Helga Pedersen

8

Værekraft

Publisert: 16. apr 2009  /  1428 visninger.

Tirsdag var jeg på en filmpremiere. Filmen het ”Værekraft” og var en dokumentar om Anne Margrete Lund, av regissøren Pål Wincents. Anne Margrethe ble blind da hun var to år på grunn av kreft.

Hennes liv ble preget av utallige opphold på sykehus og flere år med isolasjon hjemme i leiligheten sin på Grefsen i Oslo. Årene utenfor arbeidslivet førte også til at Anne Margrethe hadde mye tid til å finne ut mer om seg selv, og ikke minst sette pris på det å bare være. Sammen med gode venner satte hun ordet Værekraft på denne verdien alle mennesker er i besittelse av, og som kan være et livsviktig utgangspunkt når man skal tilbake til samfunnslivet.

 

Det var en sterk film, spesielt fordi Anne Margrete døde i fjor. Jeg har tenkt mye på hvilken måte jeg kan overføre Anne Margretes tanker om å være i kraft av seg selv til min hverdag, til politikken. For meg er filmen først og fremst en påminnelse om de ressurser som finnes i mennesket.

 

Det er også en påminnelse om hvor viktig det er å kjempe for et samfunn, der alle uansett bakgrunn skal ha muligheter til å utvikle sine evner. Der alle skal ha tilgang til god skole, godt helsetilbud og et velfungerende offentlig sikkerhetsnett. Der enkeltmennesket blir sett og møtt ut ifra de krav og muligheter man har.

 

Så en stor takk til Anne Margrete Lund for at jeg fikk oppleve hennes budskap.

Kommentar #1

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Å være....

Publisert over 12 år siden

Jeg har ikke sett filmen du viser til Helga, men begrepet "å være" i motsetning til "å gjøre" har vært meget viktig for meg, og jeg har eksempler jeg har brukt i mitt arbeid tidligere.

Et nært menneke, led (for flere 10år siden) av sterke astmatiske plager. Da hun døde, tenkte jeg bare det var godt hun slapp. - Men senere oppdaget jeg, at det var når jeg slet litt selv, at jeg tenkte å besøke henne. - Det at hun alltid ble glad da jeg kom, var det eneste hun bidro med. - Ikke før etterpå, oppdaget jeg at hun som ved "å være", i dette tilfellet bli glad da hun så meg, var den som GA til meg! - Og ikke slik jeg hadde trodd; - at det bare var Jeg som var hennes "hjelper".

 

Tenker også på den eldre slagrammede sinte og fortvilte mannen som totalt hadde mistet både språket og bevegeligheten. Han begynte å sitte  i hallen i rullestolen sin og vente på meg hver dag da jeg kom på arbeidet.  Så jeg satte meg ned å pratet med han noen små minutt, før arbeidsdagen begynte. Jeg kjente jo hans liv ut og inn, så jeg "betrodde" meg litt til han etterhvert med det som lå meg i tankene. Jeg var altså ikke bar "fagperson".

Jeg kom så langt at jeg takket han for at han var den han var, og plutselig innså han at han kunne "Være" ! - Han ble en iakttaker av alle andre, og så deres behov. - Nappet tak i hjelperne og pekte og gestikulerte inntil de forsto hvem som trengte hva.

Han ble virkelig et lyspunkt for alle mennesker han kom i kontakt med i årevis etterpå.

 

Dette er to eksempler jeg har fra dette med hvor viktig det er å bare "Være".  - Det handler ikke lenger bare om meg selv og mine behov og ønsker. - Men vel s mye at jeg evner å se de som er rundt meg og andre mennesker og dyr, og deres behov - Ikke at vi skal være "snille" - men "årvåkne" og bevisste. - Det er slik vi skal være hverandres tjenere.

Disse to menneskene hadde begge mistet mye, men de hadde likevel mye å gi - mye mer enn meg som slet med mine egne ting, og trodde meg å være deres hjelper!

Innholdet i dette har jeg senere oppfattet som selve kjernen i "trosforståelsen" - at vi evner å se ut over egne behov, og klarer å se hverandre. - Selve "kjærlighetsbudet."

mvh  Mette

 

 

 

 

Kommentar #2

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

Hvem har Værekraft nok til å få leve?

Publisert over 12 år siden

Kyst- og fiskeriminister Helga Pedersen skriver i sitt innleggVærekraft om sin facinasjon av filmen med samme navn. Filmen som følger den blinde jenta Anne-Margrethe rører tydeligvis ved statsrådens følelser. Hun skriver i innlegget om fellesskapets ansvar for de med særskilte behov. Det er lett å være enig med statsråden i dette. 

I tillegg til å være statsråd og skribent i dette forum, er Helga nestleder i det Norske Arbeiderparti. Hun har ledet programkomitéen som legger fram sitt programforslag på AP's landsmøte førstkommende helg. Det samme partiet er fremste forsvarer av retten til å avbryte et svangerskap på bakgrunn av annerledeshet hos fosteret, etter den regulære grensen på 12. svangerskapsuke. 

I lov om svangerskapsavbrudd § 2, ledd C leser vi: Etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når; 

det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelig anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

Dette betyr i realiteten én ting: for de såkalt normale friske og velskapte fostrene finnes det én abortgrense, mens det for de som er litt annerledes finnes en annen abortgrense - lenger ut i svangerskapet. 

Tall fra medisinsk fødselsregister og SSB viser at det blir født stadig færre barn med down syndrom. Dette kan ikke et samfunn bygd på verdier som likhet, likeverd og like muligheter akseptere. Derfor er det så ironisk å lese statsråd og AP-nestleder skrive innlegg om fellesskapets ansvar for de med spesielle behov. Samtidig er hun med å lede et parti som støtter et lovverk som diskriminerer funksjonshemmede sterkt.

Kommentar #3

Helge Evjen

241 innlegg  1913 kommentarer

Gjør da noe, Helga!

Publisert over 12 år siden

Først Helga - hjertelig takk for de gode orda du skrev om Anne Margrethe!

Vi har mange slike funksjonshemmete, og i mange forskjellige grader av funksjonshemming.  Men felles for disse, viser statistikken, er at de har svært, svært vanskelig for å komme inn i arbeidslivet - og dermed få forståelsen av å være et fullverdig medmenneske.  Dette har både du, som nå er i en meget sentral posisjon for å gjøre noe, og vi andre ansvar for. 

Vi har NAV, det er riktig.  Men NAV mangler på mange steder kvalifiserte folk til å gjøre noe for de funksjonshemmete.  Det blir svært ofte at de funkjonhemmete, også svakt funksjonshemmete, males gjennom NAV-mølla og kommer ut på uføretrygd. Og da er vi like langt.  Dette er meningsløst og det er uverdig.  Regjeringen må gjøre ord til handling i samarbeid med offentlige og private arbeidsgivere slik at funksjonshemmete får plass og følges opp på en forsvarlig måte.  Dette skjer ikke i dag.  Det blir bare fine ord foran et valg!

Helga!  Jeg vet du har gode tanker - og at du vil noe mer.  Mitt forslag er at du skifter departement - og går over til Arbeids- og inkluderingsdepartementet - og blir leder der.  Det er selvfølgelig Jens som styrer med slike forflytninger, men si han noe bak øret i all stillhet.  For mennesker er mer verdt enn fisk!  Eller er de ikke det?

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere