Peter Eide Walseth

38

Homfiles levekår - noe å ta på alvor

Publisert: 29. apr 2009

Som fast leser av Vårt Land leser jeg stadig en eller annen form for homofilidebatt. Enten det dreier seg om spørsmål av politisk art - for eksempel felles ekteskapslov - eller det dreier seg om teologiske diskusjoner.

Jeg har fulgt debatten som Arnfinn Nordbø sparket i gang på dette forumet med interesse. Ikke så mye de teologiske refleksjonene, som historien treffer meg. Jeg driver med politikk, og mange av disse spørsmålene er, og må være, politiske! Når unge lesbiske, homofile og bifile har dårligere levekår enn befolkningen forøvrig, må det reageres.

Jeg har vært i kontakt med Skeiv Ungdom for å finne ut hva deres medlemmer rapporterer som mest utfordrende. Hvilke arenaer de blir diskriminert på, og hva som gjør livet vanskligere for disse ungdommene.

De største utforringene når det gjelder holdninger finnes i trossamfunn, i skolen og i idretten. Selv i 2009 er "jævla homo" det mest brukte skjelsord i norske skolegårder. Det er selvsagt uakseptabelt og burde renskes vekk fra norske skolegårder på samme måte som vi ikke tåler rasisme der.

I idretten har vi vel ennå til gode å se en homofil, mannlig toppidrettsutøver. Jeg tviler på at vi ikke har hatt en homofil fotballspiller på øverste nivå i Norge. Det er fantastisk trist når en gruppe, de homofile, ikke føler de kan være seg selv i miljøer som gir så mye felleskapsfølelse og så mange gode opplevelser til hundretusener av barn og unge. Over en milion barn og unge er organisert i idrett. Det finnes homofile blandt dem - de burde kunne føle seg velkomne der. Heldigvis jobbes det med problemet. Norges Idrettsforbund, Norges Olympiske komite med flere har hatt holdningskampanjer som: "Med idretten mot homohets"

For noen år siden gikk jeg som leder i Oslo KrFU i et fakkeltog mot hatvold. Grunnen til det var at to homofile ungdommer hadde blitt brutalt banket opp i Oslo, fordi de var homofile. Alle de politiske partiene stilte opp i et tog mot hat, mot vold. Det var en vakker natt i Oslo. Desverre opplever fremdeles homfile og lesbiske å bli utsatt for vold på grunn av sin legning. Dette kommer i tillegg til alt annet homofile og lesbiske har økt risiko for: psykiske lidelser, bl.a. pga mobbing. Økt bruk av rusmidler, økt fare for spiseforstyrrelser, og som det tidligere er nevnt: NOVA leverte en rapport som viser høyere forekmst av selvmordstanker blandt homofile og lesbiske.

Uavhengig av hva man mener om ekteskapslov, homofiles rett til å bli vurdert som adoptivforeldre osv. er det åpenbart at den største utfordringen ifht homofile og homofili i Norge, er å hjelpe og støtte de lesbiske og homofile slik at levekårene kan bedres. Så lenge homofile og lesbiske har høyere selvmordsrate, blir utsatt for vold og ikke føler seg velkomne i idrettsnorge, er det meste annet underordnet.

Kommentar #1

Dan Aksel Jacobsen

2 innlegg  179 kommentarer

Nei, Peter

Publisert rundt 12 år siden

Først: Du blander hatvold og integrering i en deilig gugge. Hatvold er noe de fleste tar avstand fra.Så: Hvorfor tror du ikke homofile inkluderes i disse miljøene, Peter?


At noen ytrer sin sanne mening om legning eller livsførsel med bakgrunn i f.eks livssyn, så skal vel være greit? Staten skal vel ikke begrense dette?

Om man er homo og sparker ball, så gir jeg blanke i det, men jeg gir faktisk ikke blanke i at en ungdomsleder som lever i aktiv synd (les: er homofil) står å forteller mine barn hva som er rett og galt. Fordi Bibelen, som skal være rettesnor i dette tilfellet, sier at det å leve homofilt er en styggedom.

Man må skille på hva som aksepteres i offentlige areaner og hva som kan aksepteres i religiøse trossamfunn.

Kommentar #2

Anonym167 Anonym

51 innlegg  342 kommentarer

enig!

Publisert rundt 12 år siden

Veldig bra innlegg, Peter! :) Det er trist og urettferdig og helt feil at homofile/lesbiske/bifile skal bli behandlet som annerledes og mindre verdifulle enn heterofile. Og at de skal møte begrensninger i sin utøvelse av å leve livet som andre mennesker, pga. noe de ER, ikke noe de har valgt å være. Som det ble sagt på paneldebatten i St. Petri kirken i Stavanger:

Å hindre noen i å utøve noe av det dypeste i oss, nemlig kjærlighet, er en oppgave som er for stor å legge i menneskers hender.

Det var noe sånn han sa, en fra Høyre, Stavanger.. Og jeg er så enig! Jeg blir provosert av folk som setter seg til dommer over andre mennesker, og tar på seg retten til å bestemme over så vesentlige deler av det å være menneske, og å være fri til å leve ut livet sitt!

Vi er kalt til å elske, og Jesus sa det var det største og viktigste budet! Da mener jeg at nestekjærligheten, med alt den inneholder, bør komme før alt annet!

Kommentar #3

Peter Eide Walseth

38 innlegg  252 kommentarer

RE: Nei, Peter

Publisert rundt 12 år siden

 

29.04.09 kl. 11:38 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Først: Du blander hatvold og integrering i en deilig gugge. Hatvold er noe de fleste tar avstand fra.

Så: Hvorfor tror du ikke homofile inkluderes i disse miljøene, Peter?

At noen ytrer sin sanne mening om legning eller livsførsel med bakgrunn i f.eks livssyn, så skal vel være greit? Staten skal vel ikke begrense dette?Om man er homo og sparker ball, så gir jeg blanke i det, men jeg gir faktisk ikke blanke i at en ungdomsleder som lever i aktiv synd (les: er homofil) står å forteller mine barn hva som er rett og galt. Fordi Bibelen, som skal være rettesnor i dette tilfellet, sier at det å leve homofilt er en styggedom. Man må skille på hva som aksepteres i offentlige areaner og hva som kan aksepteres i religiøse trossamfunn.

 Hei Dan Aksel:

Jeg har ikke foreslått å styre hva trossamfunn skal gjøre eller mene, det er faktisk opp til de som er medlem i et hvert trossamfunn. Det er IKKE statens oppgave å pådytte disse sin mening!

Ifht arenaer som skole og idrett er det likevell kjempeviktig at politikere, i samarbeid med det frivillige har en aktiv rolle for å sikre likeverd og like muligheter.

Alle har, og skal ha, rett til å ytre hva de vil, men jeg mener det er uakseptabelt å bruke sjellsord som "jævla homo" i skolegården. På samme måte som at det er uakseptabelt om barna kaller hverandre "pakkis" eller "jøde".

Kommentar #4

Jon André Danielsen

3 innlegg  22 kommentarer

mer enn et teologisk spørsmål!

Publisert rundt 12 år siden

homofiles rettigheter er jo noe kristne burte være med å kjempe for! det å redusere homofile til et teologisk spørsmål er å redusere deres menneskeverd. ditt syn på homofile dreier seg ikke først og fremst på om du er teologisk liberal eller konservativ. det er avhengig av din medmennesklighet, din empati. for å kunne se andre som medmennesker så er det nødvendig å se forbi det yte, trosse fordommene dine og ta mennesker på alvor. å si at homofili er en styggedom er kanskje bibelsk korrekt, men sagt til en som er homofil vil det oppfattes som et angrep på vedkommende som person. i forskjell fra mange andre ting bibelen omtaler som synd er det noe som utgjør identiteten til folk. det blir ikke å si at "du gjør feil" men "du er feil". det er ofte ikke det du forsøker å si, men det er desverre slik det oppfattes. så det en forutsetning å se den mennskelige siden før en går inn i en homofilidebatt, og da skjønner en at homofile er mer enn et teologisk spørsmål!

Kommentar #5

Arnfinn Nordbø

2 innlegg  8 kommentarer

Takk Walseth

Publisert rundt 12 år siden

Jeg vil bare kort få takke Peter Walseth for dette innlegget. Det er godt å merke den nestekjærlighet som preger innlegget. Slik burde vi prate til hverandre, alle sammen, uansett hva vi mener om homofil kjærlighet.

Alle mennesker er like mye verd. Punktum. Her viser Peter Walseth at han er konsekvent. Det er vel få som kan vise til mer troverdighet i saker som omhandler menneskeverd enn han. Her har han et oppriktig og dypt engasjement.

Også homofile er like mye verd som alle andre. Walseth ikke bare sier det, men hans ord får også konsekvenser for sitt syn på oss som mennesker, og hans innlegg er gjennomsyret av omsorg og nestekjælighet.

Du er en god representant for KrF, Walseth! Du er troverdig. Du representerer de verdier som KrF bygger på, på en troverdig måte. Takk skal du ha, for at ditt engasjement for alle mennesker som likeverdige, også inkluderer homofile og bifile.

Kommentar #6

Fredrik W. H. Steensen

101 innlegg  846 kommentarer

RE: Homfiles levekår - noe å ta på alvor

Publisert rundt 12 år siden

 

29.04.09 kl. 11:20 skrev Peter Walseth:

Som fast leser av Vårt Land leser jeg stadig en eller annen form for homofilidebatt. Enten det dreier seg om spørsmål av politisk art - for eksempel felles ekteskapslov - eller det dreier seg om teologiske diskusjoner.

De største utforringene når det gjelder holdninger finnes i trossamfunn, i skolen og i idretten. Selv i 2009 er "jævla homo" det mest brukte skjelsord i norske skolegårder. Det er selvsagt uakseptabelt og burde renskes vekk fra norske skolegårder på samme måte som vi ikke tåler rasisme der.

I idretten har vi vel ennå til gode å se en homofil, mannlig toppidrettsutøver. Jeg tviler på at vi ikke har hatt en homofil fotballspiller på øverste nivå i Norge. Det er fantastisk trist når en gruppe, de homofile, ikke føler de kan være seg selv i miljøer som gir så mye felleskapsfølelse og så mange gode opplevelser til hundretusener av barn og unge. Over en milion barn og unge er organisert i idrett. Det finnes homofile blandt dem - de burde kunne føle seg velkomne der. Heldigvis jobbes det med problemet. Norges Idrettsforbund, Norges Olympiske komite med flere har hatt holdningskampanjer som: "Med idretten mot homohets"

 

 

 

 

 

For noen år siden gikk jeg som leder i Oslo KrFU i et fakkeltog mot hatvold. Grunnen til det var at to homofile ungdommer hadde blitt brutalt banket opp i Oslo, fordi de var homofile. Alle de politiske partiene stilte opp i et tog mot hat, mot vold. Det var en vakker natt i Oslo. Desverre opplever fremdeles homfile og lesbiske å bli utsatt for vold på grunn av sin legning. Dette kommer i tillegg til alt annet homofile og lesbiske har økt risiko for: psykiske lidelser, bl.a. pga mobbing. Økt bruk av rusmidler, økt fare for spiseforstyrrelser, og som det tidligere er nevnt: NOVA leverte en rapport som viser høyere forekmst av selvmordstanker blandt homofile og lesbiske.

Uavhengig av hva man mener om ekteskapslov, homofiles rett til å bli vurdert som adoptivforeldre osv. er det åpenbart at den største utfordringen ifht homofile og homofili i Norge, er å hjelpe og støtte de lesbiske og homofile slik at levekårene kan bedres. Så lenge homofile og lesbiske har høyere selvmordsrate, blir utsatt for vold og ikke føler seg velkomne i idrettsnorge, er det meste annet underordnet.

 Det første poenget er at dine påstander ikke nødvendigvis stemmer. I vinter stod blant annet fram en Elverum Håndball spiller som homofil. Spillere i førstedivisjon håndball er etter min oppfatning i alle tilfelle toppidrettsutøver. Dermed skulle vel den kommentaren vært unødvendig og igjen bør man sjekke fakta stemmer før man uttaler seg.

Det vanligste skjeldsordet i norske skolegårder er ikke "jævla homo" selv om dette også brukes flittig. Det at uttrykket over er det vanligste skjelsordet i norske skolegårder er en påstand som er gjentatt til stadighet uten begrunnet og vitenskaplige undersøkelser som så mye annet. Banning er klart mer brukt i de fleste former, sammen med idiot, tulling og diverse ord om funksjonshemmede som er like mye brukt. Dette betyr selvsagt ikke at "jævla homo" eller noe annet skjeldsordet er uakseptabelt.

 Når Peter Walseth, som så mange andre nevner homofile slik som i denne delen av innlegget: Uavhengig av hva man mener om ekteskapslov, homofiles rett til å bli vurdert som adoptivforeldre osv. er det åpenbart at den største utfordringen ifht homofile og homofili i Norge, er å hjelpe og støtte de lesbiske og homofile slik at levekårene kan bedres. Så lenge homofile og lesbiske har høyere selvmordsrate, blir utsatt for vold og ikke føler seg velkomne i idrettsnorge, er det meste annet underordnet.

Homofiles levevilkår i Norge er etter hva jeg har klart å finne ut langt bedre i gjennomsnitt enn den er for eksempel for unge uføre, selvdraps frekvensen er ikke høyere og muligheten til å delta er enormt mye større for homofile enn uføre, bevegelseshemmede og mange andre grupper. Alle i Norge burde møtes med respekt, men slik som denne debatte og som LLH har klart å framstille den så har de homofile tatt på seg en "martyrtrøye" og tatt "patent på" ingen har det verre enn oss.

Nå kan jeg si, alle skal møtes med respekt, men de homofiles levevilkår er faktisk langt bedre enn mange andres i Norge, og det er dette faktum som provoserer meg og som hverken unge Peter her eller homofile vil ta inn over seg. At de ber om og som alle andre har krav på å bli møtt uten å oppleve hat og skjeldsord, ja, men i motsetning til uføre, handikappede og forflytningshemmede kan en homofil velge, det kan ikke de andre undertrykte gruppene.

Jeg tar homofiles levevilkår på alvor, jeg respekterer at den homofile tar et valig, men jeg aksepterer ikke LLHs og andres påstand om at de homofile har det så mye verre enn alle andre, til det har jeg møtt og snakket med mange som er i en mye verre situasjon uten politkere, kulturelite eller media av den grunn skriker høyt og høyere enn høyest siden det er snakk om homfili. Historien som Arnfinn Nordbø, sett sammen med leserinnlegget til Petter Nordbø og hans versjon, utdyper i sine innlegg og i sin bok, understreker dette for meg at homofile i utgangspunktet har større muligheter til å klare seg i samfunnet enn andre utsatte grupper.

Ja, så er kanskje de homofiles levevilkår noe å ta på alvor, men akk, for meg og mange med meg så har de bedre levevilkår enn mange kronisk syke, uføre og andre grupper. Hvor er dine skrik for disse gruppen som også blir slått ned, mobbet, brukes som skjeldsord og ikke i det hele kan delta?

Så skal jeg møte Arnfinn Nordbø og andre homofile på samme måte som jeg møter alle andre mennesker, det være seg de er si eller så. Det jeg vil ha meg frabedt er den martyrrolle som LLH har fått til hvor det virker som om homofile er de som har det vanskeligst i Norge. Det er dessverre helt feil.

Kommentar #8

Martin Drange

126 innlegg  1114 kommentarer

Enig!

Publisert rundt 12 år siden

Viktig og godt skrevet, Peter

Kommentar #9

Knut Heidelberg

39 innlegg  283 kommentarer

RE: RE: Nei, Peter

Publisert nesten 12 år siden
29.04.09 kl. 12:17 skrev Peter Walseth:

Jeg har ikke foreslått å styre hva trossamfunn skal gjøre eller mene, det er faktisk opp til de som er medlem i et hvert trossamfunn. Det er IKKE statens oppgave å pådytte disse sin mening!

Det er ingen vanntette skott mellom Staten på den ene siden og trossamfunn på den andre. Trossamfunn er regulert etter lov, og lov er det Staten som sysler med. Derfor er det også slik at et trossamfunns mening i en viss grad må la seg føre også av Staten. Det er derfor det i disse dager arbeides med å innføre en felles anti-diskrimineringslov (tilpasset en EU-stadard, hvis jeg har forstått rett). Denne loven skal til en viss grad vanskeliggjøre den nåværende rett som trossamfunn har til å diskriminere internt som følge av sin tro (altså: problematikken omkring kvinnelige prester og homofile prester eller andre vigslede tilsatte, og slike ting som i dag er tillatt diskriminert innad i et gitt trossamfunn). Så jo, Staten ser det også som sin oppgave å pådytte trossamfunn sin mening om hva et demokrati er og hva likestilling er. Dette gjøres bevisst fra Statens side, og jeg takker Staten for at den er så bevisst på sin oppgave at den tvinger trossamfunn til å bli gode steder for alle mennesker som tilhører dem.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere