Espen Utaker

298

Kristne verdier?

Publisert: 11. aug 2009


Hva er egentlig kristne verdier? Er det en kristen verdi å verne om livet fra foster til naturlig død? Hvorfor støtter i så fall stadig flere kristne aktiv dødshjelp? Hvordan kan en del amerikanske kristne fordømme abort, men støtte dødsstraff? Kan dødsstraff være en kristen verdi? Er det en like viktig kristen verdi å verne om skaperverket, som å forsvare ekteskapet som institusjon? Er det en kristen verdi å støtte Israel i ett og alt? Hvordan kan to så ulike partier som KrF og Frp begge hevde at de bygger sin ideologi på kristne verdier? Finnes det egentlig en definisjon på hva som er kristne verdier?
Hva er fundamentalt kristne verdier, i forhold til andre verdier? Kan slike verdier leses ut fra «Bibelens klare ord?». Hvem er i dag premissleverandør for hva som skal regnes som kristne verdier?
Vårt Land har utfordret sju politikere fra sju ulike partier til å skrive om hva de tenker rundt begrepet kristne verdier, og hvordan disse verdiene legges til grunn for deres politiske arbeid. deres svar legges også ut på Verdidebatt.no. Hver tirsdag svarer en ny politiker på spørsmålene:

* Hva er kristne verdier - etter din mening?

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Fram mot valget kan du også delta i debatten selv, enten med innlegg på verdidebatt.no, eller ved å sende inn leserinnlegg til debatt@vl.no.

Rolf Reikvam, stortingsrepresentant for SV er første skribent i serien. Hans innlegg kan du lese og diskutere her.

Ine M. Eriksen Søreide, leder av Kirke-, utdannings- og forkningskomiteen, har skrevet «Verdier til forankring», om hva hun oppfatter som kristne verdier, her.

Kommentar #51

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

RE: Kristne verdier?

Publisert rundt 12 år siden

 

11.08.09 kl. 14:19 skrev Espen Utaker:

 

* Hva er kristne verdier - etter din mening?

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Hva er kristne verdier - etter din mening?

Hva er alternativet ?  Skal vi basere vårt samfunn på noen verdigrunnlag må vi vite se på hvilke alternativer vi har.   Er alternative de verdier vi finner innen hinduisme, buddhisme , taoisme , kunfusianismen , Shinto , jødedommen , islam eller andre varianter som scientologi, Bahai , konfutsianisme, taoisme, Zorastirisme, shintoisme eller Shaktisme, jainisme  osv osv..

Mange av disse større eller mindre religionene forsøker å bygge et samfunn rundt de samme verdier for et godt samfunn.  I norge kaller vi dem "kristne verdier" i andre samfunn er det basert på islam  eller hinduisme.. Men det er egentlig det samme.  Å bygge et samfunn hvor vi tar vare på hverandre gjennom fellesskapet og lever sammen på best mulig måte.

Jeg vil heller foretrekke slike "kristne verdier" framfor de verdier som animisme, voodoo , druidisme, nypaganismer, wicca eller Satanismer, humanisme  er basert på. Disse er for meg basert på et for egosentrisk verdiensbilde til at jeg kan akseptere dem som samfunnsnormer.


Kommentar #52

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

 

11.08.09 kl. 22:14 skrev Christina Dahl:

 

 Ydmykhet har en tendens til å falle sammen med sjølnedvurdering og sjølforakt, i motsetning til det å opphøye en guddom og det blir helt feil.

 Nei, ydmykhet er det stikk motsatte av "sjølnedvurdering og sjølforakt". For å kunne være ydmyk må man nemlig har selvrespekten i orden.

Kommentar #53

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

 

11.08.09 kl. 22:26 skrev Christina Dahl:

 

Det er forøvrig ikke snakk om hva "jeg misliker med kristendommen", det er snakk om hva kristendommen rent faktisk står for. Det er bare at folk vet ikke om det, fordi kristne ikke VIL tro annet, og de likegyldige er innpodet til en totalt irrelevant respekt for overtroens bruksanvisning.

 Ja, hva står den for, Christina? Sier ikke "bruksanvisningen" som du etterlyser:  ' Du skal elske din neste som deg selv.'  (Matt 22:39). Jeg trodde at det betydde at man skal ha omtanke for hverandre og at man for å klare det er nødt å kunne være litt glad i seg selv.

Jeg syns du skal ta for deg de som hr lært deg at kristendom er overtro og andre fæle ting! Dehar løyet for deg .....

Kommentar #54

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

 

12.08.09 kl. 00:18 skrev Christina Dahl:

 

11.08.09 kl. 22:36 skrev Heidi T. Vangen:

Men dette blir kanskje mer et spørsmål om semantikk enn hva du faktisk forsøker å få frem, og om ditt poeng da er at selvforakt/ydmykelse er en sentral verdi i kristendommen, lurer jeg på hvor du har det fra?

 

F.eks arvesynden. Mennesket er født ondt og syndig, og har bare "Guds nåde" å takke for at det får lov til å bli frelst.

 Hvis Guds nåde bekymrere deg, så kan jeg opplyse at jeg har bare gode erfaringer med den.

Hva er det som er så galt med arvesynden? Det betyr ikke noe annet enn at vi har arvet Adams tendenser til å synde og til å være feige. Tenk han var så feig at han gikk og gjemte seg i buskene etter at han hadde syndet. Små barn synder ikke, men det kommer de til å gjøre en dag og da  trenger de Guds barmhjertige nåde.

Kommentar #55

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

 

12.08.09 kl. 00:31 skrev Christina Dahl:

 

11.08.09 kl. 22:43 skrev Heidi T. Vangen:

 Hva gjør at du mener at du kan definere hele kristendommen som religion og livssyn bedre enn alle de av religionens medlemmer? Nå sier jeg ikke at det er umulig som sådan, men det er en rimelig kraftig påstand. Og hvis du antyder at kristendommens tilhørere er villedet til å tro på noe annet enn hva kristendommen egentlig står for, hvordan vet du at du ikke er manipulert på samme måte, bare til å ha negative tanker om denne religionen?

Og ellers, hvem mener du står bak denne innpodingen du nevner? Er det et bevisst forsøk fra noen for å lure kristne? Og hva er i så fall deres motiv?

 

De "innenfor", uansett tema - religion, politikk, hvasomhelst - er aldri de rette til å avgjøre hva som er objektivt riktig, for de er aldri objektive. Men de hevder alltid å vite sannheten, det er jo slik det blir religionskriger.

Jeg har ikke "negative tanker om denne religionen"; jeg sidestiller dagens religioner med de gamle, nå utdødde, mytologiene. Det er ganske opplagt at ikke alle religionene kan ha rett, så dermed må utgangspunktet bli at alle tar feil, så lenge ingen av dem kan bevise sin fortreffelighet framfor de andre.

 

Jeg har ikke noen konspirasjonsteorier i tankene, nei. Men tusen års kristendomskultur setter spor, og vi blir alle fôret med at det "ikke er lov å krenke folks religiøse følelser", for de er liksom hellige. Det kalles "blasfemi" og har vært grunnlag for dødsstraff. Kirka er/har vært høytidelighet, sakramenter, hellighet. Også religiøst likegyldige mennesker går rundt med en respekt for religion som den ikke fortjener, tatt i betraktning hvor mye f***skap den har forårsaket oppigjennom tidene (merk "religion", ikke "kristendom").

 Jeg mener Heidis spørsmål er svært berettiget: "hvis du antyder at kristendommens tilhørere er villedet til å tro på noe annet enn hva kristendommen egentlig står for, hvordan vet du at du ikke er manipulert på samme måte, .... ?

Jeg kan ikke se at de kommetarene du har gitt på denne tråden viser at du har forstått det kristne busdskap, snarere tvert om.

Kommentar #56

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: Re:

Publisert rundt 12 år siden

 

13.08.09 kl. 00:53 skrev Christina Dahl:

 Jeg sa aldri at JEG vet sannheten. Men de som stiller seg nøytrale til alle religioner må nødvendigvis være bedre i stand til å vurdere disse mer nøkternt og saklig enn de som befinner seg innenfor en av dem.

 Nei, nå roteter du. Gud må du ha erfart. Når du ikke har den erfaringen , så har du ingenting å vurdere.

Kommentar #57

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

 

13.08.09 kl. 01:01 skrev Christina Dahl:

 Hvis jeg skal påstå noe i sakens anledning, må det være at noen gud ikke er bevist "innen rimelig tvil", og derfor må det mest logisk standpunktet være at h*n sannsynligvis  IKKE finnes. Enn så lenge avventer jeg.

 

 Nei, Gud kan ikke bevises vitenskapelig ut fra en naturvitenskpelig metode, men det er det mye annet som heller ikke kan.

Hvis jeg sier at jeg er fylt av redsel fordi jeg nesten ble påkjørt av en bil, så kan ikke du se inn i meg at slik forholder det seg. Min redsel kan måles indirekte via elektrisitet i fingertuppene (bruk av elektroder), slik at du kan se en stigende kurve på en skjerm, men det er likevel ikke  noe bevis på at jeg er redd. Det ville kunne ha fått de samme resultater på skjermen om du kitlet meg under foten.

Men kanskje mitt ansiktsutrykk forteller at jeg er redd? Vel, det er i så fall et indirekte utrykk. Bilden som farer rundt i mit hode kan du ikke se.

(Til orientering: eksempelet var ikke hentet fra mitt virkelige liv).

En nærmest overtroisk tilnærming til vitenskpelige metoder (dvs tro på at naturvitenskapen kan bevise alt) er ikke av det gode. Beklager å måtte si det, men jeg syns det er litt naivt!

Kommentar #58

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: Kristne verdier?

Publisert rundt 12 år siden

 

11.08.09 kl. 22:10 skrev Frode Meland:

Jeg finner ofte mer sammenfallende verdier på tvers av livssyn enn innenfor dem.  Mange kristne har meget til felles med ateister; meget mer, etter min vurdering, enn de har med enkelte andre kristne.

For meg står nestekjærlighet, respekt for alle menneskers likeverd, anerkjennelse av mangfold og ulikhet høyt på verdilisten, i tillegg til miljø og natur.  Dersom dette også er "kristne verdier" det store flertall av kristne vil kunne skrive under på, kan man muligens spore noe av dette tilbake til Jesu nestekjærlighets- og barmhjertighetsbudskap.  Æres den som æres bør.

 

 Klart at det fins sammenfallende verdier mellom kristne og ikke-kristne. Det fins så mange områder vi kan samarbeide om. Jeg kan si med deg: "For meg står nestekjærlighet, respekt for alle menneskers likeverd, anerkjennelse av mangfold og ulikhet høyt på verdilisten, i tillegg til miljø og natur" mm.

De sammenfallende verdiene må vi samarbeide om! Så fins det saker vi er uenig om. For tiden så har den politiske venstresiden "trakket kraftig i det kristne blomstrbed". Jeg tror det er mange kristne som føler at denne trakkingen i bedet begynner å nærme seg en slags likvididering av kristendommen og derfor er villige til å stå på litt for det som er spesifikt kristent.

Kommentar #59

Bente Haukaas

48 innlegg  1453 kommentarer

RE: RE: RE: Kristne verdier?

Publisert rundt 12 år siden

 

11.08.09 kl. 22:16 skrev Frode Meland:

 

  Det er først når verdier kolliderer at våre prioriteringer, som gjenspeiler seg i de handlinger vi utfører, viser seg fram og våre sanne verdier fremkommer.  

 Dette var svært godt sagt, Frode!

Kommentar #60

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

RE: Kristne verdier?

Publisert rundt 12 år siden


* Hva er kristne verdier - etter din mening?

Verdiene Jesus står for. Alt som er godt.

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

Kjærlighet, etter min mening

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Hvis kristne verdier handler om kjærlighet, - omtanke for mennesker og natur, med undertrykte i eget samfunn, menesker i andre deler av verden, og med kommende generasjoner, bør kristne verdier være grunnlaget for løsning av alle politiske spørsmål. Men det er uenighet, også blandt kristne,  om hva som er kristne verdier. Livssyn er en privatsak, og alle livssynssamfunn må sikres like rettigheter i det norske lovverket.

Kommentar #61

Martin Knutsen

2 innlegg  29 kommentarer

Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

Om man med "kristne verdier" mener verdiene som ligger i det "rabbi Yeshua", for å stjele fra Bjørneboe, faktisk preket, så er det enkelt: Omsorg, tilgivelse, selvopprofelse og nåde. Viljen til å sloss for de svakeste, selv om man taper på det.  Likhets-tanke. William Morris. En av mine uvaner er en tendens til å lese amerikanske høyre-kristen blogger. Deres idee om kristne verdier er mildt sagt merkelige, sett opp i mot skriften.

Kommentar #62

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: RE: RE: Kristne verdier

Publisert rundt 12 år siden

 

11.08.09 kl. 22:26 skrev Christina Dahl: 

Hvafforno? Dokumente at disse begrepene er sentrale i Bibelen, mener du?? Ja, det kan du være sikker på at jeg kan, men det burde ikke være nødvendig. Det ser du da sjøl, dersom du leser boka.

Det er forøvrig ikke snakk om hva "jeg misliker med kristendommen", det er snakk om hva kristendommen rent faktisk står for. Det er bare at folk vet ikke om det, fordi kristne ikke VIL tro annet, og de likegyldige er innpodet til en totalt irrelevant respekt for overtroens bruksanvisning.

Hei Christina. Jeg registrerer at du ikke makter å føre argumentasjon for ditt syn, men i stedet tyr til skittkasting. Det er skuffende. Men lykke til videre på forumet. Kanskje vi kommer i debatt en gang senere. Da skal du få sjansen til å forsvare dine utbrudd.

Mvh Magnus 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere