* Sigrun *

59

Poeng for psykopati

Psykopatstempelet sitter ganske løst overfor partnere og tidligere partnere.

Publisert: 26. feb 2011

Jeg gikk en gang i en gruppeterapi for mishandlede kvinner. Der var det helt legitimt å slenge rundt seg med psykopatetiketten. Ja, ikke bare det: Vi ble oppmuntret til det. Vi fikk et skjema vi skulle fylle ut over foreldre og (tidligere) partner, der vi skulle regne ut hvor mange psykopatpoeng de fortjente. Det var nok for å få oss til å forstå at det var alvorlige ting vi hadde opplevd. Men det fins vel flere måter å gjøre ting på? For hva skal man med denne psykopatmerkelappen? Gå hjem til partneren etter gruppeterapien og si: "Vet du, i dag fikk jeg vite at du ..."?

I tillegg ble vi fortalt av de kvinnelige gruppelederne at det var glidende overgang mellom psykopati og den tradisjonelle mannsrollen. Men stemmer det? En av de snilleste mennene jeg har kjent, var en erkekonservativ eldre mann, med litt av noen rolleforventninger til kjønnene. Han liknet så visst ikke noen psykopat.

Ved et annet senter for volds-/overgrepsutsatte kvinner var en gang en kvinne til stede som var fornærmet i en medieomtalt overgrepssak. Lederen ved senteret introduserte kvinnen for oss som "hun som anmeldte NN". Da noen brukere litt senere begynte å snakke om "psykopatiske menn med et tillitsvekkende ytre", sa lederen til denne kvinnen, høyt så alle hørte det: "Ja, er det ikke sånn de er da, du?" Om en navngitt person som vi bare kjente fra mediene, altså.

Selvhjelpsgrupper har også livnært seg på psykopaten. Jeg var en gang på et foredrag på Ullevål sykehus, der psykiater Sigmund Karterud tok fatt en dame fra et selvhjelpsmiljø for psykopatfokuset de hadde. Selv om psykopati sies ikke å være identisk med noen diagnose, så knyttes den ofte til diagnosene antisosial personlighetsforstyrrelse i den amerikanske diagnosemanualen og dyssosial personlighetsforstyrrelse i WHO sin. Professor Karterud viste oss kriteriene for de to diagnosene, og understreket hvor relativt lite som skal til før man kan stille diagnosen dyssosial. Følgende tre kriterier er tilstrekkelig:

- Uansvarlighet og manglende ansvarsfølelse og respekt for sosiale normer, regler og/eller forpliktelser.

- Mangle evner til å opprettholde/forbli i relasjoner med andre mennesker, men uten vansker med å etablere nye relasjoner.

- Har tendens til å komme med bortforklaringer og til å være projiserende, dvs. til å gi andre skylden for sine egne negative sider.

Enda et hakk verre synes jeg det var da en psykolog på høstens bokmesse inkluderte "borderline" blant psykopatene. Jeg tenkte: Hvor mange i salen kunne ikke kjenne noen med den diagnosen? Kanskje var det pårørende der, eller folk som selv hadde fått diagnosen.

Jeg tror det er uheldig at mediene driver og skriver om psykopater, noen ganger med sjekklister ("Sjekk om partneren din er psykopat!"), noen ganger under navnet personlighetsforstyrrelser. Visst fins det både vanskelige og voldelige mennesker, men hvem av oss kan vite sikkert hvem som er blottet for empati og potensial for empati? Fagfolk burde slutte å popularisere i media om monstermennesker som skjuler sitt sanne jeg bak en fasade.

 

Kommentar #1

Per Winsnes

12 innlegg  388 kommentarer

De psykopatiske individ

Publisert nesten 11 år siden

Av det jeg har erfart er ikke psykopati en kjønnsbestemt væremåte, men en utsøkt form for ondskap som kan komme til uttrykk hos både kvinner og menn.

Grunnen til at jeg bruker uttrykket “utsøkt ondskap” er at ondskapen går utover offeret på en slik måte at selv venner og slektninger ikke forstår hvorfor vedkommende reagerer negativt på en person som “alle” oppfatter som så utrolig hyggelig, snill og god. “Det er jo deg det må være noe galt med!”

Sånn sett er det knekkende likegyldig hvor mange psykopatiske trekk en person måtte ha. Resultatet for offeret er likevel det samme, og det hele kan beskrives i denne rekkefølge:

Forvirring (Hva har jeg gjort galt?) Ensomhet (Hvis du ikke er glad i meg, hvem vil være det da?) Misunnelse (hvorfor er du så hyggelig mot andre, men ikke mot meg?) Selvmedlidenhet (Ingen bryr seg om meg.) Følelsen av elendighet og fortvilelse Hat (Hvorfor må jeg oppleve slik urettferdig behandling?) Depresjon (Ingenting nytter likevel.) Desperasjon (Er det ingen, ingen som kan hjelpe meg?!) Døden som siste og eneste vei ut av elendigheten.

Bruken av ordet ”selvmord” i denne forbindelse ville ha vært feil. Ingen ”myrder” seg selv
som følge av mangel på forståelse og omtanke fra den eller de som skulle ha stått en nærmest, slik som en mor, en far, en pastor eller en lege (bare for å nevne noen).

Jeg vil derfor anbefale dem som måtte føle at de er i en slik situasjon, enten som offer eller som den som har vanskelig for å forstå hvorfor en person reagerer så negativt på en slik "enestående, snill, omtenksom og hyggelig person” å lese her http://www.sfm.no/Serier/Psykopatiserie/Psykopatiserie-del-10.htm om hva som egentlig foregår. Som det står til slutt: “Det er bare de som gjennomskuer psykopatens narsissistiske spill som unngår å forbli ofre for et av menneskesinnets mørkeste disipler, det narsissistisk/psykopatiske individ!”

Og har man klart å tilgi vedkommende (husk: tilgivelse har ikke noe med følelser å gjøre, men med viljen til å komme seg videre), så kan man etterpå bruke tiden til å gjøre noe hyggelig.

Med vennlig hilsen
Per

Kommentar #2

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

For noen kan det være forløsende å vite at bak en destruktiv oppførsel skjuler seg en forstyrrelse. En psykopat føler vel som oftest at h-n er oppegående og det mest normale av alle mennesker. Å leve under påvirkning av et slikt supermenneske skaper offeret til det minste og mest unormale og mislykkete menneske. Å innse at en forstyrret og ikke en normal person har omskapt en til en null kan være en stor hjelp til å gjenvinne sin egen verdighet. Å innse at virkemidlene til undertrykkeren har vært løgner hjelper i fortsettelsen til å være på vakt for å ikke la seg manipulere på nytt.

Jeg har forstått det slik at kjennemerkene til psykopati er egenskaper som alle mennesker har, men at hos en med alvorlig personlighetsforstyrrelse kommer disse trekkene oftere og  sterkere fram, og at de er permanente.

Jeg synes nok at det er  også viktig  å poengtere, som du gjør at ikke altfor lett å gi noen mennesker psykopatstempel. Jeg forsvarer begrepet personlighetsforstyrrelser, fordi det forklarer flere slags destruktive atferdsmønster og derfor nettopp hjelper til å innse at det ikke alltid dreier seg om psykopati. Samtidig hjelper fokuseringen på at det dreier seg om en forstyrrelse, til å forstå at det er noe bak forstyrrelsen. Kanskje har dette mennesket som barn blitt "programmert" til å oppføre seg slik?

Kommentar #3

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Traumer

Publisert nesten 11 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forsvarer begrepet personlighetsforstyrrelser, fordi det forklarer flere slags destruktive atferdsmønster og derfor nettopp hjelper til å innse at det ikke alltid dreier seg om psykopati. Samtidig hjelper fokuseringen på at det dreier seg om en forstyrrelse, til å forstå at det er noe bak forstyrrelsen. Kanskje har dette mennesket som barn blitt "programmert" til å oppføre seg slik?

Hvorfor i alle verden er du for slike krenkende diagnoser og ikke at ting kalles ved sitt rette navn? Er det riktig å pakke inn overgrep og omsorgssvikt mot barn og kalle det noe helt annet, som stigmatiserer offeret? Noen tar sitt eget liv når de får stygge personlighetsdiagnoser.

Dag Øystein Nordanger:

"Det nye med diagnosen Kompleks PTSD er ... at den eksplisitt knytter de aktuelle symptomene til reelle opplevde traumatiske belastninger. Tar man inn over seg den etter hvert overveldende dokumentasjonen av nærmest alltid tilstedeværende historikk av neglisjering, overgrep og andre traumatiske belastninger i gruppen av pasienter med alvorlige personlighetsforstyrrelser, er dette på sin plass. Dermed omgår man også det stigma av "karakterbrist" som uvergelig er vedheftet personlighetsforstyrrelser."

http://issuu.com/issuumia/docs/forbi-ptsd--utv.trender-i-fagfeltet-traumepsykolog

 

 

 

Kommentar #4

Arja Larsen

44 innlegg  1011 kommentarer

Publisert nesten 11 år siden

Sigrun. Har jeg forstått deg riktig, så ser du saken i sammenheng med diagnostisering av barn og ungdommer og sett fra deres synsvinkel som får diagnosen.  Jeg hadde i tankene voksne mennesker med forstyrret atferd og som ødelegger andre menneskers liv, og som mener de ikke i det hele tatt trenger noen diagnoser fordi de synes at de er normale. Da mener jeg at personlighetsforstyrrelse er en bedre diagnose enn psykopati. Men for all del, jeg ønsker gjerne velkommen  nye bestemmelser, og er glad hvis de kan hjelpe vedkommende og de som omgås med dem. Det diagnostiseringsproblemet som du presenterer er nye tanker for meg.

Kommentar #5

* Sigrun *

59 innlegg  223 kommentarer

Voksne

Publisert nesten 11 år siden
Arja Larsen. Gå til den siterte teksten.

Sigrun. Har jeg forstått deg riktig, så ser du saken i sammenheng med diagnostisering av barn og ungdommer og sett fra deres synsvinkel som får diagnosen. 

Jeg hadde i tankene voksne som ble utsatt for overgrep og omsorgssvikt i barndommen.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere