Steinar Malmin

13

Romerbrevet

Mine tanker rundt kap. 8

Publisert: 14. jan 2011

Oppgavedag i Romerbrevet og Troslæren

02.12.2010

 

 

 

 

 

 

Oppgavedag ved Fjelltun Bibelskole 2. Desember 2010

Fag: Romerbrevet og troslære

Oppgave; Gi en Tolkning (forklaring) av Rom. 8,1-6 og 12-13

 

 

 

1.

Gi bl.a. svar på følgende spørsmål

-Hva vil det si å være “i Kristus Jesus”?

-Hvordan kan vi unngå lovens “fordømmelse” ?

-Hva betyr “livets Ånds lov” og syndenes og dødens lov” ?

 

 

Å være “i Kristus Jesus” hva betyr det? Hva har det for oss å si? På en måte lett spørsmål men likevel veldig dypt… Min første personlige tanke på å være “i Kristus Jesus “ da er en trygg. Men å være “i Kristus Jesus” betyr en har fått lov å ta imot Jesus, han som ble brukt til vår reddningsmann. Gud satte en plan ut i livet for å frelse oss fra dommen. Han sendte sin egen Sønn i en menneskelig kropp lik vår, bortsett fra at vår er syndig og så tilintetgjort.

Å være “i Kristus Jesus” er å være frelst fra dommen, det er å ha tatt i mot Guds enbårne Sønn, å får evig liv, i sammen med Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det handle om å ikke leve for seg selv eller for sin kjødlige natur men om å leve for Jesus Kristus i takknemlighet for han seier over synden.

 

 

 

 

Loven “Fordømmelse hvordan kan denne unngås? Det finnes i utgangspunktet to alternativ, den første : En må leve et perfekt liv uten å falle i synd eller bryte di ti bud, klarer en dette har en i grunnen ingen grunn til å frykte loven for en lever etter den. Men ingen mennesker klare gjennom føre dette, av den enkle grunn vi har arvesynden med oss… Pga synde fallet ligger det nå i vår natur og kjød at vi er syndere og gjør feil. Viktig å få med at vi blir ikke syndere fordi vi synder, men vi synder for vi er syndere. Så i grunnen er det ikke to alternativ det er kun ett. For å unngå lovens “fordømmelse” må vi tro på Jesus Kristus, at han er Guds enbårne Sønn, At han har tatt all vår skyld på seg, alt vi har gjort og alt vi kommer til å gjøre. Han døde på korset og sto opp igjen for våres skyld. Han viste oss nåde å tar vi i mot Jesus tar vi også i mot nåden, nåde som har betydning gratis , det vil si vi har fått noe uten vi har gjort oss fortjent til det, helt gratis. Vannvittig men helt sant. Og ved nåde er vi frelst fra Dommen og Lovens “fordømmelse” Referere til Bibelvers : Gal. 3,26 Alle er dere jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. (Bibelen 2007 utgave)

og til

Ef. 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, der er Guds gave, (Bibelen 2007 utgave)

Livets Ånds lov betyr at en er i Jesus Kristus, da er en stilt utenfor lovens maktområde, både når det gjelder rettferdiggjørelse og fordømmelse. Da har vi ingen ting å håpe fra loven, men heller ingen ting å frykte. Når en tar i mot Jesus får vi også Guds Ånd i oss. Men uten troen på Guds offer, hans eneste sønn Jesus som tok på seg straffen vår, som ble en “ny ordning” er vi fortapt.

Vi har “livets Ånds lov” men vi har også “syndenes og dødens lov” den “gamle ordningen”. Vis en lever etter sin syndige natur og etter kjødlige lyster vil ikke ta i mot Jesus som sin redning, da vil en bli stilt ansvarlig for alle sine synder og feil. Da har vi ingen som har tatt på seg sine skylder å en må betale sin dødsgjeld med sitt eget liv. Det å følge den Hellig Ånd, fører til liv og fred, mens de å følge den gamle naturen fører til død. Den gamle syndige nature er i mot Gud. Den har aldri adlydt Guds lover, og den kommer aldri til å gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, klarer de ikke å leve slik Gud forlanger. Rom. 8 6-8 ( en levende bok)

 

 

 

2. Hva sier avsnittet om det kristne livet/helliggjørelsen - det Jesus skal gjøre i oss?

Gi bl.a. svar på følgende spørsmål:

-Hvorfor er det nødvendig for oss å leve etter Guds vilje?

-Hva innebære det å være “etter/i kjødet” og å være “etter/i Ånden” ?

-Hvordan kan vi seire over synden og la Guds vilje realisert i vårt liv?

Nødvendigheten for oss å leve i Guds Vilje ett viktig spørsmål. Hvorfor sier Gud at vi skal leve etter hans vilje? Gud har skapt oss Gud vet hvordan vi virker, han vet hva vi er skapte til… Vi er hans skapninger og han vet det beste for oss. Hvis vi ikke lever etter Guds vilje lever vi etter vår gamle naturens syndige vilje, vi lever da av oss selv. Vis vi forsetter å følge den , går vi fortapt og vi vil vandre bort i fra Gud. Når en tar i mot Jesus i livet sitt, ser en at han har reddet oss fra døden, Gud som er faderen sendte Jesus for å redde oss alle. Men som en kjærlig far som han er gir han oss valg. Han vil ikke tvinge noen. Da vil det være naturlig å følge rådene til en som faktisk reddet livene våre. Vi opplever da at det er så stor at en ønsker å leve mest likt slik vi er skapt til, naturen vår kommer vi aldri på jorden bort i fra men vi blir fylt med Guds Ånd, som blir et verktøy i livet. For å kunne ha håpet om det evige liv må en leve i Ånden og ikke i kjødet.

fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud- for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det- og de som er i kjødet, kan ikke trekkes Gud.

 

 

da vi jo vet dette at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham for at synde- legemet skulde bli til intet så vi ikke mer skal tjene synden

Men vi har ikke fått vedens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss.

Vi må leve etter Guds vilje for å kunne holde oss nær han og forstå hans budskap til oss.

Å være etter kjødet, er å leve etter sin gamle syndige natur, fremdeles drives av sine egne naturlige lyster, da ligger det handlinger tanker som vi ikke vil kvitte oss med, selv om vi vet harde fakta om hva Jesus ofret for oss og hva som føre oss bort fra Gud. De som lever av syndig natur, lever kun for sine egne lyster og behov. Som en kristen har du dessverre fremdeles den gamle naturen i kroppen men, en har også et våpen mot dette, nemlig Guds Ord og vi blir utrystet med Den Hellige Ånd. Og være etter/i Ånden er å leve med iver etter Guds vilje, når en blir frelst får vi en ny natur, vi blir nye i Jesus Kristus, da lever vi ikke lenger av oss selv men av Jesus.

Gud reiste Herren opp, og han skal også reise oss opp ved sin kraft

For dersom I lever efter kjødet, da skal I dø ; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

Få da bort alt som er syndig og jordisk. La alle onde lyster dø! Ha ingenting å gjøre med seksuelle synder, urenhet, begjær og skammelige lyster. La dere ikke fange av pengejag, for det er avgudsdyrkelse. Guds fryktelige vrede er over dem som gjør slik. Dere pleide å gjøre slik da dere enda var en del av denne verden, men nå er det på tide å kaste disse skitne klærne - vrede, hissighet, hat, forbannelse og dårlig snakk. Lyv ikke for hverandre. Det var det gamle livet med dets ondskap som gjorde slikt. Nå er det dødt og borte.

Eneste måten vi kan seire over synden er ved troen på Jesus Kristus og leve etter Ånden. Ved å legge trykk på den delen i oss som vil følge Guds ord og skyve bort den gamle syndige naturen som vil dra oss bort fra Gud og inn til våre lyster og fortapelse.

Ved å holde oss nær Jesus er det lettere å realisere Guds vilje med våre liv, ved å ta en avstand fra det som lokker oss, friste oss , og som kan føre oss til fall. Ved og stadig vende tilbake til korset, å se hva som virkelig skjedde og sette Jesus som vår rette snor i livet, med å slutte å dra oss mot våre lyster.

De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster . Dersom vi lever i Ånden da la oss og vandre i Ånden.

Gal.5, 24-25Kol 3, 5 - 9 (en levende bok)Rom. 8, 13 ( Bibelen 1968 utgave) 1.Kor. 6,14 (Bibelen 2007 utgave )1Kor. 2,12 (Bibelen 2007 utgave)Rom .6,6 ( Bibelen 1968 utgave.)Rom. 8 7-8 (Bibelen 1968 utgave) Hva sier avsnittet om frelsen/rettferdiggjørelsen - det Jesus har gjort for oss?

Samlet konklusjon er : Jesus kan igjen føre oss sammen med Gud.

Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Forkynning?

Publisert rundt 11 år siden

Har du skrevet dette som noe folk skal diskutere over eller er det ren forkynning fra din side?

Og hva er synd og hvorfor tror du jesus kan frelse folk fra å begå synd? Kriminal statistikken forteller nemlig at kristne synder like mye som alle andre...

Og statistikker fra USA, som har et langt stregnere og mer forkynnende miljø enn her på berget, forteller at "synder" som tenårings graviditeter, abort tall, det som klassifiseres som hjemmevold og annen kriminalitet er relativt høyere i stater som er sterkt religiøse enn i stater som er mer sekulære. Så den "bli kristen for å bli frelst fra synd" statistikken er heller dårlig....

Men hva er synd? Hva legger den jevne kristenmann i ordet synd?

For meg så virker det som om kristendom går ut på at du først må bli syk (tro at du har en synd) for å bli frisk (frelst av jesus). Hva med å bare være frisk uten å ta på seg disse innbildte syndene?

Kommentar #2

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

kriminalstatesikk

Publisert rundt 11 år siden

Hans skrev:  "Kriminal statistikken forteller nemlig at kristne synder like mye som alle andre..."

Kan du utdype den mere, har du noen linker eller er det din påstand? Hva tenker du på i såfall, at kristne "dreper og voldtar" like mange som det skjer ellers i samfunnet, da er du jaggu ikke snau ?

Kommentar #3

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Romerbrevet

Publisert rundt 11 år siden
Asbjørn Bergs1g. Gå til den siterte teksten.

Hans skrev:  "Kriminal statistikken forteller nemlig at kristne synder like mye som alle andre..."

Kan du utdype den mere, har du noen linker eller er det din påstand? Hva tenker du på i såfall, at kristne "dreper og voldtar" like mange som det skjer ellers i samfunnet, da er du jaggu ikke snau ?

Og jeg som trodde at Romerbrevet var det skriftet som fram for alle andre i Bibelen understreker at alle mennesker er urettferdige og gjør synd... (3:10-12) Jeg tror ikke at dette perspektivet fra din side er særlig fruktbart Asbjørn, ikke fordi du kanskje(?) kan ha rett, men snarere fordi det kristne budskapet handler om tilgivelse fra syndene, ikke at kristne skal være "flinkere" enn andre (selv om det er å håpe at vi som har fått Skriftene og De ti bud skal ta sistnevnte seriøst).

Kommentar #4

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

En blir ikke synd fri om en kommer til troen på Jesus Kristus, en derimot merke en synder mer en en kansje hadde trodd, Jeg selv er en STOR synder, som kjemper min kamp mot min "gamle natur" hver dag. Før eg blei frelst trodde jeg mye bedre om meg selv en jeg gjør nå, for Den Hellige Ånd belyser hvem jeg er og alt dritten i meg, stygge tanker, handlinger, egosimen osv....

Men når en tar i mot Jesus Kristus blir en skjult i ham når en skal stilles til dom, for våres synder, Gud tåler ikke synd.

Jesus tok all vår synd når han døde på korset, og derfor skal ikke vi kristne ligge under synden, vi er fri fra den... vi skal vende oss vekk, vi kan aldri bli synd fri ALDRI på denne Jord, å vi skal ikke tenke vi er frelst av nåde så eg kan synde som jeg vil...

Teksten om romerbrevet er en oppgave vi hadde på Fjelltun Bibelskole... Det kommer bra fra i teksten om du leser den ;) det er min besvarelse på hvordan eg tolker det ut fra Bibelen.

Steinar

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

En blir ikke synd fri om en kommer til troen på Jesus Kristus, en derimot merke en synder mer en en kansje hadde trodd, Jeg selv er en STOR synder, som kjemper min kamp mot min "gamle natur" hver dag. Før eg blei frelst trodde jeg mye bedre om meg selv en jeg gjør nå, for Den Hellige Ånd belyser hvem jeg er og alt dritten i meg, stygge tanker, handlinger, egosimen osv....

Men når en tar i mot Jesus Kristus blir en skjult i ham når en skal stilles til dom, for våres synder, Gud tåler ikke synd.

Hei.

Er ikke du ett bevis på at Jesus frir deg ifra din synd?

Er ikke du på en syndfri vei om du tror at Han kan gjøre deg fri i fra dine synder?

Om du da daglig går på denne vei, er ikke du da sett på av Gud som rettferdig og syndfri?

Om du da går i ånden, er ikke du syndfri?

 

Rom 8,3-4 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden.

Rom 8,7 fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud - for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -

Rom 8,9 Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har nogen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.

Rom 8,12 Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, så vi skulde leve efter kjødet;

Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

 

Beror ikke da Frelsen på tro alene?

Jeg mener om vi tror vi er frelst men ikke tror at vi vandrer syndfri, hvordan kan da Guds Ånd være i oss? Er ikke det ett svik imot Guds verk i oss? Eller sagt på en annen måte, er ikke det å mangle tro? Om man da ikke da nekter å tro det?

Hva gjorde Jesus for oss?

Hebr 2,17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. 18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Hebr 3,7-8 Derfor, som den Hellige Ånd sier: Idag, om I hører hans røst, 8 da forherd ikke eders hjerter som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen,

Hebr 4,2 For det glade budskap er og forkynt oss, likesom for hine; men ordet som de hørte, blev dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det.

Hebr 4,6 Eftersom det altså står tilbake at nogen skal komme inn til den, og de som først fikk det glade budskap, ikke kom inn for vantros skyld,

Hebr 4,16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, 8 og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, 9 og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

 

Han, altså Jesus i vårt kjød likhet med oss ble selv Frelst av Sin Fars nåde!

Derfor nekter også antikrist lære for at mennesket Jesus i kjød er Kristus (Messias). Med andre ord så benekter ikke antikrist lære at Jesus er Gud men at Gud kom i likhet med vårt kjød og på den måten muligjorde Romerne 8:4.

2 Joh 1,7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen.

 

Må Herren velsigne deg! :-)

Kommentar #6

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Svat til Leif Gunnar

Publisert rundt 11 år siden

Er ikke du ett bevis på at Jesus frir deg ifra din synd?

Er ikke du på en syndfri vei om du tror at Han kan gjøre deg fri i fra dine synder?

Om du da daglig går på denne vei, er ikke du da sett på av Gud som rettferdig og syndfri?

Om du da går i ånden, er ikke du syndfri?

 

JO eg e et veldig bevis på at Jesus tok synden vår på seg, Forstår meg riktig ;) I Jesus Kristus er vi fri fra synden, MEN... det eg ville ha fram.. er at i oss selv, i vår natur... synder vi daglig, vi er LIKE store synder som andre som ikke er Kristne, I oss selv er vi ikke bedre en andre, Forsjellen på en som tror å en som isje tror det er JESUS, ved han tar vi del i hans herlighet, ved han blir våre synder vasket bort, vi får komme å bekjenne våre synder å vi vil få tilgivelse

Gud ser på oss som rettferdige og syndfri, men ikke på grunn av oss selv, for med vår syndige natur er vi fiender av Gud,  men vi blir skjult i Jesus når vi har tatt i mot Jesus vil han stilla seg framføre oss for han har allerede tatt på seg vår skyld.

SÅ i oss selv, er vi syndere som daglig synder, men i Jesus Kristus er vi fri fra synd, syndfrie,

når eg skreiv tidligere ønska eg å legga fram at vi kristne er ikke bedre en andre..

Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

 

Rom 8,3-4 ” For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 4 forat lovens krav skulde bli opfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter Ånden. ”

Svar:

 

Kjernen i evangeliet er at Jesus kom til jorda som eit menneske i kjøt og blod og ved Guds kraft levde Han eit syndfritt liv.

Det Gud ved Jesu liv  viser er at me og kan leva etter Guds lov.

Me må ikke nødvendigvis synda.

Om me syndar så har me ein yppersteprest som har sona for syndene.

Paulus snakkar om kjøtet vårt som noko syndig og stygt.

Dette er gnostisk falsk lære.

Gud har skapt oss i kjøt og blod og slik vil han me skal leva .

Paulus brukar uttrykket ”sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse ”.

Kva meiner han med det?

Det er litt viktig å forstå Paulus sitt syn på dette .

I 1 Kor 15 kjem det tydelig fram.

Paulus diskuterer ulike typar kjøt.

”Ikkje alt kjøt er av same slag. Det er eitt slag kjøt i menneske, eitt i fe, eitt i fugl, eitt i fisk. 40 Og det finst himmelske kroppar og jordiske kroppar; ein glans har dei himmelske, ein annan dei jordiske”

Det er snakk om bokstavleg kjøt.

I vers 44 kjem det tydelig fram kva gnostisk tankegang Paulus har.

”Så visst som det finst ein kropp med sjel, finst det òg ein åndeleg kropp. 45 Slik står det skrive: Det første mennesket, Adam, vart til ei levande sjel. Den siste Adam vart ei ånd som gjev liv. 46 Det åndelege var ikkje det første, men det sjelelege. Så kom det åndelege. 47 Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord, det andre mennesket er frå himmelen. 48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera.”

Han nemner Adam .

Korleis vart Adam til ?

”Og Herren Gud skapte mannen av mold frå marka og bles livsande inn i nasen hans, så mannen vart til ein levande skapning.” 1 Mosebok 2,7

Adam vart til ei levende sjel./skapning Det var kroppen av jord pluss livsånde som Gud gav han.

Når Gud tek tilbake livsånden så ligg kroppen igjen.

Paulus skriv rett om det:

”Det første mennesket var frå jorda og skapt av jord”

 Kva skriv så Paulus om Jesus ?

DET ANDRE MENNESKET VAR FRÅ HIMMELEN.

Paulus røper seg her.

Det andre mennesket Jesus var og  av jord eller skapt av jord.

Jesus var ikkje  skapt i syndig kjøt  LIGNESLE , men han vart skapt heilt identisk.

Han vart menneske.

Dette er veldig viktig å få fram.

Desse orda til Paulus er veldig lumske:

”Det første mennesket (ADAM)var frå jorda og skapt av jord, det andre mennesket (JESUS) er frå himmelen. 48 Slik som det jordiske mennesket var, så er òg dei jordiske, og slik som den himmelske er, så skal òg dei himmelske vera”

Han skiljer mellom det jordiske og det himmelske.

”idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse ” , står det i Romarbrevet 8.

King James seier:

”God sending his own Son in the likeness of sinful flesh”.

 http://www.disciplesofyeshuwa.com/custom.html

Yeshua was NOT "in the likeness of SINFUL FLESH" (Romans 8:3) but WAS and IS "A SINLESS MAN" (Isaiah 53:9) with "SINLESS FLESH AND BONES" (Luke 24:39).

Det er stor forskjel på dette.

Jesus var ikke eit himmelsk menneske . Han var eit jordisk menneske.

 "Kvar ånd som vedkjenner at Jesus Kristus er KOMEN I KJØT OG BLOD, er av Gud".

1 Johannes brev 4

Paulus benektar dette.

Kommentar #8

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.

Me må ikke nødvendigvis synda

Nei men me synde for det me er syndere, vil veldig gjerne se det mennesket som ikke synder.....

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

Er ikke du ett bevis på at Jesus frir deg ifra din synd?

Er ikke du på en syndfri vei om du tror at Han kan gjøre deg fri i fra dine synder?

Om du da daglig går på denne vei, er ikke du da sett på av Gud som rettferdig og syndfri?

Om du da går i ånden, er ikke du syndfri?

 

JO eg e et veldig bevis på at Jesus tok synden vår på seg, Forstår meg riktig ;) I Jesus Kristus er vi fri fra synden, MEN... det eg ville ha fram.. er at i oss selv, i vår natur... synder vi daglig, vi er LIKE store synder som andre som ikke er Kristne, I oss selv er vi ikke bedre en andre, Forsjellen på en som tror å en som isje tror det er JESUS, ved han tar vi del i hans herlighet, ved han blir våre synder vasket bort, vi får komme å bekjenne våre synder å vi vil få tilgivelse

:) Ja men da er vi helt enige da og siden du tok for deg Romerne 8 og ikke benekter de tekster fra Guds ord jeg presenterte, ville jeg høre med deg om du mente/ forstår det du skrev.

Prøv denne:

http://amazingdiscoveries.tv/

Og da spesielt denne:

http://www.amazingfacts.org/FreeStuff/BibleStudies/StudyGuides/tabid/105/ctl/ViewMedia/mid/453/IID/2-14/LNG/en/SC/R/Default.aspx?7=Is-Obedience-Legalism?

Kommentar #10

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

Nei men me synde for det me er syndere, vil veldig gjerne se det mennesket som ikke synder.....

Vel, tror du på Jesus vil du få se de.

 

Dette er synd: Lovbrudd og slik gjør vi lovbrudd:

Jak 1,12-15 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. 13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. 14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; 15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

 

Akkurat, så synden oppstår i vårt eget indre etterat vi har latt fristelsen vokse ut av kontroll.

Løsningen er Kristus:

 

1 Kor 10,13 Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.


Det hele handler altså om tro og ikke falle i vantro. Ok.. :-)

Kommentar #11

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Ett menneske slipper aldri sin gamle natur... en vil stadig gjennom livet falle i synd... du kan være så flink du vil... vis meg det mennesket som aldri har en skitten tanke eller tenke vondt om noen...

 

Kommentar #12

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

I Jesus Kristus er du blitt kjøpt fri i fra dommen... eg sliter selv med min gamle natur... I meg sjøl e eg kun en stor synder men med Jesus kan eg vita at han har tatt på seg mine synder alle eg har gjordt og alle eg komme te å gjør... men en skal ikke forsette å synde med overlegg og tenke at det isje betyr noe... om en synde.. er man fri fra synden men en må ta den jordiske konsekvensen... vi har med oss arvesynden fra vi blir født... vis du mener du klare leve uten å falle i synd... trur eg du må ta noen runder med deg sjøl...

Kommentar #13

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Her

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

Nei men me synde for det me er syndere, vil veldig gjerne se det mennesket som ikke synder.....

er jeg

Kommentar #14

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hei hei

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

vis meg det mennesket som aldri har en skitten tanke eller tenke vondt om noen...

og atter hei

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

Ett menneske slipper aldri sin gamle natur... en vil stadig gjennom livet falle i synd... du kan være så flink du vil... vis meg det mennesket som aldri har en skitten tanke eller tenke vondt om noen...

Jeg har aldri møtt noen som dette: "aldri har en skitten tanke eller tenke vondt om noen..."

Jeg har heller aldri påstått det, les det Guds ord sier, ikke det du tror noen sier. Gud lover oss at om vi dør fra oss selv kan Han gi oss noe nytt, hjerte, sinn og en helt ny frisk ånd. Hva betyr det? Hva sier e gentlig Romerne 8? Jesus ber oss om å tro Ham, ikke forherde vårt hjerte når vi hører Hans ord.

:-)

Kommentar #16

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

I Jesus Kristus er du blitt kjøpt fri i fra dommen... eg sliter selv med min gamle natur... I meg sjøl e eg kun en stor synder men med Jesus kan eg vita at han har tatt på seg mine synder alle eg har gjordt og alle eg komme te å gjør... men en skal ikke forsette å synde med overlegg og tenke at det isje betyr noe... om en synde.. er man fri fra synden men en må ta den jordiske konsekvensen... vi har med oss arvesynden fra vi blir født... vis du mener du klare leve uten å falle i synd... trur eg du må ta noen runder med deg sjøl...

Har ikke du blitt frelst i fra alkohol? Virket ikke Guds kraft i deg?

Arvesyndslæren er ikke bibelsk min venn, den er til for å fremdeles holde folket i trelldom. Kristus har fridd oss ifra all trelldom om vi tror Ham, all!

Fallen syndig natur er en natur som sier det er normalt at man synder, fallen natur er den verden vi fødes inn i, mennesket fødes inn i fallen natur. Mennesket er som det skal være men naturen, den naturlge verden er ikke slik den skal være.

Her litt om de faktiske forhold:

Arvesynden 

Er det Adam sin skyld at jeg synder eller tilhører skylden meg selv? 

"Vi er født til å synde", sier mennesker som tror og dette gjelder alle kirkesamfunn men i forskjellige varianter men gjelder samtidig ikke alle troende. Dette har ikke noe med ?rettferdiggjørelse ved tro? å gjøre fordi om noen tror det. 

Arvesynd-dogmet: 
Er vi syndere fordi vi er født med en syndig natur eller er vi syndere fordi vi velger å gjøre noe i strid med Guds vilje? 
Dette spørsmål deler forkynnelsen i to gater i dagens samfunn. 

Aurelius Augustin utviklet arvesyndslæren. Ambrosius Av Milan gjorde Aurelius kristen og til etter hvert biskop. Han oppdaget da at han måtte leve i sølibat noe han fikk problemer med og fikk ditto problemer. Han oppdaget at mennesket var født med en uutslettelig ondskap fra fødselen og selv med Kristi kraft klarte han ikke å holde igjen. Han måtte finne håp om frelse og kom på ideen om predestinasjon altså at alt var forutbestemt og at det da ikke spilte noen rolle hva du gjorde, fordi rettferdiggjørelsen ville uansett da frelse de utvalgte. 
Det er dette dagens lære går ut på, blant annet utviklet videre av Luther og Calvin. Arvesyndslæren ble videre adoptert av de store protestantiske ledere og som igjen utviklet denne videre fra utgangspunktet til det katolske. 

Arvesyndslæren har flere punkter, her følger fire: 

1. Alle er skyldige for Gud på grunn av Adams synd. Selv uten syndig handling. 

2. Det er ikke mulig for mennesket å bli kvitt denne tilstand på jorden, selv ved Kristi kraft. 

3. Det er derfor helt umulig for mennesket å vinne seier over synd i denne verden. 

4. Fordi det ville være umulig for Kristus å være vår frelser dersom han var besmittet med en arvesynd som tvang ham til å gjøre synd. 

Gjennom slektskap med Maria har man konstruert forskjellige teorier som å tillegge spedbarn syndeskyld som er Adams som syndet lenge før de var født. Spedbarnsdåpen kommer også inn her, til tross for at bibelen forteller at en dåp er et selvstndig valg/ en bevisst handlig. 
Det må også forklares hvordan Jesus kunne leve uten synd til tross for at Han var som oss. 

Arvesynden predikeres fordi mennesker ikke kjenner grunnlaget for hva den bygger på. Det er en vrangforestilling og forkynnes med faktisk godt hjerte men i uvitenhet. 

Den katolske lære mener at Gud grep inn i Marias liv på den måte at hun er utenarvesynd slik at Jesus kunne bli født uten arvesynd

Protestantene sier at Gud gjorde det mirakel at han ble født av Maria uten å få del i hennes natur men del i Davids ætt men samtidig av Adams natur før syndefallet. 

Teologien som ligger til grunn for slike tanker er ikke bibelske. 

Rom 8:3 For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet, 
Phi 2:7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, 

Ett syndig kjøds/ menneskets lignelse? Det betyr fallen natur. 

Heb 2:17-18 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, forat han kunde bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder. For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. 

Bibelen forteller at alle mennesker har syndet og dermed har syndig natur. Adam og Eva er de eneste som har hatt ufallen natur og bibelen forteller jo at Jesus skulle komme som/ lik oss, det betyr at Han ikke kom i ufallen natur men i fallen natur men uten synd. 

Slik seiret Han over synden i vår falne natur og gjorde døden uten brodd. 

Noe annet er ulogisk for hvilket eksempel er Han for oss hvis Han hadde en annen natur enn oss? Da er Han jo ikke vårt eksempel for vi har jo en fallen syndig natur. 

1Pe 2:21 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 

1Pe 2:22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik, 

Phi 2:5 La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, 

1Jo 2:6 Den som sier at han blir i ham, han er og skyldig å vandre således som han vandret. 

Rettferdiggjørelse er ikke bare det du trenger for å bli frelst, du må helliggjøres i dette liv du lever nå. 

Heb 12:14 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. 

Ingen uten helliggjørelse! 

2Th 2:13 Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, 

Utvalgt ved helliggjørelse og tro på sannheten. Av Åndens helliggjørelse! 

Veien ut av fortapelse går ikke i gjennom halve evangelier eller dogmer. 

Går det an å slutte å synde? 

Hvis jeg er født til å synde kan jeg ikke noe for at jeg bryter loven. Når blir vi kvitt vår falne natur? Den blir vi kvitt ved Jesu andre komme, ved forvandlingen/ gjenskapningen. Men bibelen forteller at vi må slutte å synde før Han kommer. Vi skal være Herre over vår egen kropp. Vår karakter kan vi bruke til å seire over den falne natur i kraft av DHÅ. 
Arvesyndslæren lærer at Gud overstyrer vår vilje til å synde slik at vi vil gå inn i evigheten som evige roboter. 
Men bibelen lærer oss at vi selv skal velge fordi vi er frie. 

Jam 4:7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder; 

Jud 1:24 Men ham som er mektig til å verne om eder, så I ikke snubler, og å stille eder lyteløse frem for sin herlighet i fryd, 

Jam 1:4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget. 

1Th 5:23-24 Men han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennem, og gid eders ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! 
Han er trofast som har kalt eder; han skal og gjøre det. 

Arvsyndslæren er død! 

Så hva skal dagens predikante ta tak i? Hva skal dagens kristne gjøre? Jo, vi må granske skriften for å finne ut om det er slik! 

Mat 11:28 Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! 
Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: 
Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Kommentar #17

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Romerbrevets budskap

Publisert rundt 11 år siden
Steinar Malmin. Gå til den siterte teksten.

Ett menneske slipper aldri sin gamle natur... en vil stadig gjennom livet falle i synd... du kan være så flink du vil... vis meg det mennesket som aldri har en skitten tanke eller tenke vondt om noen...

Hei Steinar Malmin!

Takk for fin innledning samt gode innlegg og svar!

Jeg leser dine innlegg i denne tråden og synes du er preget av å ha grepet Romerbrevets budskap. Jeg har nettopp gjennom Romerbrevets budskap over tid blitt utfridd fra strevet med å fortjene frelsen ved å streve etter syndfrihet. Det er så sant det du sier at vi ikke skal leve etter vår syndige natur, men vi må alikevel "drasse på den" så lenge vi er i denne verden inntil vår herliggjørelse ved oppstandelsen eller ved Jesu gjenkomst om vi lever så lenge. Vi er okkupert, men vi kan være ved Ånden være med i motstandsbevegelsen inntil utfrielsen.

"Det er ingen forskjell; alle har syndet og fattes Guds ære." Rom 3,22-23.

Sett fra Guds synspunkt er det altså ingen forskjell på oss. Det betyr på ingen måte ,også slik du formidler, at det er likegyldig om vi innretter vårt liv etter Guds bud eller ikke. Det har betydning på mange måter, ikke minst overfor våre medmennesker. Men selv vår største innsats kan ikke hjelpe oss til å bli rettferdige i Guds øyne. Den eneste rettferdighet som holder er den rettferdighet som tilregnes oss i Kristi rettferdighet alene. Hans lydighet og lovoppfyllelse var fullkommen og blir tilregnet oss som en helt fri og ufortjent gave.

Mange klarer av forskjellige grunner ikke å skille mellom tilregnet rettferdighet (rettferdiggjørelse) og tildelt rettferdighet (helliggjørelse). Derfor oppstår det til stadighet uenighet og diskusjoner omkring dette. Det har det alltid gjort, og det vil det nok gjøre til Jesus kommer igjen.  Det er den tilregnede rettferdigheten i Kristus utenfor oss selv som er vår frelse og eneste håp. Det ligger i sakens natur at det til stadighet oppstår diskusjoner og uenighet omkring dette. Jesus sa jo også ved en anledning at han var kommet for å skape strid. Romerbrevets budskap gir oss åndelige våpen til den gode strid!

mvh Svein 

 

Kommentar #18

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Nei men me synde for det me er syndere, vil veldig gjerne se det mennesket som ikke synder.....

Svar:

Poenget er at me må ikkje synda.

Som Jakob skriv:

"Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han. 13 Ingen som blir freista, må seia: «Det er Gud som freistar meg.» For Gud blir ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen. 14 Den som blir freista, blir lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død."


BLIR LOKKA OG DREGEN AV SI EIGA LYST.

Det seier det meste.

Det går an å seia stopp før synda er MOGEN.

Paulus har den innstillinga at mennesket er syndig i alt det gjer.

Det er Satans lære.

Synd er å bryta Guds enkle reglar i dei 10 boda.

Jesus definerer det.

 

 
Kommentar #19

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Torstein sier

Poenget er at me må ikkje synda.

Som Jakob skriv:

"Sælt er det mennesket som held ut i freistingar. Når det har stått si prøve, skal det få livsens sigerskrans, som Gud har lova dei som elskar han. 13 Ingen som blir freista, må seia: «Det er Gud som freistar meg.» For Gud blir ikkje freista av det vonde, og sjølv freistar han ingen. 14 Den som blir freista, blir lokka og dregen av si eiga lyst. 15 Sidan, når lysta er svanger, føder ho synd, og når synda er mogen, føder ho død."


BLIR LOKKA OG DREGEN AV SI EIGA LYST.

Det seier det meste.

Det går an å seia stopp før synda er MOGEN.

Paulus har den innstillinga at mennesket er syndig i alt det gjer.

Det er Satans lære.

Synd er å bryta Guds enkle reglar i dei 10 boda.

Jesus definerer det.

 

Rom kapitel 7  15 For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg. 16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. 17 Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. 19 Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. 21 Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. 22 Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, 23 men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, som er i lemmene. 24 Jeg ulykkelige menneske! Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? 25 Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre! Altså tjener jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod.

At du river deg løs på Paulus gir meg ett veldig klart bilde av deg....  vet ikke om du vet hvordan Bibelen er satt sammen hvordan bøkene ble valgt ut men det gjør jeg... og vet at Paulus sine bøker er like inn åndet av Gud som resten av Bibelen...

Kommentar #20

Steinar Malmin

13 innlegg  42 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

re

Publisert rundt 11 år siden

Rom kapitel 7  15 For jeg skjønner ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg

Svar:

Det er tydeleg at Paulus hadde store problem med seg sjølv.

"Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke"

Det er tull.

Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, 23 men jeg merker en annen lov i lemmene.

Det er totalt sløkt.

Altså tjener jeg Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod."

 

Kommentar #22

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Forvirring om begrepet synd.

Publisert rundt 11 år siden

Det går klart frem i denne tråden at både Oppheim og Langeseter har samme oppfatning om hva synd er. De bergrenser synden til bare å være moralsk gale handlinger i forhold til loven. Men klassisk Bibelsk kristendom definerer synden til noe mer enn dette. Den er også en tilstand som preger vårt sinn hele tiden nettopp på grunn av arvesynden ved syndefallet. Oppheim fornekter også arvesynden ærlig og rett på sak. Derfor blir det vanskelig å diskutere fordi vi hele tiden snakker forbi hverandre uten å legge den samme betydning i de begrepene vi bruker.

Uffamei!

Kommentar #23

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Oppheim fornekter også arvesynden ærlig og rett på sak. Derfor blir det vanskelig å diskutere fordi vi hele tiden snakker forbi hverandre uten å legge den samme betydning i de begrepene vi bruker.

Var det ikke Augustin som i sin tid introduserte dogmet om arvesynd? Dogmet om arvesynd er ikke et bibelsk fundamentert, men en blanding av den dualistiske Zoroaster religionens Manikeisme og kristendom. Augistin var som kjent Manikeist før han ble kristen.

Skulle jeg mot formodning ha sovet i timen og dogemt om arvesynd er bibelsk fundamentert må den dere vise meg hvor dette står. 

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Hva om

Publisert rundt 11 år siden
Svein Berntsen. Gå til den siterte teksten.

Derfor blir det vanskelig å diskutere fordi vi hele tiden snakker forbi hverandre uten å legge den samme betydning i de begrepene vi bruker.

Uffamei!

vi undersøker hva han som oppdaget dette og skrev ned sine funn, Abraham, mente da han konstruerte begrepet "synd"? 

Blir vel ganske så håpløst om man skal ta utgangspunkt i klassisk bibelsk Kristendom, en religion på lik linje med Jødedom som det ganske så kraftig advares mot i selvsamme Bibel.

Kommentar #25

Svein Berntsen

276 innlegg  869 kommentarer

Arven etter Adam

Publisert rundt 11 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Skulle jeg mot formodning ha sovet i timen og dogemt om arvesynd er bibelsk fundamentert må den dere vise meg hvor dette står. 

Her står vi overfor Guds store hemmelighet: Hvordan Gud tilregner - så vel Adams synd, som Kristi rettferdighet. Det er etter denne guddommelige læren  om tilregnelse og stedfortredelse vår frelse står og faller. Er ikke Adams synd vår - så er heller ikke Kristi rettferdighet vår ved tilregning -! Les Romerne 5:16-19.

Ordet arvesynd finnes ikke i Bibelen, men begrepet er utførlig utredet. Den treenige Gud er heller ikke nevnt som ord i Bibelen, men begrepet er godt synlig og utførlig omtalt.

Kommentar #26

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden

Godt vi er enige om noe... Du er kanskje enig med meg i det at dette med arvesynd er en "oppfinnelse" av nevnte Augustin også? Augustins videre teologiske meritter, inkluderer populariseringen av ideen om original, eller genetisk betinget moralsk besmittelse, eller arvesynd (arveskyld). Da han først fremla denne tanken, mente han at det hadde å gjøre med nedarvet åndsbesettelse. Han forfektet med stor iver, at et menneske er personlig og direkte skyldbærer av Adams synd. Synd er ifølge den katolske Augustin en tilstand som ikke står i forhold til individets overtredelse av Guds lov. Bibelen derimot lærer at vi er syndere fordi vi overtrer Guds lov. (1. Joh.). Senere modererte Augustin sin teologi noe på dette punktet, og han skrev at ”livsendring til tider kunne påvises”, men at denne ytre endring ikke hadde betydning til forholdet mellom menneske - Gud.

Det er interessant å lese i Rom 5. 17 at døden fikk herredømme pga av ett menneskes fall. Det er også hovedpoenget i denne sekvensen. Og det at døden fikk herredømme førte det andre med seg slik at vi alle er syndige mennesker. Konsekvensen av Adam og Evas fall er at døden fikk herredømme, ikke at menneskeheten ble besmittet med arvesynd. Da ville det ha kommet tydelig fram i Bibelen. At arvesynd er behørig utredet gjør det ikke til en bibelsk sannhet, hedenske dogmer som avlat og skjærsild er også mye utredet, minst like mye uten at dette er bibelske sannheter av den grunn. Det er imidlertid tvingende nødvendig å sette Rom. 5, 16-19 i relasjon til Efeserbrevets 4. og 5. kapittel. Her utlegger Paulus selve oppskriften på livet alle kristne er kalt til å leve. Han viser ikke bare at den syndige naturen kan legges død, (4, 17 og 4, 22), men han viser også hvordan (4, 23). Han definerer det nye menneske som tar det gamle menneskets plass, (4, 24). Han identifiserer et gudsforhold hvor djevelen ikke får plass eller rom i den kristnes liv, (4, 27). Hvor tidligere syndige vaner ikke lenger får dominere, (4, 28-31 og 5, 3-5). Og han retter oppmerksomheten mot Guds mål med sin menighet, hvor Guds bilde er og forblir gjenskapt i dem hver dag, (5, 27). Disse to kapitlene står etter min mening alt i sterk kontrast til det at vi skulle være født syndige.

 

 

Kommentar #27

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Misforståelse om hva synd er.

Publisert rundt 11 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.

Disse to kapitlene står etter min mening alt i sterk kontrast til det at vi skulle være født syndige.

Forstår man ikke hva begrepet synd inneholder blir resultate religiøs synsing.

Synd er å være fanget i fysisk skapelse (bundet til korset), men når egoismen er avslørt, en egoisme som er synonymt med en slavedriver som må omskjæres (dø/ korrigeres), dette ved bevissthet om en genetisk intelligens (fra skaperens side) som utvikler nytt Liv ved å gi Liv vil mennesket selv bli den Skaperen det lengter etter å bli.

Å være syndig vil si å enda ikke være bevisst at en er Gud.

 

Kommentar #28

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 11 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.

Å være syndig vil si å enda ikke være bevisst at en er Gud.

Jeg tror du bør slå opp i Bibelen å lese hva som sies der om hva synd er, og du kan jo begynne med å lese hele 1. Johannes brev...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere