Magne Lerø

Sjefredaktør i Dagens Perspektiv/Ukeavisen Ledelse
96

Prest, sexovergrep og Kvarme

Biskop Ole Chr. Kvarme har havnet i en situasjon der en kvinne i 70-årene hevder hun har mottatt 10.000 kroner for å få henne til å la være å anmelde en prest for seksuelle overgrep. Vi tror ikke biskopen og hans rådgivere opptrer så uklokt og uansva

Publisert: 10. jan 2011

 VG skriver i dag over hele første side at en kvinne i 70-årene hevder at en prest som har vært hennes sjelesørger i 12 år, befølte henne på brystene. Presten nekter. Han regner henne som en venn og mener hun må ha misforstått en klem han ga henne. Da han i ettertid ble kjent med kvinnens reaksjoner på den fysiske kontakten, sende han henne et brev der han ba om unnskyldning for at han hadde opptrådt på en måte som hadde ført til at hun reagerte.

Kvinnen tok saken opp med de ansvarlige i Oslo bispedømme. Om biskopen har snakket med henne, fremgår ikke av VGs fremstilling. Biskopen har en stab rundt seg som håndterer personalsaker. Det skjedde ikke noe etter at hun første gang tok opp saken med bispekontoret. I ettertid sender hun et brev der hun forteller at episoden har gjort henne sliten og deprimert. Det ender med at biskop Kvarme tilbyr henne 10.000 kroner til et rekreasjonsopphold. Det takket hun ja til og dro.

Straffbart

Nå har hun anmeldt forholdet. Hennes advokat, Hege Salomon, sier presten han gjort et grovt tillitsbrudd og en straffbar handling.

Biskop Ole Christian Kvarme vil ikke kommentere saken ut over å si at den er behandlet på en forsvarlig måte. Han tar til etterretning at saken er anmeldt og sier han er trygg på at politiet vil håndtere saken på en god og korrekt måte. Mer enn dette hverken kan eller bør en biskop si i en personalsak.

Kvinnen sier til VG at biskopen burde ha sagt opp presten med én gang hun fortalte om hendelsen. Videre hevder hun at biskopen har «kjøpt henne ut av situasjonen som et plaster på såret».

Det har skjedd tidligere at kvinner har hevdet at prester gjort seksuelle tilnærmelser og gått til anmeldelse, men saken er blitt henlagt. Standard prosedyre i Den norske kirke når påstander om seksuelle overgrep dukker opp, er at en ikke skal foreta seg noe som helst som kan oppfattes som at kirken er imot at en sak anmeldes. Snarere tvert imot.

Mistanke

Hvis en biskop mener at det er grunn til mistanke om at en prest har begått et seksuelt overgrep, skal en gi støtte til at saken blir anmeldt. I slike tilfeller vurderer også biskopen om presten skal tas ut av tjenesten mens saken undersøkes.

Oslos biskop har erfarne folk rundt seg på bispekontoret. Det er neppe tvil om at de vurderer saken slik at det ikke har skjedd et straffbart forhold. Måten denne saken er behandlet på, tyder på at de mener kvinnen har misoppfattet en vennskapelig form for nærhet. Det skal særdeles lite til når prester eller andre som komme nær inn på mennesker, går fra en profesjonell rolle og over i en vennskapsrolle. Prester blir til stadighet advart mot å innlate seg på en nærhet som kan være naturlig mellom venner når de har en sjelesørgerrelasjon til vedkommende.

Det skjer at prester trer over en slik profesjonell grense. Det virker det som om denne presten har gjort. Men derfra til å begå et seksuelt overgrep, er det et langt stykke.

Nok dømmekraft

Selvsagt kan det ikke utelukkes at presten har gjort det kvinnen anklager ham for. Sannsynligheten taler imidlertid ikke for det. Grunnen til det er at de har for mye dømmekraft på bispekontoret og aldri ville kommet på tanken om å kjøpe en kvinne til taushet for 10.000 kroner. Men vi kan selvsagt ikke vite det heller.

Når de i Oslo bispedømme i dag ser hvordan gaven på 10.000 kroner blir brukt, er det ikke unaturlig at de tenker at de aldri skulle gitt henne disse pengene. De 10.000 kronene gjør saken enda mer pikant. Det er godt gjort av Oslo-biskopen ikke å falle for fristelsen til å si at «kvinnen må være gått fra sans og samling når hun hevder noe slikt».

De har gitt henne 10.000 kroner som et uttrykk for at de synes det er beklagelig at hun har havnet i en slik situasjon. Oslos biskop har vært «snill», har villet gi et synlig uttrykk for sin forståelse og dekke et behov hun hadde.

Denne saken viser at man skal være særdeles varsom med å gi personer som er emosjonelt opprørt, støtte eller oppmerksomhet. Her ser det ut til at vi har en variant der en først sier takk og bruker pengene, for deretter å bruke pengene som bevis for tildekking av straffbare forhold.

Det skal ikke være lett.

Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Selvsagt kan det ikke utelukkes at presten har gjort det kvinnen anklager ham for. Sannsynligheten taler imidlertid ikke for det. Grunnen til det er at de har for mye dømmekraft på bispekontoret og aldri ville kommet på tanken om å kjøpe en kvinne til taushet for 10.000 kroner. Men vi kan selvsagt ikke vite det heller.

Når de i Oslo bispedømme i dag ser hvordan gaven på 10.000 kroner blir brukt, er det ikke unaturlig at de tenker at de aldri skulle gitt henne disse pengene. De 10.000 kronene gjør saken enda mer pikant. Det er godt gjort av Oslo-biskopen ikke å falle for fristelsen til å si at «kvinnen må være gått fra sans og samling når hun hevder noe slikt».

De har gitt henne 10.000 kroner som et uttrykk for at de synes det er beklagelig at hun har havnet i en slik situasjon. Oslos biskop har vært «snill», har villet gi et synlig uttrykk for sin forståelse og dekke et behov hun hadde.

Denne saken viser at man skal være særdeles varsom med å gi personer som er emosjonelt opprørt, støtte eller oppmerksomhet. Her ser det ut til at vi har en variant der en først sier takk og bruker pengene, for deretter å bruke pengene som bevis for tildekking av straffbare forhold.

Vi vet ikke hva som har skjedd i denne saken, og det er ikke opp til oss og dømme. Det eneste vi kan vurdere er hvordan denne saken blir håndtert. Så langt har kirken gjort det rette når saken kom frem i media, de lar politiet håndtere saken videre, og vi får en vurdering av hva som har skjedd tidligere av en uavhengig part. Både kvinnen og Kvarme skal bli ivaretatt og ett sannferdig bilde av hva som har skjedd skal finnes.

 

Det du skriver derimot er spekulasjoner som går langt i å fordømme kvinnen for både og ha fremstilt saken løgnaktig, og du spekulerer også i hennes motiver med tanke på penger. Det er slik man ikke skal håndtere en overgrepssak. Det er trist å lese. Er det slik kristen norge vil at overgrepssaker i DNK skal bli håndtert? Er angrep det beste forsvar?

Kommentar #2

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

En biskop og en kommentar

Publisert over 10 år siden

Biskop Kvarme har sagt det han kan si. Men som kommentator er ikke jeg underlagt de betingelser Kvarme må operere ut fra. For ham er dette en personalsak. Ikke for meg. Dette er en sak for offentligheten, fordi kvinnen fremsetter en påstand offentlig.

Det er ikke fritt fram å framsette påstander om at en biskop forsømmer sin embetsplikt, og forvente at ingen skal ha meninger om det hun sier. Han kvinnen rett - at Kvarme har betalt henne 10 000 for ikke å anmelde, bør Kvarme gå av. Jeg tror ikke på det hun sier.

Det er påstanden mot Kvarme jeg kritiserer. Ikke at hun anmelder forholdet.

Magne Lerø

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Jeg ser at du har valg side, og som sedvanlig i kristne kretser så velger du kirkens side. Det er faren ved institusjoner, de blir viktigere en enkeltindivider.

Hvis hun er ett offer for overgrep skal hun slippe å bli mistenkeliggjort for økonomiske interesser, det viser tvert imot sviktende dømmekraft fra kirkens side.

 

Hva er det med kirken og manglende evne til å takle overgrepssaker?

Kommentar #4

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Hva er det med kirken og manglende evne til å takle overgrepssaker?

Det er ikke noe spesielt med kirken i så måte. Jeg vil heller påstå tvert i mot - at kirken etter hvert har fått bedre håndgrep på slike saker enn i det fleste andre sammenhenger i samfunnet.Det er i alle fall mitt inntrykk, og jeg har vært borti en del overgrepssaker.

Men for øvrig kan jeg være enig i at jeg synes Lerø har valgt en vel rask inngang i denne saken, der det kan virke som han har valgt side før han kjenner sakens realiteter og ensidig på basis av tillit til biskopen. Nå tror heller ikke jeg at biskop Kvarme - slik jeg kjenner ham - har opptrådt så uprofesjonelt som det VGs oppslag legger opp antydninger om. Men det er ikke bra å ha dette som utgangsposisjon i kompliserte saker som dette. I møte med beskyldninger om overgrep må det nødvendigvis gjøres skjønn om troverdigheten i anklagene og personen som fremsetter den. Ofte kan man lukte seg til hva som er troverdig og ikke, men luktesans kan også svikte en. Om den presten som nå har fått anklager mot seg kanskje ikke har gjort noe galt, så er muligheten til stede for at han kan ha håndtert relasjonen til den aktuelle kvinnen uprofesjonelt på et annet plan. Vi går på glasskår i saker som dette, og jeg tror faktisk det klokeste man kan gjøre er å avvente med kommentarer til politiet har sagt sitt. Det er der dette skal håndteres.

Kommentar #5

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Balanse i mediabildet

Publisert over 10 år siden

Riktignok er Lerø kristen, men han uttaler seg ikke på kristen-Norges vegne i denne saken. 90 % av Norges befolkning står tilsluttet et kristens trossamfunn, men vi må likevel få lov til å kommentere saker hvor kristne er involvert uten å bli beskyldt for å være partiske.
Vårt Land, for eksempel, kjører mange saker som avslører negative forhold i kristen-Norge.
Kvinnen har framsatt en påstand. Kvarme sier at saken er håndtert forsvarlig. Slik saken står nå er det ikke minst i Kirkens interesse av den blir etterforsket.
Det har nå i lengre tid vært stort fokus på overgrep i kirkelige sammenhenger og hvordan disse skal håndteres. Når Kvarme blir hengt ut i media med påstand om at han har forsøkt å bestikke kvinnen til taushet, er det ikke mer enn rimelig at Lerø med god innsikt i kirkelige forhold gir en nøktern kommentar. Det bidrar til en nødvendig balanse i mediabildet.

Kommentar #6

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

ikke vet jeg

Publisert over 10 år siden

Ikke godt å vite hva som har skjedd!

Kommentar #7

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Dekke andre smukt.

Publisert over 10 år siden

Vi må ikke miste de gamle ordene- "og med sitt hjertes vinge å dekke andre smukt."

Kommentar #8

Magne Lerø

96 innlegg  22 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Til Olav Rune og andre som mener jeg er tidlig ute

Dette er vanskelig. I dag ruller saken videre i VG, Vårt Land, Dagsavisen. Flere kommenterer. Det sikreste er alltid å vente til en vet mer. Da er sjansen for at en skal bli misforstått mindre - og særlig i en slik sak.

Jeg valgte å forsøke å si noe ut fra den kjennskap vi hadde i går. Jeg ville ordlagt meg litt annerledes i dag for å forebygge den misforståelse av jeg har tatt stilling til om det har skjeddet overgrep eller ikke. 

Det er påstanden om at hun har fått 10 000 for å dysse saken ned, som er mitt utgangspunkt. Jeg tror hun har fått 10 000 fordi de ved bispekontoret ikke har sett på dette som et strafferettslig overgrep. Men de kan ta feil.

Jeg tror også at denne kvinnen ikke ønsket å anmelde det hun hadde opplevd da hun snakket med Kvarme. Det kan være hun tenkte at Kvarme ville "ta saken og fjerne presten". Det viker slik. Men det er jo ikke slik det fungerer.  

Jeg kommenterer denne saken ikke på vegne av kirken. Jeg er ikke en del av kirkens personalpolitikk. Når denne  kvinnen står fram med sin påstand om at hun er betalt for å ligge lavt, kan hun ikke forvente at det skal stå uimotsagt. Hun må tåle kritikk selv om hun er i vanskelig situasjon og har opplevd noe som har rystet henne.

Kommentar #9

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Gamle ord ja sant det !!

Publisert over 10 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.

Vi må ikke miste de gamle ordene- "og med sitt hjertes vinge å dekke andre smukt.

Ja det står negativt skrevet i bibelen om dem som åpenbarer hemmeligheter.

Og det er og bibelsk og tro det beste om folk. Men det betyr jo ikke at en skal med viten å vilje la seg rundlure.

 

Men med viljen kan en bestemme seg for å tro det beste om folk iallefall inntil det motsatte er bevist.

Om det var en selv som ble beskyldt for noe! er det vell ikke bra da om det er så at der finnes mennesker som ser påstanden som er sagt om en være usann eller kan si, jeg kjenner ikke dette mennesket slik!

Og om en ikke kjenner en så velger en å tro best mulig inntil det motsatte er bevist!

Ikke alle har vi like lett å finne tillitt hos andre. Det er vell vår personlighet som er ulik der.

Ja det er bare positivt Kjellrun de gamle ordene du nevner. Hva gagner det noen at slikt kommer ut. lager det mere nytte enn unytte?

Kan ikke se at alt må ut. Ting går seg til og var det noe i det så trenger det jo lage mere skade med å blåse det opp. For om en alminnelig mann gjorde slikt, så hører man neppe mye om det. Gjør en prest noe så skriker og brøler alt som heter media, så en kan bli helt kvalm av alt oppstyr rundt noe en ikke vet om er sant engang!

Det trenger jo ikke være noe i det, men media selger godt på slike skrik om prester!!

Kommentar #10

Selma Pålsdotter

0 innlegg  87 kommentarer

Dyre vaner

Publisert over 10 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Det er påstanden om at hun har fått 10 000 for å dysse saken ned, som er mitt utgangspunkt. Jeg tror hun har fått 10 000 fordi de ved bispekontoret ikke har sett på dette som et strafferettslig overgrep. Men de kan ta feil.

Det må da bli fryktelig dyrt for kirken om de skal drive å betale ut titusener til folk det ikke er gjort overgrep mot?

Vi vet naturligvis ikke hva som har skjedd her, men jeg skal innrømme jeg lett mistror folk som påstår at andre ikke klarer å skille mellom det å få en klem eller bli tafset på puppene.  De fleste av oss har vel opplevd begge deler og har ingen problem med å kjenne forskjell.

 

Kommentar #11

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Da burde en se saken ut av verden!

Publisert over 10 år siden
Magne Lerø. Gå til den siterte teksten.

Det ender med at biskop Kvarme tilbyr henne 10.000 kroner til et rekreasjonsopphold. Det takket hun ja til og dro.

Det er tross alt bedre for henne, enn om saken ble behandlet av politi og de evt gav han en bot på 2-3000 som bare gikk rett i statskassa. Det ville jo ikke gi henne noe igjen for det om det hele var tilfelle!

Annet enn at mannen fikk en straff i form av bøter. Beste måte er selfølgelig de 10000 hun hadde motatt. Og saken burde vært ferdig med det. Hva er vitsen med å sparke en mann som og beklager en sak, og det er jo ikke engang sikkert hva som har skjedd. Alikevell anmelder dama saken!

Synes ikke det var mye vits i mere oppstyr rundt dette!
Hvorfor blande inn myndigheter, når saken bedre løste seg på andre måter. Hun kunne ta sin ferie ford e 10000 og være glad og fornøyd. La være og tenke mere på det, og sørge for å finne en annen sjelsesørger en annen gang.

Om en kvinnelig sjelsørger er bedre egnet for henne, kan hun jo vurdere!!

Kommentar #12

Harald Korneliussen

25 innlegg  672 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Selma Pålsdotter. Gå til den siterte teksten.

Vi vet naturligvis ikke hva som har skjedd her, men jeg skal innrømme jeg lett mistror folk som påstår at andre ikke klarer å skille mellom det å få en klem eller bli tafset på puppene.  De fleste av oss har vel opplevd begge deler og har ingen problem med å kjenne forskjell.

Det er veldig lett å automatisk tro på den som beskriver seg selv som offer. Men det finnes jo faktisk folk som kan finne på å lyve om slikt. Det er skjeldent, men det forekommer. Siden overgrep også er relativt skjeldent, kan en ikke bare anta at den anklagede er skyldig.

Akkurat samtidig som denne saken kommer opp, kan vi lese om en dame med veldig mange navn som utnytter folks tillit på det groveste, og også kommer med grove, falske anklager (og bruker trusselen om dem som utpressing):

http://www.dagbladet.no/2011/01/09/nyheter/innenriks/svindelforsok/bedrageri/trusler/14986002/

En av dem som har vært offer for denne damen, og har anmeldt forholdet, er faktisk Kvarme og Oslo bispedømme.

Jeg sier ikke at den gamle damen som kommer med overgrepsanklager her er av samme kaliber. Men at slike folk faktisk finnes, gjør at man ikke bare skal godta anklagerens versjon.

Kommentar #13

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden

Ett overgrep i kirken hver uke, melder media i dag. Det sier seg selv at dette fenomenet må taes på alvor. Hvis ikke kirken debatterer dette på alvor vil ingen annen instans gjøre det, og med kirkens moralske tyngde, vil det være rett om kirken går foran og viser vei hvordan dette skal håndteres.

Overgrep foregår over alt hvor det er eldre og yngre, hvor det er garderober hvor det skiftes, hjemme og på arbeidsplasser. Rent generellt ser det ut til at vi har liten respekt for de som er yngre, og anser dem som sexualobjekter hvis vi har makt over settingen. Kjønn ser ut til å spille mindre rolle i vår tid. Vi forgriper oss på både eget og annet kjønn etter forgodtbefindende.

Det kan se ut som idretten er flinkere enn kirken til å håndtere dette. Der har de største sakene vært, og der har det vært mest offentlighet om det. Som katolikk har jeg lidd smertelig med å få saken i Trondheim blottstillet, men jeg synes også den katolske kirke har håndtert det bra både nasjonalt og internasjonalt. Det finnes ikke lenger noen frihavn der, og alle som er og vil komme i det katolske presteskap vet nå hvilke grenser som gjelder. Overgrepssakene har satt spor som vil vises resten av vårt århundre. Spøkelset vil alltid henge over oss, og det vil likevel bli begått nye overgrep både i DKK og DNK så vel som over alt ellers.

Vi trenger en debatt om overgrep. Vi trenger å se at det ikke er greit å blande sex inn i alle relasjoner. Vi trenger å vite at selv om vi nå prater hyggelig sammen, betyr ikke det at vi skal ligge sammen etterpå. Vi trenger å vite at om jeg kjenner erotiske følelser for et menneske jeg kommer i kontakt med er dette mine følelser og ikke noe som nødvendigvis deles av en annen, og at jeg skal holde disse følelsene for meg selv inntil en annen setting. Begjæret er alltid tilstede i mennesket, men vi trenger en ny grenseoppgang på at vi ikke viser det eller trekker det frem i alle henseender. Selv ikke på en naturiststrand tar man frem sitt begjær til skue, og da gjør man det slett ikke i en kirke eller annen forening. Jeg tror vi skal tilbakeføre begjæret til den private sfære og til forvissningen om at det er samtykkende parter over lovlig minstealder som er medspiller. Her påhviler det alle et ansvar. Hvis vi ikke håndhever dette ansvaret selv vil vi måtte kunne påregne en anmeldelse til politiet for utilbørlig omgang med andre.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Jeg sier ikke at den gamle damen som kommer med overgrepsanklager her er av samme kaliber. Men at slike folk faktisk finnes, gjør at man ikke bare skal godta anklagerens versjon.

Ingen har sagt at man skal automatisk godta anklagerens versjon, men det er ille når man bruker kvasilogikk til å tenke seg at det nok er slik at kirken har rett, og å så tanker om at disse ti tusen i erstatting skal komme anklager i disfavør.

Det er hårreisende.

 

Det er viktig å finne ut av fakta slik at både anklager og den anklagedes rettigheter og rettsikkerhet blir ivaretatt. Å drive gjettekonkurranse burde vi avstå fra. Vi har ett rettsapparat for å brukes til fordeling av skyld og ansvar.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.

at han har forsøkt å bestikke kvinnen til taushet, er det ikke mer enn rimelig at Lerø med god innsikt i kirkelige forhold gir en nøktern kommentar. Det bidrar til en nødvendig balanse i mediabildet.

Nøktern etter hvilken standard? Balanse? Er ikke sannheten det viktige her, ikke en innbilt balanse? Sannheten er at vi ikke vet hva som er skjedd, bare at en prest har blitt anklaget, og at Kvarme har vært involvert og gitt 10000 kr til kvinnen som mener seg forgrepet på. Vi kan med rette hevde at dette må vi komme til bunns i. Vi bør ikke ta på oss oppgaven og selv finne ut hva som har skjedd ved hjelp av våre deduktive evner og alt for lite informasjon.

Kommentar #16

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke noe spesielt med kirken i så måte. Jeg vil heller påstå tvert i mot - at kirken etter hvert har fått bedre håndgrep på slike saker enn i det fleste andre sammenhenger i samfunnet.Det er i alle fall mitt inntrykk, og jeg har vært borti en del overgrepssaker.

Du påstår stadig dette, men mitt inntrykk er at når en overgriper blir tatt i en idrettsklubb eller lignende så kommer det ikke en rekke unnskyldninger av klubben, men man tar tak i situasjonen. Når kirken er involvert så blir fokus på at kirken ikke kan klandres, at kanskje ofret ikke snakker sant, at kristne ikke er dårlige mennesker, eller som her at er det ikke litt underlig at hun fikk 10000 kr og nå opprettholder klagen. Hva er hun ute etter?

 

For meg smaker det av ett forsvar for institusjonen kirken som må fremstå som moralsk god, og ved å gjøre det så fjerner de seg fra det som er gode handlinger. For å være god så må man handle godt.

Kommentar #17

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du påstår stadig dette, men mitt inntrykk er at når en overgriper blir tatt i en idrettsklubb eller lignende så kommer det ikke en rekke unnskyldninger av klubben, men man tar tak i situasjonen. Når kirken er involvert så blir fokus på at kirken ikke kan klandres, at kanskje ofret ikke snakker sant, at kristne ikke er dårlige mennesker, eller som her at er det ikke litt underlig at hun fikk 10000 kr og nå opprettholder klagen. Hva er hun ute etter?

 

For meg smaker det av ett forsvar for institusjonen kirken som må fremstå som moralsk god, og ved å gjøre det så fjerner de seg fra det som er gode handlinger. For å være god så må man handle godt

Trossamfunn har en egen logikk på dette. Det SKAL ikke skje og det KAN BARE IKKE ha skjedd. Men det gjør det, kanskje endog i skrivende stund. Det er som i visen om emmisær Wangen, som viste den stakkars Lotte den hellige ånd, og nå følger det ingen premie for å gjette hva Wangen anså som Ånden som fõr inn i Lotte.

I den striden jeg har vært en del av påsto man at det var umulig å snakke Kirken til rette, for det var Den Hellige Ånd som rådet. Og sannelige sier jeg eder om det var Ånden som virket. Menneskeverk av usleste merke. Man må ikke blande religion inn i overgrepssaker eller kirkestridigheter. Da kommer man aldri til bunns eller blir ferdig med dem. Det er ingen makt så sterk som den i de foldede hender når Guds ord bruker som slåsshanske. Tanken blir skismatisk fordi begge sider bruker sin tro som støtte for sitt syn. Begge er like sikre på at de har Gud med seg, men ingen kan være sikker. Tilbake sitter ofrene og vet(?) at de er forlatt også av Gud siden intet menneske vil tro på dem. Kirkestridigheter er bare tragisk.

Jeg tror både DNK og andre kirkesamfunn kan ha noe å lære av Den Katolske Kirkes behandling av overgrepssaker. DKK har lært leksen sin på det sexuelle planet.

Kommentar #18

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Gjør jeg?

Publisert over 10 år siden

Gjør jeg? Du vet tydeligvis mer om hva jeg påstår enn meg selv, for her husker du bedre enn meg.

For øvrig er det du skriver her tøv. Har idretten et eget ressurssenter mot seksuelle overgrep? Har idretten hatt noen prosess rundt homofili? Tar idretten tak i situasjonen? Har ikke jeg hørt om. Men du har kanskje det? Opplys meg i så fall. Eller skal jeg le? Det skvatt en liten bølge for et par år siden da Kjetil Rekdal sa at han ikke ville ha homoer på sitt lag, men det ble stille fort -  at, æsj, han kunne aldri tenke seg å gi en annen mann en klem. Ble det tatt tak i situasjonen?

Jeg tror du gjør vel i å merke deg at idretten knapt har en eneste anklager i samfunnet, mens kirken har mange. Det farger kanskje inntrykkene man gjør seg av ting og tang? Hva kristne enkeltvis sier av dumheter, bryr jeg meg ikke noe om, men når du forsøker å vri dette til at Kirken mer enn andre forsøker å dysse saker som dette ned for å redde sitt eget skinn, da tyder det på at du har lest flere tabloidaviser enn det selv en humanetiker har godt av.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Gjør jeg? Du vet tydeligvis mer om hva jeg påstår enn meg selv, for her husker du bedre enn meg.

Jeg gjør nok det.

 

Vi er her i en debatt, ikke med kirken, men med en kommentator som forsvarer kirken og sår tvil om anmelder. Jeg kan på ingen måte si at jeg har sett det samme når en overgrepssak kommer frem i en idrettsforening.

 

At kirken har en gruppe som jobber med overgrep er en helt annen debatt.

Kommentar #20

Olav Rune Ekeland Bastrup

100 innlegg  2613 kommentarer

Tabloid

Publisert over 10 år siden

Jeg har ikke for vane å forsvare institusjoner fremfor personer, men nå er det ikke jeg som er interessant i denne saken. Jeg er imidlertid opptatt av at vi skal snakke sant om ting. Da reagerer jeg også på tabloide generaliseringer som ikke har noe annet grunnlag enn løse inntrykk, og som det ikke er noe faktagrunnlag for. Det blir bare tåpelig - en måte å skulle stikke hverandre på. Hvor lett ville det ikke være for meg å antyde at din primære interesse i saken var å få inn dagens stikk mot kirken, ikke den 70 år gamle kvinnen? Jeg tror ikke det, men når du legger deg på et slikt generaliserende nivå, legger du deg også åpen for å få usakligheten i retur.

Jo, det er et problem at manges første refleks er å forsvare institusjoner, etater og systemer fremfor mennesker. Jeg har møtt mange slike mennesker i korridorene. Og også de andre, de som med glede tar tak i tingene, som du skriver, som til og med går så dypt inn i dem at de blir personlig involvert. Om saker tas fatt i eller ikke, er i høy grad personavhengig. At kirken og kristne stiller i noen verstingklasse, er og blir tøv. Hvor lett for meg er det ikke å si at det er psykiatrien som er verst i denne verden når det gjelder å forsvare sine posisjoner og sin oppblåste faglighet? En uhørt generalisering selvsagt - og likevel ikke så langt fra sannheten.....

Kommentar #21

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Men i kirka står jo nesten hele den norske befolkninen jo!!!!

Publisert over 10 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.

Ett overgrep i kirken hver uke, melder media i dag. Det sier seg selv at dette fenomenet må taes på alvor. Hvis ikke kirken debatterer dette på alvor vil ingen annen instans gjøre det, og med kirkens moralske tyngde, vil det være rett om kirken går foran og viser vei hvordan dette skal håndteres.

Da regner de vell ut i fra at 90% av befolkningen står i statskirka. Og da har de jo regna med nesten  alle sammen uten de 10%.Så slike tall er mest for å lage hysteri. Og selv om så mange står i statskirka så regner nesten ingen av dem seg som kristen og har ingen som helst forhold til kirken etc annet.

Det er ren vane at folk står i statskirka. Dette regnestykket om hvor mange som det begås overgrep mot blir en feil sånn sett. Det blir iallefall ikke så mange da!!!!

Kommentar #22

Njål Kristiansen

160 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 10 år siden
Turid Holta. Gå til den siterte teksten.

Da regner de vell ut i fra at 90% av befolkningen står i statskirka. Og da har de jo regna med nesten  alle sammen uten de 10%.Så slike tall er mest for å lage hysteri. Og selv om så mange står i statskirka så regner nesten ingen av dem seg som kristen og har ingen som helst forhold til kirken etc annet.

Det er ren vane at folk står i statskirka. Dette regnestykket om hvor mange som det begås overgrep mot blir en feil sånn sett. Det blir iallefall ikke så mange da!!!!

Men, fru Holta, dette har da lite eller ingenting med at det faktisk skjer overgrep svært ofte. (Jeg skrev først at det var et overgrep hver uke, men det riktige nyhetsoppslaget var hver måned).

Du ser ut til å forsøke å legge en demper på overgrepsfaren. Dine løsninger med at bare gutter og menn sammen og bare jenter og damer sammen er også helt feil. Vi vet at overgrep begås av menn overfor gutter, endog av fedre mot sønner, og gutter i mellom. Bare de siste måneder har vi to domfellelser for unge menns voldtekt av yngre gutter. Du har derfor ingen løsning som er holdbar.

En annen ting du gjør er å forsøke å forklare at overgrepsofferet selv er med på akten. Ja, det sa en forstanderinne ved et kloster om niåringen som ble forøvet overgrep mot her i Trondheim også. Da ble det reaksjon i medlemsmassen og biskopen bebudet en alvorlig samtale med nonnen ved sitt neste besøk i byen. Det ble til slutt signert en erklæring på at hun etter hvert forstå saken anderledes.  Hvis vi skal komme noen vei med overgrepssaker må vi i det minste forsøke å se dette fra offerets side, og forsøke å forstå hva som har skjedd, og ikke bortforklare. Siden kan det tenkes at politiet finner ut at det ikke er et straffbart forhold når en prest stryker på en kvinne han har pleiet et gjensidig fortrolig forhold til i årevis. Man kan også undre seg over hvorfor hun plutselig anså dette som et overgrep, men siden all informasjon ikke er tilgjengelig for oss må vi overlate til rette instanser som politiet for å finne svarene, og ikke bedrive vår egen interne inkvisisjon for å mane spøkelsene ut.  Mener noen at det er begått et overgrep mot seg, får vedkommende legge frem opplysninger om det, og så får vi andre ta til etteretning at "slik er det" inntil det motsatte er bevist.

Dessverre er det slik at en del pedofile og de som foretrekker ungdommer søker seg til miljøer hvor de kan finne slike lett. Derfor er vår mentale beredskap så viktig, for vi må gå i oss selv og skape en kultur for at overgrep ikke er velkomne.

Forøvrig rystes jeg av saken som pågår i Alvdal om dagen og finner det absolutt avskyelig at noen faktisk kan tenke seg å avle frem et spedbarn for at dette skal kunne brukes til overgrep. Så langt kan man altså komme ut og sykle på den galei.

Kommentar #23

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Kvinner har og gnidd og trykket puppene inntil menn ved klemmer så de har følt seg helt BEKLEMT og opplevd det som et overgrep

Publisert over 10 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.

Du påstår stadig dette, men mitt inntrykk er at når en overgriper blir tatt i en idrettsklubb eller lignende så kommer det ikke en rekke unnskyldninger av klubben, men man tar tak i situasjonen. Når kirken er involvert så blir fokus på at kirken ikke kan klandres, at kanskje ofret ikke snakker sant, at kristne ikke er dårlige mennesker, eller som her at er det ikke litt underlig at hun fikk 10000 kr og nå opprettholder klagen. Hva er hun ute etter?

Hva hun er ute etter vet ikke jeg, og heller ikke hva som egentlig har skjedd. Men kan jo virke som om hun helst ville sett presten sendt vekk fra sin stilling!

kristne er ikke dårligere enn andre, folk er vell stort sett folk uansett.Hadde vi hatt en syk kultur som tillot han å gjøre det så følger jo folk ofte kulturelle normer. Men vi har ingen ta på hverandre kultur på private plasser.

Vet om at også kvinner har gjort en klem til rene overgrep på menn og i kristne sammenhenger.

En kvinne skulle gi klem og klemmen gikk ut på at hun klemte og trykte og gnidde puppene inntil mannen så han ble helt beklemt. Og han snakket om det etter på at det var ikke bare bare å mota klem man viste ikke hva enkelte damer finner på!

Og han satte ikke pris på det i det hele tatt

Hva som skjer under et sjelsorg møte mellom mann og kvinne i en fortolig samtale , ja det kan vell mere enn en bare være med på!!!!

Og her vet en ikke hva som har skjedd.

Nei man vet ingenverdens ting !!!!!

 

 

Kommentar #24

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Klem å klem fru Blom!

Publisert over 10 år siden

Vet meget godt at noen vet å utnytte en klem! Vet og om at menn har tatt seg den frihet og etter klem dradd kvinnent til seg og kysset henne på halsen.Så lenge å holdt en fast så en nesten ikke kom fra det men må slit seg løs.

Endog at menn har prøvd seg på munnkyss. Så vil man avstå fra klem må man få lov til det!!!

Men vet jo at slikt ikke skjer når kvinner gir hverandre klem ! Og neppe menn.(foruten de du veit).

 

Kommentar #25

Turid Holta

0 innlegg  1341 kommentarer

Mye rart en hører er det skikk eller kultur eller frekkhetens lave grenser!

Publisert over 10 år siden

Om en har hørt og sett og fått seg noen opplevelser rundt klemmer så blir en noe skeptisk men å håndhilse er verdens mest naturlig måte og hilse på folk på. Helt til du kanskje en dag opplever også det bli utnyttet.

Folk har opplevd at de har håndhilst på folk og vedkommende (en mann) som rakte hånden høflig og blidt begynte å holde den andre fast og begynte og kysse og beføle plasser som ikke har noe med håndhilsen og gjøre! og holdt så hardt fast at en ikke kommer løs!!!

Om slikt kan gi folk angst eller noe? Om det kan skape frykt for folk en ikke kjenner!

Vil ensomme da forbli ensomme forde man kan ikke hilse på nye mennesker engang

Er det best å være uhøflig å ikke hilse på folk som vil presentere seg kanskje!!

Ja det er jo noen historier jeg har hørt om da!!

De som gjør slikt er ikke opptatt av å bli venner, men å få seg et måltid med sex.

Man hører om så mye rart.

Bare og høre om slikt kan gi en redsel en må måle og veie folk hele tiden for å beskytte seg selv unngå folk osv.

Men det går ikke! Folk må en kunne få lov å hilse på uten å frykte at selv en håndhilsen kan føre til utnyttelse!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere