Jørn Maurstad

98

Kristendom og kjønnslikestilling. Svar til Lars Alm.

Likestilling mellom kvinner og menn er en mer allment akseptert verdi i vår kultur hvor kristendommen har innflytelse, enn i andre kulturer. Kan det være en sammenheng?

Publisert: 26. mai 2021

I et innlegg på verdidebatt hevder Lars Alm at Kjønnslikestilling er ikke en kristen verdi.

‘Kvinner må da være like godt egnet til å utøve presteyrket og forkynne kristen mytologi som menn.’ skriver Lars Alm. Så siterer han to avsnitt fra Bibelen. (1.Kor 14, 34-35 og 1. Tim 2, 11-12). Så fortsetter han med å skrive at dette (innholdet i Bibelversene) er ganske kvinnefiendtlig.

Nå skal jeg la påstandene om ‘kristen mytologi’ ligge i denne omgang, men heller ta for meg Lars Alm sin påstand om likestilling i kirken.

Lars Alm har glemt det viktigste i denne saken, nemlig Jesus Kristus. For eksempel: På attenhundre tallet argumenterer Camilla Collett for likestilling i ekteskapsritualet nettopp ved å henvise til Kristus. Collet henviser til Det nye testamente der Kristus har befridd kvinnene ved å avvæpne ‘styrkens raa magt’. I følge en avhandling av Bente Lein så Collet på Kristus som ‘en sann kvinnebefrier, som har opphevet avgrunnen mellom mann og kvinne og dermed opprettet et likehetsforhold mellom kjønnene som man nå måtte vende tilbake til’ (sitert fra Dag Kulleruds bok BIBELEN, boken som formet vår kultur, verbum 2016 side 199). I følge Kullerud var Hans Nielsen Hauge tidlig ute med å hevde at kvinner skulle kunne forkynne.

Enkeltstående Bibelvers gjøres ikke uten videre til teologi eller lære. Lars Alm skriver til sist at: ‘Jeg er i hvert fall ikke overbevist om at likestilling er en kristen verdi’. Det kan være vanskelig å si hva som eksakt skaper en verdi, men sammenlikner vi med kulturer hvor kristendommen enten har vært undertrykt eller ikke har hatt noen innflytelse, så er det klart at likestilling mellom kvinner og menn er en mer allment akseptert verdi i vår kultur, hvor kristendommen har hatt innflytelse.   

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere