Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Forskjellsbehandling som løsning

SV stanger hodet i veggen i Amelie-saken. Ap er ikke til å rikke i innvandringspolitikken. Men SV kan vinne fram med nye regler for arbeidsinnvandring basert på forskjellsbehandling. Det blir nok en miniseier med bismak.

Publisert: 19. jan 2011

 

Maria Amelie skal ut av landet. Sannsynligvis bekrefter Jens Stoltenberg dette i Stortingets spørretime i dag. Nå kan ikke regjeringen snu. Heikki Holmås (SV) har i en uke sagt at han har tro på at det vil være mulig å finne en god løsning for Maria Amelie. Først måtte SV oppgi kampen for at regjeringen skulle instruere Utlendingsnemnda til å behandle saken på nytt. Her satte Ap foten ned. Maria Amelie har ikke behov for beskyttelse. Derfor må hun ut av landet.

Flere med juridisk kompetanse, blant dem Anne Holt og Hans Petter Graver, har hevdet at det er rom i lovgivningen for å gi slike som Maria Amelie opphold. Et utall av kommentatorer, politikere og støttespillere har inntatt samme standpunkt. I dag tilbakeviser Terje Skjeggestad, direktør i Utlendingsnemnda, dette kategorisk. «Hvis Amelie skulle fått opphold, ville det innebære at Utlendingsnemnda går utenom de rammer lovgiver har satt», skriver ham. Reglene er ikke uklare. De lar seg forstå og anvende, etter hans mening. For UNE er dette en opplagt sak. Skjeggestad kan med fynd og klem hevde dette synet, for han har full støtte både fra Justisdepartementet og Jens Stoltenberg.

SV har måttet innse at Ap ikke vil endre lov og retningslinjer for hvem som skal innvilges asyl, og de kun stanger hodet i veggen dersom de angriper UNE for feil lovanvendelse.

Kristin og Maria

Da Jens Stoltenberg for første gang kommenterte saken, åpnet han for at Maria Amelie kunne søke om arbeidsinnvandring. SV innså etter hvert at det var dette sporet de måtte kjøre på. I dag heter det i en tittel i Dagbladet: «Slik skal Kristin redde Amelie». Justisdepartementet vurderer nå endringer i regelverket som vil føre til at Maria Amelie raskt kan komme til Norge for å jobbe. I dag er reglene slik at hun skal utvises og må vente to år til hun kan søke om arbeidstillatelse.

I Dagbladet i dag skriver Nils August Andersen, redaktør i Minerva, en kronikk som han har kalt «Ja til forskjellsbehandling».

-        Det er forskjell på folk. Norge må ta imot innvandrere som bidrar økonomisk. Med slik forskjellsbehandling kunne Maria Amelie fått opphold, ikke fordi hun har krav på beskyttelse, det kan ikke jeg bedømme, men fordi vi ønsker henne i landet, skriver han.  

Poenget er altså ikke å beskytte eller hjelpe Amelie. Poenget er at Norge trenger henne. Norge trenger velkvalifisert arbeidskraft. Kvinner med teknologisk orienter utdannelse er det behov for. Hadde hun tatt en mastergrad i mediekunnskap eller statsvitenskap hadde det vært annerledes. Det har vi nok av.

SV som fanebærer

Det er mer av en slik politikk SV nå gjør seg til fanebærer for. Det vil de nok ha minst mulig snakk om. De søker en innvandringspolitisk seier. At SV er gått på barrikadene for Maria Amelie er forståelig. Det er ikke uttrykk for en populisme som ikke kler partiet. SV bruker denne saken for å påvirke opinionen og vise at den inn vandringspolitikken som føres er både urimelig og umenneskelig.

Norge vil komme til å trenge store mengder arbeidskraft i årene som kommer. En del av dem som søker asyl, har utvilsomt den kompetansen vi trenger. Dette taler for at reglene bør endres slik at man må reise ut av landet og forbli der i to år før en kan søke om arbeidstillatelse. Arbeidsinnvandring vil måtte basere seg på forskjellsbehandling slik ansettelser er det. 

Knut Storberget har tidligere uttalt at det kan være grunnlag for å se nærmere på regler og praksis når det gjelder barn som kommer til Norge. Nye regler kan ikke etableres ut fra en konkret sak og under tidspress. Selv om reglene endres, praksis mykes noe opp, er det slett ikke sikkert at Maria Amelie vil faller inn under den gruppen som vil kunne få opphold. Amelie er ikke et spesielt ille tilfelle av rådende innvandringspolitikk.

Maria Amelie har vunnet hjertet til store deler av befolkningen. En kan få inntrykk av at halve nasjonen står opp for henne. Hadde loven lagt opp slik at politikerne kunne overprøve vedtak fattet i UNE, ville Amelie sannsynligvis fått bli. Et sterkt folkelig engasjement i enkeltsaker fører lett til forskjellsbehandling. Politikere forskjellsbehandler hele tiden fordi de skal tekkes velgere og søke oppslutning. Det er for å hindre forskjellsbehandling politikerne har laget regler og overlatt til kompetante byråkrater å fatte vedtak. Politikerne kjenner seg selv for godt. De vet at de er som siv i vinden når presset sette inn mot dem.

I denne saken står Jens Stoltenberg rimelig støtte. Det er fordi han kan og vil henvise til regler det er stor enighet om og at det ikke er noen som har bedre kompetanse enn UNE til å sørge for at det er likhet for loven.  

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Nicolas og Silvio

Publisert over 10 år siden

I Stortingets muntlige spørretime gikk Venstres leder Grande til frontalangrep på Stoltenberg og hevdet at han lå langt til høyre for Nicolas Sarkozy og Silvio Berlusconi i sin behandling av papirløse.

Glemt var antagelig luftbroen fra Frankrike til Romania ifjor med papirløse romfolk som manglet det meste av både papirer og utdannelse...

 

Kommentar #2

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Mange følelser på tampen - og politiske bivirkninger.

Publisert over 10 år siden

På en annen tråd her på vd sier Nina Bjørneby at Madina saken engasjerer unge som vanligvis ikke lar seg ... politisk ... engasjere.  Nå nærmer det seg trolig utreise og det vil nærme seg konsekvensanalyser.

På den ene siden vil AP og Jens gjøre et stort innhogg i å nå prosjektmålet om å knekke FRP-koden hvis de greier å stå løpet ut - vise til regelverk og ivaretagelse i saksbehandlingsrunder - at det som prinsipp er de nedfelte kjøreregler som gjelder - at forvaltningen ikke kan la seg styre at opinionsdannelse og heiagjenger...

Skal de rødgrønne ri utreisestormen av, så vil det hjelpe hvis SV kommer med toner om at det virkelig ble prøvd å finne en samlet vei, men at også de så at det ikke lot seg gjøre.  Skjer det, så vil denne saken trolig lande med et pluss til de rødgrønne - og særlig AP.

Hvis derimot denne saken blir særbehandlet på tampen vil det bli et stort frafall både av deler av det etablerte stemmelandskap og de som var på nippet til å la seg overbevise om at nå var FRP-koden i ferd med å løses.

Media har forført store deler av befolkningen - mye følelser og lite fakta - og det er lite trolig at de vil gi seg med det første uansett hvor i verden Madina oppholder seg. 

Kommentar #3

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Hadde loven lagt opp slik at politikerne kunne overprøve vedtak fattet i UNE, ville Amelie sannsynligvis fått bli. Et sterkt folkelig engasjement i enkeltsaker fører lett til forskjellsbehandling. Politikere forskjellsbehandler hele tiden fordi de skal tekkes velgere og søke oppslutning. Det er for å hindre forskjellsbehandling politikerne har laget regler og overlatt til kompetante byråkrater å fatte vedtak.

Nettopp! Her peker du på noe meget vesentlig som jeg mener mange synes å overse i denne saken om Amelie. Mange har tydelig gitt uttrykk for (selv politikere) at regelverket skulle endres her og nå til fordel for denne ene unge damen. Da har de jo overhodet ikke skjønt noen verdens ting. Det å vise skjønn, innebærer jo også at man må ha kriterier for også dette skjønnet. Det vil dra med seg alle andre som omfattes av samme kriterier.

Det har for mitt vedkommende vært godt å oppleve en mer trygg og klippefast statsminister enn jeg trodde fantes. Media er jeg dog ikke imponert over. Det hadde vært ønskelig at noen stod litt mer fjellstøtt også der.

Kommentar #4

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Mediene og folket

Publisert over 10 år siden

I slike saker spiller folk og medier sammen. Det er neppe tvil om at det er et ekte engasjement som utspiller seg. Mediene forsterker og utvider det. da blir det som Nygaard skriver: Mye følelser.

Og folk trenger ikke tenke konsekvens og rettferdighet slik lovgiver og lovanvender må gjøre.

Det ser ikke ut til at denne saken får nevneverdig betydning for den innvandringspolitikken som blir ført. Det et politisk flertall for den.

Til Gulberg

Trine Skei Grande utnytter saken til å få oppmerksomhet om en oppmykning av innvandringspolitikken. Men som vi hørte: Stoltenberg bryr seg ikke i det hele tatt om han blir sammenliknet med Berlusconi og Sarkozy.

Når stormen er over, har nok ikke Ap tapt så mye på denne saken. Det viktigste for Ap er å demme opp for Frp. De viser nå at de vikelig står for en streng innvandringspolitikk.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere