Anlov Mathiesen

96

Grov propaganda for søte Amelie

Sjelden har vi sett norsk presse mer udisiplinert og mindre selvkritisk enn akkurat nå. Medienes propaganda for Maria Amelie er ren aktivisme, og en skam for journalistfaget.

Publisert: 18. jan 2011

Ingen kritiske spørsmål. Ingen innvendinger. Null balanse. VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagsavisen, NrK, TV2. Alle deltar de i kappløpet om å redde jenta som den slemme regjeringen skal sende ut av landet. Dummingen Jens Stoltenberg, som ikke følger medlidenhetens magefølelse.

På lag med pressen henger omtrent hele den synlige offentlighet. I en konkurranse om å hedre den flinke jenta, hun som vi ønsker å ha som nabo. Alt som kan krype og gå av meningsytrere og debattanter er fra seg av indignasjon. Fresende og bastant skal den onde regjeringen henges på korset. Argumenter er det ikke altfor mange av, men det vår så være. Hun er jo søt og flink.

Når pressen opptrer samlet bør vi være på vakt. Men når pressen opptrer som aktivister bør vi la oss skremme. Journalister er mennesker med følelser, og har ofte bestemt seg for vinkling og budskap før første bokstav er satt, eller første samtale er gjennomført. I Amelie-saken(e) har alt journalistisk arbeid handlet om å bekrefte egen agenda. At redaktørene har latt dette skje er en fornærmelse mot faget.

Faktafeilene er svært talende. Pågripelsen skjedde ikke inne på Nansen-skolen. Det var ikke åtte politimenn. Ingen livsfarlig narkotiltalt asylsøker ble løslatt for å gjøre plass til henne på Trandum. Sistnevnte feil skal selvsagt knagges på Agderposten, men nevn den redaksjonen som sjekket fakta før de selv hastet saken på trykk. Ingen.

Det positive med hele saken er at vi muligens får en inngående debatt om hvem som skal få lov å bli norsk. Det er viktig. Og personlig har jeg intet imot at slike som Amelie prioriteres. Folk som virkelig forsøker, og virkelig ønsker. Men pressens oppførsel har lite med reell sak å gjøre, lite med opplysning og rapportering. Kun følelse og politisk aktivisme.

De har samlet seg i flokk. Forkjempere for ytringsfrihet, humanister, eks-politikere, bistandstopper. Ja, det er nesten vanskelig å se hvem som ikke deltar i troppen. For mange av human-eliten er Amelie-saken en god anledning til å ta omkamp på norsk innvandringspolitikk. Som de mener er på grensen til ond. Et synspunkt som tilfeldigvis heller ikke er fremmed i pressekretser.

Den rene propaganda er heldigvis ganske sjelden i norsk mediehverdag, men nå er den tilbake. I form av en ubalansert kampanje for en ung jente. Hun er snill og flink, regjeringen slem og dum. Visste vi ikke bedre kunne vi tro at human-eliten og pressen ønsker å fremstå mest mulig infantilt. Men det er neppe årsaken. De er rett og slett så innmari skuffede og indignerte over det slemme rettsvesenet.

Kommentar #51

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Fornuft og følelser

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Nei! Vi skal aldri åpne for hat, men alltid åpne for kjærlighet!

Det er den eneste farbare vei å gå!

Når loven må brukes for at mennesker skal straffes, må aldri hatet slippes løs.

Loven skal brukes slik at alle behandles rettferdig. Og i loven finnes paragrafer som gjør at medmenneskelighet skal være tilstede.

En saksbehandling uten medmenneskelige følelser hører ikke heime i et kristent land.

 

Jeg tiltrer 100 %, Ragnhild. Og jeg liker tonen din. Jeg oppfatter det slik at Halvorsen er sterkt høyreorientert, men samtidig egentlig helt sekulær i sin tankegang. Dermed overser han at i kristen tradisjon har barmhjertighet alltid hatt et rasjonelt grunnlag, det tales f.eks. ofte om barmhjertighetens lov, og da som noe mer enn et rent poetisk uttrykk, men som uttrykk for en rasjonalitet som forbinder fornuft med følsomhet. Den polaritet Halvorsen forsøker å bygge mellom fornuft og følelser er det rene sludder, og dessuten særdeles farlig.

Kommentar #52

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Er det lov å si takk?

Publisert over 10 år siden

Vel, jeg tar sjansen: Takk :-)

Kommentar #53

Avsluttet Konto

0 innlegg  19 kommentarer

Timing

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men siden du selv antyder at du kan virke umusikalsk i dette henseende, bekrefter jeg vel bare at det kanskje ikke er det lureste å gjøre sin debut ved å  kalle andre naive. Men retten er på din side, som sagt.

Jeg vet vel ikke helt om jeg har antydet erkjennelsen av at "jeg kan virke umusikalsk i dette henseendet", men det KAN være at engasjementet for saken (altså den som visstnok ikke debatteres i denne tråden) har gjort at jeg har vært noe spissere i uttrykk enn ønsket. Så jeg KUNNE ha antydet dette :).

Og... det ER forskjell på det å kalle noen naiv og å hevde synspunktet at noe er naivt å forvente. Det er det siste jeg mener å ha skrevet. Å forvente at et debattinnlegg med den aktuelle tittelen, med denne timingen, ikke i hovedsak skulle bli en debatt om Marie Amelie og hennes (og andre papirløses) sak, var (og er) etter mitt syn da "naivt". (Kan være at "naivt" har en "vondere" valør enn jeg har til hensikt, så kanskje et annet begrep hadde vært riktigere å benytte, men det står nå slik...).

Har ellers den oppfatning at det er forskjell på propaganda og mobilisering for en sak med bred støtte. Slik jeg ser det er det i denne saken snakk om koordinering av felles engasjement. Initiert ved at saken "får ansikt". Man kan kalle det hylekor, som jo er negativt ladet og vanligvis har til hensikt å ta troverdigheten fra den/de som hever sin stemme samtidig med andres. Jeg mener det er et moderne demokrati sin plikt å fremme yttringsfrihet også ved å fremelske frivillig mobilisering og kollektive yttringer. Å samhandle mot et felles mål er ikke å gi avkall på sin integritet, men å benytte seg av sin demokratiske plikt og rett, med den kraft og makt som skal og bør ligge i et folkelig engasjement også utenfor valglokalene.

Jeg oppfatter at det omtalte hylekoret (vil mer stolthet gjerne assosieres med det) er et godt uttrykk for at vi fortsatt en et samfunn med evne å vilje til solidaritet med de svake gjennom felles engasjement. At det er målrettet og konkret gir anledning til å samles om saken, uten at det dermed er rett at engasjementet primært er motivert at "ansiktet" for saken er en ung, velintegrert, ressurssterk person.

Jeg mener nok, med et annet bakteppe, at pressekritikk som det her inviteres til debatt om har sin nødvendige og viktige plass og berettigelse. Her oppfatter jeg at hovedessensen i responsen på debattinnlegget omhandler saken for de papirløse, kritikk av et sterkt og sunt engasjement for denne saken, der mobilisering og samhandling er både viktig og riktig, og dessverre kritikk av og mistenkeliggjøring av personen som har blitt symbolet for denne saken. Det siste oppfatter jeg som leit og uverdig. Kritikk av metoder benyttet av (oss) tilhengere av en annen asylpolitikk og synspunkter på saken for de papirløse er selvsagt berettiget og (ikke utenkelig) betimelig, men hadde altså ønsket at den debatten ble ført under et annet flagg, under en annen innledning med annen intensjon.

Kommentar #54

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Følelsesbasert etikk??

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Og jeg liker tonen din. Jeg oppfatter det slik at Halvorsen er sterkt høyreorientert, men samtidig egentlig helt sekulær i sin tankegang. Dermed overser han at i kristen tradisjon har barmhjertighet alltid hatt et rasjonelt grunnlag, det tales f.eks. ofte om barmhjertighetens lov, og da som noe mer enn et rent poetisk uttrykk, men som uttrykk for en rasjonalitet som forbinder fornuft med følsomhet. Den polaritet Halvorsen forsøker å bygge mellom fornuft og følelser er det rene sludder, og dessuten særdeles farlig.

Du må gjerne oppfatte meg med mitt 27-årige tidligere medlemsskap i Venstre som sterkt høyreorientert. Det er ikke første gang jeg hører det av mennesker som har definert seg selv som godhetens apostler og har tatt monopol både på hva som er nestekjærlighet og annet. De sier det fordi de ikke kan forstå at et liberalt menneske kan være uenig med dem. De trenger et fiendebilde, og en plassering på ytterste høyre gjør det så mye lettere å forholde seg til saken, eller rettere sagt vedkommende som person.

Den reformerte teologi, som jeg har mer sans for enn den lutherske, har alltid oppmuntret til deltakelse i samfunnet og til aktiv nestekjærlighet. Men i min ordbok betyr dette at man skal behandle alle likt! Sørge for rettferdighet! Ikke gjøre forskjell på folk! Og ikke premiere løgn.

Mener man lover er gal, får man heller arbeide for å endre dem ut i fra et kristent synspunkt om medmenneskelighet.

Følelser er ikke og skal aldri være basis for noe lovverk. Følelser er flyktige. Og vi vet hva det sies veien til helvete er brolagt med: gode hensikter. Følelser fører til sinnelagsetikk, som gir fritt spillerom for "forståelse" og "kjærlighet"  uten tanke på konsekvensene. På MF lærte vi at dette ikke var noen holdbar etikk. En godhetsfølelse kan heller aldri definere hva som er rett og galt.

Nazismen ble drevet blant annet drevet frem blant annet av kjærlighet til fedrelandet. Og vi ser stadig verden over hvordan følelser bevisst blir brukt av religiøse til å anspore mennesker  til å begå de verste ugjerninger.  Alt i "kjærlighet" til Gud ...

 

Kommentar #55

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Takk for avklaringen

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Følelser er ikke og skal aldri være basis for noe lovverk. Følelser er flyktige. Og vi vet hva det sies veien til helvete er brolagt med: gode hensikter. Følelser fører til formålsetikk, som gir fritt spillerom for "forståelse" og "kjærlighet"  uten tanke på konsekvensene. På MF lærte vi at dette ikke var noen holdbar etikk. En godhetsfølelse kan heller aldri definere hva som er rett og galt.

Takk for avklaringen. Jeg tror nok ikke du har mye å gjøre i partiet Venstre i øyeblikket, og det flyktige jeg har lest av deg bærer preg av de typiske sinte kraftuttrykk man etter hvert er blitt godt kjent med bl.a. fra det høyreorienterte document.no.

Det er neppe noe fruktbart utgangspunkt å debattere selvfølgeligheter som at følelser er flyktige. Det vet alle. Ikke noe forstandig voksent menneske mener at lover skal bygges på følelser. Her konstruerer du en problemstilling som ikke eksisterer. Videre konstruerer du en motsetning som heller ikke med noen nødvendighet eksisterer, som på ingen måte er naturgitt, den mellom fornuft og følelser. Det er avklarende at du bekjenner deg til reformert teologi, for da forstår jeg din kantete tenkning og din tendens til skarpe atskillelser bedre. Mitt teologiske og filosofiske utgangspunkt er et helt annet og som det nok vil kreve umenneskelig anstrengelse å bringe i harmoni med ditt - en katolsk, holistisk inspirert enhetstenkning. Du skriver som om følelser og føleri er det samme. Det er det ikke, verken i språket eller som erfarte realiteter. Følelser og fornuft må ikke eksistere i atskilte rom, jeg mener det sågar er en farlig tanke som nettopp åpner for det du advarer mot, at følelser frikoples fornuften og blir føleri. I en kristen, katolsk tradisjon, som her også tar opp i seg det beste fra antikken, er følelser og fornuft underlagt hverandre, følelser er en del av fornuften, og fornuften en del av følelsene. Det er kun der hvor man opptrer med et splittet verdensbilde at følelser og fornuft tar hver sine løp med fare for at de begge forvises der de begge er nødvendige.

Kommentar #56

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Etternavn og fornavn

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Jeg tiltrer 100 %, Ragnhild. Og jeg liker tonen din. Jeg oppfatter det slik at Halvorsen er sterkt høyreorientert, men samtidig egentlig helt sekulær i sin tankegang.

Jeg vet ikke om Ekeland Bastrup er bevisst på sin bruk av etternavn og fornavn, men det kan lett bli slik at man bruker etternavn på sine meningsmotstandere mens man bruker fornavn på de man er enige med. På Facebook er jeg venner med Ekeland Bastrup, Kimo og Halvorsen, men fra og med 1. januar i år har jeg bestemt meg for å omtale alle med etternavn i debatter på VD. Det har noe å gjøre med at jeg vil respektere alle som skriver på VD, enten de er meningsmotstandere eller meningsfeller. Hvis jeg skriver en personlig melding eller skriver på veggen på Facebook, er det naturlig for meg å bruke fornavn. Det er nå meg i alle fall....

Kommentar #57

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

det kan lett bli slik at man bruker etternavn på sine meningsmotstandere mens man bruker fornavn på de man er enige med.

Det er nok noe vesentlig du påpeker der - og det kan faktisk bli en type hersketeknikk i noen tilfeller som man ikke engang selv er klar over. Det som er vanskelig er jo at det også er noen veldig unge som har gitt uttrykk for at de finner det unaturlig å bli kalt med etternavn. Så litt på skjønn blir det nok, men verdt å tenke litt over. Jeg synes forøvrig din bestemmelse og grunnlaget for den, er ryddig og grei. I det hele tatt opererer du veldig ryddig og greit, synes jeg.

Ekeland Bastrup har forsåvidt også vært ryddig nok på sin måte: han kunne i går fortelle at det er noen debattanter her på VD som får frem det arrogante i ham; det er meg selv og Myhren! Flere var det visst ikke. Vel, da vet man det. Og man vil jo selvsagt ikke få frem det arrogante i noen.

Da regner jeg altså med å slippe å se noe mer arroganse fra din FB-venn - når han ihvertfall slipper å forholde seg til meg i fremtiden.

Kommentar #58

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kjærlighet og "følelser"

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Følelser er ikke og skal aldri være basis for noe lovverk. Følelser er flyktige.

"Følelser" kan være så mangt, og kan sikkert være flyktig.

Kristen nestekjærlighet har sitt utspring fra Gud selv, og kan aldri være flyktig!

Kjærlighet er mer enn en følelse. Jesus selv har vist oss det!

Matt 22:34-40 Mester! Hvilket bud er det største i loven? Han sa til ham: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud, Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.
På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Derfor skal vi dømme andre med nestekjærlighet i lovanvendelsen,

og (om mulig) bruke § 38 i Utlendingsloven ;-)

 

Kommentar #59

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Kimo eller Ragnhild?

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det som er vanskelig er jo at det også er noen veldig unge som har gitt uttrykk for at de finner det unaturlig å bli kalt med etternavn.

Nå fikk jeg meg en herlig, god latter! Enn at min innblanding i denne debatten resulterer i at en forlater "Maria Amelie" og diskuterer hva en skal kalle meg!

Jeg er ikke blitt kalt fru Kimo siden jeg var 20 år (for over 40 år siden)og kom som nyinnflytter til et område i Trondheim, der de fleste var på alder med mine foreldre, og alle kalte hverandre ved etternavn!

Kimo eller Ragnhild? Ja takk! ;)

 

 

Kommentar #60

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Nå fikk jeg meg en herlig, god latter!

En god latter skal jo være så sunt, så det er deg vel unt. Men nå var det vel faktisk Kahrs som tok tak i dette med bruken av navn - og ikke meg. Det kan være greit å forholde seg til rette person. Og for å si det sånn: jeg får ikke inntrykk av at du forstod hva dette dreide seg om i det hele tatt.

Men du er godkjent av Ekeland Bastrup - han liker tonen din. Så du får glede deg videre over det, for det er slett ikke alle forunt.

Kommentar #61

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Og for å si det sånn: jeg får ikke inntrykk av at du forstod hva dette dreide seg om i det hele tatt.

Kjære deg! Det var dine ord som om unge mennesker fikk meg til å le! Jeg er vel den eldste her!

Jeg forstår utmerket godt hva det dreier seg om, men det blir en helt annen debatt!

 

Kommentar #62

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Det var dine ord som om unge mennesker fikk meg til å le

Det var snakk om 20-åringer vi har som deltar her. Disse er ikke vant til å bli kalt ved etternavn. Hele poenget til Kahrs var at han nå kaller alle ved etternavn. Det var det jeg svarte på - det dreide seg ikke om deg.

Kommentar #63

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Eksemplene er uendelige. Og igjen er det snakk om ren logikk og konsekvens her. Skal man åpne opp for følelser, må det gjelde alle følelser.

Selvsagt ikke. Det er snakk om en integrasjon av følelsesmessig modenhet og intellektuell modenhet som utgjør en del av en større enhet. Det er på ingen måte slik at en må åpne for alle følelser, hva i all verden gjør at du tenker det? Er det bare enten eller i din verden?

Kommentar #64

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Men igjen: hva er dine vyer for samfunnet? Åpne grenser, eller en videreføring av dagens lovverk, evt. med hvilke justeringer?

På svært lang sikt, åpne grenser, men det lar seg ikke gjøre i dag og hvis vi fortsatt skal kunne ha ett velferdssamfunn. Prinsipielt mener jeg at ett liv er ett liv.

 

I forhold til Norge i dag, så tenker jeg at vi ligger sånn ca greit an i forhold til innvandring, men med rom for å stramme inn enkelte steder og løse opp enkelte steder. Som sagt har jeg vanskeligheter med å komme til en konklusjon når det gjelder saker slik som denne spesifikke saken, siden jeg forstår både argumentene for å sende henne ut, og argumentene for å la henne bli.

Jeg tenker at det ikke er et være eller ikke være for Norge om hun blir hverken sendt ut eller om hun får bli.

Kommentar #65

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Takk for avklaringen. Jeg tror nok ikke du har mye å gjøre i partiet Venstre i øyeblikket, og det flyktige jeg har lest av deg bærer preg av de typiske sinte kraftuttrykk man etter hvert er blitt godt kjent med bl.a. fra det høyreorienterte document.no.

Det er neppe noe fruktbart utgangspunkt å debattere selvfølgeligheter som at følelser er flyktige. Det vet alle. Ikke noe forstandig voksent menneske mener at lover skal bygges på følelser. Her konstruerer du en problemstilling som ikke eksisterer. Videre konstruerer du en motsetning som heller ikke med noen nødvendighet eksisterer, som på ingen måte er naturgitt, den mellom fornuft og følelser. Det er avklarende at du bekjenner deg til reformert teologi, for da forstår jeg din kantete tenkning og din tendens til skarpe atskillelser bedre. Mitt teologiske og filosofiske utgangspunkt er et helt annet og som det nok vil kreve umenneskelig anstrengelse å bringe i harmoni med ditt - en katolsk, holistisk inspirert enhetstenkning. Du skriver som om følelser og føleri er det samme. Det er det ikke, verken i språket eller som erfarte realiteter. Følelser og fornuft må ikke eksistere i atskilte rom, jeg mener det sågar er en farlig tanke som nettopp åpner for det du advarer mot, at følelser frikoples fornuften og blir føleri. I en kristen, katolsk tradisjon, som her også tar opp i seg det beste fra antikken, er følelser og fornuft underlagt hverandre, følelser er en del av fornuften, og fornuften en del av følelsene. Det er kun der hvor man opptrer med et splittet verdensbilde at følelser og fornuft tar hver sine løp med fare for at de begge forvises der de begge er nødvendige.

Veldig godt skrevet, det var noe slikt jeg forsøkte og få frem i min argumentasjon, men du skriver det mye klarere og bedre. Det er som en sitter og koser seg mens man leser.

Kommentar #66

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Hele poenget til Kahrs var at han nå kaller alle ved etternavn. Det var det jeg svarte på - det dreide seg ikke om deg.

Beklager at jeg "hengte meg på deg" istedet for Kristian Kahrs. Jeg er nok ikke så ryddig som noen av dere!

Ellers har jeg lest flere av dine innlegg i VD, og det er fin og interessant lesning!

Kommentar #67

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

På svært lang sikt, åpne grenser, men det lar seg ikke gjøre i dag og hvis vi fortsatt skal kunne ha ett velferdssamfunn. Prinsipielt mener jeg at ett liv er ett liv.

 

I forhold til Norge i dag, så tenker jeg at vi ligger sånn ca greit an i forhold til innvandring, men med rom for å stramme inn enkelte steder og løse opp enkelte steder. Som sagt har jeg vanskeligheter med å komme til en konklusjon når det gjelder saker slik som denne spesifikke saken, siden jeg forstår både argumentene for å sende henne ut, og argumentene for å la henne bli.

Vi står nok ikke så langt fra hverandre i disse spørsmålene som du kanskje tror. Jeg er også skeptisk til endel av det vi ikke helt kan se konsekvensene av og samtidig opptatt av at vi ikke må kjøre alt vi forvalter i grøfta ved å forvalte det feil. Jeg er også 100% enig i at et liv er et liv - alle fullstendig likeverdige. Jeg ser godt at vi på mange måter har trukket vinnerloddet ved å bli født her, og mener på ingen som helst måte at vi skal holde godene tett til eget bryst. Men det er viktig, tror jeg, å ha en mest mulig fornuftig politikk når det kommer til forvaltning. Det er så mange felt som skal ivaretas - og selv har jeg et ekstra stort hjerte for eldresaken og alle de sårbare skjebner som finnes der. Vi har litt å bryne oss på i årene fremover og jeg håper vi kan greie å finne gode og humane løsninger som fungerer for flest mulig.

Kommentar #68

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Med tiden

Publisert over 10 år siden

får vi vel høre grunnen til at Marias foreldre rømte sitt hjemland.

Rykter sier nå at hennes far rømte fra en milliongjeld. Kanskje pipa får en annen låt i denne saken også nå etter hvert.... Å stikke fra gjeld er vel også en kriminell handling..

Kommentar #69

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Følelser og fornuft må ikke eksistere i atskilte rom, jeg mener det sågar er en farlig tanke som nettopp åpner for det du advarer mot, at følelser frikoples fornuften og blir føleri. I en kristen, katolsk tradisjon, som her også tar opp i seg det beste fra antikken, er følelser og fornuft underlagt hverandre, følelser er en del av fornuften, og fornuften en del av følelsene. Det er kun der hvor man opptrer med et splittet verdensbilde at følelser og fornuft tar hver sine løp med fare for at de begge forvises der de begge er nødvendige.

 

Du har rett i at jeg ikke har noe i Venstre å gjøre. Så mendte jeg meg da også ut for flere år siden. Jeg ville ikke være med i en selvrettferdig sekt som mest var opptatt av å dømme og demonisere sine meningsmotstandere. For meg er Venstre selve bildet på organisert hykleri der som står i spissel for selektiv moral og særbehandling etter smak og behag.

Selvfølgelig må følelser og fornuft eksistere i samme rom. Vi er da mennesker. Men man kan ikke la følelser ligge til grunn for lov og rett. Loven skal først og fremst være rettferdig og lik for alle. Ikke etn ramme for gode ønsker.

Det var trist å se forestillingen til biskop Helga Haugland Byfuglien i NRKs debattprogram i kveld, hvor hun satte seg til doms over alle som ikke var enige med henne i hennes ønsker, og utropte seg selv til talerøret for medmenneskelighet.  Enda verre er det at hun blander kirken som organisasjon inn i politikken - det verdslige regimentet - og går inn for anarki: at alle mennesker som kommer til Norge skal få bli, bare de oppholder seg her lenge nok. Hva med alle oss i kirken som er sterkt uenig med henne i dette?

Det viser at Dnk er blitt stadig mer poltisert og nå opptrer mer som en politisk aktør enn en forkynnende kirke. Enda verre blir det når man tenker på kirkens voldsomme engasjement for Madina og andre lovbrytere og det totale fravær av engasjement i abortspørsmålet.  

Det er godt mulig at du har funnet at følelser og fornuft er underlagt hverandre i den katolske kirke. Jeg skal ikke dømme deg som noe dårligere menneske for det - slik du dessverre - i likhet med flere - har lett for å gjøre med andre. Jeg kan bare ikke forstå deg. Men jeg har venner som er katolikker - og vennskapet vårt lider ikke under våre meningsforskjeller.

Kommentar #70

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Enten eller?

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Det er på ingen måte slik at en må åpne for alle følelser, hva i all verden gjør at du tenker det? Er det bare enten eller i din verden?

 

Av og til er det enten eller. I noen tilfeller kan man ikke bare plukke fra de hyllene en har mest lyst på. Men må velge.

Det er noe som heter prinsipper, konsekvens og logikk - det menst skremmende man kan konfrontere sinnelagestikere og moralshoppere med.

Kommentar #71

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Nei! Vi skal aldri åpne for hat, men alltid åpne for kjærlighet!

Det er den eneste farbare vei å gå!

Når loven må brukes for at mennesker skal straffes, må aldri hatet slippes løs.

Loven skal brukes slik at alle behandles rettferdig. Og i loven finnes paragrafer som gjør at medmenneskelighet skal være tilstede.

En saksbehandling uten medmenneskelige følelser hører ikke heime i et kristent land.

Nettopp, Ragnhild, Man skal utforme lovene med paragrafer som gjør at medmenneskelighet skal være til stede.

Men nå ER de til stede i loven allerede, og å skyte løs på de som da forvalter disse lovene blir helt feil. Vi skal ikke ha noe fakkeltogdemokrati eller risikere at kampanjer og medieoppmerksomhet fører til forskjellsbehandling.

Vil man endre lovene, så får man arbeide for å gjøre det på et generelt grunnlag. Forklare hvorfor man synes at loven er urettferdig. Det var pinlig å være vitne til biskop Helga Haugland Byfugliens følelsesbaserte uttalelser i debatten på nrk i kveld når agendaen var politisk.

 Det er ille når folk okkuperer begreper som medmenneskelighet for ett bestemt synspunkt - og dermed brennemerker andres som umenneskelig. Det er verken kristent eller redelig.

Kommentar #72

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Men nå ER de til stede i loven allerede, og å skyte løs på de som da forvalter disse lovene blir helt feil.

Ja, vi har paragrafer i loven som skal ivareta medmenneskelighet, men når de som forvalter loven setter tilside disse paragrafene må noen reagere! Det finnes både gode og dårlige forvaltere.

Jeg mener at loven blir forvaltet feil alt for ofte. Akkurat nå er det "Maria Amelies" skjebne som er mest i søkelyset, men det gjelder mange fler.

Jeg mener det er mest rettferdig at hun får ført saken sin uavhengig av saken til foreldrene. Det er tross alt de som er skyld i det uføre hun er kommet opp i. Ved å la henne få samme mulighet som andre som søker opphold, kunne § 38 komme til anvendelse.

Jeg synes det er helt utrolig at hun kan sendes ut av det eneste landet hun føler seg heime i uten skikkelig saksgjennomgang. Hun har et helt annet utgangspunkt og grunnlag for opphold enn foreldrene. At hun har bodd her "papirløst" har jeg faktisk stor forståelse for slik hennes situasjon var.

Jeg gjentar meg selv når jeg sier at jeg ikke forventer at en 18 åring anmelder både seg selv og foreldrene.- Og at jeg ikke forventer at en 18 åring synes det er greit å reise til et land foreldrene frykter!

 

Kommentar #73

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Av og til er det enten eller. I noen tilfeller kan man ikke bare plukke fra de hyllene en har mest lyst på. Men må velge.

Det er noe som heter prinsipper, konsekvens og logikk - det menst skremmende man kan konfrontere sinnelagestikere og moralshoppere med.

Jeg er mer redd rigiditet enn hva du kaller moralshoppere, som jeg antar betyr mennesker som kan ha ett nyansert syn på ting. Regler kan aldri fange opp alt moral står for.

 

Så er jeg enig i at det må være noe som er regelstyrt, slik som at en regel må gjelde alle. Det kan ikke være slik at en man fra Somalia blir behandlet anderledes enn en hvit kvinne.

 

For meg blir det FrP som står for en slik politikk, mens V lenge har ønsket andre regler for alle. FrP kan fint synes at vi ikke skal ta imot Afrikanere og folk fra Midt Østen, men det skal være enklere å hente en kone fra Asia, fordi de liker Asiatere bedre. De kan fint si at vi ønsker Amelie til Norge, men ikke Ali, igjen for hva som for meg ser ut til å være hvem de liker og hvem de ikke liker.

Kommentar #74

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Lover, stringens, logikk og moralske vurderinger

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Selvfølgelig må følelser og fornuft eksistere i samme rom. Vi er da mennesker. Men man kan ikke la følelser ligge til grunn for lov og rett. Loven skal først og fremst være rettferdig og lik for alle. Ikke etn ramme for gode ønsker.

La meg først si meg hjertens enig i at loven skal være lik for alle, at den skal være prinsipiell, og at bare da kan loven være rettferdig og tjene det felles beste. At det i enkelttilfeller kan slå urimelig ut og med ubarmhjertig konsekvens for den det gjelder, er åpenbart uten at det medfører at loven pr definisjon er umenneskelig eller urettferdig. Så lenge loven tjener det felles beste og oppfyller sin intensjon, er den rettferdig. Derfor har jeg heller ikke tatt til orde for at Maria Amelie skal få bli.

Du skriver imidlertid: Selvfølgelig må følelser og fornuft eksistere i samme rom. Vi er da mennesker. Men man kan ikke la følelser ligge til grunn for lov og rett.

Vel, hva er det vi da er uenige om? Det du skriver her er platte selvfølgeligheter, ingen er uenige i dette. Så hvorfor tillegger du dine meningsmotstandere et slikt standpunkt?

Det som etter min mening fører en diskusjon som dette på avveie, er at du blander sammen to aspekter. Du skriver om logikk og stringens. Men du overser at et lovverk alltid også hviler på et moralsk fundament, på en motivasjon utenfor seg selv. Lover er aldri statiske, de er ikke skrevet i himmelen. Lover kan ikke håndheves uten at det gjøres moralske vurderinger. Moralske vurderinger er tøyelige, og må være det, fordi den virkelighet som loven omfatter, hele tiden er under endring. Derfor kan lover være både strenge og tøyelige på samme tid. Loven opererer i dette tilfelle med kriterier for opphold som helt eksplisitt forutsetter at det blir gjort moralske vurderinger, såkalt humanitært grunnlag. Moralske vurderinger ikke det samme som følelsesmessige vurderinger, men det er innlysende at moralske vurderinger heller ikke kan gjøres uten at følelser spiller på lag med fornuften. Hva som faller inn under definisjonen humanitært grunnlag, er situasjonsbestemt og vil være avhengig av bl.a. varierende politiske prioriteringer, men også av løpende moralske vurderinger. Forståelsen av hva som faller inn under "humanitært grunnlag" kan ikke frikoples fra en selvstendig moralsk vurdering, fordi begrepet "humanitært" i seg selv er et moralsk ord.

Det som er kjernen i denne saken, er spørsmålet om hvor langt vi skal gi denne muligheten for fleksibilitet ved loven gyldighet. I de vurderingere som da gjøres må selvsagt prinsippet om likhet og rettferdighet være overordnet, det er innlysende. Det som imidlertid gjør Maria Amelie-saken så spesiell er at vi ved å ha blitt konfrontert med en slik enkeltsak har fått blottlagt en rekke inkonsistenser i måten dagens lovverk håndheves på. Bl.a. anvendes kriteriet om opphold på humanitært grunnlag nesten ikke mer. I håndhevelsen av lovverket er dette en dimensjon som mer og mer er blitt skjøvet ut, fordi politikerne har ønsket en strengere asylpolitikk. Om dette kan vi være uenige, det er fair enough, men det er på dette grunnlag vi må føre debatten.

Jeg kan ikke med min beste vilje se at du har grunnlag for påstanden om at jeg ser på verken deg eller andre av dine menignsfeller som dårligere mennesker på grunn av standpunktene du/dere har. Selv synes jeg imidlertid du er av de mer frikostige når det gjelder adjektivbruk om meningsmotstandere. Listen over sinte kraftuttrykk fra din side begynner å bli lang.

Kommentar #75

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Ja, vi har paragrafer i loven som skal ivareta medmenneskelighet, men når de som forvalter loven setter tilside disse paragrafene må noen reagere! Det finnes både gode og dårlige forvaltere.

Det er da en ganske drøy påstand, vil jeg si., å påstå at de som forvalter loven setter tilside paragrafene. Hvordan vet du det? Og hvem er det som skal få lov å avgjøre hvem som er gode og dårlige forvaltere? Er de f.eks. dårlige dersom de kommer til en annen løsning enn deg og meg - som faktisk ikke har noen sakspapirer foran oss og derfor kun dømmer ut fra våre følelser og det vi tror er saken?

Kommentar #76

Thor Dag Halvorsen

9 innlegg  313 kommentarer

Dårlige mennesker

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Du skriver imidlertid: Selvfølgelig må følelser og fornuft eksistere i samme rom. Vi er da mennesker. Men man kan ikke la følelser ligge til grunn for lov og rett.

Vel, hva er det vi da er uenige om? Det du skriver her er platte selvfølgeligheter, ingen er uenige i dette. Så hvorfor tillegger du dine meningsmotstandere et slikt standpunkt?

For det første var det du selv som skrev at ”følelser og fornuft må ikke eksistere i atskilte rom”. Jeg sier meg bare enig.  At du mener at det du selv skriver er platte selvfølgeligheter, er greit nok for meg.

For det annet: Hvorfor tillegger jeg så mine meningsmotstandere det standpunktet at de handler ut i fra følelser?

Fordi jeg ennå har til gode å lese et innlegg fra dem uten at det flommer av nettopp det – følelser, og lite annet. En ren sinnelagsetikk der motivene, de edle hensiktene settes i høysetet – ikke følgene.

Når de dessuten opererer som om ord som ”empati”, ”godhet”, ”nestekjærlighet”,  ”være human”, ”medmenneskelighet” osv. osv. kun er forbeholdt de som mener at Madina skal få bli, må en i anstendighetens navn ha lov til å reagere.  Det mine meningsmotstandere sier, er rett og slett at vi andre mangler disse egenskapene. At vi er dårligere mennesker.

Det finner jeg meg ikke i, og jeg synes faktisk selvgodheten som oppvises fra den kanten kunne fortjene skarpere adjektiver enn deg jeg har brukt.

Kommentar #77

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Når er nok nok for pressen?

Publisert over 10 år siden

Litt tilbake til trådstarters egentlige fokus: det enorme mediasirkuset rundt denne unge,søte Maria Amelie. Ja, det har vel tildels løst seg på et vis for hennes del, men er det medmenneskelige faktorer i det pressen bedriver i det hele tatt - eller er det ene og alene sin egen kake de meler? Det er lett å tenke det siste når man ser hvordan det hele nå arter seg med en helt tydelig veldig sliten ung dame - tilsynelatende på sammenbruddets rand - og med et kobbel av pressefolk hengende på slep etter seg på sin vei til dagens meldeplikt.

Jeg tenker at dette er et tveegget sverd som mange kan komme til å skade seg stygt på. Det har unektelig vært et nyttig middel med mye av det som pressen har formidlet i Amelie-saken. Men nå opplever hun nok medaljens bakside - eller den mer skarpe delen av sverdet. Nå forventer pressen å få noe igjen for "sine gode gjerninger". Men Maria Amelie er sliten etter alt oppstyret rundt sin person - og det er på ingen måte noe som helst rart.

Har pressefolk lært noe særlig om menneskepsyken, tro? Det virker nemlig ikke slik. Det kan da umulig være likegyldig for dem om et menneske knekker sammen eller ikke? De må da se at deres håndtering av et menneske - i slike horder som de opererer i - har noe å si?

Man skal ikke være mye psykolog for å forstå at nå er nok nok for unge Maria Amelie. Nå trenger hun sårt til ro og fred i livet sitt, for ikke minst å få sortert sine tanker om veien videre. La oss inderlig håpe at pressen forstår det - før det er for sent.

Se linken fra dagens oppmøte hos politiet:http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3999378.ece

 

Forøvrig er det uvanlig mange som har vært enig med trådststarters syn på pressens håndtering i denne saken. Han har vel fått rekord når det gjelder ant. "Bra", såvidt jeg kan se.

 

Kommentar #78

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Et stykke på vei

Publisert over 10 år siden
Thor Dag Halvorsen. Gå til den siterte teksten.

Fordi jeg ennå har til gode å lese et innlegg fra dem uten at det flommer av nettopp det – følelser, og lite annet. En ren sinnelagsetikk der motivene, de edle hensiktene settes i høysetet – ikke følgene.

Jeg kan et stykke på vei forstå at det i en følelsesmessig opphetet debatt kan falle utsagn som den andre part oppfatter som mistenkliggjøring av ens motiver. Det har jeg selv opplevd i denne debatten, så her tror jeg adjektivbruken faller likt ut på begge sider. Men du kan neppe ha fulgt særlig med - eller du må ha oppfattet dine meningsmotstandere særdeles selektivt - hvis du ikke har sett at debatten også har hatt nyanser som reflekterer de moralske dilemmaer saken stiller oss overfor. Et moralsk dilemma innebærer at det ikke finnes svart/hvitt-løsninger - det er derfor den er et dilemma. Moralske vurderinger er å måtte avveie mange hensyn samtidig og å innse at en sak er mer kompleks enn det vi enkelt kan sette på en formel av enten/eller.

Det følelsesmessige engasjement i Maria Amelie-saken har vært positivt, fordi vi konfrontert med virkeligheten alltid er nødt til å stanse opp noen ganger og revurdere oss selv. I en slik revurdering hører både følelser og fornuft med i et samspill der vi har helheten for øye.

Kommentar #79

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det er da en ganske drøy påstand, vil jeg si., å påstå at de som forvalter loven setter tilside paragrafene. Hvordan vet du det? Og hvem er det som skal få lov å avgjøre hvem som er gode og dårlige forvaltere? Er de f.eks. dårlige dersom de kommer til en annen løsning enn deg og meg - som faktisk ikke har noen sakspapirer foran oss og derfor kun dømmer ut fra våre følelser og det vi tror er saken?

Ingen oss har sakspapirene liggende foran oss, så hvis det skulle ligge til grunn for denne debatten ble det ingen debatt!

Jeg må si at dessverre ( men også heldigvis) må vi forholde oss til media, og forsøke å sortere ut noe etter beste evne. Men noen absolutte fakta er vel kommet frem?

Jeg mener at det er de medmenneskelige aspektene i loven som, den senere tid, er blitt satt tilside for å få en mer restriktiv asylpolitikk.

Altså, de som forvalter loven setter tilside f eks § 38, eller i en del tilfeller ikke bruker den til det beste for asylsøkeren.

Jeg mener faktisk at vi alle "menige" kan uttale oss loven blir forvaltet godt eller dårlig uten å drive med skittkasting på enkeltmennesker. Det er etter mitt syn en del av demokratiet!

 

 

 

 

 

 

Kommentar #80

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Jeg mener faktisk at vi alle "menige" kan uttale oss loven blir forvaltet godt eller dårlig uten å drive med skittkasting på enkeltmennesker. Det er etter mitt syn en del av demokratiet!

Jo, det kan du jo si, men det er vel likevel ikke etisk riktig å hevde uten nærmere kjennskap til enkeltsakers detaljer at; de som forvalter loven, setter paragrafene til side. Det mener jeg er å undergrave deres yrkesfaglige integritet. Det er jo som Knut Nygaard skriver i Rimehaugs tråd i dag, slik at det er en svært krevende jobb å skulle forvalte loven riktig via saksbehandling. Ikke alle kan ha en slik jobb, det er helt klart. Men samtidig er det også slik at noen ha det - og da må vi vel nesten ha som utgangspunkt at de gjør sitt alle beste, eller? Hvis vi faktisk har kjennskap til at dette ikke er tilfelle, er det vårt plikt å si fra, mener jeg. Men indisier, kommer det sjelden noe fruktbart ut av.

Kommentar #81

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jo, det kan du jo si, men det er vel likevel ikke etisk riktig å hevde uten nærmere kjennskap til enkeltsakers detaljer at; de som forvalter loven, setter paragrafene til side.

Jeg ønsker slett ikke å være etisk ukorekt, men i den saken vi nå har opp til debatt er fakta slik at "Maria Amelie", i følge hennes advokat og div media, ikke har fått sin sak vurdert opp mot § 38 .

Skulle du sitte inne med annen og bedre informasjon vil jeg svært gjerne høre om det. For meg er det ingen skam å snu hvis det viser seg at jeg bygger mine meninger på helt feil grunnlag.

Jeg har vært meddommer i byrett i mange år, og vet at både aktor og forsvarer ofte blir påmint om paragrafer som kan komme til anvendelse.

Kommentar #82

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Ragnhild Kimo. Gå til den siterte teksten.

Skulle du sitte inne med annen og bedre informasjon vil jeg svært gjerne høre om det.

Nå var det vel saktens på et mer generelt grunnlag du nevnte dette med at paragrafer settes til side? Slik oppfattet jeg det - og det forholdt jeg meg også til i mitt svar.

Selvsagt har hverken du eller jeg noe inngående kjennskap til MA-saken. Da kunne vi ikke deltatt i debatten om den. Det sitter nok likevel en saksbehandler eller to der ute, som synes de blir mer enn urettmessig behandlet når det tilskrives dem en praksis å "sette paragrafer til side".

Hadde du selv blitt beskyldt for det samme i din jobb, ville du reagert. Men taushetsplikten ville pålagt deg å tie med det.

Kommentar #83

Anlov Mathiesen

96 innlegg  154 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Forøvrig er det uvanlig mange som har vært enig med trådststarters syn på pressens håndtering i denne saken.

Ja, nesten overraskende mange som virker enige eller delvis enige rundt om. Tror det har med å gjøre at nettopp pressen ble såpass entydig at det var befriende å kunne serveres en motvekt. En motvekt som var ganske så åpenbar, og som så og si har ligget på manges tunger helt fra sakens dag én.

Det skal sies at pressen har endret seg noe etter debattene om har kommet de siste dagene (nei, ikke pga min blogg, men pga en generell skepsis til pressens rolle i dette.).

Denne svært så fornuftige fra Aftenpostens Stanghelle må vel sies å være det nærmeste man kommer selvransakelse:

selvransakelse: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/article3997197.ece

Kommentar #84

Ragnhild Kimo

8 innlegg  2038 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Det sitter nok likevel en saksbehandler eller to der ute, som synes de blir mer enn urettmessig behandlet når det tilskrives dem en praksis å "sette paragrafer til side".

Mennesker med en jobb som gjør at de sitter med andre menneskers skjebne, og muligens liv, i sine hender må og skal tåle at de noen ganger blir utsatt for kritikk.

I dette tilfelle har de mange støttespillere og medansvarlige. Det er ikke en enkelt person som sitter med ansvaret for hvordan norsk asylpolitikk praktiseres.

Jeg for min del er for øyeblikket mer opptatt av "Marie Amelies" liv og skjebne i Russland enn en norsk saksbehandlers, og dennes medspilleres, sårede følelser.

Før jeg sier takk for meg vil jeg tilføye at jeg slett ikke er tilhenger av at "alle papirløse skal få bli", men alle skal få grundig gjennomgang av sin sak før de sendes ut.

 

 

Kommentar #85

Håkon Andreas Hestenes

1 innlegg  131 kommentarer

Stanghelle..

Publisert over 10 år siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.

Denne svært så fornuftige fra Aftenpostens Stanghelle må vel sies å være det nærmeste man kommer selvransakelse:

selvransakelse: http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/stanghelle/article3997197.ece

Ikke mye selvransakelse eller selvkritikk å snakke om.  Hvor fornuftig Stanghelles kommentar er kan diskuteres, virker mer som en syltynn unnskyldning for å ha glemt hva det er å være journalist. Man er forelsket, og da er man som kjent ikke i det kritiske hjørnet. Rett og slett pinlig fra Stanghelle. Ble ille berørt av å lese det.

Sitat:

"Summen av dette blir en form for kampanjejournalistikk. Det trenger slett ikke være så galt."

Interessant valg av ord, bytt ut ordet kampanje med propaganda så er vi der.

"Det farlige er hvis vi nekter å innse at vi med vår definisjonsmakt spiller en rolle – og tviholder på illusjonen om at vi «bare» driver med objektiv journalistikk."

Er fint om de såkalte journalister i det minste prøver å være objektive istedenfor å løpe rundt som våryre sauer i flokk.

"Men det store paradokset for dem som sverger til den tvilsomme tesen om vår tids store mediemakt, er det enkle faktum at denne sakens tapere ser ut til å bli nettopp mediene – og Maria Amelie."

Stanghelle klarer visst ikke å bestemme seg om media har makt eller ikke...Er vel alt etter hva som passer seg...

Han unnlater også, påfallende nok, å nevne alle de faktafeil som har florert i saken - de passet nok den "moderne mediadramaturgi" (sitat) perfekt.

Et spørsmål kan være hvor villig mediene har vært til å slippe til kritiske røster?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar #86

Per Traasdahl

67 innlegg  1534 kommentarer

Det skal bli interessant

Publisert over 10 år siden

å lese hva de samme journalistene  å media forøvrig vil fortelle oss når sannheten om fam Maria Amelia etter hvert dukker opp. Vi hører jo nå om rik onkel i Russland og at det har sansynligvis å gjøre med svært god økonomi. De har jo tross allt oppholdt seg her til lands i 7 år allerede uten inntekt, ihvertfall lovlig inntekt...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere