Anders Tronstad

36

Johannes 3 kapittel, reinkarnasjon eller dåp?

Publisert: 26. jan 2011

Nikodemus kom til Jesus på natten for å få noen svar på ting han tydeligvis må ha undret seg mye over. Men kan det ha vært dåpen?

I følge historiske kilder hadde fariseerne og de skriftlærde god kjennskap til dåpen og den symbolikk som dette ritualet innebar :

Mikveh the Forerunner of Baptism

Along with the purposes already mentioned in the Torah, another use of symbolic purification by water became part of early Jewish tradition. This was immersion or baptism for Gentile converts to Judaism. Though the only Biblical requirement for entrance into the covenant was circumcision, baptism became an added requisite. No one knows exactly when or by whom the requirements were changed to include baptism, but it was before the time of Jesus. We know this, because debates on the subject of proselyte baptism are recorded between rabbinic schools of Shammai and Hillel, both contemporaries of Jesus. Whereas the school of Shammai stressed circumcision as the point of transition, the Hillelites considered baptism most important because it portrayed spiritual cleansing and the beginning of a new life. Ultimately the Hillelite view prevailed, as is reflected in the Talmudic writings. Maimonides, that greatly revered 12th century Jewish scholar, summed up all Talmudic tradition concerning converts to Judaism as follows. (http://jewsforjesus.org/publications/issues/2_10/baptism)

Hvorfor skulle Nikodemus da ha behov for å få svar på dette med dåpen? Hvorfor skulle han være overrasket over Jesu svar når dette svar, i følge tradisjonell kristendom, bekrefter kunnskapen Nikodemus allerede satt inne med?

3 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i sin mors mage igjen og bli født for andre gang?»  

Her stiller Nikodemus et konkret spørsmål som sikter konkret til en gjenfødelse i den form vi kjenner som reinkarnasjon. Hvordan kunne det ha seg at Nikodemus hadde fått det for seg at man bokstavelig talt skulle bli født på ny hvis det ikke var nettopp dette Jesus konkret siktet til.

5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Her mener jeg at Jesus svarer bekreftende, men her vil nok mange være uenig med meg. Vann kan symbolisere kjødet som jo består av 70% vann. Ånden beskriver han symbolsk som vinden som; "blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen".

9 «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10 Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det?

Om det her er tilfellet at Jesus snakker om dåpen og den rituelle gjenfødselen, da er dette jo kun informasjon Nikodemus allerede hadde kjennskap til, så hvordan har det seg at Nikodemus her uttrykker undring med mindre Jesus egentlig snakker om noe helt annet enn dåpen.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Født på ny

Publisert rundt 10 år siden

Det greske ordet  oversatt til "på ny" kan også tolkes til å bety "ovenfra". Nikodemus la den førstnevnte meningen i det, men Jesus la begge betydningene i det. For å komme inn i Guds rike må en bli født på nytt, ikke gjennom å oppleve en biologisk fødsel, men gjennom en åndelig fødsel, ovenfra.

Nikodemus oppfattet Jesu ord helt menneskelig, derfor misforsto han ham helt fullstendig. Han mistet poenget ved at han tolket Jesu ord bokstavelig. Hans "annen gang" var ikke det samme som det Jesus mente med "på ny". Han forso ikke forskjellen på en annen begynnelse og en annerledes begynnelse. At det skulle forlanges av en jøde at han måtte fødes på ny, var helt utrolig for dem, men det var egentlig ikke Nikodemus innvendig. Han kunne bare ikke forstå hvordan det skulle skje.

Vann er symbolet på renselse. Når Jesus inntar våre liv, når vi elsker han av hele vårt hjerte, da blir fortidens synder tilgitt og glemt.

Vi er utestengt fra Guds rike, og veien dit åpnes bare ved at man blir et nytt menneske, født på ny. Vi snakker her om en åndelig fødsel ovenifra, fra Gud.

Kommentar #2

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 10 år siden
Anders Tronstad. Gå til den siterte teksten.

Om det her er tilfellet at Jesus snakker om dåpen og den rituelle gjenfødselen, da er dette jo kun informasjon Nikodemus allerede hadde kjennskap til, så hvordan har det seg at Nikodemus her uttrykker undring med mindre Jesus egentlig snakker om noe helt annet enn dåpen

Hei Anders Trondstad  :-)

 

Jeg tenker litt slik jeg at Nikodemus kommer til Jesus i mørke, altså han skjuler seg for andre hva han lurer på/ er ute etter og/ eller han er kanskje mørk til sinns. Han har til formål å finne ut av ting men for samtidig å beholde sin tro/ ære. Finne ett smutthull men Nikodemus vil ikke miste det han har og forherder seg slik.., "hvordan kan noen dø, bli født på nytt i mors liv..". I helligdomstjenesten kan vi lese billedlig omvendelsen og avleggelsen av Jeget og dets forfengelighet før man går inn i det hellige Tempel. Vi er jo Tempelet i dag. Nikodemus kjente til funksjonen der og i tillegg ble jo verden badet i vann på Noahs tid.

Ditt spørsmål:

Hvorfor skulle Nikodemus da ha behov for å få svar på dette med dåpen? Hvorfor skulle han være overrasket over Jesu svar når dette svar, i følge tradisjonell kristendom, bekrefter kunnskapen Nikodemus allerede satt inne med?

Nikodemus ville ikke miste de han hadde, han var en fariseer og ville ikke dø ifra sin tro og sine venner. Han var nok ikke overrasket men skuffet over at det ikke fantes noen utvei for det kjødelige Israel og velger å stå imot.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Reinkarnasjon

Publisert rundt 10 år siden

Reinkarnasjon har forresten ikke noe med bibelens lære å gøre.

Kommentar #4

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Fred

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er døpt. Når jeg dør håper jeg å få leve hos Gud. Da håper jeg å oppleve og være i lysets, fredens og svalhetens bolig. Selv om det skulle komme en prinsesse som vil snakke med meg da, vil også hun bli avvist. Nok er nok!:-)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere