Kurt Urholt

3

ISLAM - I Sincerely Love All Muslims.

Publisert: 5. aug 2009

"Nøkkelen for å nå muslimer for Kristus er ydmykhet:

 «Vi må gå med en ydmyk holdning. Det jeg selv gjør, er at jeg går til muslimene, som for eksempel til universiteter i Iran og Libya og til Hamas. Jeg ber om tilgivelse for at vi ikke elsket dem som Jesus sa at vi skulle elske dem. Vi har ikke elsket dem nok til å gå og forkynne Kristus for dem. Vi har latt dem være alene i total ensomhet. Deres formålsløshet blir vendt til fundamentalistisme og fanatisme. Jeg tror dette er vår feil og ikke deres, og jeg føler veldig sterkt på dette som min egen overbevisning. Så når jeg drar dit, ber jeg om tilgivelse for den vestlige oppførselen fordi den er like dårlig, men det er ikke saken. Det er en personlig ting. Jesus forandret meg. Han ønsker å forandre deg. Bare ett menneske som Gud har forandret, kan utgjøre en forskjell i denne verden, og gjøre den til en bedre verden litt etter litt etter litt. Men la oss begynne nå, du og jeg, og ta det videre herfra.»" Ovenstående er et sitat fra Broder Andreas stifteren av Åpne Dører. Denne artikkelen var som et friskt pust for meg. Jeg har i mange år vert bekymret for holdningen våre nye landsmenn (les: muslimer) blir møtt med i det norske samfunn generelt og i de kristne forsamlinger spesielt. Endelig noen som vil si noe positivt om muslimer. Takk til Border Andreas for det. Han er en mann med innsikt, integritet og autoritet. Jeg har studert den propagandaen som ble brukt mot jøder i tyskland før krigen og er bekymret for likheten med det som blir publisert om muslimene i vårt eget samfunn. All god propaganda er sann, men den er som regel  ikke hele sannheten. Jeg er bekymret for hvor ukritisk mye av denne propagandaen blir slukt i enkelte kristne miljøer. Når leste vi sist en positiv artikkel om muslimer i noen av våre (kristne) medier. Jeg håper på en holdningsendring blant noen/mange kristne. Jeg tror Broder Andreas kan tenne denne gnisten. Jeg legger derfor ut en lenken til hele artikkelen her: http://www.opendoors.no/sider/tekst.asp?side=3284 Jeg håper den vil bli lest av mange og at så mange som mulig kan være med på å spre den videre. Kurt.
Kommentar #1

Xy_qrs U_qrwpp

1 innlegg  21 kommentarer

Ikke nesegrus toleranse

Publisert nesten 12 år siden
Vi skal verdsette muslimske innvandrere for det de tilbyr og det de kan bidra med i samfunnet, og oppføre oss overfor dem som vi oppfører oss overfor andre. Men vi skal holde på vår kristendom og vi skal kreve toleranse for det sysnpunkt at den radiale, islamistiske bevegelsen er forkastelig. I forlengelsen av dette at Muhammeds skrifter fra Medina er vesensforskjellig fra de tidligste skriftene fra Mekka, at jihad ikke kan godtas og at selvordsbomberne ikke kommer til den himmelen de forestiller seg.Broder Andreas som du viser til skriver "Vi har ikke elsket dem nok til å gå og forkynne Kristus for dem. Vi har latt dem være alene i total ensomhet." Den radikale islamismen som la grunnlag for vår tids terror hadde sitt utspring i Egypt, tett ved den eldste kristne kirken, den koptiske som de nå forfølger. Det var rike fanatikere fra Saudi Arabia som på ingen måte hadde vært i total ensomhet som var blant drivkreftene. Den radikaliserte islam - kan vi takke for flyangrepene mot Twin Tower og Pentagon, til bombingene i Madrid og London og de daglige angrepene på sivile i Paistan, Irak og Afghanistan. De gjør sine ugjerninger med henvisning til sin tolkning av Koranens skrifter. Overfor dette nytter det hverken med nesegrus toleranse eller toleranse. Tvert om. Den som setter klare grenser, vil vinne størst respekt. 
Kommentar #2

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

Velsign dem so forfølger dere.

Publisert nesten 12 år siden

Jeg siterer Broder Andreas fra artikkelen: "Så når jeg drar dit, ber jeg om tilgivelse for den vestlige oppførselen fordi den er like dårlig, men det er ikke saken. Det er en personlig ting. Jesus forandret meg. Han ønsker å forandre deg. Bare ett menneske som Gud har forandret, kan utgjøre en forskjell i denne verden, og gjøre den til en bedre verden litt etter litt etter litt. Men la oss begynne nå, du og jeg, og ta det videre herfra.»""

Jesus sa: "Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere."

Paulus: "Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke."

Kommentar #3

Kurt Urholt

3 innlegg  48 kommentarer

RE: Velsign dem so forfølger dere.

Publisert nesten 12 år siden
01.11.09 kl. 23:07 skrev Kurt Urholt:

Jeg siterer Broder Andreas fra artikkelen: "Så når jeg drar dit, ber jeg om tilgivelse for den vestlige oppførselen fordi den er like dårlig, men det er ikke saken. Det er en personlig ting. Jesus forandret meg. Han ønsker å forandre deg. Bare ett menneske som Gud har forandret, kan utgjøre en forskjell i denne verden, og gjøre den til en bedre verden litt etter litt etter litt. Men la oss begynne nå, du og jeg, og ta det videre herfra.»""

Jesus sa: "Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som krenker dere."

Paulus: "Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke."

 He, he ... liten skrivefeil der. Jeg kan stave "som".

Kommentar #4

Daniel Bentsen

4 innlegg  30 kommentarer

RE: Ikke nesegrus toleranse

Publisert nesten 12 år siden

 Tror virkelig ikke at du kommer noen vei med å legge hovedvekten av ditt fokus på ekstremistiske og fundamentalistiske muslimer. Dette er et fåtall blant muslimene. Man kan ikke møte noen forståelse viss man har denne innfallsvinkelen! I tillegg ser jeg en stor tendens gjennom hele din kommentar an klar distansering mellom "oss" og "dem". Tror man må slutte å bare se religionen folk tilhører, la oss heller elske menneskene som er bak. Det er jo det som virkelig betyr noe! Det er klart at man skal holde på sine kristne verdier, men det gir ingen automatisk rett til å spre generalisering og stigmatisering av muslimer. Samt unødvendig skremselspropaganda. Det er nå vi kristne må reise oss opp og elske muslimer. Kun da kan de se Jesus gjennom oss!

Moder Teresa sa engang: "Å følge Jesus er enkelt, men ikke lett. Elsk helt til det gjør vondt, og elsk deretter enda mer". Tror det kan være noe i det:)

01.11.09 kl. 20:04 skrev Knut Ihlen Tønsberg:Vi skal verdsette muslimske innvandrere for det de tilbyr og det de kan bidra med i samfunnet, og oppføre oss overfor dem som vi oppfører oss overfor andre. Men vi skal holde på vår kristendom og vi skal kreve toleranse for det sysnpunkt at den radiale, islamistiske bevegelsen er forkastelig. I forlengelsen av dette at Muhammeds skrifter fra Medina er vesensforskjellig fra de tidligste skriftene fra Mekka, at jihad ikke kan godtas og at selvordsbomberne ikke kommer til den himmelen de forestiller seg.Broder Andreas som du viser til skriver "Vi har ikke elsket dem nok til å gå og forkynne Kristus for dem. Vi har latt dem være alene i total ensomhet." Den radikale islamismen som la grunnlag for vår tids terror hadde sitt utspring i Egypt, tett ved den eldste kristne kirken, den koptiske som de nå forfølger. Det var rike fanatikere fra Saudi Arabia som på ingen måte hadde vært i total ensomhet som var blant drivkreftene. Den radikaliserte islam - kan vi takke for flyangrepene mot Twin Tower og Pentagon, til bombingene i Madrid og London og de daglige angrepene på sivile i Paistan, Irak og Afghanistan. De gjør sine ugjerninger med henvisning til sin tolkning av Koranens skrifter. Overfor dette nytter det hverken med nesegrus toleranse eller toleranse. Tvert om. Den som setter klare grenser, vil vinne størst respekt. 
Kommentar #5

Xy_qrs U_qrwpp

1 innlegg  21 kommentarer

RE: RE: Ikke nesegrus toleranse

Publisert nesten 12 år siden

Det virker naivt å si at vi skal elske alle muslimer. Ekstremistiske og fundamentalistiske muslimer dominerer nyhetsbildet med sine aksjoner og fortjener tvert om klar avstandstagen. 

Det møter antakelig liten forståelse også blant muslimer i Norge, å skulle oppfordres til å tenke godt om radikale islamister. Tvert om bør vi snakke med våre muslimske venner om at selvmordsbomberne neppe kommer til den himmelen de tror på, at jihad ikke er veien å gå, ihvertfall ikke hvis man vil bli frelst og at vi i Norge har null-toleranse for dem som følger Muhammeds skrifter fra Medina. Hans skrifter fra Mekka er derimot ok.

02.11.09 kl. 22:50 skrev Daniel Bentsen:

 Tror virkelig ikke at du kommer noen vei med å legge hovedvekten av ditt fokus på ekstremistiske og fundamentalistiske muslimer. Dette er et fåtall blant muslimene. Man kan ikke møte noen forståelse viss man har denne innfallsvinkelen! I tillegg ser jeg en stor tendens gjennom hele din kommentar an klar distansering mellom "oss" og "dem". Tror man må slutte å bare se religionen folk tilhører, la oss heller elske menneskene som er bak. Det er jo det som virkelig betyr noe! Det er klart at man skal holde på sine kristne verdier, men det gir ingen automatisk rett til å spre generalisering og stigmatisering av muslimer. Samt unødvendig skremselspropaganda. Det er nå vi kristne må reise oss opp og elske muslimer. Kun da kan de se Jesus gjennom oss!

Moder Teresa sa engang: "Å følge Jesus er enkelt, men ikke lett. Elsk helt til det gjør vondt, og elsk deretter enda mer". Tror det kan være noe i det:)

01.11.09 kl. 20:04 skrev Knut Ihlen Tønsberg:Vi skal verdsette muslimske innvandrere for det de tilbyr og det de kan bidra med i samfunnet, og oppføre oss overfor dem som vi oppfører oss overfor andre. Men vi skal holde på vår kristendom og vi skal kreve toleranse for det sysnpunkt at den radiale, islamistiske bevegelsen er forkastelig. I forlengelsen av dette at Muhammeds skrifter fra Medina er vesensforskjellig fra de tidligste skriftene fra Mekka, at jihad ikke kan godtas og at selvordsbomberne ikke kommer til den himmelen de forestiller seg.Broder Andreas som du viser til skriver "Vi har ikke elsket dem nok til å gå og forkynne Kristus for dem. Vi har latt dem være alene i total ensomhet." Den radikale islamismen som la grunnlag for vår tids terror hadde sitt utspring i Egypt, tett ved den eldste kristne kirken, den koptiske som de nå forfølger. Det var rike fanatikere fra Saudi Arabia som på ingen måte hadde vært i total ensomhet som var blant drivkreftene. Den radikaliserte islam - kan vi takke for flyangrepene mot Twin Tower og Pentagon, til bombingene i Madrid og London og de daglige angrepene på sivile i Paistan, Irak og Afghanistan. De gjør sine ugjerninger med henvisning til sin tolkning av Koranens skrifter. Overfor dette nytter det hverken med nesegrus toleranse eller toleranse. Tvert om. Den som setter klare grenser, vil vinne størst respekt. 
Kommentar #6

Daniel Bentsen

4 innlegg  30 kommentarer

RE: RE: RE: Ikke nesegrus toleranse

Publisert nesten 12 år siden

 Hei igjen! Uansett hvor naivt det måtte virke så følger jeg bare Bibelen. Jeg har aldri sagt at jeg respekterer, tolererer eller på noen måte setter pris på ekstremistisk terrorisme gjennom islam. Du må huske på en viktig ting, man elsker ikke handlingene til menneskene, man elsker de som Guds skapninger på lik linje med alle andre. Hva de måtte gjøre og ikke gjøre er faktisk likegyldig når det kommer til det å elske mennesker! Jeg er fullt med på at man må arbeide for å prøve å fjerne ekstremismen, det tror jeg en enormt stor andel av muslimene vil vært sjeleglad for om man hadde klart. Dette har det da aldri heller hersket noen tvil om. Bare ikke la denne frykten for et veldig lite mindretall gå ut over resten av muslimene!

Den som møter mennesker, uansett bakgrunn, med Jesu kjærlighet, vil vinne størst respekt! 

03.11.09 kl. 22:31 skrev Knut Ihlen Tønsberg:

Det virker naivt å si at vi skal elske alle muslimer. Ekstremistiske og fundamentalistiske muslimer dominerer nyhetsbildet med sine aksjoner og fortjener tvert om klar avstandstagen. 

Det møter antakelig liten forståelse også blant muslimer i Norge, å skulle oppfordres til å tenke godt om radikale islamister. Tvert om bør vi snakke med våre muslimske venner om at selvmordsbomberne neppe kommer til den himmelen de tror på, at jihad ikke er veien å gå, ihvertfall ikke hvis man vil bli frelst og at vi i Norge har null-toleranse for dem som følger Muhammeds skrifter fra Medina. Hans skrifter fra Mekka er derimot ok.

02.11.09 kl. 22:50 skrev Daniel Bentsen:

 Tror virkelig ikke at du kommer noen vei med å legge hovedvekten av ditt fokus på ekstremistiske og fundamentalistiske muslimer. Dette er et fåtall blant muslimene. Man kan ikke møte noen forståelse viss man har denne innfallsvinkelen! I tillegg ser jeg en stor tendens gjennom hele din kommentar an klar distansering mellom "oss" og "dem". Tror man må slutte å bare se religionen folk tilhører, la oss heller elske menneskene som er bak. Det er jo det som virkelig betyr noe! Det er klart at man skal holde på sine kristne verdier, men det gir ingen automatisk rett til å spre generalisering og stigmatisering av muslimer. Samt unødvendig skremselspropaganda. Det er nå vi kristne må reise oss opp og elske muslimer. Kun da kan de se Jesus gjennom oss!

Moder Teresa sa engang: "Å følge Jesus er enkelt, men ikke lett. Elsk helt til det gjør vondt, og elsk deretter enda mer". Tror det kan være noe i det:)

01.11.09 kl. 20:04 skrev Knut Ihlen Tønsberg:Vi skal verdsette muslimske innvandrere for det de tilbyr og det de kan bidra med i samfunnet, og oppføre oss overfor dem som vi oppfører oss overfor andre. Men vi skal holde på vår kristendom og vi skal kreve toleranse for det sysnpunkt at den radiale, islamistiske bevegelsen er forkastelig. I forlengelsen av dette at Muhammeds skrifter fra Medina er vesensforskjellig fra de tidligste skriftene fra Mekka, at jihad ikke kan godtas og at selvordsbomberne ikke kommer til den himmelen de forestiller seg.Broder Andreas som du viser til skriver "Vi har ikke elsket dem nok til å gå og forkynne Kristus for dem. Vi har latt dem være alene i total ensomhet." Den radikale islamismen som la grunnlag for vår tids terror hadde sitt utspring i Egypt, tett ved den eldste kristne kirken, den koptiske som de nå forfølger. Det var rike fanatikere fra Saudi Arabia som på ingen måte hadde vært i total ensomhet som var blant drivkreftene. Den radikaliserte islam - kan vi takke for flyangrepene mot Twin Tower og Pentagon, til bombingene i Madrid og London og de daglige angrepene på sivile i Paistan, Irak og Afghanistan. De gjør sine ugjerninger med henvisning til sin tolkning av Koranens skrifter. Overfor dette nytter det hverken med nesegrus toleranse eller toleranse. Tvert om. Den som setter klare grenser, vil vinne størst respekt. 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere