Hans Morten Haugen

69

Redelig ordskifte om Israel

Kristensionisme er en ideologi som legitimerer religiøst forankrede landkrav, og noen står for at Gud vil straffe dem som ikke støtter opp om slike landkrav. Det er stor forskjell på kristne som støtter staten Israel og eksempelvis Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem - selv om sistnevnte har moderert ordbruken.

Publisert: 31. mai 2021

Norske kristne trenger mer informasjon om kristensionisme. Jeg har valgt å bidra til dette (VL 23. april), men Dag Øyvind Juliussen leser meg vrangt (VL 29. april).

Jeg er tidligere leder av Sabeel og Kairos Norge; jeg gikk av som styreleder i mars. Sabeel fremmer oppfyllelses- og utvidelsesteologi og bekjemping av antisemittisme.  

Om NGO Monitor: Organisasjonen ble i 2007 fristilt fra Jerusalem Centre for Public Affairs (JCPA) i 2007 fordi JCPA vurderte det som “vanskelig å fastslå korrektheten i de fakta som presenteres…” av NGO Monitor; se rapporten Shrinking Space. NGO Monitor.

Dersom Juliussen og andre vil se min kritikk av Sabeel og Naim Ateek, har jeg skrevet artikkelen Defining Christian Palestinianism: Words Matter i Middle East Policy.

IKAJ og Israels land

I kronikken skilte jeg tydelig mellom dagens (IKAJ) og de retningene som vektlegger endetid.

IKAJ har en stifter som definitivt er ekstrem, men som ikke lenger kan knyttes til IKAJ, og jeg pekte på to andre endringer hos IKAJ : nytt motto, slik at «forbanne» er ute, og at begrepet restorasjonisme, som mindre ideologisk enn kristensionisme, er tatt i bruk.

I en tidligere versjon av kronikken la jeg også vekt på at Proklamasjonen fra Den fjerde internasjonale sionistkongress i 2001 ikke lenger er synlig på IKAJs hjemmeside. Denne inkluderte formuleringen «de som deler Israels land setter seg i konflikt med Bibelens Gud» (Joel 3: 1-3).

Kristensionisme

Det er nettopp dette jeg mener er en nøkkel til å forstå kristensionismen, som en ideologi.

Det som forener kristensionister er en forståelse av at staten Israel har et gudommelig mandat. Noen legger mest vekt på landløfter gitt til patriarkene, andre legger vekt på land-profetier.

Jeg kjenner mange kristne som kaller seg sionister. Disse støtter jødenes tilknytning til et gitt landområde og utøvelse av selvbestemmelse i dette landområdet. Disse regner seg ikke som kristensionister. Disse er uenige i hvordan kristensionismen hindrer kompromisser og palestinernes rett til selvbestemmelse.

IKAJ om jødene

Juliussens argumenter om vold i endetiden er interessante. Han erkjenner at det finnes kristensionister som forstår holocaust å være et «svar» på en profeti.

Juliussens hevder også at IKAJ har skjønt noe som angivelig den globale kirke ikke har skjønt. Her kan jeg berolige Juliussen: Kirken vet at den står i dyp takknemlighetsgjeld til det jødiske folk. Jøden Jesus og de jødiske apostlene har gjort det mulig for alle å få del i velsignelser og løfter.

Kronikken sto på trykk i Vårt Land 7. mai 2021

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere