Asbjørn Kvalbein

65

Dumt å hate refselse

Publisert: 1. aug 2009

Noen mennesker er vanskelige å ha med å gjøre. For de tar den minste kritikk som et personlig angrep. Dermed går vi lett på tærne i nærheten av dem. Og selv går de glipp av å lære viktige ting og vokse som mennesker.
 
En moden person klarer å skille mellom hva hun er og hva hun gjør. Om jeg blir refset for tabber jeg har gjort, eller blir vist til rette for dumme ord jeg har sagt, bør jeg ikke se det som en avvisning av meg som person. Nei, vi skal tvert imot elske både tukt og tilrettevisning, understreker Bibelen. Salomo sier i et ordtak: «Dårens vei er rett i hans egne øyne, men den som hører på råd, er vis.» Et annet ord:«Den som elsker tukt, elsker kunnskap. Men den som hater refselse, er dum.» Her brukes sterke ord om sterke saker. Når det gjelder å ta imot kritikk, er de fleste av oss ømskinnet som skolebarn.
 
Det var fullt på trikken en dag. En eldre dame skulle gå av og måtte brøyte seg vei gjennom en gjeng unge med skolesekk på. Hun sa med et smil: «Vi gamle trenger litt plass når vi skal gå av.» Da hun hadde fått presset seg ut, fikk jeg høre noen spisse ord fra de unge om kravstore gamle og de som alltid måtte være sure. Men damen hadde ikke vært sur. Jeg hørte unge som ikke klarte å ta imot personlig tilrettevisning uten å gå i forsvarsposisjon.
 
Bibelen forteller om en variant av samme typen. En ivrig, ung mann kom til Jesus og lurte på hvordan han kunne bli kvalifisert til å oppnå et evig liv. Jesus ga respons ved å peke på budene: «Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke drive hor! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv!» Da den unge påsto at han hadde overholdt alt dette, kom Jesus med en tilrettevisning: «Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!»
 
Men dette ble for nærgående og krevende. Den unge gikk bedrøvet bort, forteller Matteus. For han hadde stor rikdom. Han tålte ikke å ta inn over seg en tilrettevisning som innebar en ny livsstil. Kristendom? Bare til en viss grad.
 
En notorisk kriminell gikk på teltmøter i USA og lot seg overtale til å tro på Jesus. Det ble stor begeistring i menigheten. Men noen la merke til at det ikke fikk noen virkning på levemåten hans. Han fortsatte å importere og selge narkotika. Han brøt ikke med det kriminelle nettverket sitt. De som tok det opp med ham, fikk til svar: – Jeg har hørt om kristne artister og kristne forretningsfolk. Kan jeg ikke stole på nåden og være en kristen kriminell?
 
Nei, å være en kristen er å leve i kamp med seg selv, synden og det onde. Ikke bare mot de røslige forbrytelsene, men også de kniplingstynne, infernalske, usynlige utslagene av for eksempel misunnelse, hevnlyst og bitterhet – stolthet, pengegriskhet og selvbestemt liv.

Da tollerne og synderne fikk møte Jesus, skjønte de kjapt at de måtte gå i seg selv og slå inn på en ny vei. Det nyttet ikke å være gudfryktig pengedyrker, kristen rundbrenner eller troende sladrefant. Det er dumt å hate refselse. Det er godt å følge Jesus og leve under hans tukt.

Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kritikk er ofte Guds tiltale

Publisert rundt 12 år siden

Ja - det er absolutt dumt å hate refselse. Ingen liker å bli kritisert, og vi svarer ofte på kritikk hvor negative følelser tar kontrollen istedet for å reflektere over hva kritikken egentlig dreier seg om - saklig kritikk eller regelrett personangrep?

Mange av oss kan nok underskrive på at det er lettere å løpe fra kritikken enn å håndtere den. Vi unngår steder og personer hvor det er sannsynlig at vi vil få kritikk. Vi er i tillegg eksperter på å finne unnskyldninger og plausible forklaringer der vi burde ha bekjent rett ut at feilen ene og alene er vår egen. Det ligger i vår natur å fortelle - og gjerne forsterke litt - om andres ros og utmerkelser av oss, mens vi fortier tilsvarende kritikk.

Jamie Buckingham skriver i boken "Coping with criticism": "Kritikk er et av Guds fineste verktøy å forme oss på. I hånden på en ekspert kan det omforme oss hurtig fra selvsentrerte individer til mennesker som lever og handler på samme måte som Jesus. Men siden de fleste av oss ikke forstår at all kritikk - i likhet med all autoritet - er berettiget fordi Gud tillater det, så løper vi vekk fra alle mennesker som kommer mot oss med sandpapir, stålull, og en skarp meisel. Det er vanskelig å forstå at Gud faktisk kanskje har sendt akkurat den filisteren for å polere oss inntil vi reflekterer Jesus"

 

Kommentar #2

Arne Henriksen

3 innlegg  111 kommentarer

Lurt å elske opprør

Publisert rundt 12 år siden

Verd å merke seg at Jesus også kritiserte ”refsere”, som er ute etter flisen i andres øye med bjelke i eget. Først når den er tatt ut kan man se klart nok til å refse, i betydningen å hjelpe til å ”se” bedre. Mao fri fra misunnelse, hevnlyst og bitterhet og andre sinnsgifter som gir bitre frukter og hindrer en å se Gudsriket i og blant seg. Dette var nok snakk om en oppofrende læreprosess, som krevde å forsake familie og private eiendeler. Man vet at læreformen var en realitet i det Jødiske flerfoldet både før og etter Jesus.

Jeg tror likevel en bør være litt forsiktig med å gjøre datidens forhold til bokstavdogmer i dag. ”Irettesettelsen” av den unge mannen sier nok først og fremst noe om hvor evangelieforfatteren så Jesus lære i det Jødiske miljøet. Det kan sikkert gi meningsfull dybde til velplassert refs i dag, men neppe som generell støtte til konservative holdninger rundt refs og tukt. Evangeliet vektlegger jo ikke minst en opprørsk holdning ovenfor samfunn og religiøse tradisjoner, i søken etter den uselviske og klarsynte læren om Gudsriket. De som mener å ha kommet så langt kan jo være den første til å refse…

For meg virker de færreste kristne fri nok fra egoistiske motiver bak evt. refsing til at jeg ser særlig verdi i den, uansett hvor mye man siterer skrifter, hevder å være frelst og lignende. Men det finnes unntak, og da er det heller snakk om uselvisk, frivillig, likeverdig og frigjørende hjelp enn ovenfra og ned holdninga som ligger i ordet ”refs”.

Kommentar #3

Asbjørn Kvalbein

65 innlegg  150 kommentarer

Om å takle kritikk

Publisert rundt 12 år siden

Takk for responsen. Leif Gullberg følger opp på en klargjørende måte, og jeg liker tanken om at Guds tiltale av og til kan tre frem i en berettiget kritikk fra en bror eller søster.

Arne Henriksen fører det videre med å peke på at det er viktig å kritisere, refse eller tukte på en rett måte. Det er sant. Den som påpeker feil hos andre, bør granske seg selv og sine egne motiver.

Kommentar #4

Line Konstali

31 innlegg  153 kommentarer

Kritikk kan være så mangt

Publisert rundt 12 år siden

Konstruktiv kritikk er viktig å lytte til og en viktig rettesnor for å anerkjenne seg selv, sine sterke og svake sider. Nå er det derimot slik at enkelte mennesker ikke takler kritikk og hvorfor er det slik?

Det kan være grunner til at enkelte takler kritikk dårlig. Kanskje har de i sin oppvekt opplevd så mange konfrontasjoner og kritikk at de til slutt har fått alle pigger ut? Da jeg studerte organisasjonsteori på BI lærte jeg at dersom man skulle gi kritikk, så skulle man alltid komme med noe positivt først. F.eks. du er veldig flink til å synge, men kanskje du også kunne slippe til andre...? etc.

Personlig har jeg vanskelig for å takle kritikk som ikke er konstruktiv, og som er konfronterende. Ovenfra og ned holdning og latterliggjøring takler jeg også veldig dårlig. Dersom kritikken derimot kommer på en ryddig og konstruktiv måte, er saken helt annerledes. Da ser jeg på kritikk som positivt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere