Greta Aune Jotun

207

Hvorfor vil Skaperen utslette hele vår verden?

Publisert: 10. jun 2021

Ja, hvorfor vil Han det?

Går vi tilbake i historien og leser Første Moseboks kapittel 6, 7 og 8, får vi vite at Jorden (også) på denne tiden var full av synd. Menneskene hadde vendt seg bort fra Skaperen og var fordervet i sin livsførsel. Derfor ville Herren Gud la regnet strømme ned i førti dager og førti netter, til hele kloden "svømte" i vann. Men, "Noah fant nåde for Herrens øyne" (6:8) - og fikk på forhånd vite hva som skulle skje. Han fikk også vite hvordan han og familien skulle berge livet: Han måtte bygge et skip. Det skulle ha tre etasjer, bestemte mål og bygges av gofertre. Noah trodde alt Herren Gud åpenbarte for ham. Derfor begynte han å bygge, og fortsatte med det selv om naboer og andre lo hånlig og ertet ham for både troen på Gud, en kommende vannflom og byggeprosjektet. Da byggingen var ferdig, tok Noah med seg familien, to dyr og to fugler av hvert slag, mat og hva de ellers behøvde, og entret skipet. "Og Gud lukket etter ham". Så kom vannflommen, og alt liv, unntatt de som var ombord i Noahs skip, omkom i vannmassene. Årsaken til Guds vrede var folkets syndige adferd.

Dette er jo bare et eventyr fra gammel tid, tenker og sier mange. Vel, tror man at et fornektende menneske - eller en forening av slike - kan utrydde Gud med sin mangel på tro? Eller stanse hva Gud vil gjøre i fremtiden ved å utestenge Ham fra eget liv? Å nei, slik makt har ikke menneskene. Peter, kanskje den mest kjente av disiplene til Jesus Kristus, skrev følgende, 2. Peters brev, 3:3-10, utdrag: "Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med et veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og Jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp". Peter hadde selvsagt sin viten fra Mesteren selv, jf. Matteus' ev. 24:35. Ja, denne syndige verden skal "gå under" enda en gang, ikke av vann, men av ild, og da skal vår jord og himmel bli borte for alltid. Heller ingen klimaaktivister kan forandre på det.

De som er uvitende om Bibelens skrifter, eller tror Bibelen er en samling eventyr, vil ikke vite av slik forkynnelse. Men hva hjelper det å være uvitende? Det som skal skje, kommer til å skje, selv om folk ler og spotter, slik folkene rundt Noah gjorde. Se Lukas 17:26 ff. De uvitende vet heller ikke at Jesus sammenlignet den siste tiden her på Jorden med folkets syndige liv på Noahs tid og senere i byene Sodoma og Gomorra. Det er mange likhetspunkter mellom folks livsførsel da og nå, for eksempel seksuell løssluppenhet og menneskedyrkelse.

Synd? undres noen. I vår moderne tid, i vårt forbilledlige Norge? Nei, her gjør vi så godt vi kan, og da må jo Gud være fornøyd, er en frase som stadig gjentasSynd er det bare ekstreme kristne som snakker om, vi lever da tross alt i 2021 og vet bedre, sies det. Det er selvsagt ille at det er så stor nød i verden, og så mye uro og kriger, men her i Norge er vi fredelige, avsluttes det gjerne med. Så lever og dør man i troen på at alt er såre vel, med seg selv og de fleste andre. Om folk spotter Den Hellige Gud, misbruker Guds navn, lever i seksuell umoral, fester og fyller seg, lever i unaturlig samliv, lærer barn og unge det samme - osv. osv., så forbinder man ikke dette med synd og at Gud engang skal føre mennesker som lever slik, til dom.

Det kan synes som mange (om de tror Gud finnes) mener at Herren Gud bør elske synden og godta ethvert menneskes levemåte. Foruten det ovenfor nevnte, også dette: Hvert år blir det - globalt - drept cirka 56 millioner ufødte barn (kilde: WHO). Femtiseks millioner! Omtrent ti ganger Norges befolkning! Hvert år! I Norge blir mellom 12 000-15 000 ufødte barn drept - hvert år - og det har pågått i over førti år! Videre: Cirka 3,6 millioner av det norske folk tilhører Den norske (vranglærende) kirke. Den katolske (forførende) kirke har mer enn 200 000 medlemmer i Norge. Vranglæren islam har mer enn 150 000 tilhengere. De fleste lederne i de to førstnevnte forkynner et annet evangelium - og derfor en annen Jesus enn Ham vi kjenner fra Bibelen (Guds Ord). De fører folket vill. Sistnevnte er tilhengere av Dyrets religion

Å jo, Jorden er full av synd, og Norge er ikke noe unntak. Vårt land, som engang var regnet for å være en kristen nasjon, er blitt et eksempel på ugudelighet. Jeg snakker iblant med mennesker fra andre land som er sjokkerte over Norges umoralske lover. Det er logisk at Herren Gud vil ta et endelig oppgjør med en befolkning som har mistet begrepene om rett og galt. Men: Gud er også nådig. Han har på forhånd gitt oss mennesker klare meldinger om at Jordens undergang skal skje - og hvordan vi kan bli berget. Ikke ved å bygge et skip, som Noah, men ved å bekjenne egne synder for Gud, ta imot Sønnen Han sendte, Jesus Kristus, og følge Ham i gjerning og sannhet. Dette bør gjøres mens man lever, døde mennesker kan ikke omvende seg.

Ingen vet tidspunktet når Kristus kommer tilbake for å hente sine, men at tiden nærmer seg, er det mange som tror og forstår av de tegnene som er gitt oss i Bibelen. Da skal også alle Kristus-troende som er døde, våkne opp, og sammen med dem skal de troende som lever, bli med Kristus til Himmelen. En hærskare av engler skal sørge for å samle de Kristus-troende. Den gamle Jorden skal altså brenne opp, men Gud skal gi Sine venner en nyskapt jord hvor det ikke lenger bor mennesker som lever i synd og fører andre til synd. Disse skal et annet sted - til fortapelsen, også kalt helvetet, stedet for Djevelen og verdens venner: De som fornektet Kristus som Guds Sønn og Forsoneren og ville leve i synd.

Når min navnesøster Greta Thunberg forkynner Jordens undergang med klimaet som tema, blir hun hyllet og varmt tatt imot. Jeg kan garantere at undertegnede aldri ville fått adgang til de samme fora om jeg hadde forkynt Jordens undergang med Guds Ord som referanse. Vi har samme budskap - Jordens ødeleggelse, men vidt forskjellig utgangspunkt og endepunkt. Klimaaktivistene har ingen frelse å tilby. Det har bare Kristus.

Også NASA meldte for noen år siden at Jorden med tiden kom til å brenne opp. Denne artikkelen ble muligens fjernet? - på grunn av frykt for folkets mentale helse? - det har ikke lyktes meg å finne den. For et par år siden ble det også meldt at en ny planet var på vei.

Vel, jeg vet hva Jesus Kristus har sagt, og alt Han sa om avslutningen kommer til å skje. Jesus Kristus var og er Sannheten - i all tid og evighet. Han er også Veien - og Livet (Joh. 14:6).

6 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere