Lars-Arne Høgetveit

18

Beredskap på norsk – matmangel er marerittet

Det er stor uvitenhet blandt Norges innbyggere om hvor akutt sårbare vi er. To litt større konflikter internasjonalt og vi kan raskt være i sultmodus med våre 5,4 millioner landsmenn. Verre er det at Regjeringen og Stortinget aktivt ødelegger vår beredskap på mange vitale felt.

Publisert: 17. jun 2021

Statsminister Erna Solberg uttalte til NRK.no følgende 23.03.15: «– Laksen er Norges Ikea. – I 2014 eksporterte Norge sjømat for 69 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn i 2013, og en dobling på under 10 år. Hver eneste dag serveres det 37 millioner norske sjømatmåltid verden rundt. – Likevel hevdes det altså at Norge ikke er selvforsynt med mat.»
Så sjekker den som betviler den norske ledelsens kunnskapsnivå og hva de vil med samfunnet opp fakta grunnlaget for uttalelsen til landets statsminister. Jo ca 83 % av fôret laksen vi produserer basert på importert fòr. Laksen er altså ikke nasjonal beredskap for Ola Nordmann. Og villfisken, vil om det blir mangel på mat/proteiner, gå til den nasjonen med den største militære flåten. Der har vi da heller ikke beredskap for Ola Nordmann.

Vi hadde heller ikke nevneverdig smittevern beredskap, i mars 2020, da Covid-19 dukket opp og det rammet regjeringen med Erna Solberg. Noen år tidligere ble beredskapslagre av viktig smittevernutstyr solgt ut og lagrene tømt. Ullevål sykehus (i 2009) og Direktoratet for sivilt beredskap (2015) varsla om manglende smittevernutstyr, men hverken Helsedirektoratet eller regjeringene reagerte. Og etter 2015 har Norge ikke hatt nasjonale beredskapslagre av legemidler.
Man var i årene før mere opptatt av å få økt salget av laks til Kina…landet som selv holdt munn om Covid-19 utbruddet i nærmere 2 mnd, samtidig som de prøvde å tømme smittevernutstyr-markedet internasjonalt!
Kritikken av håndteringen av 22. juli var også hardt rammende for regjeringen, den gangen med statsminister Jens Stoltenberg.

Det virker som vi i Norge over mange år ikke har hatt lederskap, som vil kunne fungere i kriser, når «sola skinner» kan hvem som helst styre – selv om de ikke styrer bra så går det sånn tålig. Storbritannia opplevde det samme, da 2. verdenskrig brøt ut, og folket hentet inn Churchill for å bringe nasjonen gjennom krisa! Det er en ting man med basis i solid erfaring kan si om politikeres evne til å forutsi krig og fred, det er at de bommer stadig. Statsminister Gunnar Knudsen sa at "den politiske himmel var skyfri" i 1914. Neville Chamberlain kom med fredspapiret underskrevet av Hitler og han selv og lovet "Fred i vår tid", i september 1938. Til slutt stod hans egne og skrek til han i Underhuset i panikk: Forsvinn, vi har fått nok av deg. Så drøftet man om man skulle sette inn hans nestkommanderende lord Halifax. Da sa de om sine egne: "Hva er vitsen med å hive ut lirekassemannen og sette inn apekatten". Så samlet de seg om sir W. Churchill på 64 år for England, bråkebøtte og fredsforstyrrer - som i 6-8 år hadde advart - og som nå ble den mann som samlet nasjonen og verden mot barbariet - og ble den "vestlige sivilisasjons redningsmann." Slike folk har ikke Norge i ledelsen nå – de er historieløse, forstår følgelig ikke sin samtid og styrer etter en helt annen ideologi enn den som tar vare på nasjonalstaten.

Hva gjør Ola Nordmann om verden får ett par litt større militære konflikter, f.eks. i Sør-Kina havet og i Midtøsten – som igjen kan trigge problemer med matimport av ulike årsaker. Fagfolk vet at internasjonal mathandel er en skjør sak og det er slik at KUN rundt 10 % av maten nasjoner produserer går på kjøl og selges ut av produksjonslandet. Norge er svært sårbar her med sine ca 38 % med egen matproduksjon, og basert på svært mye teknologi og sårbar infrastruktur. Norge la ned sin nasjonale beredskap av mat (sukker, salt, gjær, korn m.m.) vinteren 2003 i et Stortingsvedtak – fra et allerede lavt lagernivå.

Svikter matimporten vil Covid-19 raskt blekne – sult er noe helt spesielt sier de som har prøvd det!!! Stortinget og regjeringen vil i løpet av kort tid bli omringet av nordmenn – som vil be dem forsvinne.

Og fortsette å spille russisk rulett bør vi slutte med. Norge har ingen beredskapslagring av mat, ingen beredskapslagring på gårdsnivå av drivstoff til landbruksredskapene (vi har 2 sårbare oljeraffinerier som kan settes ut av drift på 1 minutt), ingen reservedelslagre, lite kunstgjødsellagre, mangel på såvarer, etc. Vi trenger altså bl.a. beredskapslagring av mat for 12 mnd for sikre kalori inntaket på kort sikt og gi noe rom for omstilling, drivstoff og reservedelslagre for landbruket, tilgang på mer av grasressursene som ligger ubrukt (tilsvarer ca 800 000 daa kornproduksjon – utfordringene for mye av dette er bl.a. rovdyra som gjør det vanskelig å utnytte), økt nydyrking og drenering av eksisterende arealer. Det finnes habile fagfolk som kan dette ute i folket og også i flere departementer, men de forteller meg at de slipper ikke til med kunnskapen sin! Nasjonalstaten må i politikken VIKE for globalist religionen – som har inntatt tanker og sjel hos våre ledere – slik at de ikke lenger evner å sikre egen befolkning. Jobb nr klarer de altså ikke lenger.

 

 

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere