Roald Øye

Pensjonist
410

En annen historie enn den som står i skolens lærebøker.

Yael Eckstein er president i CEO «The International Fellowship of Christian and Jews. Hun stiller et spørsmål pr. mail til medlemmene i organisasjonen: «Hvorfor Israel? Har dere noen gang lurt på det? Ikke folket i Israel, for dere kjenner deres historie, fra Bibelen. Men landet Israels historie."Folk flest i Norge kjenner i hovedsak folkets historie, men noen har sikkert lurt på hva det er med dette landet som gjør det så attraktivt. Det hellige land, selve landet Israel med fjell, elver og innsjøer er annerledes enn alle andre land.

Publisert: 17. jun 2021

.

.

Området mellom elven Jordan og Middelhavet har jødene nemlig fått som lån av Gud, universets skaper. Landet har vært ettertraktet, erobret og skiftet eiere mange ganger i snart 4000 år. Seierherrene har vært nabofolk og folk fra fjerne strøk i Europa. Til slutt ble jødene for tredje og siste gang herrer i mesteparten av «sitt eget hus» i 1948. Nå gjenstår bare den siste del av gjenopprettingen av «Eretz Israel». Den vil, i følge vår kristne tro, skje før eller siden.

Denne lille landstripen langt øst i Middelhavet i Midtøsten er helt spesiell. I  såkalt nyere tid kom først Muhammed og muslimene på 600-tallet e.kr. 

De fattet interesse for jødenes aller helligste sted Tempelhøyden på Moria-fjellet i Jerusalem, der de bygde en helligdom som ligger der den dag i dag til spott og spe  for en hel verden.  Den er et bedragersk forsøk på å vise at muslimene kom hit først. Nesten alle vet at patriarken Abraham, og sønnen hans Isak, kom dit tidligere, ca. 2500 år før Muhammed ble født.

Senere oppstod en religiøs dragning til Jerusalem i Korsfarertiden på 1000- og 1100-tallet. Korsfarere fra Europa dro i skarer sydover til Det hellige land for å befri de hellige steder og for å straffe de gjenværende jøder, som var etterkommere etter de som hadde drept deres «herre og mester», Jesus.

På 1200- tallet ble de  europeiske eventyrerne drevet ut av landet, og de muslimske herskere tok på nytt  kontrollen over landet og jødenes og de kristnes hellige steder. Da var det ikke tilbake mange av den jødiske befolkningen i Judea og Samaria. Siden Masadas fall i 136 e.kr. ble de drevet ut av landet sitt eller slaktet ned av de romerske herskerne. Jødene slo seg ned i alle land i Levanten og senere i alle land i Europa og kom til slutt også til Amerika. USA har i dag den største jødiske befolkning utenfor Israel.

I 1517 fikk kaliffen av Bagdad kontroll over landet som romerne hadde gitt navnet «Palestina». Klimatisk forverrede forhold hadde, i hundreårene forut og i ettertid av erobringen, ført til at landet liknet på et ørkenlandskap, i følge forfatteren Mark Twain som dro gjennom landet som turist i 1867. Ingen kjente til de store ressurser som ligger på land og utenfor kysten til dette landet. Derfor fikk Judea, Samaria og Galilea stort sett ligge urørt i hundrevis av år under det ottomanske og tyrkiske styret frem til 1917. Det var et uinteressant landområde for de tyrkiske herskerne. Landet lå og ventet på sine leietakere. Etter ca. 1880  kom de som profetert i Bibelen.

Det var mordet på den russiske tsaren i 1881 som fikk pogromene mot den jødiske befolkningen i Russland til å øke i antall slik at mange flyktet ut av landet og søkte tilflukt i landet, som de hver påske hadde hilst hverandre med ordene: «Neste år i Jerusalem!» Alyahen var «vel timet» for ressurssterke jøder fra Europa og USA hadde allerede begynt å investere i jordbruk og industri, som trengte arbeidskraft i den «gudsforlatte» utkantprovinsen i det ottomanske riket på 1800-tallet. Tilstrømningen til grynder-foretakene var enorm fra hele Midtøsten, men det beredte også grunnen til de praktiske og politiske problemer Israel står overfor i dag. Esekiel 36.8 -12: Israel er profetienes land, der Bibelens ord bokstavelig talt ble til virkelighet i 1948. Israels fjell er spesielt i fokus:

«Men dere, fjell i Israel, skal få greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For de kommer snart! Se, jeg vender meg til dere. Dere skal bli dyrket og tilsådd. Jeg lar dere få mange mennesker, hele Israels hus. Byene skal befolkes og ruinene bygges opp igjen. Jeg lar dere få mange mennesker og dyr. De skal bli mange og være fruktbare. Jeg lar det bo folk hos dere som i gamle dager og gjør vel mot dere, mer enn før. Dere skal kjenne at jeg er Herren. Igjen lar jeg mennesker ferdes på dere, mitt folk Israel skal ta deg i eie. Du skal være deres eiendom. Og du skal aldri mer gjøre dem barnløse».

Guds ord til Abraham i Genesis 48.4 står fremdeles ved lag: «Han sa til meg: Se, jeg vil gjøre deg fruktbar og tallrik og gjøre deg til en mengde folkeslag. Og jeg vil gi din ætt etter deg dette landet til evig eiendom.»

Etter 2. verdenskrig har Israels fjell vært hellig grunn for jødene. De ga dem et tilfluktssted etter Holocaust, og en stat der de i dag kan forsvare seg mot en hel verden som vil dem til livs.  

Israel er rik på historiske minnesmerker, på bibelhistorie. Gjennom århundrene har landet ligget der og ventet på at leietakerne skal komme tilbake til fedrenes grunn og ta tilbake den bruksrett de alene har til landet, Eretz Israel. Organisasjonen «Hjelp jødene hjem» formidler midler til de mange jøder som i dag har vanskeligheter med å gjøre alyah. Kristne som deler mitt syn på landet Israels historie kan gi sin skjerv til denne organisasjonen, selv om jeg tror grunneieren vil  greie å gjøre jobben uten vår hjelp: Å få jødene hjem. 

 

 

4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere