Arne Magnus Aasen

13

Kritikk av Trosbekjennelsen.

fòr ned til dødsriket - stod opp fra de døde tredje dag.

Publisert: 3. jun 2021

- Kritikk av Trosbekjennelsen. 

 

Den apostoliske trosbekjennelsen som fremsies av menigheten ved gudstjenester i Den norske kirke:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.


Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.


Jeg tror på Den hellige ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv.

Amen.

Min kritikk av Trosbekjennelsen er utlukkende lokalisert til to setninger. Nemlig; - fòr ned til dødsriket – stod opp fra de døde tredje dag.

Fòr ned til dødsriket og stod opp fra de døde tredje dag? Jeg spør. På hvilket grunnlag hevdes det at Jesus fòr ned til dødsriket. Så vidt meg bekjent står det ingenting i DNT hvor Jesus snakker om dødsriket, eller at han har til hensikt å besøke dødsriket etter sin død. På hvilket grunnlag hevder forfatterne av den apostoliske trosbekjennelsen at Jesus dro dit, og hva og hvor er dødsriket? Hvorfor må man ned for å komme til dødsriket og ikke bort eller opp? Selvsagt ligger det i kortene at i dødsriket befinner de døde seg, men ennå har ingen kommet tilbake fra dødsriket for å fortelle hvordan det arter seg der nede. Hvorfor skulle Jesus tilbringe noen dager der nede før han stod opp blant de levende igjen? Og da han stod opp tredje dag og viste seg for disiplene, hvorfor ble han ikke hos dem. Hvorfor viste han seg ikke for dem som hadde dømt ham til døden? Ville ikke det bevirket en religiøs sensasjon, for ikke å snakke om en religiøs revolusjon blant dem som ikke trodde på Jesus? Her hadde de sett ham dø på korset, og likevel stod han lys levende foran dem. Jeg bare spør og de vise får svare.

Arne Magnus Aasen

Våkleivskogen 78,

5155 Bønes

Tlf. 48384261

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere