Roald Øye

Pensjonist
408

Bladet som skaper balanse i mediebildet

Medienes reportasjer fra Midtøsten har hatt et fast kjennetegn: Opplysninger om bakgrunnen for dramatiske begivenheter, f.eks.krigshandlinger som Israel er innblandet i, mangler ofte i nyhetsoppslagene. Palestinere eller israelske venstrefolk blir ukritisk brukt som sannhetsvitner der det ville ha vært naturlig å høre like fyldige reportasjer fra den andre siden. Palestinernes lidelser blir brettet ut, men hvilke traumer israelere langs grensene og på bybussene har pådratt seg etter terroraksjoner, ser ikke ut til å ha samme interesse. Rettsdokumenter som kan tolkes på flere måter, blir som regel forstått slik palestinerne og flertallet i FNs sentrale og underordnede organer oppfatter dem. En journalistikk der den ene part i en konflikt bevisst eller ubevisst blir stengt ute, hvor vesentlige fakta underslås og den ene part får snakke uimotsagt mens motparten får de kritiske spørsmålene, er kampanjejournalistikk. Fenomenet har vært lett gjenkjennelig i NRKs Midtøsten-reportasjer gjennom flere år. Når en slik tendensiøs nyhetsformidling pågår over lengre tid, er det ikke til å undres over at flertallet i norsk opinnion mener at Israel alene er et hinder for fred.

Publisert: 27. jan 2011

 

Norske myndigheter går foran og viser vei hvor sympatien bør ligge i denne konflikten. Et graverende eksempel på det var de første offisielle kommentarene ( fordømmelsene) av vår utenriksminister da israelerne hadde bordet Marmara utenfor Gaza våren 2010. Alternativer til denne ensrettede nyhetsdekningen finnes heldigvis. Jeg vil nevne tre kilder. Dagen/Magazinet (D/M) er et troverdig medium med egen utsendt medarbeider i Jerusalem, John Solsvik. Han og D/M gir leserne et korrektiv til norske og utenlandske nyhetsbyråers ofte ensidige og tendensiøse fremstilling av konflikten.

 

Et annet sannhetsvitne er den internasjonalt kjente historikeren ved Harward University, dr. Alan Dershowitz med boka si: «Israels sak.» (2005) I den tar han opp på en lettfattelig måte de fleste folkerettslige stridspørsmål i Midtøsten -konflikten og veier synspunktene opp mot hverandre. Israels rettslige fundament kommer godt ut i hans forskning.

 

Et 3. sannhetsvitne er «Med Israel for freds» (MIFFs) 24 siders blad. «Vil ta jødenes lille stykke». På forsiden er det et bilde av en marsipankake, som fremstilles som Midtøsten. Araberne har allerede forsynt seg av mesteparten av kaka, men nå forsøker to palestinske hender å rive til seg også den lille kakebiten med Davidstjerna på. De vil «ta jødenes lille stykke».

Dette bladet har blitt distribuert til de fleste husstander i fylkene i Sør-Norge. Planen er at at alle i landet skal få det i sin postkasse hvis økonomien tillater det i løpet av 2011.

 

Intet land i verden har så ofte blitt fordømt i FNs organer som Israel. Når nå også de øverste kirkelige instanser som Norges Kristne Råd, Kirkenes Verdensråd, Lutherske Verdensforbund og andre kristne organisasjoner ser ut til å slutte seg til kritikken, blir fordømmelsen av Israel komplett, og gjør det vanskelig for sannhetssøkende mennesker å vite hva og hvem de skal tro på i denne konflikten.

 

Det er prisverdig at MIFF har satt seg fore å gjøre noe med den kompakte majoritets oppfatning av hvem som er den store, stygge ulven i den palestinsk-israelske konflikten.

 

Roald Øye, Kristiansand

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Alan Dershowitz

Publisert over 10 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Et annet sannhetsvitne er den internasjonalt kjente historikeren ved Harward University, dr. Alan Dershowitz med boka si: «Israels sak.» (2005) I den tar han opp på en lettfattelig måte de fleste folkerettslige stridspørsmål i Midtøsten -konflikten og veier synspunktene opp mot hverandre. Israels rettslige fundament kommer godt ut i hans forskning.

Jødiske professor Alan Dershowitz er invitert som gjestetaler på det kommende Oslo Symposium 2011 hvor han skal holde foredrag om Israel. Han tør være rimelig godt kjent blant israelvenner i Norge etter at ovennevnte bok ble utgitt på norsk.

I USA er han svært godt kjent fra TV-intervjuer og større rettssaker. Dershowitz er også en ivrig forsvarer av fri pornografi, og mot sensur, og hevder at bruk av pornografi skader ingen. Han ble kjent på 70-tallet etter å ha vunnet en appellsak fra en mannlig skuespiller i filmen "Deep Throat" (kjent fra Watergate-skandalen. En annen kvinnelig medskuespiller i filmen kom forøvrig ens ærend til Norge for å protestere mot at filmen ble vist i et lukket forum).

Dershowitz var også medforsvarer i O.J. Simpson rettssaken på 90-tallet i California, og skrev senere at denne rettssaken ville gå inn i historien på lik linje med rettsoppgjøret i Nürnberg.

Men er Dershowitz en som målbærer den her ettersøkte "balansen"? Det avhenger nok litt av ens eget ståsted.

President Jimmy Carters respons etter en invitasjon til å debattere med Dershowitz var følgende: "Jeg vil ikke en gang ha en indirekte samtale med Dershowitz. Det er ikke noe behov for å debattere med en som - etter min oppfatning - ikke vet noe om situasjonen i Palestina".

Utgangspunktet for balanse på Oslo Symposium 2011 er altså ikke nødvendigvis det beste.

 

Kommentar #2

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Dershowitz er også en ivrig forsvarer av fri pornografi, og mot sensur, og hevder at bruk av pornografi skader ingen.

Er du den samme Leif Gullberg som en gang anklaget meg i en debatt for å ta mannen og ikke ballen?

(Bildet av Dershowitz er forresten fra 1970-tallet)

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Alan Dershowitz

Publisert over 10 år siden

er et navn jeg ikker er kjent med og etter den reklamen Gullberg ga, så kan det være verdt å sjekke det ut selv...legger inn en link fra høydepunktene i et fordrag han holdt på AIPAC Policy conference tidlig i 2010.. og snakke kan han... uansett forhåndsomtalen til Gullberg..

http://www.youtube.com/watch?v=lG5nnIBbQsY

Hovedtemaet - så langt jeg skjønte - var hans motstand mot argumentet om at "det Israel gjør medfører konsekenser for de amerkanske soldatene i Irak og Afghanistan.!"  Han sier at dette er mediapropaganda for å underminere den gjennomsnittlige amerikaners holdning til Israel - gjøre Israel ansvarlig for de krigstap som oppstår.

Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Se, han snakker!

Publisert over 10 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.

. og snakke kan han... uansett forhåndsomtalen til Gullberg..

Ja, snakke kan Alan Dershowitz, og der er nok noe av forklaringen på både hans store popularitet og ikke minst triumfer i det amerikanske rettssystemet.

Men som nevnt, president Jimmy Carter, som har vært i Palestina flere ganger enn mange har besøkt tannlegen hele livet, så vet altså Dershowitz ikke det dugg om landet.

Kanskje det heller ikke er nødvendig hvis man er en oratorisk begavelse?

 

Kommentar #5

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.

Men som nevnt, president Jimmy Carter, som har vært i Palestina flere ganger enn mange har besøkt tannlegen hele livet, så vet altså Dershowitz ikke det dugg om landet.

Og hva kvalifiserer Jimmy Carter til å utale seg autoritativt om andres kunnskaper? At han har vært i Gaza og Damaskus og fraternisert med Hamas?

Alan Deshowitz sine bøker om den israelsk-palestinske konflikten er fulle av kildehenvisninger så det er i såfall flere enn han selv som må diskvalifiseres for at man skal kunne si at han ikke "vet et dugg".

Kommentar #6

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Man skal ikke kaste stein når man sitter i glasshus

Publisert over 10 år siden

Og Jimmy Cartes egne bøker om den israelsk-palestinske konflikten har fått en, for å si det snilt, blandet mottagelse.

Ett eksempel er Kenneth Stein, professor i Midtøstens historie ved Emoryuniversitetet. Stein var rådgiver i Midtøstenspørsmål for Jimmy Carter under hans presidentperiode og var også den første administrerende direktør for The Carter Center.

Stein skriver følgende om Jimmy Carters bok Palestine: Peace Not Apartheid

"Carter's twenty-first book and his second to focus on the Arab-Israeli conflict, is deficient. He does what no non-fiction author should ever do: He allows ideology or opinion to get in the way of facts. [...] It contains egregious errors of both commission and omission. To suit his desired ends, he manipulates information, redefines facts, and exaggerates conclusions."

Kenneth Stein: My Problem with Jimmy Carter's Book

 

Så jeg spør igjen, med hvilken rett diskvalifiserer Carter Derhowitz fra debatten?

Kommentar #7

Roald Øye

408 innlegg  2311 kommentarer

Man skal ikke kaste stein

Publisert over 10 år siden

Hvis du vil bli kjent med hva Alan Gershowitz står for som vitenskapsmann, kan du delta på Oslo cymposium 24. til 25. mars i år. Det vil bli klart at han har mer å fare med en Carter om Midtøsten-konflikten

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere