som selv har loven, og synder, skal dømmes ved loven, det har apostelen utdypet nærmere i vers 13. Der sier han: "For ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør etter loven skal bli rettferdiggjort". Her sier altså apostelen "at de som gjør etter loven" skal bli rettferdiggjort (sv: dømas rettferdiga). Men det er ikke apostelens mening at noe som helst menneske, etter syndefallet, virkelig kan bli rettferdig gjennom det han gjør etter loven. Heller ikke at noen fullkomment kan holde loven. Nei, det er jo nettopp det denne apostelen så hardnakket avviser (se Rom 3:19-20, Gal 3:10)".

Dette er Rosenius sin kommentar av Romerne 2,12-16 sitert fra Romerbrevets budskap bind 1, side 91-92. Den kan leses i sin helhet på dette nettstedet: http://www.arven.net/

Både Paulus, Luther og Rosenius er klar på at ikke noe menneske har Gud nåde, hvis det ikke eier hele lovens fullbyrdelse i Kristus. Det er Skriftens vitnesbyrd at vi ikke har noe som helst felleskap med Gud, uten gjennom den eneste mellommann som finnes mellom Gud og mennesker. Det er videre utelukkende som en synder vi er forsonet ved Kristi død.

Her står vi overfor Guds store hemmelighet: Hvordan Gud tilregner - så vel Adams synd, som Kristi rettferdighet. Det er etter denne guddommelige læren vår frelse står eller faller. Er ikke Adams synd vår - så er heller ikke Kristi rettferdighet vår! (se Rom 5,16)

Dette ble noe langt, men det er for å imøtekomme overstående berettigede kritikk om manglende direkte kommentar til Rom 2,13. 

 

Kommentar #60

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Loven i hjertet

Publisert rundt 11 år siden

Profeten Jeremias profeterte at den gamle pakt skulle fornyes i den nye pakten. Paktsbudene skulle være de samme, dvs. de budene som bla lagt inne i paktskisten.

Jer 31,31-33 Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, 32 ikke som den pakt jeg oprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med mig som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren; 33 men dette er den pakt jeg vil oprette med Israels hus efter de dager, sier Herren: Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;

Paulus bekrefter at den nye pakten ble innstiftet ved Jesu død.

Hebr 9,15 Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, forat de kalte skal få den evige arv som var lovt, efterat en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Så gjentar Paulus hva Jeremias hadde profetert.

Hebr 8,10 For dette er den pakt som jeg vil oprette med Israels hus efter hine dager, sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk,

Det er på denne bakgrunn jeg må spørre, uten at noen skal behøve å svare andre enn sin egen samvittighet: Har jeg/dere fått disse budene skrevet på sinn og hjerte? Har det virkelig skjedd? Hvordan vet jeg/dere at det har skjedd? Har jeg/dere sluttet å synde?

Det er ikke mulig å være i den gamle pakt, for den er avsluttet for evig og alltid. Det som man kan spørre om er om man har inngått den nye pakten? En pakt har alltid to parter. Selv om den ene parten ønsker å inngå pakten, betyr det ikke at de andre parten har gjort det. Det er dette som jeg har prøvd å få frem. Rettferdiggjørelse krever to parter, en som gir og en som tar imot. Hvis det ikke skjer en forandring i den som tar imot, så har vedkommende ikke tatt imot. En hjertesak er ikke en hjertesak fordi vi i Bibelen kan lese at det skal være en hjertesak. Det er hjertets forandring som viser at det har blitt en hjertesak. Det er ikke noe som vi presterer, for vi kan ikke forandre vårt eget hjerte. Fra et uforandret hjerte kommer det ikke noe godt.

Matt 15,19 For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse.

Kommentar #61

Paul Thomassen

2 innlegg  18 kommentarer

Direkte kommentar, Svein Berntsen

Publisert rundt 11 år siden

Det var prisverdig at du kommenterte direkte på Romerene, Svein. Men, det jeg gjerne ville ha en kommentar på også var Jakob 2:18-26 som Roger Aak skriver om. Han, altså Roger, sier jo at det Paulus sier tidligere kan være forvirrende, men blir fint forklart i Jakob. Jeg mener også at det som står i Jakob er sterke og klare ord. Hva mener du  om dem, Svein? Er klar over at dette er veldig seint svar fra meg, men det hadde vært veldig interessant og høre fra deg, Svein, eller andre på den fløyen om det som står om rettferdiggjørelse i Jakobs brev. Og hva med å kommentere det jeg selv har fra Esekiel 33:12 om at en rettferdige mann er noe så enkelt som en mann med rett ferd?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere