Torgeir Tønnesen

89

Norge bør selge billig olje og gass til u-land

Gud har gitt oss olje og gass i store mengder, for at den skal avhjelpe det ekstreme behovet for energi som er i verden . Den ekstreme befolkningsveksten øker også behovet for energi. Vindmøller vil aldri kunne dekke inn dette. Norge har et produksjonsansvar og leveringsansvar til fattige land som ikke har råd til "et grønt skifte".

Publisert: 11. jun 2021

I Norge trenger vi ikke nevneverdig mer energi til oss selv. 

Vi klarer oss fint - vi er vel omtrent verdens mest energirike land.

Men burde vi ikke hjelpe de nødlidende med sitt energibehov? - Eller skal vi pålegge dem å bygge vindmøller og solpaneler som beslaglegger store landareal og matjord i fattige land?

Å forvente at fattige land hvor millioner mennesker daglig strever for å komme seg på en buss og starte opp mopedene sine, skal gå over til ladding og batteridrift, vil mest sannsynlig sprenge landene sine økonomiske rammer og budsjetter.

I Nigeria bor det 130 millioner mennesker, som er helt avhengig av å fyre opp ovnene sine med gass, og drive bilene sine på bensin. 

I India - med over en milliard mennesker er det likedan, folk fyrer med gass og kjører på bensin. Det er helt umulig for 70-80% av jordens befolkning å kjøpe seg elbil - og å få den ladet hver morgen. Det finnes ikke ladestasjoner.

Disse menneskene har heller ikke tilgang til elektriske busser og elektriske tog. Togene trenger diesel og strøm, og kunne vært drevet på billig norsk gass, som forurenser lite. Gass er en ganske ren energi. 

Politikere i Norge og Europe og i vesten tar ikke på alvor den infrastruktur og samfunnsdynamikk som er i disse landene. Det daglige strevet er mange ganger vanskeligere enn vårt hverdagsliv i vesten.

Regjeringene er ofte korrupte og mangler totalt penger til noe "grønt skifte".

Vi i den vestlige del av verden er naive overfor behovet disse menneskene har for gass og olje. 

Med kravet fra FN og EU om klimakrav og nybygging vindmøller og solpaneler også i u-land, vil sannsynligheten for økonomisk sammenbrudd være nært forestående i disse landene. Inflasjon,  matmangel og sult vil banke på dørene i byer og landsbyer. Børsen og det finansielle miljøene i disse landene er ikke stabile som i vesten . 

Pengene i privathusholdningene kan bli nærmest verdiløse over natten, og rentene kan stige med ti-tals prosent på få måneder. Da sliter folket og husmødre og barn skriker etter penger til mat, oppvarming og kokemuligheter.

Norge må avhjelpe og selge dem billig olje og gass.

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere