Helge Simonnes

928

Vold mot kvinner

Likestillingen er kommet langt i Norge, men det er grunn til å minne om at 8. mars er den internasjonale kvinnedagen.

Publisert: 8. mar 2011

Kjønnsdiskriminering som problem er ikke utryddet i Norge, men vi er kommet så uendelig mye lenger enn mange andre land.

I områder med vedvarende kriger og elendighet, er det kvinner og barn som mest får merke de brutale følgene. Hjelpeorganisasjonen Care har laget en liste over land som anses for å være de verste stedene for kvinner.

Det afrikanske kontinentet preger denne lista med land som Somalia, Kongo, Niger og Sierra Leone, men også andre områder har sine verstinger: I Afghanistan utsettes ni av ti kvinner for vold. I 2009 ble det innført en kvinnefiendtlig lov som legaliserer voldtekt i ekteskapet og godtar barneekteskap.

Dessverre er det slik at vold mot kvinner også skjer i land som har hatt en positiv demokratisk og humanistisk utvikling.  FN mener at hver femte av verdens kvinner blir offer for voldtekt eller voldtektsforsøk i løpet av livet.

Det skjer så lett at kampen for likestilling blir avfeid med at det er verre andre steder. Urettferdighet skal tas tak i ut fra den lokale situasjonen, samtidig som vi aldri må miste det internasjonale perspektivet.

Kommentar #1

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Vinklingene som forsvant

Publisert rundt 11 år siden

Beklager om jeg er hår i suppen, men jeg finner det viktig med et mer nyansert og objektivt bilde.

Volden blandt jenter har økt dramatisk. Likeså drikking og røyking.

Før var menn tyranner.  Nå er det feminisme å jakte på makt- og undertrykkelsesposisjoner.

Tror det var min kone som en gang sa omtrent:
Før drev menn med kvinneundertrykkelse. Nå gjør også feministene det.

Noen ganger er nok feminisme nytale og noe helt annet enn frihet, kvinnelighet og feminin.

De såkalte feministene har vert i fremste rekke for å kunne drepe det mest kvinnelige: Svangerskap. Hånlig har de snakket om kvinnens relasjon til livets mirakel med nedlatende ord som "fødemaskiner". Jeg tror ikke mange kvinner har sansen for å bli hånet for sin kvinnelighet.

Feministene står i fremste rekke for å fjerne barn fra familiene og for å fremme skilsmisse.

Veldig mye av dette er nok ikke kvinnelige verdier. Dels avspeiler det guttejentenes mistilpasning på 50- til 70-tallet. Og tragisk er det jo at menn og kvinner ikke får være individer! Det avspeiler også kapitalkreftenes jag etter mer arbeidskraft. Å være lønnslave er verken feminint eller spesielt mandig. Ikke minst avspeiler det familiefientlige ideologiers propaganda, med jensemann og Gro i førersetet.

Feminismen har ført til at det er lettere for kvinner å være individer. Både menn og kvinner er individer, og skal ikke kun bedømmes kollektivt som f.eks  menn eller kvinner. Men som den de som person er. En slik utvikling kunne man skapt med individualisme.

Individualismen er imidlertid undertrykt av kollektivisme. Det er kollektivistiske- og familieundertrykkende bevegelser som har drevet frem den såkalte likestillingskampen.

Det kommer til å slå tilbake mot den såkalte feminismen. Svært mange kvinner har aldri trivdes i selskapet med såkalte feminister.

Når det er sagt, så synes jeg det er alt for få menn som støtter opp om at kvinner skal få være det de ønsker. Være seg om det er lederinstinkter i damen eller ønsket om å være mor til sine barn. Kanskje menn burde tenke mer på at de har en del ressurser som kan brukes til å vokte kvinners trivsel. Jeg savner i vert fall menn i den kampen jeg driver med. Men kvinnene kjemper gjerne desperat for de biologisk sterkeste familiebånd. DET er kvinnekamp!

Fremmedgjøringen og propagandaen i samfunnet er stor, og menn ser ikke like klart kvinnenes fortvilelse. Derfor oppfordrer jeg menn til kvinnekamp der hvor norske kvinner gråter mest.

Og selvsagt burde vi alle engasjere oss i galskapen i Somalia, Kongo, Niger og Sierra Leone. Men noen av oss er jo opptatt av den kvinnekampen og familiekampen som skjer her hjemme, og som de såkalte feministene forkaster. Dessutten koster det jo en del når man blir stemplet for å være en diskriminerende rasist, imperialist og annet, om man kritiserer kulturen i Afghanistan og nærliggende land. Men man bør ikke la seg stoppe av slikt.

Kommentar #2

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Helge Simonnes. Gå til den siterte teksten.

Likestillingen er kommet langt i Norge, men det er grunn til å minne om at 8. mars er den internasjonale kvinnedagen.

Kjønnsdiskriminering som problem er ikke utryddet i Norge, men vi er kommet så uendelig mye lenger enn mange andre land.

Du har rett i at kjønnsdiskrimineringe slett ikke er utryddet i Norge og misjonssambandet og indremisjonsforbundet pluss endel såkalte trosmenigheter nekter fortsatt kvinnene å leve ut sitt kall på lik linje med mennene. De tror ikke at Kristus i kvinnene er den samme Kristus som i mennene og mener derfor at kvinner ikke kan være pastorer,prester,eldste eller ledere.

 

Ja i mange land(alle land?) så er det veldig mye undertrykking ,misbruk og vold i mot kvinner .

 

Kommentar #3

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Du har rett i at kjønnsdiskrimineringe slett ikke er utryddet i Norge og misjonssambandet og indremisjonsforbundet pluss endel såkalte trosmenigheter nekter fortsatt kvinnene å leve ut sitt kall på lik linje med mennene. De tror ikke at Kristus i kvinnene er den samme Kristus som i mennene og mener derfor at kvinner ikke kan være pastorer,prester,eldste eller ledere.

Jeg glemte jo å ta med:

 

Smiths venner, de læstadianske forsamlingene, de muslimske menighetene, endel katolske menigheter, endel adventismenigheter (kanskje alle) ,Jehovas vitne forsamlingene....

 

Alle disse har en ting felles: kvinner får ikke lede deres sammenheng.

 

Er ikke slikt undertrykking...psykisk mobbing ?

Kommentar #4

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

menneskeretttigheter

Publisert rundt 11 år siden

Konen min tjener bedre enn meg. Hun bestemmer også mer.Om hun vil. Hun har mer kompetanse og jeg gleder meg.Vi ber om å få ta ansvar for hverandre og deler gjerne.Vi er mann og kvinne. Vi er myndige.Vi er mennesker i Norge.Vi er heldige og nyter store privilegier i et moderne samfunn hvor vi opplever oss som likestilte og likeverdige.Problemene i dag handler i Norge kanskje ikke så mye lenger om Mann og Kvinneproblematikk. Kanskje mer om myndige og umyndiggjorte mennesker. Om makt og avmakt. Hvem som har hva avgjøres av så mangt.

Dagen i dag burde heller handle om menneskerettigheter. Kvinner og menns rettigheter. Noen steder i verden er det fortsatt ikke særlig greit. Her ligger vårt ansvar.

Kommentar #5

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Kommentar #6

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Enig og veldig bra skrevet alt sammen Arild

Publisert rundt 11 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

De såkalte feministene har vert i fremste rekke for å kunne drepe det mest kvinnelige: Svangerskap. Hånlig har de snakket om kvinnens relasjon til livets mirakel med nedlatende ord som "fødemaskiner". Jeg tror ikke mange kvinner har sansen for å bli hånet for sin kvinnelighet.

Akkurat nettopp dette ja!! Hånlig overfor livets mirakler har de såkalte feminister vært. Uhyggelige greier.

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Kvinnelige ledere og Bibelen

Publisert rundt 11 år siden

Tolker man resten av Bibelen med Paulus, så kan man konkludere med ingen kvinnelige ledere. Da blir Bibelen selvmotsigende, all den tid Gud hadde kvinnelige ledere i Bibelen.

Tolker man Paulus med resten av Bibelen, så blir konklusjonen at det kan være kristne kvinnelige ledere.

Kommentar #8

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Tre stjerners innlegg dette Arild!!

Publisert rundt 11 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Når det er sagt, så synes jeg det er alt for få menn som støtter opp om at kvinner skal få være det de ønsker. Være seg om det er lederinstinkter i damen eller ønsket om å være mor til sine barn. Kanskje menn burde tenke mer på at de har en del ressurser som kan brukes til å vokte kvinners trivsel. Jeg savner i vert fall menn i den kampen jeg driver med. Men kvinnene kjemper gjerne desperat for de biologisk sterkeste familiebånd. DET er kvinnekamp!

Fantastisk bra skrevet Arild!

Kommentar #9

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Norge og har menneskelige lidelser

Publisert rundt 11 år siden
Nils Krister Larsen. Gå til den siterte teksten.

Dagen i dag burde heller handle om menneskerettigheter. Kvinner og menns rettigheter. Noen steder i verden er det fortsatt ikke særlig greit. Her ligger vårt ansvar.

Også i Norge begås brudd på menneskerettigheter i massevis. Ikke så greit alt her heller.

Kommentar #10

Nils Krister Larsen

298 innlegg  605 kommentarer

ikke så greit alt her heller

Publisert rundt 11 år siden
Turid Holta. Gå til den siterte teksten.

Også i Norge begås brudd på menneskerettigheter i massevis. Ikke så greit alt her heller

Det er ikke så greit her heller. Og her skjer hele tiden brudd på menneskerettigheter. Jeg kan ikke bli mer enig. Og jeg tror at kampen mot brudd på menneskerettighetene må utkjempes av kvinner og menn i Norge som  sammen deler ansvaret  for det samfunnet som nå utformes. Fordi menn og kvinner i Norge er likestilt må vi også sammen vende blikket mot de land hvor situasjonen er en helt annen og forsøke i den grad det er mulig å være til inspirasjon ( eller provokasjon)

Kommentar #11

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Overgrep

Publisert rundt 11 år siden

Voldtekt er like forkastelig som andre overgrep. Her inngår også annen fysisk og psykisk vold - som ofte i stor grad visstnok skal være mer likelig fordelt mellom kjønnene. Mens fysisk vold generelt i større grad utøves av menn mot kvinner enn omvendt, utøves psykisk vold i større av kvinner mot menn. Psykisk vold over tid, og som er lettere å skjule overfor omgivelsene, kan føre til desperasjon - med fysisk vold som en tragisk følge. Bildet er sammensatt. Poenget er at volsutøvere og ofre finnes blant begge kjønn og er mer likelig fordelt enn det som en ofte kan få inntrykk av. I mediene er som regel mannen voldsutøver og overgriper, mens kvinnen som regel er offeret. På denne måten blir menn generelt et offer for et skjevt mediebilde.

Av de 8000-10000 voldtektene, som du nevner, ville det vært interessant å vite hvor mange som er grunnløse anklager - for det er også en viktig del av det store bildet. Det er en kjent sak at dette forkommer - og ikke så sjelden. Det finnes sikkert både forskning og muligens også statestikk på dette også, men i følge politifolk så er dette et betydelig problem. Det kan skyldes hevnmotiv, sjalusi og rett og slett behovet for oppmerksomhet osv. Da blir mannen gjort til en kriminell og i meget stor grad blir han stigmatisert. Om saken henlegges, har hun i slike tilfeller oppnådd det hun ville. Selv uten en dom, er det veldig tøft bare å vite at andre vet at en er blitt anmeldt for voldtekt - selv om det altså aldri har skjedd. Da blir mannen et uskyldig offer, slik kvinner er det når de blir utsatt for en reel voldtekt.

Men igjen. Voldtekt er som annen vold, uakseptablelt. Én voldtekt er én for mye. 

Kommentar #12

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Om komplimenter til ektemannen over nettet..

Publisert rundt 11 år siden
Turid Holta. Gå til den siterte teksten.

Tre stjerners innlegg dette Arild!!

Det er virkelig rørende å se hvordan mannens ressurser her på VD så åpenbart vokter hustruens trivsel.  Det går i hvert fall klart og tydelig fram av Turid Holtas gjentatte, begeistrede ovasjoner til sin manns kommentarer.

Ingenting å si på evnen til å imponere ektefellen sin her i gården, som virkelig er forbilledlig.  Her spares det ikke verken på stjerner eller uttropstegn. Slikt må da gi uvurderlig inspirasjon til fortsatt innsats på barrikadene!

Et tankekors på tampen av kvinnedagen er det dog for meg, dersom slike oppmuntringer kun gis mannen pr debattfora på nettet.  Slikt kan selvsagt gi grobunn for enkelte spekulasjoner om begrenset verbalkommunikasjon i heimen..

Men ekteparet bor vel formodentlig under samme tak, så det er vel å forvente at tilsvarende bifall også gis innenfor husets fire vegger?

Kommentar #13

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Av de 8000-10000 voldtektene, som du nevner, ville det vært interessant å vite hvor mange som er grunnløse anklager - for det er også en viktig del av det store bildet. Det er en kjent sak at dette forkommer - og ikke så sjelden. Det finnes sikkert både forskning og muligens også statestikk på dette også, men i følge politifolk så er dette et betydelig problem. Det kan skyldes hevnmotiv, sjalusi og rett og slett behovet for oppmerksomhet osv. Da blir mannen gjort til en kriminell og i meget stor grad blir han stigmatisert. Om saken henlegges, har hun i slike tilfeller oppnådd det hun ville. Selv uten en dom, er det veldig tøft bare å vite at andre vet at en er blitt anmeldt for voldtekt - selv om det altså aldri har skjedd. Da blir mannen et uskyldig offer, slik kvinner er det når de blir utsatt for en reel voldtekt.

Men igjen. Voldtekt er som annen vold, uakseptablelt. Én voldtekt er én for mye. 

Du har et godt poeng der .

Det må være nesten like ødeleggende for en mann å bli utsatt for falske anklager som dette som å bli voldtatt.Begge parter blir vanæret på det groveste.

Jeg har dyp medfølelse for alle som opplever falske anklager.

Samtidig er det dessverre alt for mange som stemmer også.

 

En annen ting er jo systematiske voldtekter som benyttes i krig rundt om i verden. Helt utrolig at menn gjør slike ting for å ødelegge folk og grupper av mennesker,sykt.

Kommentar #14

Arne Danielsen

329 innlegg  5691 kommentarer

Antall

Publisert rundt 11 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.

Av de 8000-10000 voldtektene, som du nevner,

Jeg tillot meg en liten snarvei og kopierte inn en kommentar (ovenfor) som jeg hadde på en annen tråd for en tid tilbake. Jeg synes at den passet greit også på denne tråden. Derfor klipp og lim. Men så gjennomskues det naturligvis når jeg viser til et antall som Simonnes ikke nevner i sitt innlegg. Slikt kan skje når en velger snarveier. :)

Kommentar #15

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Re: Kvinnelige ledere i bibelen

Publisert rundt 11 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.

Tolker man resten av Bibelen med Paulus, så kan man konkludere med ingen kvinnelige ledere. Da blir Bibelen selvmotsigende, all den tid Gud hadde kvinnelige ledere i Bibelen.

Tolker man Paulus med resten av Bibelen, så blir konklusjonen at det kan være kristne kvinnelige ledere.

Hei!

Dette må du forklare nærmere!

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere