Magnus Leirgulen

66

Profetier og Åpenbaringer

Publisert: 14. aug 2009

Sommerens  kristelige stevner, generalforsamlinger og andre storsamlinger er over for denne gang.

Mange gode og viktige saker har vert grundig behandlet, og det er bra.  Men kanskje er de

viktigste sakene ennå ubehandlet for å si det slik.

Sommerens hete tema for en del organisasjoner har vert  kirken – Den Norske Kirke.

Skal vi fortsatt være innenfor – under – over – ved – i, eller utenfor kirken ?

Det ble visst bare et vindpust i ørkensanden.  I ett tilfelle ble det blåst opp en virvelvind av et vedtak som senere ble nedtonet og delvis bortforklart.

Medienes yndlingsstevne ble   ”Oase”,  ikke helt uventet.

Åpenbaringer med og uten tungetale, kvalitetssikrede profetier og spådommer  stod i kø.

Jeg ønsker ikke å harselere. Heller ikke å ta motet fra noen av dem som arbeider oppriktig og alvorlig med disse ting.  Bare sette det litt på spissen, som en forsmak på noen spørsmål jeg har.

”Å tale profetisk” hva er det ?.

                                                                                                                                                            Så vidt jeg har forstått er dette rett og slett å forkynne hele Guds råd til frelse.. I motsetning til personlige vitnesbyrd, er profetisk tale å utlegge skriftene på en slik måte at vi skjønner at evangeliene ikke er ”klokt uttenkte eventyr” , oppfunnet av en tilfeldig bevegelse i Midt – Østen i det første århundre av vår tidsregning. 

At Bibelen viser oss fra første Mosebok av at alt er gjennomtenkt og beredt av den høyeste Gud, helt fra syndefallet av.

Jvnf. Hebreerbrevet.  Apostlene drev mye med slik profetisk tale. Bl.a. Paulus på Areopagos og Stefanus sin forsvarstale.

 Jesus gjorde det også, bl. annet på veien til Emmaus, der han la ut skriftene og alle profetene for sine medvandrere.

Da er det forståelig at dette er regnet som den største av nådegavene.  Derfor er også denne gaven den mest egnede til ”formaning, oppbyggelse og trøst”.  Dette er nok en av de nådegavene som trengs mest også i dag, i tillegg til dette med å ”prøve åndene”.

Er dette en feil eller  foreldet oppfatning ?

”Profeter og profetier”  hva er det ?

Jeg er blitt lært at bibelens genuine profeter og profetier ble avsluttet i og med den siste apostels bortgang. Johannes Åpenbaring er den siste profetiske bok i Bibelen.  Den har stått,

og står der som veileder gjennom kommende tider.

Finnes det i hele tatt belegg i Bibelen for at profeter kan opptre nå i nytestamentlig tid ?       Det høres klokt og riktig ut å prøve dem på Bibelens Ord.  Men om disse profeter taler som Guds Ord, hvorfor da komme med egne spesifikke profetier.  Og hvorledes skal da dette kunne prøves på Ordet – som for eksempel budskapet om den nye grunnloven som skal komme.

”Profetene” Bob Hartley og Bob Fraser visste bare om navna på disse som det ble profetert over sies det.  Hvilken garanti har lederskapet i Oase på at ”profetene” ikke har kunnet skaffe seg grundig informasjon  (om dem som fikk profetien) på forhånd via helt andre kilder. ?                Foreløpig virker det som om disse profeters tale mer bygger på amerikansk  PR-fremstøt i velkjent stil, enn virkelig åpenbaringsånd.

Men de har en mulighet til å få bevist at det virkelig er Guds tale. Nemlig at det skjer det som det er profetert om – alt sammen, både om grunnloven og om vekkelsen og om de enkelte

mennesker, da skal vi tro dem.

5.M. 18: 22

Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt.  Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd ham.

Jeg tenker at vi alle,  enkeltmennesker og organisasjoner, kirker, bevegelser- charismatiske eller ikke - trenger noe helt annet enn interessante og spektakulære løsninger på våre økende problemer.

Menigheten i Efesus  fikk (tross veldig innsats for Guds rike) det råd  å vende tilbake til sin første kjærlighet.  I Menigheten i Laodikea  (lunken og ineffektiv) var Jesus satt utenfor,

men stod likevel for døren og banket på.  Å åpne døren for ham må være førstevalget skal vi finne tilbake til den ”første kjærlighet.” 

”Den som har øre, han høre hva ånden sier til menighetene”

Magnus Leirgulen

Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Det er jo en del som kan dette...

Publisert rundt 12 år siden

Tydlige pinsevenner har vi hatt i over 100 år.

Bibeltroen har vert svært høy der. 99,9... har trodd på Bibelen som Guds ord.

Likevel har de talt i tunger, profetert og betont salvelsen.

Senere har "nye" bevegelser bygd på denne tradisjonen, og beholdt bibeltroen, men betont tungetale, profeti, salvelse, Guds kraft, gudsnærværet etc.

Hvorfor ikke lære av disse?

Det står ingen sted i NT at profeter og apostler stoppet med apostelen Johannes' død. Da må vi dikte en ny "kristendom", og det gjøres jo kontinuerlig og danner alle mulige slags tradisjoner - tradisjoner "vi" holder for å være den sanne kristne tro.

Kommentar #2

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Profeter og profeti i dag

Publisert rundt 12 år siden

Du spør om:

"finnes det i hele tatt belegg i bibelen for at profeter kan opptre nå i nytestamentlig tid?"

Det står i efes 4,11: "Og det er han som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrderer og lærere".

Så hvis en tviler på at det finnes profeter i dag, så må en også stille spørsmålstegn ved om det finnes pastorer, evangelister mm i dag. Noe som selvfølgelig blir helt feil. Det er vel ingen i dag som stiller spørsmål om det virkelig finnes pastorer i den nyetestamentlig tid. Hvorfor skal vi da stille spørsmål om det finnes belegg i bibelen for at det finnes profeter nå? De fem embetene som ramses opp i efes 4,11 er gaver som Jesus gav for å utruste sin menighet.

Når det gjelder profeti, så er det en av de ni gaver som Paulus nevner i 1.Kor 12. Videre sier Paulus at den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst...den som taler profetisk oppbygger menigheten" 1.Kor 14,3-4. I Strongs bibelordbok defineres profeti og profetere som å "forutsi noe som skal skje, å spå, å tale under inspirasjon".

Så antydes det her av trådstarter om det profetiske gjelder i dag. Det tror jeg absolutt at det gjør. For er det ikke sånn at Jesus er igår, idag den samme, ja til evig tid? Og det står at sine nådegaver angrer ikke Gud på. Så når han gav profetier i den nytestamentlige menighet, så kan også vi forvente å motta den samme gaven. Og Peter bekreftet dette når han i Apgj 2,17 sa: "...i de siste dager sier Gud, da vil jeg utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord".

 

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Det er jo en del som kan dette...

Publisert rundt 12 år siden

 

14.08.09 kl. 02:04 skrev Arild Holta:

Tydlige pinsevenner har vi hatt i over 100 år.

Bibeltroen har vert svært høy der. 99,9... har trodd på Bibelen som Guds ord.

Likevel har de talt i tunger, profetert og betont salvelsen.

Senere har "nye" bevegelser bygd på denne tradisjonen, og beholdt bibeltroen, men betont tungetale, profeti, salvelse, Guds kraft, gudsnærværet etc.

Hvorfor ikke lære av disse?

Det står ingen sted i NT at profeter og apostler stoppet med apostelen Johannes' død. Da må vi dikte en ny "kristendom", og det gjøres jo kontinuerlig og danner alle mulige slags tradisjoner - tradisjoner "vi" holder for å være den sanne kristne tro.

Hei ! Jeg forstår ikke helt logikken din her.  Det er jo nettopp nykonstruerte trosnormer som oppstår når uautoriserte "profeter og apostler" får ture frem slik, uten å bli prøvet.  For meg er apostlen og profetene fra GT og NT de eneste autoriserte.  De la malen for forkynnelsen av Guds Ord inn i fremtiden.  Slik sett er forkynnelsen i vår tid å tale profetisk, uten "nye åpenbaringer" Jeg kan ikke engang se at fantes autoriserte profeter i apostelkirken, utenom apostlene selv. magnus

 

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Profeter og profeti i dag

Publisert rundt 12 år siden

 

14.08.09 kl. 08:39 skrev Gunnar Lund:

Du spør om:

"finnes det i hele tatt belegg i bibelen for at profeter kan opptre nå i nytestamentlig tid?"

Det står i efes 4,11: "Og det er han som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrderer og lærere".

Så hvis en tviler på at det finnes profeter i dag, så må en også stille spørsmålstegn ved om det finnes pastorer, evangelister mm i dag. Noe som selvfølgelig blir helt feil. Det er vel ingen i dag som stiller spørsmål om det virkelig finnes pastorer i den nyetestamentlig tid. Hvorfor skal vi da stille spørsmål om det finnes belegg i bibelen for at det finnes profeter nå? De fem embetene som ramses opp i efes 4,11 er gaver som Jesus gav for å utruste sin menighet.

Når det gjelder profeti, så er det en av de ni gaver som Paulus nevner i 1.Kor 12. Videre sier Paulus at den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst...den som taler profetisk oppbygger menigheten" 1.Kor 14,3-4. I Strongs bibelordbok defineres profeti og profetere som å "forutsi noe som skal skje, å spå, å tale under inspirasjon".

Så antydes det her av trådstarter om det profetiske gjelder i dag. Det tror jeg absolutt at det gjør. For er det ikke sånn at Jesus er igår, idag den samme, ja til evig tid? Og det står at sine nådegaver angrer ikke Gud på. Så når han gav profetier i den nytestamentlige menighet, så kan også vi forvente å motta den samme gaven. Og Peter bekreftet dette når han i Apgj 2,17 sa: "...i de siste dager sier Gud, da vil jeg utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord".

 Takk for kommentar !

Nei, det blir skikkelig feil når en stiller likhetstegn mellom profeter og forkynnere i dag.           Det må skilles mellom profetisk tale, som altså er forkynnelse til oppmuntring formaning og trøst , (Ja, nettopp - oppbyggelse av menigheten på Ordet) - og det som kalles for profeter og profeti, kall det gjerne spådom, det er det det er.  Det finnes sterke advarsler mot slikt i Bibelen.

magnus

 

 

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Profetier og Åpenbaringer

Publisert rundt 12 år siden

Hei M.Leirgulen!

Klart at Åpenbaringer og Profetier kan brukes i nytestamentlig tid, det er jo derfor de er der! Hele Bibelen er instruert av Gud.

1.Sam.9.9: I gammel tid sa folk i Israel når de gikk avsted for å få vite Guds vilje: Kom, la oss gå til seeren! For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.

Men ikke alt kan kalles Guds vilje, selv om det kommer fra seere: Mika.3.7: Seerne skal skamme seg, og spåmennene blyges. (sol og måne sortner) De skal legge hånden på munnen alle sammen, for det kommer ikke noe svar fra Gud.

Allikevel er det Gud selv som forteller at hele Bibelen fra begynnelsen til enden handler akkurat om enden - Jes.46.9-10, derved er både GT og NT fortellinger om endens tid - fortalt i lignelser/billedspråk.

Kommentar #6

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Profetier og Åpenbaringer

Publisert rundt 12 år siden

 

16.08.09 kl. 23:07 skrev Kjell Kristensen:

Hei M.Leirgulen!

Klart at Åpenbaringer og Profetier kan brukes i nytestamentlig tid, det er jo derfor de er der! Hele Bibelen er instruert av Gud.

 

Nei ! 

Jeg tror du må lese innlegget mitt på nytt.  Da vil du sikkert se at det er nettopp dette jeg mener.   Det er profetiene og åpenbaringene i Bibelen som gjelder, også i dag - ikke selvbestaltede og tifeldige spåmenn med spesialbudskap, på en eller annen talerstol, på et eller annet stormøte hvor som helst.

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Profeter og profetier

Publisert rundt 12 år siden

Jeg er enig i at profetiene og åpenbaringene i bibelen gjelder i dag, Leirgulen.

Men det betyr ikke at det ikke finnes profeter i dag, og det betyr heller ikke at profetier er opphørt. Men ting som kommer må være i tråd med skriften, men ikke nødvendigvis være skrevet i skriften. Det ville jo begrense Gud til å kun gjøre ting som allerede er i bibelen.

Paulus skrev: \

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Profeter og profetier

Publisert rundt 12 år siden

Ser at ikke alt kom med, fortsetter her.

Paulus skrev: "La to eller tre profeter tale, og andre skal prøve det" 1.Kor 14,29.

Vi skal altså bedømme ekteheten i de profetiske ordene. Inneholdet skal vurderes. Og det må være i samsvar med Guds ord.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: Profetier og Åpenbaringer

Publisert rundt 12 år siden

 

18.08.09 kl. 14:04 skrev Magnus Leirgulen:

 

16.08.09 kl. 23:07 skrev Kjell Kristensen:

Hei M.Leirgulen!

Klart at Åpenbaringer og Profetier kan brukes i nytestamentlig tid, det er jo derfor de er der! Hele Bibelen er instruert av Gud.

 

Nei ! 

Jeg tror du må lese innlegget mitt på nytt.  Da vil du sikkert se at det er nettopp dette jeg mener.   Det er profetiene og åpenbaringene i Bibelen som gjelder, også i dag - ikke selvbestaltede og tifeldige spåmenn med spesialbudskap, på en eller annen talerstol, på et eller annet stormøte hvor som helst.

 Ok! Da misforstod jeg deg kanskje, jeg siterer hva du skrev:

Finnes det i hele tatt belegg i Bibelen for at profeter kan opptre nå i nytestamentlig tid ?    Det høres klokt og riktig ut å prøve dem på Bibelens Ord.  Men om disse profeter taler som Guds Ord, hvorfor da komme med egne spesifikke profetier.  Og hvorledes skal da dette kunne prøves på Ordet – som for eksempel budskapet om den nye grunnloven som skal komme.

Kommentar #10

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Det finnes belegg i Bibelen og skriftene for

Publisert rundt 12 år siden

Uansett, Leirguen, så finnes der belegg i Bibelen for både åpenbaringer, profetier og profeter i fremtid også, jeg sier ikke nå, for jeg tror tiden for det ikke er inne ennå. Men hvis du leser fra 1.kapittel i Predikantens bok, vil du nok finne det du er på jakt etter, for der står det svart på hvitt:

1. Alt gjentar seg i et stadig kretsløp

2. Nytelse og rikdom kan ikke tilfredstille, visdom er bedre enn dårskap, men den tar også slutt.

3. Alt har sin tid. Livet er et ustanselig kretløp.

osv. I Pred.1.9: Det som har vært, er det som skal bli. Det som har hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen.

Dette betyr at alt som står skrevet i Bibelen vil gjenta seg, også i fremtid - for å ta dette mer bokstavelig - hvis du slår opp i Apokryfene i 4.Esra, 5.42 vil du finne dette: Min dom vil jeg sammenligne med en sirkel, og videre i kap.6 (Gud bringer verden til en ende) finner en spørsmål Esra stiller engelen Uriel i v7-v10: (A):Hvor lenge vil det gå mellom hver tid? (B) Når slutter den første? (C) Når begynner den neste?

Uriels svar:(A) Så lenge som fra Abraham til Abraham, han var stamfar til Jakob og Esau, og da de ble født var det Jakob som holdt Esau om hælen med hånden. (B) Esau står for denne verdens slutt, (C) og Jakob for begynnelsen av den kommende. Dersom slutten på et menneske er hælen og hånden er begynnelsen, da skal du ikke spørre mer Esra.

Så da kommer det vel litt an på hvordan vi forstår og tolker Bibelen, den kan i hvert fall ikke leses som en vanlig bok, men studeres, fordi hele Bibelen er skrevet i billedspråk eller lignelser.

Å tro på tilfeldige spåmenn som dukker opp på talerstolene er uklokt så lenge det ikke finnes belegg i skriften for spådommene deres. Alt som skal skje i fremtid står i skriftene, det har jeg herved bevist.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere