Geir Jørgen Bekkevold

21

Drosjesjåfører og verdidebatt

”Det er trist at alle som egentlig skjønner hvordan landet skal styres, jobber som drosjesjåfører”, er en ironisk replikk myntet på sjåfører som mener mye og sterkt. Personlig har jeg fått flere gode innspill og tanker fra drosjesjåfører som opplever

Publisert: 20. jan 2011

Kvinnetaxi

I VG 18. oktober 2010 tar samfunnsdebattant Aslak Nore til orde for egne taxier for kvinner. Han forteller at det kan være ubehagelig og problematisk å ta drosje for kvinner – spesielt for de med innvandrerbakgrunn. I avisen fortelles det om kvinner som opplever å bli kalt horer og risikerer at sjåførene rapporterer til deres familier om ”usømmelig oppførsel”. Nore fortjener ros for kreativitet og initiativ. Samtidig må man ikke akseptere denne type forkastelig oppførsel fra sjåfører. Drosjesjåførene og drosjeselskapene må stilles til ansvar.

 

Moralpoliti

Det er et kjent problem at enkelte drosjesjåfører opererer som etterretningstjeneste for moralpolitiet som vi vet finnes i noen miljøer. Vi har sett oppslag i mediene om diskriminering og trakassering av jenter og homofile som bor i deler av Oslo med mange muslimer. Enkelte menn ser det som sin plikt å overvåke og begrense kvinner med samme kulturelle og religiøse bakgrunn som dem selv. At en slik kultur har fått bre om seg, skaper frykt og reduserer friheten for med mennesker i landet vårt.

 

Æreskultur

Mange innvandrere som har bosatt seg i Norge har med seg en æreskultur. En kultur hvor personer, familier og klaners renommé går foran det meste, og hvor en i noen tilfeller tyr en til gjengjeldelse for å gjenopprette renommeet. Det er en opplagt sammenheng mellom æreskulturen, moralpolitiets virksomhet, tvangsekteskap og diskriminering av minoritetskvinner. En ekstrem æreskultur må ikke få lov til å etablere seg, spres eller opprettholdes i Norge. Vi trenger en bred debatt om hvilke fellesverdier vi ønsker skal ligge til grunn for det norske samfunn. En debatt om hva som forener oss og hva vi ønsker å ta avstand fra.

 

Det er myndighetenes ansvar å sørge for at vi er trygge og at det ikke aksepteres at noen områder er styrt av andre lover enn de norske. KrF mener samfunnet trenger noen felles verdier. Noen felles etiske kjøreregler for menneskelig samkvem. Et samfunn uten slike moralske og etiske kjøreregler, er ikke et menneskevennlig samfunn. Samtidig er KrF klar på at Norge ikke må viske ut våre egne røtter og vår egen identitet i møte med det flerkulturelle. Der tanken er at alt skal være nøytralt og alt er like gyldig, blir det meste fort likegyldig. Vi trenger noen felles verdier, noen felles kjøreregler for samfunnsfellesskapet. Disse verdiene må også være sentrale i integreringsarbeidet.

 

Verdidebatt

Harvard-statsviteren Robert D. Putnam understreker at vi må møte innvandring ved å definere noen felles verdier som alle kan samles om for å bygge den tilliten mellom folk som er så avgjørende for at en demokratisk stat skal fungere. Bare gjennom å ha et klart, felles verdigrunnlag som alle slutter opp om, for Norges del basert på den kristne kulturarven og grunnleggende verdier som ytringsfrihet, likeverd og respekt for lover og regler, kan vi klare den flerkulturelle utfordringen. Vi er stolte av det vi har fått til i Norge og de verdiene som landet bygger på. Dette er verdier som vi ikke forhandler bort. Det er de verdiene som utgjør de grunnleggende kvalitetene ved Norge, som asylsøkere og innvandrere søker statsborgerskap til.

 

Kvinner og barn

I Norge er det de som står sammen for felles interesser som får politisk gjennomslag. Det er solidarisk og har kommet mange av oss til gode. Det finnes flere kvinner med minoritetsbakgrunn som har stått frem og gjort seg til talspersoner mot ukulturer i innvandrermiljøer. Men lite tyder på at de har hatt stor politisk gjennomslagskraft. Har det politiske miljøet underkjent deres sak fordi de ikke har hatt noen stor organisasjon med politisk tyngde i ryggen? Resultatet er at det er noen kvinner og barn i Norge som ikke opplever den friheten vi tar for gitt. De fortjener i langt større grad å bli lyttet til og støttet av det politiske Norge. KrF vil være en stemme for dem.

Kommentar #1

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

oppfordring til Bekkevold

Publisert over 10 år siden

Det er fint at du engasjerer deg Bekkevold, men jeg synes også det fint om du kommer med  kommentarer. Jeg teller totalt 1 kommentar av deg så langt på dine innlegg :)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere