Trygve W. Jordheim

108

Dåp og medlemskap i Pinsebevegelsen

Hver femte stemme gikk imot Sigmund Kristoffersens kandidatur da ny leder i Pinsebevegelsens lederråd ble valgt. Betel Hommersåk lar udøpte og barnedøpte blir medlemmer, og mange er usikre på hvor Kristoffersen står.

Publisert: 11. feb 2011  /  560 visninger.

– Dere trenger ikke å være bekymret. Jeg vil være lojal mot det som er Pinsebevegelsens syn.  Jeg ønsker å være en samlende leder for hele bevegelsen, sa Kristoffersen da han ble utfordret av ordstyrer til å svare på kritikken foran torsdagens ledervalg, ifølge Vårt Land.

Flere norske pinsemenigheter har de siste årene åpnet for at personer som ikke er troende døpt (voksendøpt) kan bli medlemmer. Debatten har vært oppe på de siste predikantkonferansene, og var altså også tema da ny leder i lederrådet skulle velges.

Bør udøpte og barnedøpte få bli medlemmer i pinsemenigheter? Er dåpssynet så viktig i Pinsebevegelsen at denne debatten bør få stor plass også de kommende år?

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Teologisk utfordring

Publisert over 10 år siden
Trygve W. Jordheim. Gå til den siterte teksten.

Bør udøpte og barnedøpte få bli medlemmer i pinsemenigheter? Er dåpssynet så viktig i Pinsebevegelsen at denne debatten bør få stor plass også de kommende år?

Det er nok fortsatt en stor andel av pinsefolket som mener barnedåp er forkastelig, og dette kan fort brygge opp til en fortsatt langvarig debatt i pinsebevegelsen, som fort kan virke splittende utover det den hittil har gjort.

Viktigheten av å ha et baptistisk dåpssyn som den eneste bibelske form for dåp er grunnfestet i bevegelsen, men jeg har ikke vært i tvil om at denne debatten måtte komme før eller senere, spesielt siden det er et mye tettere samarbeid mellom pinsebevegelsen og andre trossamfunn idag enn for bare få år siden. Mye vil nok dessuten avhenge av hva som skjer i dette spørsmålet i Assemblies of God-grenen av pinsevenner i USA som teller mange millioner.

Pastor Anfinn Clementsen gir en god kommentar i Korsets Seier.

 

Kommentar #2

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Dåp og karismatikk

Publisert over 10 år siden

Dette skrittet bekrefter at den offisielle pinsemenigheten i Norge fullt ut slutter seg til den karismatiske "verdenskirke", hvor lovsang og mirakler er viktigere enn teologi. Dette nettverket står for en utvikling som skjemmer kristendommen som verdensreligion. Selv om det fins andre trosamfunn som opererer med samme medlemsskapsmodell (som Misjonsforbundet og Frelsesarmeen), så står disse i en mindre utsatt kirkehistorisk tradisjon - og har så langt (for det meste) klart å ivareta en anstendig, ikke-spekulativ virkeform. Det som de senere år har skjedd med IMI, Oase og andre miljøer, gir likevel grunn til bekymring for oss som håper på en tilnærming mellom tro og humanisme, i stedet for det motsatte. 

1 liker  
Kommentar #3

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Dåp og pinsevenner

Publisert over 10 år siden

Det er trist å høre at flere pinsemenigheter åpner opp for medlemsskap for udøpte og barnedøpte. Hvis dette blir en trend blant pinsevennene er det snart slutt på denne org. Siden 1907 hvor de vidreførte dåpspraksisen fra baptistene, har de praktisert den bibelske syn på dåp hvor troen var drivkraften til dåp. Jeg er redd for at store splittelser vil nå gå over pinserøysla i Norge og Europa. Det hadde vært det beste at slike menigheter som har innført ordningen med å libralisere dåpsynet, bør forlate pinsevennene så fort som mulig. Disse menighetene vil ødelegge og river dermed ned alt det som er bygd opp siden 1907. ja, ikke bare det, men de river ned sannheten i Guds ord. For meg virker det som om profitten står høyest hos dem for tiden. Bibelsk lære kommer snart i annen rekke. Jeg vil tro at Barrat vil snu seg i grava om de får flere til å gjøre dette.

Kommentar #4

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

En liten korrigering

Publisert over 10 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Siden 1907 hvor de vidreførte dåpspraksisen fra baptistene, har de praktisert den bibelske syn på dåp hvor troen var drivkraften til dåp.

Terje:

Bare en liten korrigering "for the sake of good order" og siden du nevner Barrat i kommentaren din. Thomas Ball Barrat selv var opprinnelig metodistprest og ønsket ikke å vektlegge dåpsynet da han etablerte pinsebevegelsen. Historien sier at han slet med dåpsynet i flere år og lot seg ikke døpe før i 1913. Det skjedde forøvrig i Stockholm, da ble både han og kona Laura døpt av legenden Lewi Petrus. Om Laura hadde de samme kvalene eller om hun "fulgte sin mann" i dåpsspørsmålet kjenner jeg ikke til, men historien viser tydeligvis at noen trenger tid på dåpsspørsmålet. Det siste kan kanskje være et lite innspill i debatten? 

Kommentar #5

Levi Fragell

102 innlegg  1166 kommentarer

Barratt og dåpen

Publisert over 10 år siden

Det er riktig som Ingar Eriksen skriver at T.B. Barratt lenge nølte med å la seg voksedøpe (1913) - og enda lenger med å gjør denne dåpen til opptaksbetingelse i sin egen menighet, Filadelfia i Oslo. Det skjedde faktisk først i 1919. Til tross for at konurrenten på Grûnerløkka - Salem - først stilte dette kravet i 1931, gjorde Barratt voksendåpen også til en betingelse for nattverden, etterat han hadde jobbet med spørsmålet "innfor Gud" i en årrekke .  Barratts egne skrifter gir inntrykk av dette har vært en rent åndelig/teologisk prosess, men med tanke på de udisiplinerte utskeielser som rådde etterat vekkelsen hadde spredd seg, er det vanskelig å tro at ikke også et visst pragmatisk behov må ha influert - ønsket om strengere kontroll med den løsslupne karismatikken som bl.a. gav vekkelsen et dårlig rykte. Barratt så jo også hvor hensiktsmessig Lewi Pethrus, med sitt konsekvente baptistiske dåpssyn, var i stand til å strukturere den svenske pinsevekkelsen.

Det som idag skjer i den norske pinsebevegelsen kan forstås som en tilsvarende pragmatisk tilpasning til verdens realiteter - men med motsatt utgangspunkt. Veksten har stoppet, møtelokalene står halvtomme. Strukturen må endres! Det kan nok gi resultater, for en tid. Guds ord og Åndens ledelse er et plastisk materiale. Men det skal bli intersant å se om det kan skje uten indre såvel som ytre omkostninger. T. B. Barratt og Erik Andersen Nordquelle var siviliserte personer, men sannelig rystet frikirkenorge i sine grunnvoller.

2 liker  
Kommentar #6

Jon Torger Hetland Salte

1 innlegg  10 kommentarer

Kommentar fra et medlem av Betel Hommersåk

Publisert over 10 år siden

Jeg var vel en 15 år da dette blei tatt opp til avstemming på Betel. Jeg husker selv at jeg var litt skeptisk, jeg stemte nøytralt, men tregte litt etterpå, en pinsevenn måtte vel gjendøpes for å få medlemskap, tenkte jeg. Mitt baptistiske dåpssyn har ikke forandret seg, og det har heller ikke menighetens. Det er synet på hva som skal til for å kunne innlemmes fullt og helt i menighetens arbeid, uten å måtte haste seg inn i en dåp man kanskje ikke ennå er klar for i sitt eget liv. Det å være "tilhørig" har i praksis betydd medlemskap, men det har vært et arkaisk ønske å vente med betegnelsen "medlem" til barnet/ungdommen er døpt (ja for en 11-åring, som jeg selv var da jeg blei døpt, kan vel ikke kalles noe annet enn et barn).

Tre av mine kamerater, barnedøpte i statskirka, har nylig meldt seg inn i menigheten. Noen av disse er blant de mer engasjerte ungdommene i ungdomsarbeidet, og hadde et ønske om å skrives inn i menigheten. Disse er alle enige i menighetens dåpssyn, og jeg tror de kommer til å la seg døpe når de er klar for det. Det er ingenting teologisk galt i å la disse stå som medlemmer før de tar sitt eget valg, det siste ønskelige er at folk døper seg for å bli medlemmer.

Kommentar #7

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Gud har kontrollen

Publisert over 10 år siden

Når alt kommer til alt så er det det indre liv som teller, og bare Gud kjenner hjertene.

Pinsevennene har vel på en måte overfokusert på dette med dåp i alle år, mens DNK har predikert automatisk frelse for barn som blir døpt. I pinsen har man f eks krevd at de som skulle være med i kor eller komiteer måtte være døpt troende. Intet medlemskap uten voksen dåp har vært det gjeldende prinsipp. I DFEF har man vært mer avslappet i forhold til hvem som er medlem, overlatt det til Gud kan man vel si. DErsom en voksen person døpt som barn kommer til pinsemenigheten og vil bidra i arbeidet bør det vel nettopp det som er det avgjørende, og dersom denne perosnen er komfortabel med at den dåpen vedkommende fikk som barn holder, så trenger vel ikke andre å ha noe problem med det?

Og når alt kommer til alt er det jo bare Gud som kan føre Livets bok.

Kommentar #8

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Dåpspraksis og annen praksis

Publisert over 10 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.

gjorde Barratt voksendåpen også til en betingelse for nattverden, etterat han hadde jobbet med spørsmålet "innfor Gud" i en årrekke .

Nei, ingen kjenner vel historien til pinsevennene bedre enn Levi Fragell, og da fikk vi med historien om nattverdspraksisen (brødsbrytelsen) også. Dette har vært en skjemmende sak hvor noen pinsemenigheter helt opp til vår tid har praktisert lukket nattverd kun for menighetens medlemmer, dvs. på lukket menighetsmøte. På den måte ble gjester, tilfeldige besøkende, nyfrelste og andre som ikke var innskrevne medlemmer utelukket fra "Herrens måltid". Jeg velger og tro at ingen pinsemenigheter i dag vil utelukke tilfeldige besøkende fra brødsbrytelse i dag.

Men når det gjelder dåpspraksis har pinsevennene gjennom mange år hatt denne uforståelige ordningen med dåp kun for egne medlemmer. Dette har jo vært helt greit for menighetsbarn som blir innskrevne medlemmer av lokalmenigheten i tidlig ungdom straks de er døpt. Men hvis en lutheraner, en i Misjonsforbundet eller Frelsesarmeen som ikke har dåpskum eller egen dåpspraksis skulle få syn for troende dåp, dvs. dåp på egen bekjennelse med full neddykking, så fikk man ikke døpe seg i den nærmeste pinsemenigheten uten at man samtidig ble medlem der. Akkurat som man døpte seg til lokalmenigheten og ikke til Kristus! Denne mangelen på generøsitet overfor andre trossøsken både håper og tror jeg etterhvert avikles.

Rune nevner DFEF, der er man ikke nødvendigvis "avslappet" i forhold til dåpsspørsmål, men her er uttrykket "medlemskap" i en menighet værre enn å banne i kirka. I DFEF "tilhører" man menigheten og man har ikke definerte opptakskriterer på det, Herren kjenner hjertene. Når det er sagt så vet ikke jeg om noen som har blitt valgt inn som eldste i en DFEF-menighet uten å være troende døpt, så dåpssynet er helt klart. Siden dåp ikke knyttes til medlemsskap har mange fra andre samfunn blitt døpt i DFEF-menigheter opp igjennom, og siden man ikke er så opptatt av å skrive i årsrapporten om hvor mange som har blitt døpt i lokalmenigheten, har mange menighetsbarn blitt døpt på ungdomsleirer om sommeren.

Interessant det som Jon Torger beskriver fra Betel, Hommersåk. Jeg skal ikke ha noen bestemt mening om kriterier for medlemsskap i pinsemenigheter, men hvis det er et problem at tilhørige til en pinsemenighet ikke "ser" dåpen, så er det kanskje knyttet til at troende dåp knapt forkynnes i menighetene lenger, på samme måte som man etterhvert også unngår andre spørsmål som kan oppfattes som kontroversielle (!). Det er en annen sak og fortjener kanskje en annen ny tråd...

 

 

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Må man

Publisert over 10 år siden

være døpt for å kunne ha en tro? Er ikke dette bare menneskelige Tradisjoer/ overleveringer som er bygd på et tomt bedrag av visdomslære?  (Kol.2.8) Den dåp Bibelen snakker om er vel heller en annen type dåp som handler om dåpen til døden (v12 og Rom.6.4)

Kommentar #10

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Flere og flere

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Den dåp Bibelen snakker om er vel heller en annen type dåp som handler om dåpen til døden (v12 og Rom.6.4)

Akkurat dette kan det virke som flere og flere blir klar over, og misforståelsen hos kristne med baptistisk dåpspraksis i dette spørsmålet har dessverre også ført til mangt et underlig lærdomsvær opp gjennom årene. Endringene i holdningen hos pinsevennene tyder også på at man nå leser kapittelet gjennom litt andre briller enn tidligere.

Det minner meg om eldstebroderen som mente at var man ikke "ikledd Kristus gjennom dåpen til døden" ble man springende mer eller mindre naken i himmelen.

 

Kommentar #11

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Kristensen snur det på hodet

Publisert over 10 år siden

For han spør: må man være døpt for å kunne ha en tro?

Det er jo helt motsatt - man må ha en tro, for å kunne bli døpt. Det er ihvertfall gangen i det i Skriftens veiledning: den som tror og blir døpt, skal blir frelst... osv. (Mark.16,16)

Å bli døpt ved neddykking symboliserer at det gamle livet uten Gud dør. Man står opp fra dåpens vann til et nytt liv med Ham.

Dåpen er en handling som skal bekrefte troen, men det er troen alene som frelser. Mange skriftsteder bekrefter dette.

Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sannheten er vitnene, Ånden, blodet og vannet som samstemmer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er jo helt motsatt - man må ha en tro, for å kunne bli døpt. Det er ihvertfall gangen i det i Skriftens veiledning: den som tror og blir døpt, skal blir frelst... osv. (Mark.16,16)

Ja, i følge din henvisning til ditt bibelsitat, men ikke i følge den henvisningen jeg ga, fra Kol.2.8:Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.

V12:For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset.


Dette må vi bare infinne oss med er uoppfylte profetier okke som. I 1.Joh.5.8 er der tre som vitner, og det er Ånden, vannet og blodet, disse tre samstemmer, dette har ingenting med vanlig dåp og gjøre, for i Heb.9.20- 23 heter det at paktens blod hører med: Dette er paktens blod; denne pakten har Gud fastsatt for dere. 21 På samme måte stenket han blod på teltet og på alle kar som ble brukt under gudstjenesten. 22 Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse.
   
23 De jordiske etterligningene av det som er i himmelen, må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen må renses ved offer som er bedre enn disse.

Når det i Bibelen er snakk om dåp er der aldri snakk om vanlig vann, det vannet som det vises til er det i Åp.17.15 og den dåp Johannes utførte i Jordan. Rom.6.3 sier om det å bli døpt til Kristus slik: Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død?  4 Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

Luk.12.49-51:  Ild er jeg kommet for å kaste på jorden. Hvor gjerne jeg ville at den alt var tent! 50 En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er til den er fullført! 51 Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid.

Da kan du jo vurdere om jeg snur saken på hodet, eller om det er de som lar seg døpe som blir snudd på hodet.

Kommentar #13

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Da kan du jo vurdere om jeg snur saken på hodet, eller om det er de som lar seg døpe som blir snudd på hodet.

Jeg sier som Ole Brum; jatakk, begge deler. Du argumenterer nesten mot deg selv, vil jeg si. For du bruker vers som bekrefter det jeg også skriver - om at dåpen regnes som en symbolsk begravelse og oppstandelse til nytt liv i Gud. Også mener du visst ikke at det er slik likevel. Så trekker du inn dette med Jesu død - og det er jo også enkelt å forklare; det er jo ingen hensikt i dåpens pakt, foruten Jesu offer på Golgata.  Vel, det er ikke første gang vi ikke forstår hverandre, bibelsk sett, og det er jo ikke så underlig siden du ikke engang tror at Jesu første komme enda har funnet sted. langt mindre hans død for oss. Da er det jo nødt å bli forvirring i vår korrespondanse. Visse grunnleggende ting må en rett og slett være enige om, for å kunne diskutere fornuftig.

Kommentar #14

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Jesu død

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Så trekker du inn dette med Jesu død - og det er jo også enkelt å forklare; det er jo ingen hensikt i dåpens pakt, foruten Jesu offer på Golgata.  Vel, det er ikke første gang vi ikke forstår hverandre, bibelsk sett ;)

Hvis du ser min profil har jeg vel aldri påstått Jesu død enda? Da blir det meningsløst å dra dette videre hvis du ikke skjønner hva som skriftene forteller. Jeg nevnte vel også noe om at vi må innse at profetiene om dåpspakten var uoppfylte profetier okke som?

V12:For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. 13 Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus da han tilga oss alle våre misgjerninger. 14 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. 15 Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som deres seierherre på korset.

Kommentar #15

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

symbolikk

Publisert over 10 år siden

Dåpen er ikke for Gud, men for mennesket. Det vil si at den symboliserer et skille. Dåpen skiller mellom det menneskelig (gamle livet) og det nye livet (med Kristus) Det nye livet mottas i mottagelsen av Kristus, løftet er knyttet til dåpen.

Dåpen blir derfor en synliggjøring av hva frelsen er, man kan gjerne si en underskrift på pakten som en inngår med Gud. Sånn sett er den juridisk, synden er sonet og gjelden betalt. Det er det Gud garanterer for.

For mennesket blir dette et hjertets vitnesbyrd på paktens innhold. Man kan vite at Gud mener det han sier.

Kommentar #16

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvis du ser min profil har jeg vel aldri påstått Jesu død enda? Da blir det meningsløst å dra dette videre hvis du ikke skjønner hva som skriftene forteller.

Nei, der er vi enige. Som nevnt: visse grunnsteiner må man ha felles i bunnen for å kunne diskutere konstruktivt. Og der mener jeg du utelukker deg selv fra de fleste kristne, ved å hevde at Jesus hverken har kommet 1. gang enda og dermed heller ikke er død på Golgata. Da faller de viktigste grunnsteinene for evangeliet mitt (og de fleste andres) bort. For du har sikkert fått med deg at det kristne flertall venter på Jesu snarlige 2. komme.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

1.komme, Joh.1.10:Han var i verden, men verden kjente ham ikke

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

For du har sikkert fått med deg at det kristne flertall venter på Jesu snarlige 2. komme.

Ja, det er et punkt jeg er storlig forundret over, for skriften sier jo klart og tydelig at dersom de døde ikke står opp, da er heller ikke Kristus stått opp, 1.Kor.15.13, i Joh.12. beskrives jo Jesu død:

23«Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 24 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. 25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. 26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal Far gi ære.
    27  Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. 28 Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.»
    29 Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» 30 Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. 31 Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. 32 Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» 33 Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

Her synes jeg Jes.53 er veldig klar i sin tale:

     3 Han var ringeaktet, forlatt av mennesker,
        en smertenes mann, vel kjent med sykdom,
        en foraktet mann som ingen ville se på,
        vi regnet ham ikke for noe.

        Han ble mishandlet, men bar det ydmykt;
        han åpnet ikke sin munn,
        lik lammet som føres bort for å slaktes,
        lik sauen som tier når den klippes.
        Han åpnet ikke sin munn.
     8 Gjennom trengsel og dom ble han revet bort.
        Men hvem i hans samtid aktet på det?
        Han ble utryddet av de levendes land,
        måtte dø for sitt folks overtredelse.
     9 De gav ham en grav blant ugudelige,
        hos en rik mann, da han var død,
        enda han ikke hadde gjort noen urett,
        og det ikke fantes svik i hans munn.
    10 Det var Herrens vilje
        å knuse ham med sykdom.
        Men fordi han gav sitt liv til soning,
        skal han få etterkommere og leve lenge,
        og ved ham skal Herrens vilje ha fremgang.

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Til Kjell K

Publisert over 10 år siden

Det hadde definitivt vært enklere om Bibelen var mer klar, slik at det ikke ble fullt så mange måter å tolke på, synes jeg :)

Men vi får trøste oss med at vi en dag skal få se de sannheter vi her ikke så eller forstod.

Gud sies å være en "kjærlig far" og i det ligger det for meg at han forstår oss slik vi er, med våre begrensninger og alt ihop. Når en jordisk far kan greie det, kan vi nok forvente så mye mer fra vår himmelske far. Tror ikke du også det?

Kommentar #19

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Mytebetont

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det hadde definitivt vært enklere om Bibelen var mer klar, slik at det ikke ble fullt så mange måter å tolke på, synes jeg :)

Men vi får trøste oss med at vi en dag skal få se de sannheter vi her ikke så eller forstod.

Gud sies å være en "kjærlig far" og i det ligger det for meg at han forstår oss slik vi er, med våre begrensninger og alt ihop. Når en jordisk far kan greie det, kan vi nok forvente så mye mer fra vår himmelske far. Tror ikke du også det?

Det er slett ikke meningen at alle skal forstå Bibelen, hadde Gud ment dette var det beste for oss, hadde han utgitt en forenklet utgave. Men siden dette er profetier for fremtiden er det slettes ikke alle som vil vite hva den bringer med seg - derfor er Bibelen også skrevet i billedspråk og gåter, men den er ikke helt uforståelig for de som ønsker å finne frem de skjulte meningene i tekstene. For det folk bibeltekstene er ment for, (de utvalgte) er øynene deres og ørene klint til, slik at de ikke hverken skal høre eller forstå meningene før tiden for dette er inne for dette. (Jes.44.1, og 18)

Jeg er enig i at det kunne vært større klarhet angående bibelens ord, men det er vel egentlig alltid klart - det er bare det sørgelige antall menigheter som er økende, som sørger for uenighetene da de gjør monopol på at de alene sitter inne med den riktige fasiten. Hvis alle forkastet sin tro på sine menigheter, og sverget kun til at det bare er Guds ord som har det riktige svaret, ville vi sannsynligvis hatt lite å diskutere om, da alle ville funnet frem i Bibelen til det riktige svaret. For intet profetord er gitt til egen tydning, det er det sannelig ikke mange som forstår begrensningen av.

Nå du nevner at Gud er en kjærlig far, så er jeg selvfølgelig enig med deg i det, han vil det jo slik at alle skal bli frelst, og sier det slik i Joh.17.12: Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navn du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt han som hørte fortapelsen til, så Skriften skulle bli oppfylt.

Også fortapelsens sønn skulle det også gis håp for, da selv Satan blir til en lysets engel. Slutten er en gladmelding til alle, at selv rikets barn som skulle bli kastet utenfor hvor de skulle gråte og skjære tenner (Matt.8.12) ble med i Guds rike etter at han hadde kvittet seg med døden og kastet den i dødsriket (det er de menneskelige kroppene som det ikke er mer bruk for, det himmelske legemet er tatt i bruk) og Jesus tørker bort hver tåre som er grått og der skal heller ikke være mere sorg, pine og smerte. De som ble kastet ut i mørket innenfor har fått sin frelser. Jesus sa jo at han bare var utsendt til å redde de fortapte får av Israels hus. (Matt.15.24)

Forestillingen om at noen ikke skal komme inn i Guds rike er en misforstått oppfatning til læren om de "utvalgte" om du er villig til å forstå dette som Kristus som ætt, og ikke person (Gal.3.16, Åp.22.16) så er det disse det står om i Jes.53.10 - etterkommere som skal få leve lenge og ha fremgang etter Guds vilje. - Det er her Heb.6.1 anbefaler oss å gå forbi barnelærdommen om Kristus og komme videre mot det som er det fullkomne, om å legge vekk grunnvollen om omvendelse og døde gjerninger og tro på Gud.

Disse tingene om hvilken tro og ritualer vi har, er vel bare tåpeligheter oss i mellom til å skape splid og diskusjoner. Gud sier det rett ut - det er barnelærdommer til slike som ikke tåler fast føde (sannheten) men må drikke melk (mytene omkring sannheten).

Kommentar #20

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Interessant å lese hvordan du tenker, Kjell! Du skal jammen ha ros for at du holder ut selv om ikke mange riktig helt er på linje med deg, teologisk sett. Det vitner om at du er overbevist om at du er inne på noe og at skriftens ord interesserer deg.

Vi er jo blitt lovet at den som leter, skal finne.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

149 innlegg  13843 kommentarer

Sissel

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Vi er jo blitt lovet at den som leter, skal finne.

Takk for din fine forståelse, Sissel. Du er faktisk inne på noe jeg fant ut for en del år siden!

Kommentar #22

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

p-venner og dåpen

Publisert over 10 år siden
Ingar Eriksen. Gå til den siterte teksten.

Terje:

Bare en liten korrigering "for the sake of good order" og siden du nevner Barrat i kommentaren din. Thomas Ball Barrat selv var opprinnelig metodistprest og ønsket ikke å vektlegge dåpsynet da han etablerte pinsebevegelsen. Historien sier at han slet med dåpsynet i flere år og lot seg ikke døpe før i 1913. Det skjedde forøvrig i Stockholm, da ble både han og kona Laura døpt av legenden Lewi Petrus. Om Laura hadde de samme kvalene eller om hun "fulgte sin mann" i dåpsspørsmålet kjenner jeg ikke til, men historien viser tydeligvis at noen trenger tid på dåpsspørsmålet. Det siste kan kanskje være et lite innspill i debatten? 

Nå nevnte jeg vel heller ikke om Barrats dåp, men jeg nevnte de som gikk over til pinsemenigheten. De fleste var i begynnelsen fra baptistiske menigheter hvor dåpen var en selvfølge og etter hvert kom også en del fra kirken som så og hørte lyden av vekkelse. Selv om Barrat kom senere så han det til slutt og han var en sterk dåpsforkynner når det endelig løsnet for ham. Han døde i 1940, så det skulle være tid nok fra hans dåp til hans død at han ville snu seg i grava når pinsevennene forlater det grunnleggende lære. Dåpen er heller ikke bare for å få medlemsskap. Dåpen er en tros handling, en god smvittighetspakt med Gud. I dåpen bekjenner man at man er frelst og vil følge Jesus. I dåpen begraver man det gamle syndelivet og reises samtidig opp for å følge Jesus i et nytt levnet

Kommentar #23

Ingar Eriksen

4 innlegg  284 kommentarer

Om å holde tunga rett i munn!

Publisert over 10 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.

Dåpen er heller ikke bare for å få medlemsskap. Dåpen er en tros handling, en god smvittighetspakt med Gud.

Hei igjen, Terje!

Nei, det er riktig at du ikke nevnte Barrats dåp i din første kommentar, men du skrev "...rive ned alt som er bygd opp siden 1907", og da mener jeg det var saklig å korrigere med at dette var slett ikke på plass i den første tiden. Mer kunne vært sagt om tiden etter 1907, men det er vel ikke det trådstarter egentlig etterspør her.

Jfr. sitatet over. Jeg velger å tro at første linje er litt uheldig skrevet og at det har sneket seg inn et "bare" som ikke skulle vært der. Etter Bibelens ord er kristen dåp en handling innfor Gud og har ingenting med medlemsskap i en menighet å gjøre, og barnedåpen var heller ikke tiltenkt å skulle ha noe med barnets navnsetting å gjøre!

Det kan fort bli litt kluss når man kombinerer handlinger innfor Gud med noen høyst jordiske forordninger, det gjelder både i pinsebevegelsen og DNK!

Kommentar #24

Thorbjørn Ustad

5 innlegg  116 kommentarer

Pinsebevegelsens medlemstall?

Publisert rundt 3 år siden

Hvor mange medlemmer har Pinsebevegelsen nå? Så i SSB, men det er gamle utgåtte tall!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere