Carl Müller Frøland

55

Politiet intimiderer maktkritikere

Politiadvokat Viola Bjelland uttaler at politiet skal "forebygge" straffbare ytringer noen kan komme til å fremsette. Tilsvarende uttalelser er kommet i forbindelse med Sør-Vest politidistrikts lansering av "Operasjon Nettroll". Det hele har en eim av politistat.

Publisert: 10. jun 2021

I Dagbladet 27. mai uttaler politiadvokat Viola Bjelland seg om politiets arbeid mot «netthets». Foranledningen er ytringer fremsatt om MDG-byråd Lan Marie Berg. Det bør settes kritisk søkelys på hva politiadvokaten faktisk sier.

Det er viktig at politiet slår ned på det de oppfatter som trusler om straffbar adferd, oppfordringer til straffbare handlinger og såkalt hensynsløs adferd (det vil si ulike former for trakasserende handlemåter). Det gjelder ytringer som er fremsatt om Berg og andre politikere (og ikke-politikere). Slike ytringer kan på ulike måter hindre politikere og andre i å utfolde seg fritt.

«Det er nok også et stort antall ubehagelige ytringer som ikke er straffbare», ifølge politiadvokat Bjelland. Når ble det egentlig ordensmaktens oppgave å avgjøre hvilke ytringer som er ”ubehagelige”? Politiet skal slå ned på ytringer som oppfattes som lovstridige, hverken mer eller mindre. Men her handler det opplagt om noe mer: ”Politiet utelukker heller ikke at noen kan bli kontaktet i forebyggende øyemed - selv om ytringene deres ikke er å regne som straffbare”, skriver Dagbladet. Bjelland utdyper: ”Det er aktuelt å ta kontakt med personer som beveger seg på grensen, og som vi frykter at kan komme til å tråkke over i det straffbare.” Dette er mildt sagt foruroligende.

Det er ikke første gang slike signaler kommer fra politiet. Sør-Vest politidistrikts ”Operasjon Nettroll”, som skal beskytte lokalpolitikere mot ”hat og trusler” frem mot stortingsvalget, er skåret over samme lest. Det er all grunn til å slå alarm om denne politivirksomheten. For hvordan kan politiet iverksette tiltak mot personer som ikke er anmeldt – ja, overhodet ikke mistenkt – for å ha ytret noe straffbart? Hvordan kan politiet anta at noen som ikke har ytret seg i strid med loven, kan komme til å gjøre nettopp dette på et senere tidspunkt? Slike tiltak kan overhodet ikke forsvares i et liberalt samfunn. Det hele har en eim av politistat.

Hvis politiet mener at Lan Marie Berg har mottatt rene trusler, er utsatt for ”hensynsløs atferd”, eller noen har oppfordret til å begå noe straffbart mot henne, er det riktig å aksjonere. Men politiet har ingen rett til å gripe inn mot noen som bare har uttrykt sin mening om denne politikeren, uansett hvor «ubehagelig» det måtte være (og en makthaver som Berg må faktisk tåle ubehag ekstra godt). Da kan nemlig lovens lange arm lett komme til å skremme meningsbærere til taushet.

Politiet kaller slik inngripen mot ikke-straffbare ytringer forebygging av kriminalitet. Jeg kaller det intimidering av maktkritikere.


Innlegget er tidligere publisert i Dagbladet.


2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere